Ali Haydar Haksal Tüm Köşe Yazıları

81 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bir Yol Uğrağı ve Konakları

Her bireyin üzerinde bulunduğu yolun yönü bellidir. Gidiş yönü olan ve dönüşü olmayan. Hayatın ana izleğidir bu. Kendimizi bildiğimiz ve bilinçle farkımıza vardığımız andan itibaren her şeyin, anın ve durumun bir kıymeti var. Attığımız adımlar, davranışlarımız, eylemlerimiz, hâllerimizle. Bilinç, yani ne yaptığımızın ve bunların bize neler getirip

Bugün
1 0 0

Geri Dönüşsüz Bir Yol

Bir hayatı yaşıyoruz. Başlangıç yaptığımız o ilk günden itibaren bir yol üzereyiz. Hayat ve yol birbirinin özdeşi. Hayatı anlamlandıran ve giderek süreklilik kazandıran insanın güzellikleridir. Kendi olabilme ve bunu her geçen gün daha değerli kılma çabası ve onun sonucunda geriye kalanlardır. Her dönemin kendine göre zorlukları var. Zorlukları, çi

25.05.2022
2 0 0

Mazlumun Gücü

Hakikat bilincinde olanların var olduğu zamanlar insanlık için bir çıkış yolu olur. Kimsenin ahını almayan, kendi varlığı içinde mağdur olandır mazlum. Zulme uğrayan. Hakikat ve insanlık için veya kendi varlığı için var olma tutkusunda, sıradanlığında, kendi hâlinde olan. Hani derler ya "kimsenin tavuğuna kış" demeyen, demediği hâlde gadre uğrayan.

23.05.2022
2 0 0

Zalimin Gücü

Gücün birçok açılımı var. Kişilere ve durumlara göre değişebilir, farklı algılanabilir. Zalim, tanımı üzerinde: Zulmeden. Hakkı olmadığı hâlde gerek bireylere ve gerekse toplumlara, insanlığın hak sınırlarını aşarak müdahalede bulunmasıdır. İnsanlığın en çok gereksinim duyduğu hakkıyla ve adaletle yöneltilmesidir. Bu dünyada yönetenler olduğu bir g

20.05.2022
5 0 0

Siyasanın Güdümündeki Müslüman-II

Zaman hızlı akıyor. Değişen ve dönüşen insanlık kendi yörüngesinden uzaklaşıyor. İnsanlığa önce olacak olanlar yörüngelerini yitirmiş bulunuyorlar. İnsanlık yörüngesini ve dengesini yitirince bunalıma giriyor. Bunalımlardan kurutuşun yolu yeniden kendi öz eksenini bulmasıdır. Sözler insanın dışa vuran eylemlerinin yansımasıdır. Güzel sözler güzel r

18.05.2022
6 0 0

Siyasanın Güdümündeki Müslüman!

İnsanın yaşadığı yer ve ortamda yöneten ve yönetilenler olur. Birlikte yaşamanın getirdiği zorunluluklar kurallar gerektirir. İlâhî iradenin insanlığa sunduğu esaslar bulunur. İnsanlığın ilk öncüsü Hazreti Adem bir peygamberdir. Ondan sonra dönemlerde insanlığa Allah elçileri gelmiştir. Bu, son ve en büyük Peygamber Sevgili Efendimizdir. Onunla pey

16.05.2022
6 0 0

Kurtların Dansı

Hayvanlar üzerindeki kimi benzetmeler, onların doğasıyla ve yaşama tarzlarıyla ilgilidir. Kurt yırtıcı bir hayvandır. Onun yaratılış özelliğidir bu. Her toplum, kendine göre doğadaki kimi hayvanları farklı bir sembol olarak değerlendiriyor. Batı toplumunun kentlerinde neredeyse o doğanın koşulları gereği bir hayvan sembolü özellikle öne çıkıyor. Ba

13.05.2022
6 0 0

Hakikatin Sözcülüğü

Zorun zoru bir sorumluluk. Çileye hazırlanma ve içinde yanma sürecinin yolculuğu. Aşk ehlinin ruhunun hamurunu dert ile yoğurmaya hazır olduğu acılar yumağı. Bir insan hem kendi olacak hem de kendi ruhunun ilkelerinden ödün vermeden var olmaya çalışacak. Hakikat, Allah yolunun insana önerdiği, dilediği tek gerçek. Dünya yüzünün sorumluluğu insanda.

11.05.2022
12 0 0

İslâm'ın Aydınlığında İnsan II

Milletlerin ortak bir bilinçleri ve ruhları var. İslâm milletinin mensupları hangi ırktan olurlarsa olsunlar, ortak inanışları var. İbadetleri, buna bağlı oluşan gelenekleri, yaşama biçimleri hemen hemen aynıdır. Sadece mezhepler küçük ayrıntılarda farklılıkları bulunuyor ki, bunlar da esasa aykırı değildir. Örneğin Şafiilerde ve Hanefilerde farklı

09.05.2022
13 0 0

İslâm'ın Aydınlığında İnsan-ı

İslâm, İslâm milletinin dini. Müslümanlar İslâm dininden. Yani Müslüman. İslâm, Müslüman olan her ırkın, kabilenin dini. Hazreti Peygamber Arap ve Haşimi. Kur'an kendisine nazil olan Allah Elçisi. Yani Peygamber, yani Resul evet yani Elçi. Hazreti Peygamber hiçbir ırkı üstün kılmak için gelmedi. İslâm'ı insanlığa eriştirmek için elçilik görevi veri

06.05.2022
12 0 0