"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ali Ferşadoğlu Tüm Yazıları

533 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Mizancı Murad-Hüseyin Cahid tartışması

Bir okuyucumuz, Bediüzzaman'ın, "Mîzan cerîdesinin sahibi Murad haklıdır. Tanîn muharriri Hüseyin Cahid yanlış ve hata ediyor." (Münâzarât, s. 56) meselesinin mahiyetini soruyor.Önce birkaç hususu nazara verelim: Kıyamet alâmetlerinden büyüklerinin de birçoğunun çıktığı "ahir zaman tarihinin son dilimini" doğru anlamak için Risale-i Nur'a müracaat

Bugün
1 0 0

Şahıslar savrulur, cemaatler baki kalır

Şu kesin bir kuraldır: Şahıslar, kişiler savrulur, cemaatler, şahs-ı maneviler baki kalır. Ne var ki, iktidar istibdat üzerine yapılanmış devlet organlarının başına dindar kişileri getirmekle işleri düzelteceğini zannediyor. Halbuki, görüldü ki, devlet dönüşmüyor, şahıslar dindarlıklarını kaybederek dönüşüyor!Evet, "Zaman, cemaat zamanıdır, cemaatt

21.06.2021
3 0 0

Memuriyet ve maaş dilenciliği

İstidat ve kabiliyetleri körelten, hür teşebbüs ruhunu öldüren hususlardan birisi de şu fasit düşüncedir: "Maaşı garanti, sigortalı bir iş için devlete kapağı at, paçayı kurtar!"Bu beklentiler sosyal ve ekonomik hayatın felâketidir. Ve "Errizku alellahrızkı veren Allah'tır" hakikatine, yani, tevekkül, kanaat, sabır ve imtihan sırrına zıttır. Ki, ni

19.06.2021
3 0 0

Bediüzzaman aynı zamanda bir stratejisttir

Bediüzzaman, 1899 Ta'likat ve Kızıl İcaz (mantıkla ilgili), 1910 Münâzarât (içtimaîsiyasî problemleri çözmü) 1911'de de tefsir ve dil meselelerini hallettiği tefsire giriş Muhakemat ve Risale-i Nur Külliyatı ile ilim-irfan, sosyal ve siyasî hayatın gündeminin birinci sıralarında yer alagelmiştir.Risale-i Nur sıradan, klâsik değil, ispata dayalı, ma

18.06.2021
3 0 0

İçtimaî ölçüyü kim belirleyecek

Müslümanın sosyal hayatını da iman, Kur'ân hakikatlerine göre düzenlemesi vicdanî bir zorunluluk.Şu kesin bir ilmî hakikat ve kuraldır: "Her ferdin aklı, adaleti idrakten âciz olduğundan, küllî bir akla ihtiyaç vardır ki, fertler, o küllî akıldan istifade etsinler. Öyle küllî bir akıl da ancak kanun şeklinde olur. Öyle bir kanun, ancak şeriattır."

17.06.2021
5 0 0

"Tam mütedeyyin" vatandaş sertifikası

Bugün de ahlâk, içtimaîsiyasî test sorularımıza devam ediyoruz:5- Türkiye gibi İslâm ülkelerinin geri kalmasının sebebi nedir a- Vatandaşlar tembel olduklarından b- Eğitimsiz, c- Kafalarının çalışmamasından. d- Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının yetersizliğinden... e- İstibdat, baskı, tek adam yönetimi, Kemalist rejim her yere hâkim olduğundan, fikir

16.06.2021
5 0 0

Ahlâkî sorulardan kaçını cevaplandırabiliriz

Ahlâk, içtimaîsiyasî hayatımızı yakından ilgilendiren şu test sorularından kaçını cevaplandırabiliriz1- İstibdat nedir a- Tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. b- Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren

15.06.2021
5 0 0

Zalime itiraz etmek boynumuzun borcu!

Zulme rıza zulümdür. Zulme meyil, zalime, "fiilen, iltihaken ve iltizamen" destek vermek, alkışlamak da zulümdür.Seçtiklerimiz, yöneticiler, hak ve adaleti gözetmeleri bir yana, milleti soyup-soğana çevirip, ülkeyi yağmalarlarsa... "Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmiş

14.06.2021
9 0 0

Başka bir musîbet mi bekliyoruz

Hepimiz aklımızı başımıza, başımızı iki ellerimiz arasına koyup düşünmemiz gerekmiyor mu Ülkeyi baştan ayağa "adaletsizlik, haksızlık, yoksulluk, yasaklar" sarmışsa,Mafyatik yolsuzluk, ifşaatlarıyla çalkanıyorsa, adaletsizlik ve zulüm kol geziyorsa, Devletlü yöneticilerin kılı kıpırdamıyor, bilâkis bunları örtmeye, ötelemeye çalışıyorsa, vatandaş

12.06.2021
14 0 0

İçtimaî ve siyasî ölçüler

Müslüman teslim olan, demektir.Şu halde, hiçbir Müslüman hayatını kendi kafasına göre şekillendiremez. Eğitim sisteminin kanun, tüzük ve yönetmeliklerine, çalıştığı şirketin prensiplerine uymaya çalıştığına göre, hayatının diğer alanlarını da kendi kafasına göre ayarlayamaz. Meselâ, "Trafik kurallarını ben belirlerim" diyerek dilediği şekilde vasıt

11.06.2021
11 0 0