H. Muharrem Okur Tüm Köşe Yazıları

164 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Günümüz ve tam adalet

Bediüzzaman Hazretleri, adalet-i mahza ve adalet-i izafiye'yi şu şekilde izah etmiştir: Adalet-i mahza yani tam adalet: kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesad çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir" (Maide Sûresi 32) âyetin mana-yı işarîsiyle:- Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez. - Bir ferd dahi, umu

28.01.2023
23 0 0

Karanlıkta kalmış kimseler

Malumunuz, yıllardır hapishanelere başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere pek çok yayınımızı bir vesile ile mahkum olmuş ve Nura müştak bulunan kimselere ulaştırmaya çalışıyoruz.Farklı farklı suçlardan dolayı Medrese-i Yusufiyelere giren bu kimselerden bazıları tahliye olduktan sonra da bizlerle iletişime geçiyor ve teşekkürlerini sunuyor. Bazıla

21.01.2023
37 0 0

Vazifelerin taksimi

Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur'u "netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fıtratım" olarak tavsif etmiş ve tüm ömrünü Kur'ân hizmetine vakfederek geçirmiştir.Risale-i Nur'un ilk eserlerinin yazılmasından itibaren ise taksimü'l-a'mâl yani işlerin taksimi, çalışmaların paylaştırılması kaidesini uygulamış ve kitaplarını telif eder

15.01.2023
30 0 0

2022 yılında Medrese-i Yusufiye hizmetleri

Malumunuz bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla giriş yaptık.Öncelikle Cenab-ı Hakk'dan hayırlara, güzelliklere vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Medrese-i Yusufiye ekibi olarak 2022 faaliyetlerimiz çok güzel ve verimli geçti. Yıllardır devam ettirdiğimiz ülkemiz genelindeki tüm cezaevlerinde bulunan müştaklara Risale-i Nur Külliyatı ulaştır

07.01.2023
28 0 0

Evlerimizi birer Medrese-i Nuriye'ye çevirelim

"Herbir adam eğer hanesinde dört-beş çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük Medrese-i Nuriye'ye çevirsin.Eğer yoksa, yalnız ise, çok alâkadar komşularından üç-dört zât birleşsin ve bu hey'et bulundukları haneyi küçük bir Medrese-i Nuriye ittihaz etsin. Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş-on dakika dahi olsa Risale-i Nur

31.12.2022
27 0 0

Necat veren ayet

İçtimaî hayatımız son yıllarda malumunuz çalkantılarla dolu.Ekonomik, politik, sosyal vb. hemen her konuda toplumumuzun etrafı sarılmış durumda. Risale-i Nur'da da geçen; hataların, kusurların başa verilmesi gerektiği düsturu doğrultusunda elbette bunda da baş sorumlular yöneticiler. Toplum olarak haklarımızın farkına varmamız ve gerekli önlemleri

24.12.2022
24 0 0

Okumak ve yine okumak

İslâm tarihini öyle müstesnâ hadiseler süslemektedir ki, gerek adalet-hukuk ve fazilet ve gerekse feragat ve fedakârlık noktasından, beşer tarihinde bir eşi daha görülmemiş.İnsanın hakiki mahiyetini ve İslâm'ın ulvi düsturlarını fiilen ortaya koyan nice mütefekkirlerin hayatlarına baktığımız zaman gözyaşlarına hakim olamadığımız gibi bize ders nite

17.12.2022
31 0 0

Daima faaliyet ve gayret

Geçtiğimiz haftasonu Antalya'da düzenlenen 2. Gençlik Şurası bizler için de şevke medar oldu.Gençlik, geleceğimiz gibi konularda atılan her adım hizmetimizin akıbeti açısından son derece önemli olduğundan bizlerde de heyecan uyandırıyor. Peygamber Efendimizin, Üstadımızın, saff-ı evvel ağabeylerimizin gençlere verdikleri önemlerle alakalı pek çok h

11.12.2022
37 0 0

Birisi var

Bu hafta, Risale-i Nur okumalarından aldığı feyizle hislerini kaleme alan bir kardeşimizin yazısını kısaltarak istifadelerinize sunuyoruz."Semadan yağmuru indirip ölü toprağı canlandırıp oradan her türlü, rengarenk rızıkları çıkararak tüm mevcudatın imdadına yetişen, bizleri yediren, içiren, besleyen biri var. Akılsız ve iradesiz böceğin eliyle ipe

03.12.2022
40 0 0

Kitaba sarılan çocuk

Ülkemizin muhtelif yerlerinde büyük fedakarlıklar ve özverilerle fuar hizmetleri devam ediyor.Geçtiğimiz haftalarda biz de daha evvel bahsettiğimiz gibi İzmir'de fuar coşkusunu yaşadık. Üstadımızın "Matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim." İfadesinin tezahürü olarak, Risale-i Nur afişleri ve Ye

26.11.2022
46 0 0