Esfender Korkmaz

Yeniçağ

Enflasyonun nedeni; güven ve panik

Eylül ayı enflasyonu olarak; TÜİK, TÜFE ' oranını yüzde 61,53 ve İTO İstanbul geçinme endeksini yüzde 73,13 açıkladı. Arada 11 yüzdelik puan fark var.Yine Eylül ayında TÜİK yıllık Yİ-ÜFE oranı yüzde 47,44 olarak, İTO Toptan eşya fiyatlarını yüzde 67,79 olarak açıkladı.1.TÜİK Enflasyon güven sorunu yarattı.TÜİK ve İTO'nun 11 puan enflasyon farkı, dü

Ekonomik körlük

En çok okunan köşe yazarlarına bakarsak, ilk 20 sırada spor yazıları var. Güncel ve ekonomik sorunlar sonraki sıralarda geliyor. Gerçekte ise ekonomik sorunlar hepimizin geleceğini ipotek altına aldı. Söz gelimi açıklanan 8 aylık dış ticaret verileri, sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.1.Bu sene Ocak-Ağustos 8 ayda 82,3 milyar dolar dış tic

Türkiye'nin Batı dünyası dışında şansı yok

Avrupa Birliği'nde Almanya diğer ülkelere göre daha gelişmiş bir ülkedir ve fakat diğer ülkeler üzerinde bir hegemonyası yoktur. İngiltere AB'den kendi isteği ile ayrıldı. Kimse ses çıkarmadı.Sovyetler Birliği 15 ülkeden oluşuyordu. Ama hepsinin üstünde Rus hegemonyası vardı. Macaristan örneğinde olduğu gibi birlikten ayrılmak isteyen ülkeleri Rusy

Bu kriz dip yapacak

2003 ve sonraki yıllarda IMF programı sonuç verdi. Ancak bu sonuçta yabancı yatırım sermayesi girişi etkili oldu. Çünkü Türkiye'nin yumuşak karnı olan döviz sorunu sıcak para girişi nedeniyle çözülmüştü. Ama aynı nedenle TL değer kazandı ve ithalata bağımlı bir üretim yapısı oluştu. Bu yapının doğal sonucu olarak cari açık arttı.Yatırım ve teknoloj

Üniversiteler siyasi popülizm kurbanı oldu

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için, insana yatırım sermayesi maddi sermaye kadar önemlidir.Geçmişte; Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra elinde vasıflı eleman olduğu için hızla kalkındı. Bugün Rusya kötü yönetiliyor ve fakat uzay yarışmasına devam ediyor Çünkü komünizmde herkes her seviyede eğitim görmüştü.1980 sonrasından beri

Kur Korumalı Mevduat krizi derinleştirecektir!

Özel kişi ve kurumların yaptığı faaliyetler ve mal ve hizmet üretimi; özel fayda ve maliyet ile sosyal fayda maliyet yaratır. Söz gelimi bir çimento fabrikasının sağladığı kar, özel faydadır. Aynı çimento fabrikasının giderleri özel maliyettir. Ama eğer bu fabrika filtre takmamış ve çevre kirliliği yaratmışsa, bu nedenle çevredeki ekinler ve meyve

Faiz cehaleti bitmeden istikrardan umut yok

MB faizi yüzde 30'a çıkarınca, bir gazete ve aynı isimli televizyon "yüksek faiz falan sektörleri vuracak" mealinde haber ve yorum yaptı. Aslında ise Türkiye gibi yüksek enflasyon yaşayan ülkelerde, yüksek faiz demek; enflasyonun üstünde reel faiz demektir. Faiz oranı enflasyon oranına eşit ise reel faiz oranı sıfırdır. Reel faiz olması için, faiz

Ekonomik ve sosyal krize rağmen iktidar neden kazandı

Demokratik ülkelerde, bugüne kadar ekonomik krizlerde siyasi iktidarlar kaybetmiştir. Türkiye'de de muhalefetin "tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur" demesinin temelinde bu deneyim yatıyor. Buna rağmen AK Parti seçimi kazandı.2003-2023 arası geçen 21 yılda Türkiye her alanda ve sürekli kan kaybetti.1.Otokrasi tırmandı.Dünya standartlarına göre

İstikrarın iki anahtarı; reel faiz ve istikrar programı

ABD ve Avrupa, 2008-2012 finansal krizinden çıkmak için eksi reel faiz politikası uyguladılar. Bu tutumun nedeni, 1930 Dünya Buhranı'nı da yaşamış olmanın getirdiği tedirginlikti.Sonrasında eksi reel faiz enflasyonu artırdı. Çünkü eksi reel faiz ile harcamanın maliyeti düşük kaldı. Tüketim ve talep artışı enflasyona neden oldu. Pandemi nedeni ile t

Konut balonu sönmek zorunda

Ocak-Ağustos, 7 aylık konut satış verilerine göre; konut satışları geçen ve önceki yıllara göre düştü.2022 yılı ilk 7 ayında 943.791 olan toplam konut satışı, bu sene 2023 yılında yüzde 15,51 oranında azalarak, 797.418 bine geriledi.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlar ise 2022 yılında yüzde 22,42 idi, bu sene 19,11 oldu.Temmuz'dan Temmu