"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Esfender Korkmaz Tüm Yazıları

462 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

AİHM kararları neden önemlidir

''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - AİHM' Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1949 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkemedir. ''Avrupa Konseyi', bazen AB'nin 'Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi' ile 'Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi' ile karıştırılıyor. Avrupa Konseyi, hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu ve AB ile bir organik bağ

Bugün
5 0 0

Ekonomide tuzaklar

Ekonomide birçok sorun iktidarın tek taraflı anlayışı ve popülizmi önde tutması nedeni ile, çözülmez sınıra ulaştı. 1.İthalata bağımlı üretim yapısı, işsizliği, enflasyonu, cari açığı artırdı. Üretim dışa bağımlılıktan kurtulamaz. Toplam ithalatın yapısına bakarsak, yıla göre birkaç puan değişmekle birlikte, AKP iktidarında ara malı ve ham madde it

27.10.2021
8 0 0

Gizli bir gündem mi var

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçi için istenmeyen adam uygulaması yapılırsa, bunun sonuçları ne olur Bu elçiler neden böyle bir açıklama yaptılar ve Türkiye neden bu kadar sert tepki veriyor Anayasanın 90. maddesinde; ''Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlera

26.10.2021
3 0 0

Asgari ücret vergi dışı olmalı

Siyasi iktidar 2023'ten önce asgari ücret düzenlemesi yapmak istiyor. Ancak MHP asgari ücret üzerindeki verginin; ''gelir adaletsizliğine sebep olduğunu ve asgari ücretlinin artan enflasyon karşısında ezildiğini, bu nedenle asgari ücretlinin vergilerden muaf olması gerektiğini" açıklıyor. AKP'nin ise; "vergi kalemlerinde kısmi düzenleme üzerinde du

24.10.2021
8 0 0

Merkez Bankası pimi çekti

Merkez Bankası Para Kurulu gösterge faizini 18'den 16'ya indirdi. Anında dolar kuru 9,45 lira oldu. Türkiye ülke risk primini gösteren beş yıllık tahvillerin iflas primi 443 baz puan oldu ve artıyor. Bundan sonra ekonomik istikrarın daha çok bozulması kaçınılmaz oldu. Çıkış yolu kapandı. Ekonomik istikrar, üretim-tüketim, arz-talep, yatırım-tasarru

22.10.2021
16 0 0

Değersiz TL halkı yoksullaştırdı

Merkez Bankası, 2003 yılı ve TÜFE bazlı reel kur endeksine göre 20 Ekim'de TL yüzde 42 oranında daha düşük değerdedir. Denge kuru olması için doların 5,5 lira olması gerekiyordu. Bazıları piyasa kuru denge kuru olduğunu söylüyor. Doğru değil, çünkü Türkiye'de piyasa dardır, aksak rekabet var ve spekülasyon hâkimdir. Kaldı ki Türkiye'de kurları piya

21.10.2021
8 0 0

Ok yaydan çıktı

Hukukun üstünlüğü ve demokraside kan kaybımız, ekonomi yönetiminin günübirlik kararları ve özellikle faiz-kur politikası konusundaki yanlışları nedeni ile yaşadığımız sorunlar kritik eşiği aştı. Bundan sonra bugünkü iktidar istese de istikrar programı yapamaz. Dahası hiçbir ekonomi yönetimi bilmeden bu kadar yanlış yapamaz. Eğer bilmeden yapmış ols

20.10.2021
5 0 0

Devlet artık halkın babası değil

Osmanlı'dan gelen bir gelenek olarak, yarım asır öncesine kadar Anadolu'da her aile çocuğu için; devlet memuru, devlet adamı olsun temennisinde bulunurdu. Para kazanmak ikinci planda gelirdi. Aslında devlet, halkın bir organizasyonu ve aynı zamanda da onun yaşam sigortasıdır. Bizim gibi ülkelerde geleneksel olarak; halkın devletten beklentisi her z

19.10.2021
8 0 0

Gidişat iyi değil

Merkez Bankası'nda iki başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı. Muhtemelen görevden alınanlar faiz gerçeğini daha iyi biliyorlardı ve eksi reel faiz hedefinin, kur artışları yaratacağını ve kur artışlarının da tüm makro dengeleri bozacağını savunuyorlardı. Türkiye, faiz takıntısı nedeni ile bugünkü, enflasyon, döviz sorunu ve dış borçlar

15.10.2021
11 0 0

Dış borçlarda temerrüt riski arttı

Ekonomik krizlerin son kertesi, Türkiye'nin dış borçlarda temerrüde düşmesi ve moratoryuma gitmesidir. Türkiye, tarihinde yalnızca 1958 yılında dış borçlarda moratoryuma gitti. Moratoryum alacaklı ülkelerle masaya oturup, faiz, vade gibi dış borç şartlarını yeniden düzenlemek demektir. İnşallah o günleri görmeyiz. Ama mesele hamasetle çözülmüyor. E

14.10.2021
7 0 0