"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Faruk Beşer Tüm Yazıları

181 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Cuma'nın sünnetleri ve Zuhr-i âhir meselesi

Korona, bu meşhur hastalığa sebep olan virüs, COVID-19 ise bu virüsün oluşturduğu hastalığın adı imiş. Biz korona deyip geçelim.Kaç zamandır koronanın bize öğrettikleri ya da hatırlattıkları ile ilgili bir yazı yazmayı düşünüyordum, yazacağım inşallah. Bunlardan birisi de Cuma namazı ile ilgili hatırlattığıdır. Korona olmasaydı çoğumuz bu konuları

24.10.2021
14 0 0

Bu salgın koronadan da beter

Şırıl şırıl akan bir dere düşünün. Sular, taşların arasından kıvrılarak gider. Nasıl becerirler bilinmez o taşlar, suyun içindeki kirleri tozları alır üzerlerinde tutarlar, yapışır kalır. Sonra bir diğeri, bir diğeri derken taşın üzerinde milimetreden ince kaygan bir kil oluşur. Bazen küçük yosunlar biter, çoğalır ve onca akan su onları söküp temiz

22.10.2021
11 0 0

Kripto para ya da Bitcoin kullanmanın hükmü

Böyle çetrefil meseleleri bu işin uzmanı olmayan bizim gibilerin her yönüyle anlayabilmesi zor. Zaten bu konu hemen her gün farklı bir hal alıyor. Henüz istikrar bulmuş bir uygulama değil. Biz ancak söylenenlere bakarak bir hüküm verebiliriz. Uzun bir zaman diliminde ve sayfalarca okumalar sonucunda sadece şimdilik vardığım sonucu söyleyeceğim. Bu

17.10.2021
21 0 0

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Samirî, gerçekten olağanüstü birisi miydi

Geçenlerde Ömer Lekesiz ve arkasından Mehmet Göktaş Samirî kıssasının farklı iki yönüne işaret ettiler. Ömer Lekesiz meselenin sanatla ilginç bir alakasını kurdu ve sanatın suiistimal edildiğinde saptırıcı olabileceğine işaret etti. Mehmet Göktaş da Samirî'nin Hz. Musa ile beraberliğine ve bunca mucizeyi görmesine rağmen iman etmemesini, imanın ila

15.10.2021
4 0 0

"Sakın terk-i edepten, kûy-i mahbub-ı Huda'dır bu"

İslam'ın saygı ve edep anlayışı medeniyetin oluşma sürecinde incelerek devam etmiş, çok detaylarda bile kendini gösterir hale gelmiştir. Özellikle ilme verilen değer sebebiyle, ilimle ilgisi olan her şeye karşı da bir edep anlayışı doğmuş. Bu anlayış Hz. Ali'ye nispet edilen "Bana bir harf öğretenin kölesi olurum" sözünde somutlaşır. İlminbilginin

10.10.2021
22 0 0

Edeple itaat ikiz kardeştir kibre kibir sadakadır

Çocuğunuz karşınızda bacak bacak üstüne atıp otursa tavrınız ne olur Aferin, kişiliği gelişmiş mi dersiniz, yoksa bunu saygısızlık mı sayarsınızSağlam bir iman, zorunlu olarak doğru amelî sonuç verir. İkisi de varsa bundan ifrata ve tefrite kaçmayan edep doğar. Bu sayede insan varlık kartelasındaki meratibi hisseder. Değerliyi değersiz göremeyeceği

08.10.2021
10 0 0

Organ naklini ve beyin ölümünü yeniden düşünmek

Fıkıh, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet ışığında hayatı ve fiillerin hükümlerini anlamanın ve anlamlandırmanın adıdır. Bir şeyin hükmü naslarda açıkça bildiriliyorsa biz ona olduğu gibi inanır ve alırız. Naslarda bulunmakla beraber hükmü açık değilse, bilimden de yararlanarak o nassı yorumlamaya çalışırız. Bu da olmazsa hükmünü vereceğimiz şeyin kâr-zarar

03.10.2021
21 0 0

Medeniyet edeple kurulur, edeple sürdürülür

Müslümanın hayatını düzenleyen farz, vacip, sünnet, müstehap, edep gibi hükümler sıralamasında edebe kadar olanlar doğrudan naslardan alınır. Edebâdab ise o nasların ruhundan çıkarılan yaşama biçimidir. Edep naslara inanmanın ve onlara göre yaşamanın fertlerde oluşturduğu hayat tarzıdır, dünya görüşüdür, kültürdür, medeniyettir.Naslara muhalefet ed

01.10.2021
23 0 0

Edep ahlakın sanata dönüşmüş halidir

Edebi biraz daha somutlaştırmaya çalışacağız ama birkaç kelam daha edelim. Edep ihsandır demiştik. Aynı zamanda cemaldir, güzelliktir, düzendir, ziynettir. Sonuç itibariyle edep ahlakın sanata dönüşmüş halidir.Hal böyle iken İslam milleti olarak edebi neden kaybettik Bu sorunun ilk akla gelen cevabı, her şeyi yerli yerine koyamadığımızdan, olabilir

26.09.2021
10 0 0

Emirler ve yasaklar ya da iyiler ve kötüler hiyerarşisi ve edep

Edep ahlaki bir kavramdır. Davranışın, sözün, tavrın, ilişkilerin, kısaca her türlü insan eyleminin en güzel kıvamını anlatır. Onun için güzel anlatıma da edebiyat denir. Yani edebiyata, edepli yazı ve edepli ifade de diyebiliriz. Bunu becerebilen insan da edîb insandır. Her ilmin en güzel ifade biçimi o sahanın edebiyatıdır. Bu anlamda fıkıh edebi

24.09.2021
13 0 0