Ali Haydar Haksal

Milli Gazete

İran Pakistan Düzleminde Yeni Bir Oyun

Siyonizm'in tuzaklarının ve oyunlarının farkında olmayanlar bölgede yaşananları kolaylıkla algılayamazlar. İran üzerinden süregelen senaryonun ve yayılan gerilimin sadece İran ile sınırlı olmadığı, Pakistan'ın da bu sürecin içine itildiği ortada. Ya da bir başka deyimle yeniden bir tırmanma olduğu görülmektedir. Bu, giderek tam anlamıyla travmatik

Söz Meclisten İçeri-III

İnsanlar bir toplumda, içinde yaşadığı güzellikler ya da olumsuzluklar ile anılırlar. Onlar, güzellik ve iyiliklerle, kalıcılığına, hayırla anılmalarına neden olur. Tersi durumda da anılırlar ama bir kötülük simgesi olurlar. Olumsuzlukları meclisimizin, sohbetimizin ve hatta gündemimizin dışında tutma hayırla anılmamıza neden olur. Bunun sürekliliğ

Söz Meclisten İçeri II

İyilik ve güzelliklerin kötülükleri ve çirkinlikleri yendiği bir gerçek. Bir önceki yazımızda Sevgili Efendimizin henüz kendisine vahiy gelmediği gençlik yıllarında insanlara iyilikler ve güzellikler sunduğunu bir örnek ile anlatmıştık. Olumsuzluklar üzerine yaşamak, düşünmek ve konuşmak insan sağlığı ve huzuru için olumsuzluklara neden olur. Hayat

Söz Meclisten İçeri I

Güzelliklerin yaşanabilmesi için hayatın da güzellikler üzere olması gerekir. Bir hayat düzeni kendiliğinden oluşmaz. Yaşanılan hayat deneyimler üzerinedir. Olumsuzlukların hayatın dışına itilebilmesi için ondan uzak durulması ona göre bir düzen oluşur. Bir toplumun kültürü güzelliklerle yaşanıyorsa hayat sürgit böyle devam eder. Gönül alıcı sözler

Saadet Partisi'nin Kongresi: Millî Görüş Düşünce Hareketi

Saadet Partisi kongreye gidiyor. Kongre süreçlerinde ilginç olaylar yaşanıyor. Bu, özellikle de iktidar partilerinin veya diğerlerinin bu siyasal hareketin içine dönük bir takım dolaylı ya da doğrudan müdahaleleri ve etkilemeleri oluyor. 1977 MSP Kongresi'nden itibaren günümüze kadar hemen her kongrede benzer durumlar yaşanagelmiştir. İç karışıklık

Yahya Oğuz: Bir Dönemin Önemli Bir Tanığı

Bazı isimler vardır ki göz önünde değildir. Bilerek de öne çıkmazlar. Yahya Oğuz Bey bir ara öne çıkan sonra da geriye çekilenlerden biri. Kendisiyle çok az görüştük. Yılmaz Bayat, Hasan Durmuş Bey ile evinde ziyaret etmek üzere randevulaştık. O dönemde merhum Erbakan Hoca ile ilgili bir çalışma yapılmak isteniyordu. Hocanın çevresinde bulunanlarda

Ruhumuzun Yeni Dili: Hikmet ve Adalet -II-

Böyle bir toplumda insanların birbirlerini anlama, anlayış gösterme, bağışta bulunma insanı farklılaştırır. Bunlar bugün için belki de çok uçuk davranışlar olarak görülebilir. Bu düşünce geleneğinden önemli olan davranış biçimlerinden biri de tevazudur. Tevazu sadelik, abartıdan uzak, hikmetli ve güzel bir insan olma erdemi. Bu yaşama tarzına yakla

Ruhumuzun Yeni Dili: Hikmet ve Adalet -I-

Sözün değer kazandığı yer güvendir. Güven, insanı belli bir yere konumlandırır. İnsanların birbirine olan itimadı, dayanışmayı güçlendirir. Materyalist hayat anlayışındaki çıkarcılık insanları bencilliğe sürekler. Bencillik, kişinin sadece benini düşünmesi, kendisi dışındakilerinden kimseyle ilgilenmediği bir hayat tarzı olur. Bir toplumun içindeki

Ruhumuzun Dili: Vefa, Doğruluk ve Güven

Her medeniyet, kavramlarının özüyle birlikte genel yapısını oluşturur. İslâm medeniyetinin kültürü geniş, insanı kucaklayan ve kuşatan, doğasında varlığını sürdüren özelliklere sahip. Başka medeniyetlerde rastlanılmayan durumlar söz konusu. İslâm kültürünün zenginliği özünden kopmadan, yararlanabileceği kadar başka unsurlardan da kimi şeyleri alır,

Hakikat Ehlinin Cömertliği

Kavramlar, bir milletin veya topluluğun ne olduğunu gösterir. Müslüman toplulukların kavramları manevî bir öz taşır. Oluşum süreciyle birlikte, bu, gidilen, fethedilen bölgelerde kendini belli eder. Müslümanların diğer topluluklarla, kitlelerle buluşmaları karşılıklı etkileşimlere neden olur. İyi ve güzel olanların etkisi kalıcılığı, sürekliliği ku