Burhan Bozgeyik

Milli Gazete

"Anıların İzinde"

Vav TV'nin, "Anıların İzinde" programını hazırlayan, İstanbul Beyefendisi, zarif insan Fehmi Atay Bey, yaklaşık bir buçuk sene önce aramış ve bizimle ilgili bir program hazırlamak istediklerini söylemişti. Kendilerine, "İnşeAllah İstanbul'a geldiğimizde olur" diye söz vermiştik. Rabbimin lütfuyla sözümüzü tuttuk. Program 19 Eylül'de canlı olarak ya

Unutulan Unutturulan Farzlar: İslâm'da Tesettür

Tesettür, lügat mânâsı itibariyle; "Kapatıp gizlemek, örtünmek" demek. Bu kelime daha ziyade farz olan bir fiili ifade için kullanılmaktadır. Erkeklerde göbekle diz kapağı arasını kapatmak farzdır. Kadınlarda ise tesettür; namazda, başörtülerini takındıktan sonra el, yüz ve ayaklar müstesna vücudun bütün kısımlarını örten bir elbise ile bulunmak, e

Yerli Üretimi Tebrik Ederiz

Yerli otomobil TOGG, üretime başlıyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu vesile ile bu zorlu işi başaran bütün ekibi, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yakın tarihimizde bu gibi teşebbüslerin başına neler geldiğini hatırlayınca bu muvaffakiyete maşallah diyorum Başta ordumuzun ihtiyacı olan bütün vasıtaların, silahların ve ekipmanlarının yerli olarak ür

Şehitlerimizin ve Gazilerimizin Yüzüne Nasıl Bakacağız

Bugünlerde ve bugünden sonra ülke gündemi seçimle, bilhassa Cumhurbaşkanlığı seçimi ile meşgul edilecek. Bana göre bu öyle büyütülecek ve gündemi bütünüyle meşgul edecek bir konu değil. Mevcut sistem içerisinde yönetime tâlip olacak binlerce isim çıkabilir. Devlet mekanizması zaten çalışmakta. Bazı kurumlar yüzlerce yıllık devlet geleneği mîrasına

Peygamberimizin (ASM) Tavsiyesi: "Soyunuzu Öğreniniz!"

Kısaca "sılâ-i rahm" diye ifade edilen "Akrabalık hukuku" temel farzlardandır. Akrabalarla münasebeti kesmek "ekberü'l kebâir" günahlardandır. Bu günah yüzünden İslâm binasının taşları birer birer düşmekte ve İslâm sarayı viraneye dönmektedir. Günümüzde olduğu gibi. İşte bu bakımdan şuûrlu her Müslüman, bu konuya ehemmiyet vermeli ve her zaman günd

Unutulan Unutturulan Farzlar: İslâm'da Miras Hukuku

Müslüman olup da İslâm hukukuna göre mîras taksim edenlerin sayısı çok azalmıştır, maalesef Hâlbuki bu çok mühim bir konudur. Bir defa mirasın Kur'ân'a ve Sünnet-i Seniyye'ye göre taksimine inanmak farzdır. Bu hükmü yerine getirmeyenler -inkâr etmemek şartıyla- günahkâr olurlar ve âhirette mutlaka bunun hesabını verirler. "Ben Kur'an'ı dinlemem!" d

İstanbul'un Halleri

İstanbul'da otururken (yaklaşık 33 yıl) sılâ-i rahim için memleketimiz olan Gaziantep'e gidiyorduk. Yaklaşık 14 yıldır (2008'den bu yana) devran tersine döndü, bu defa sıla-i rahim için memleketten ikinci memleketimiz olan İstanbul'a gidiyoruz. Bu sene de öyle oldu. Gittik, ancak bu sene İstanbulluları pek düşünceli bulduk. Gazetecilik tâbiriyle İs

Unutulan Unutturulan Farzlar Irkçılığın Haram Oluşu

İslâm toplumunu çürüten hastalıklardan biri de "ırkçılık"tır. Bunu tespit eden şeytanın uşakları, Müslümanlar arasında ırkçılık mikrobunu yaymaya uğraşmış, maalesef de bunda başarılı olmuşlardır. Irkçılık haramdır. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: "Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan bizden değildir, ırkçılık üzere

İslâmiyet'le Alay Edenlerin Alayı Perişan Oldu

İslâmiyet, Allahu Azimüşşân'ın seçtiği ve beğendiği, bu dünyada insanların ve cinlerin hayat nizamını tanzim eden dinin adıdır. 124 bin peygamberin tebliğ ettiği dinin adı, İslâmiyet'tir. İslâmiyet'in sahibi, Allahu Azimüşşândır. Bu dini gönderen Allahu Teâlâ olduğu gibi, gönderdiği dini koruyan da O'dur. İnsanlık tarihi boyunca, Allah'ın dinini te

İnsanlığın Göğsüne Takılan Şeref Madalyası: İslâmiyet

Bugün 7 Ekim Cuma Bu gece "Mevlid Kandili'ni" ihya edeceğiz. Şanlı Nebi'nin (asm) doğum yıldönümünü. Bugün bizim bayramımız. Gerçekte bütün insanlığın bayramı. Bu kâinatın Rabbi, Mâliki, Sahibi, Yaratıcı olan Allahu Azimüşşan, insanlığın göğsüne bir de şeref madalyası takmış: İslâmiyet İslâmiyet, "Allah'ın nizamının" adıdır. İslamiyet'in bütün esas