"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ergün Yıldırım Tüm Yazıları

148 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İstanbul İslamcılığı'ndan firarilerin iki yeni korunağı: Fazlurrahman ve S.Hüseyin Nasr

Soğuk savaş İslamcılığı, İstanbul İslamcılığı'nın tasfiyesi ile beraber ortaya çıkmıştı. Kahire ve Riyad iki önemli beslenme merkeziydi. Daha sonra buna Tahran ekseni de eklendi. Ama Tahran'ı da etkileyen aslında Kahire'de Seyyid Kutup'un teorisyenliğini yaptığı İslamcılıktı. Tahran "İslam Devrimi"ni yaparak muradına ermişti. Bütün Soğuk Savaş İsla

20.06.2021
0 0 0

Sahte maneviyat patlaması: Endüstrileşen maneviyat

Enerji kavramından geçilmiyor. Enerjim var, enerjim düşük, enerjik ol, pozitif enerji Tamamen maddi bir kavram enerji. Oysa bütün bu ifadelerle onunla maneviyatı, ruhu, iç dünyamızı, canlılığımızı (can kavramı da temelde ruhu ifade der) anlatmak istiyoruz. Fiziğin bu nesnel, maddi ve dünyevi kavramı şimdi sahte maneviyat için devrede. Benim aklıma

16.06.2021
6 0 0

Siyaseten uzlet ve bugünkü karşılığı

Büyük sufi Hasan Basri, İslam'ın ilk dönemindeki şiddetli siyasal ihtilafları ve çatışmaları içinde siyaseten uzleti temsil eden önemli isimlerin başında gelir. İktidar ve muhalefet ilişkilerine karşı hoşnutsuzluk içinde yer alır. Bu nedenle siyasetten çekilme tutumunu geliştirir. Buna üçüncü yol denir. Pasiflikten öte bir sabır ve "mevcut oyuna dâ

13.06.2021
6 0 0

Futbol oyununda oyun: Cinsiyetsizlik propagandasına dönüşen spor

Toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisi bütün hızıyla devam ediyor. Güçlerle, egemenlerle ve kurumlarla kendisini dayatıyor. BM, bu konuda bütün gücünü sarf ediyor. Bütün fedakârlığını ortaya koymaktan çekinmiyor! Şimdi bir de büyük toplumsal kesimleri etkileyen ve harekete geçiren futbol kulüplerine el attı. Fenerbahçe futbol kulübünü toplumsal cin

09.06.2021
6 0 0

Muhafazakâr mahalleye faturayı kesme körlüğü

Muhafazakâr mahalleyi eleştiren ve hatta aşağılayan sosyolojik bir moda var. Şerif Mardin ile başladı bu. Mahalle baskısı kavramı bunun için kullanıldı. Mahalle baskı ile özdeşleştirildi. Zaten mahalle geleneksel, modern olmayan ve geçmişte kalan olmakla olumsuz bir imge olarak yapılandı. Esnaflar, cemaatler ve liderlerin olduğu yaşama alanı mahall

06.06.2021
7 0 0

Mahremiyetimizi ne Paris, ne Londra belirleyemez

İnsan haklarına sığınarak eşcinsellik savunuluyor. Bunun için toplumsal cinsiyet eşitliği ideolojisi ileri sürülüyor. Nikâhsız cinsel beraberliğin 14 ya da 15 yaşları normal görülüyor. Bunların adına "deneyim" deniyor. Hatta çocuk LGBT savunucuları bile kollanıyor. Ancak ergen yaşlardaki nikâhlı beraberliğe çocuk evliliği adıyla her çeşit ithamlard

02.06.2021
8 0 0

Felsefenin yeni tutarsızlığı II Metafiziği felsefe ile inşa projesinin başarısızlığı

Sosyal teori temelde metafiziğe karşı mesafe içinde. Çünkü metafiziği algılama, yorumlama ve tanımlama kudreti yok. Tamamen dünya içinde durarak dünyayı anlamaya çalışıyor. Beşeri varlığı, yine beşeri düzlemde kalarak araştırıyor. Antropoloji insan ve kültürü, sosyoloji toplumu, siyaset güç ve yönetim ilişkilerini, tarih zamanın geçmiş olarak var o

30.05.2021
4 0 0

Mafya babaları ve kamuoyu aktörlüğü

Daha iki hafta önce çeteler üzerine sosyolojik bir analiz yapmıştım. Bir bütün olarak bu olgunun toplumumuzda yayıldığı ve ciddi bir sorun teşkil ettiğini söylemiştim. Elbette bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Dünyada da böyle bir sorun var ve bu konuda Avrupa sosyal bilim çevrelerinde birçok araştırma yapılmış. Ama bizde nedense ne siyaset bilim

26.05.2021
8 0 0

Viyana'da son Osmanlı ve Yaratıcı Öfke

Öfke, patlayandır, kızgınlıktır, coşkudur. Yaratıcı öfke tekevvün eden ruhtur. Kızgınlığın, coşkunun ve isyanın tekevvünü. Düşüncenin patlaması ve parlamasıdır. Ruhun isyan ve iskânıdır. Ekrem Tahir, Yaratıcı Öfke eserinde bunu yapar. Dil, aydın, iman, kadın, edebiyat, düşünce, tercüme, şiir, medeniyet Birçok mesele sıralanır kitapta. Hepsi de birb

23.05.2021
10 0 0

İsrail Siyonizm'i Ortadoğu'daki terörün aktörüdür

Ortadoğu'daki şiddetin doğuşuna kaynaklık eden en önemli faktör İsrail Siyonizm'i. Bu katliam ve işgaller Filistinliler üzerinde derin travmalar bırakıyor. Ailesini kaybeden, evi başına yıkılan, yurdundan ve topraklarından sökülüp atılan, camide başına silah doğrultulan Bütün bu pratikler içinden gelerek travmaları üzerinde taşıyan insanlar, sert i

19.05.2021
8 0 0