Ali Ferşadoğlu Tüm Köşe Yazıları

913 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ümitleri bitirdi, hayalleri yıktı!

Gördünüz mü STK'ları (sivil toplum örgütleri), cemaatler, dindarlar, gazeteciler, sanayiciler, çiftçiler, emeklileri hepsi büyük ümitler bağlayarak, beklentiler içine girerek "AKP, RTE!" diye tempo tutuyordu.Biz ise; kurulmaya çalışıldığı 2000'lerden itibaren günümüze hep itiraz ede geldik Çünkü, elimizde şöyle aldatmaz ölçüler, kprensipler stratej

24.09.2022
12 0 0

Dünyadışı seyahat için ne lâzım

Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışına seyahat için önce çok yönlü ve titiz hazırlıklar yaparız:Evvela nakit birikimi ile bütçe ayırırız. Gideceğimiz ülkelerin coğrafi ve mevsim şartlarını araştırırız. Bütçemize uygun seyahat vasıtası ve biletleri ayarlarız. Ziyaret edeceğimiz ülke(ler)in tarihi, milli, coğrafi beldelerini tesbit eder, ana hatlarıyla bi

23.09.2022
13 0 0

Bu da zulüm değil mi

1980-90'lı yıllar, bütün dünyada "din ve dindarlık" adeta elle tutulur "yükselen bir değerdir." Bunu durdurmak için "Gizli ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleri" hemen kolları sıvar projeyi hazırlar:1979 İran Devrimi, 1980 12 Eylül darbesi ve diğer ülkelerde de başka darbeler yapılır. ANAP 1983, RP 1994 ve AKP ve RTE "dindar ve

22.09.2022
21 0 0

"Kalb ve ruhun derece-i hayatına" nasıl çıkılır

Bir kardeşimiz, "Lem'alar'da yer alan, 'kalb ve ruhun derece-i hayatına' girmek nasıl olur" diye sordu.Bu cümlenin yer aldığı paragraflar şöyle: "Cenâb-ı Hakkın antika bir sanatıdır ve en nâzik ve nâzenin bir mucize-i kudretidir (sonsuz gücünün mu'cizesidir) ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medâr ve kâinata bir misâl-i mus

21.09.2022
15 0 0

Müslümanlara ne oluyor

"Su yolun ol kûyundan toprak olup tutsam gerek Çün rakîbümdür dahi ol kûya koyman vara su" 12. beytin Türkçe meâli: "Toprak olup suyun yolunu mahallesinden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, o yere varmaya bırakamam!" Bu mealden ne anladınızEdebi sanatlar: "Kinaye: Toprak olmak, ölmek, öldükten sonra toprağa karışıp suyun önüne set olmak. Teşhi

20.09.2022
12 0 0

Türkçe edebi metinler bile tefsir edilmiyor mu

Türkçe edebi metinleri bile sahanın uzmanı edebiyatçılar meâllerini verip izah ve tefsir etmiyor mu Ki, İslâm ilimlerinde ve edebi sanatlara ne kadar vukufiyetleri varsa o nisbette şâirin kastettiği manalara yaklaşabilirler.Mesela, Fuzûlî'nin Türkçe olan-Dicle nehri Güneye akar- meşhur Su Kasidesi'ndeki şu beyitlerin önce meal, sonra izah ve tefsir

19.09.2022
22 0 0

İşaratü'l-İ'caz'ın yazılış safhaları

"Beşer bir taraftan arzı ihya ederken; diğer taraftan Azrail gibi arzın kalbine kadar pençesini sokup arzı imatesine (öldürmesine) nasıl sebep oluyor" sualinin cevabının verildiği İşaratü'l-İ'caz tefsirindeki pasajı şerh ve izah etmeye devam ediyoruz.İnsanoğlunun üretilmesine sebep olduğu nitrözoksit, karbondioksite nisbetle 300 kat daha zararlı. N

17.09.2022
26 0 0

İnsan nasıl dünya için bir zehir olur

16 Eylül Milletlerarası Ozon Tabakasını Koruma Günüdür. Ozon, yer yüzeyinden 30 km. yukarıda bulunan, Güneş'ten gelen morötesi ışınların dünyaya erişmesini ve tabiata zarar vermesini önleyen gaz tabakasıdır.Bediüzzaman, "Melaike de: 'Yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın" (Bakara Suresi, 30.) ayetini tefsir ederken ozon ve sair

16.09.2022
11 0 0

Türkçe edebi metinler bile tefsir edilmiyor mu

İlmî, edebî, ahlâkî, hukukî, sosyal hakikatleri ne kadar açık yazılmış olurlarsa olsunlar; yine bunları herkes anlayamaz. Dolayısıyla şerhyorum, tefsir ve izaha ihtiyaç vardır. Kur'ân'da yer alan edebî sanatlardan önemlileri şöyle sıralanır:"Hüsn-ü ta'lil" (edebiyatta bir olayı görünür sebebinden daha güzel ve daha önemli bir sebeple açıklama sanat

15.09.2022
15 0 0

Binlerce mana meale yansıtılabilir mi

Kur'ân'da hükümler, tarihi vakalar apaçık lafızlarla açıklanır.Bir kısmı da kıssa (haber) şeklinde yoruma ihtiyaç duyulmayacak şekilde bildirilir. Belâğat yönünden de mu'cize olan Kur'an'ın lisandaki edebi sanatların tümünü ihtiva eder ve yeni sanat türleri ortaya koyar. Bu sanatlardan doğan binlerce mânâlar vardır. Bunlar, asla tercüme, meâl ile d

14.09.2022
20 0 0