H. Muharrem Okur Tüm Köşe Yazıları

129 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Daima faaliyet ve gayret

İslâm büyükleri, bizler için şaşmaz örnek, değişmez rehberlerdir. Bu rehberler, İslâm'ı önce kendi nefislerinde fiilen yaşamış, sonra da çevrelerine yaşatmak için gayrette bulunmuşlardır. Ve hiç bir zaman da ümitsizliğe düşmemişler.Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatına baktığımızda, Van'dan Barla'ya, Barla'dan da Isparta'ya, ve Isparta'dan

21.05.2022
7 0 0

Eğitimin önemi ve Medrese-i Yusufiyeler

Bizleri bizzat tanıyanlar ve gazetemizdeki Medrese-i Yusufiye köşesinden takip edenler bilirler ki yıllardır hapishanelere iman-Kur'an hakikatlerini elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz.Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin de Medrese-i Yusufiye tabiri oldukça mühim ve dikkat çekici. Çünkü bir mekânı, beldeyi, okulu, ülkeyi tenvir edebilecek haki

14.05.2022
13 0 0

Dünya Risale-i Nur'u arıyor

Basın, sosyal medya, çevremiz vasıtasıyla ülkemizden, Alem-i İslâm'dan ve tüm dünyadan çeşitli bayram manzaralarını müşahede ettik.Ülkemiz camiilerinde, yurtdışında stadyumlarda, meydanlarda Müslüman olan ve olmayan memleketlerde, her yerde Ramazan Bayramı namazını on binlerce Müslüman beraber kıldı. Her renkten, her milletten insan birlik olup saf

07.05.2022
13 0 0

Medrese-i Yusufiyelerde bayram

Bir Ramazan ayının daha sonuna ulaşmanın burukluğunu ve bayram arefesine ulaşmanın sevincini beraber yaşıyoruz. B günlerde, Medrese-i Yusufiyelerde bulunan kimselerin durumunu nazarlarınıza sunmak istiyoruz.Bizlere her sene yüzlerce mektup geliyor. Bayram dönemlerinde bayramımızı tebrik eden oldukça çok mektup alıyoruz. Medrese-i Yusufiyelerde aile

30.04.2022
9 0 0

Kitap okumaya teşvik

Medrese-i Yusufiye ekibi olarak hemen her gün esnaf dostlarımızla, ağabey ve kardeşlerimizle, toplumun muhtelif kesimlerinden kimselerle sohbet ediyor, ziyaretler gerçekleştiriyoruz.Geçtiğimiz günlerde yine pek çok kimsenin uğrak yerlerinden olan İzmir Yeni Asya büromuzda, Medrese-i Yusufiye ekibimizden kardeşlerimiz hasbihal ederken, Manisa okuyuc

23.04.2022
19 0 0

Baskılara karşı kararlı bir duruş

Bu hafta Zübeyir Gündüzalp Ağabey ve Mehmet Kutlular Ağabey'in Medrese-i Yusufiye'lerle olan münasebetlerinden birkaç hususu nazarlarınıza sunmak istedik.Zübeyir Ağabey Bediüzzaman Hazretlerini 20'li yaşlarının sonunda tanımıştır. Kendisini tanıdıktan kısa bir süre sonra Afyon Hapishanesi'nde Üstâd Bedîüzzaman ile birlikte altı ay hapis yatar ve bu

16.04.2022
15 0 0

Gönüller birer birer nurlansın

"Endişeli Sual: Bu âhirzaman fitnesinde, açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak... (...) ehl-i iman, hususan Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve âhiret hesabına ne cihetle istifade edip, nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler""Elcevap: Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi; bu musibetli açlığı, Ramaza

09.04.2022
18 0 0

Ramazanda manevi hediyeleşme

"İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar'ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler." (Said Nursî, Şuâlar)Her yıl olduğu gibi bu sene de inşallah Ramazan ayında 'RAMAZAN KÜLLİYAT KAMPANYASI' hazırlığımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde Yeni Asya'da reklâmlarımız yayınlanmaya başlay

02.04.2022
21 0 0

Zindanlarda geçen bir ömür

"Ben cem'iyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cem'iyetin, yirmibeş milyon Türk cem'iyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun."(Bediüzzaman Said Nursî) Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî'nin vefatının sene-i devriyesinde pek çok derin manaları bir kez daha yaşıyoruz.

26.03.2022
24 0 0

Risale-i Nur ile iştigal sıkıntıyı hafifleştirir

Son günlerde hepimizin malumu öncelikli gündemlerden birisi hayat pahalılığı.Ardı arkası kesilmeden devam eden zamlar, iş imkanlarının kısıtlılığı gibi birçok konuda başta ev geçindirmekle sorumlu olanlar ve gençlerimizin tamamına yakınında bir endişe hakim. Bizler de bu meselelerden elbette etkileniyoruz. Risale-i Nur'da geçim, kıtlık, ekonomik kr

19.03.2022
24 0 0