Faruk Beşer

Yeni Şafak

Sevgi imandandır

Müslümanlar için bir iftihar vesilesi değil mi Dinimiz bize sevmeyi emrediyor. Allah'ı, Resûlüllah'ı ve sevilmeye layık olanları sevmek. O halde sevmek dinin bir parçasıdır. Dolayısıyla dindarlığın ölçütlerinden biri de sevmektir. Sevmeden tam dindar olamayız.Sevmenin zıddı ise buğzetmek. Müstahak olana buğzetmedikçe sevilmesi gerekeni de hakkıyla

İki olay üzerinden iki ilginç kavram

Şu tespiti çok anlamlı bulurum: Sahabe nesli (Allah onlardan razı olsun) İslam bütünü içinde herhangi bir nesil değil, bu dinin üzerlerinde tatbik edildiği özel ve örnek bir nesildir. Dinin bireydeki kâmil görüntüsünü Resûlüllah (sa) temsil ediyorsa, toplum olarak görüntüsünü de Allah'ın onun eliyle eğittiği sahabe nesli temsil eder. Onun için onla

Şeytan nedir

Şeytanın Ramazan'la olan alakasına değinmiştik. Hayır ve iyilik arttıkça şeytanın etkisi azalıyor, iş göremez oluyor ve bu anlamda zincire vuruluyor demiştik. Peki, şeytan nedir Bazılarının zannettiği gibi, aslında şeytan diye bir varlık yoktur, o sadece kötülüğün simgesi ve kavramlaşmış hali midir Bunu ancak varlığı sadece bizim yaşadığımız tek bo

Teravihin hikâyesi ve tilavetin başına gelenler

Bu sene Ramazan'la ilgili bir şey söylemeyelim derken öncekilerden daha çok söylüyor gibiyiz.Bir de teravihin hikâyesini anlatalım:Teravîh, tervihalar demek. Her dört rekâtta bir durup rahat rahat kılındığı için bu adı almıştır, Ramazan'ın teheccüdü yani nafile gece namazıdır. 'Teravîh' adını bu özelliği sebebiyle sonradan almıştır. Bilindiği gibi

Savrulduğumuzun farkında mıyız

"Bu Kur'an melun bir şeytanın sözü değildir. O hâlde siz nereye gidiyorsunuz böyle (8125,26)". Aklınızı başınıza toplayın denir gibi.Hamdolsun televizyon izleme özürlü olduğum için o mecrada neler olup bittiğini takip edemiyorum. Ama ramazan boyu iftarda ve sahurda kimlerin konuşturulduğuna bir göz atıyorum. Eski yıllara göre daha çok sayıda ve dah

Ramazan'da şeytanlar zincire vurulur, peki bu kötülükler neden

Şu anlamdaki hadisi şerifi duymayanımız yoktur: "Ramazan gelince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere vurulur" Duyarız fakat bunun ne anlama geldiği konusunda düşünme ihtiyacı duymayız. Öyle ya, madem ki Ramazan'da şeytanlar bağlanıyor o halde hiçbir kötülüğün olmaması gerekmez miÂlimlerin Sultanı lakaplı İzz bin

Şeytanın ramazana özel tuzakları

Gazali'yi izleyen, hatta ona bazı konularda düzeltmeler yapan İbnü'l-Cevzi adlı büyük bir alimimiz ve onun "Telbîsü İblîs" adlı ilginç bir kitabı vardır. Şeytanın hangi meslekte olanları, hangi konumda bulunanları nasıl hilelerle yoldan çıkardığını anlatır. Alimleri, âbidleri nasıl suret-i haktan görünerek yanılttığına misaller verir. Bunlar için i

Gıdayı ruha ver Cibrîl olasın

Ramazan'la ve oruçla ilgili söylenmedik bir şey kalmadı dedik ama yine de en önemli hususlara, tekrar da olsa özetleyerek dikkat çekmemiz güzel olur.Oruç İslam'ın, yani Hz. Adem'den Resûlüllah'a (sa) kadar gönderilen tek dinin temel ibadetlerden biridir ve Kurân-ı Kerim ifadesiyle gayesi kulun onun sayesinde 'takvalı olmasıdır'. Takva kelime anlamı

Ramazan'a dair söylenmedik bir şey kaldı mı ki söyleyelim

Her Ramazan oruç edebiyatı yapıyoruz ama sanıyorum bunda zorlanıyoruz. Kendimizce teşbihler, temsiller, maneviyat çıkarsamaları yapmaya çalışıyoruz. Çoğu belki de yapmacık, işin hakikatiyle uyuşmayabilir. Ey oruç, tut beni gibi sloganları tekrarlarız. Sezai Karakoç gibi orucun ruhundan söz edenler de var. Öylelerinin anlatımında da yine belki biraz

İhtisas olmadan içtihat olmaz. Ya da bir özeleştiri

Aslında Hicri ikinci asrın ilk çeyreğinden itibaren İslamî ilimlerde ihtisaslaşma başladı. Fıkıh, kelam, tefsir ve hadis isimlendirmesi, en genel çerçevesiyle de olsa bunu anlatır. Ardından bu ilimler belli bir sistemle tedvin edildi. Fıkıh külliyatı, hadis külliyatı oluştu.Genel olarak temizlik ve ibadetlerle başlayan, evlenme boşanma ve muamelatl