Ergün Yıldırım Tüm Köşe Yazıları

160 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haklar söylemiyle çocukları ele geçiriyorlar

Haklar teorisinin pür evrensel bir temeli var mıdır Bunun için aydınlanma düşünürleri epey gayret sarf etmiş. İnsanın evrensel bir bilinci varsa (doğası), evrensel haklarının da olacağı ilkesinde uzlaşmışlar çoğunlukla. Ancak işin başka bir boyutu daha var: Hakların belli ideolojilere ve kültürlere göre tanımlanabilmesi. Özellikle hakikatin Batı'da

04.08.2021
116 0 0

Ormanlardaki ateşi topluma taşıyan bilinçler

Dünya sıcaktan kavruluyor. Birçok ülkede yangın alevleri göğe yükseliyor. Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Köyler ve kasabalar ateş altında. Ateş ve duman Anadolu'yu kuşatıyor. Birkaç gün önce Elazığ'da, benim çocukluğumun geçtiği dağlarda da ateş sabahlara kadar ağaçları, bitkileri, hayvanları yaktı. Vatanımız nefes almakta zorlanıyor. Ekilen, emek ve

01.08.2021
110 0 0

Arap Baharından yükselen demokrasiye darbe

Arap Baharı ile yükselen demokrasi dalgası ilk defa Tunus'ta ortaya çıkmıştı. Burada yeni, çoğul, sivil ve uzlaşmacı bir demokratik siyaset kuruldu. Tunus, 10 milyon civarında nüfusu olan bir ülke. Fransız sömürgeciliği sonrası tek parti rejimini Burgiba on yıllarca sürdürdü. Sosyalist, İslamcı, ve liberal siyasal partilerin çoğulcu uzlaşmasına day

28.07.2021
91 0 0

Bayramımızla gurur duyalım

Bayramın ikinci günündeyiz. Bu günlerde ne güzel hasletlerimiz var! Ziyaretleşiyoruz, küslüğü bırakıyoruz, barışıyoruz, yardım ediyoruz, hastalarımızı ziyaret ediyoruz. Müslüman bir toplum, muhabbetin ve barışın içinden geçiyor. Kadim bayram geleneğini sürdürüyor. Asırları aşan bir gelenek. Büyüklüğü de buradan geliyor. Sonradan icat edilen bir şey

21.07.2021
99 0 0

Sürüleşen cehaletin arsızlıkları

Cehalet, farklı formlarla ortaya çıkar. İslam öncesi Arap toplumunda kız çocuklarını diri diri gömerek ve insanımsı Tanrılar icat ederek kendisini gösterir. Greklerde, işgal edilen şehirleri yağmalayarak ve kadınları topluca köleleştirerek dışa vurur kendisini. İlya'da Destanı'nda kahraman savaşçı Tanrı insanlar, yağmaladıkları şehirlerle ve kölele

18.07.2021
93 0 0

Çevreden yükselen dinamizm taşra sosyolojisine yenildi

Bugüne kadar Beyaz Türklerin sosyolojik eleştirisini çok yaptık. Şimdi de merkeze yürüyen ve çevreden gelen taşra sosyolojisine bakmakta yarar var. Buna da eleştirel yaklaşmalıyız. Kendi üzerimize düşünmek ve kendimizi yenileyebilmek için bu elzemdir. Sosyolog Edward Shils ve siyaset teorisyeni Rokkan, merkez ve çevre teorisiyle toplumları açıklıyo

14.07.2021
87 0 0

Varlığı yadsıyan felsefe ve tasavvuf

Dünyayı negatif okuyan felsefeler var. Bu felsefelerin dünyayla geliştirdikleri ilişki yadsımaya dayanır. Bu nedenle insanlara ve toplumlara karşı tamamen kötümserler. Bütün varlık "ötekidir". Yani olumsuzdur. Yaşama ötekileştirilir. Bunun için dünya ret edilir, dışlanır, ondan uzak durulur.Negatif felsefeler, temelde insana karşı inançsız. Çünkü u

11.07.2021
83 0 0

Suriyelilere yabancı düşmanlığı yapan siyaset

Geçen yıl BM, yabancı düşmanlığı, ayırımcılık ve ırkçılığa karşı mücadele için acil eylem planı projesi geliştirdi. Türkiye başta olmak üzere çoğu ülke buna imza attı. Buna karşı durarak imza atmayan ülkeler ise ABD, Fransa, İngiltere, İsrail, Kanada ve Avusturalya gibi dünyanın en zengin ülkeleri yer alıyor. Çok ilginç değil mi Her gün Türkiye ile

07.07.2021
98 0 0

Plaj toplumunda bedenin cüretkârlıkları

Post-modern toplum seyyaldir, kaotiktir, akışkandır. Aynı zamanda haz toplumudur. Turizm ve plaj, bunu imgeler. Beden kapitalizmin yoğun ve stresli iş hayatından yıpranır. İsyan, anomi, depresyon, çatışma, yıkıcı göç gibi patolojik olgular tavan yapıyor. Post-modern toplum patolojileri ruhunu ve maneviyatını sarsar. Bunlardan kurtulmak için turizme

04.07.2021
110 0 0

Küresel emperyalist eşcinsel koro Türkiye'de atağa geçti

Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir eşcinsel felsefesidir. Eşcinselliğin her gün türeyen yeni biçimini meşrulaştıran bir ideoloji. Örtük bir dil kullanıyor. Gizemli, çok anlamlı, özgürlük ve insan haklarıyla bütünleşen, kadın şiddeti ve ayrımcılığına karşı gözüken bir dil. Bu örtük ve ikircikli dil nedeniyle altta gizli olan ve eşcinselliği savunan an

30.06.2021
110 0 0