Ali Ferşadoğlu

Yeni Asya

Mizan'daki sorgulama!

Bu bir senaryo ve film değil, birçok insanın aynen yaşadığı bir hikâyedir:Uçakla seyahat eden bir çift hariç, tüm yolcular problemsiz geçer. Sınır görevlileri çiftin farklı davranışlarını fark eder, seyahat edecekleri ülke yanında hayatlarına yönelik detaylı bir incelemek için bir odadan diğerine gönderilirler. Hayatlarının en mahrem ayrıntılarına

Hakiki dindarlık, güven ve huzur

Her şeyin hakikisi, suni'si, yapay olduğu gibi dindarlık da böyledir. Şeriatı, yani, doğru İslâmiyet ve İslamiyete layık doğruluğu samimi olarak yaşayan hakiki dindardır. Zira, "Kemâlin cemâli dindir. Hem, din saadetin ziyasıdır, hissin ulviyetidir, vicdanın selâmetidir."1Bir toplumda iman zaafı varsa doğruluk, dürüstlük ölmüş, ahlak çökmüş; orada

Ülkemizin huzuru imân ve zekâta bağlı!

Türkiye'nin hem yetişmiş insan potansiyeli hem kaynakları çok zengin. 30 yaşın altında ve dinamik genç nüfusumuzun büyük bir sermayemiz.Gençlerin şuurlanmasını istemeyen bilhassa "ifsat, ahlaksızlık komiteleri" inanılmaz oyunlar kuruyor. Eğitim sistemimiz natüralizm, pragmatizm, Darwinizm, materyalizm, kapitalizm ve Kemalizm gibi yolunu şaşırmış fe

Kim, "Ne güzel yumruk attın, öyle ise dinin hak!" der

Hakikate susamış insanlığın İslamiyetle buluşmasına "hiddet, şiddet, bomba ve terörün" engel olmasına engel olmalıyız!Kim, "Yahu ne güzel yumruk attın, kılıç salladın, kurşun yağdırdın; öyle ise senin davan haktır!" der! Öyle ise başta kendimiz olmak üzere çoluk-çocuğumuzu doğru İslmiyetin doğru ahlakını yaşayarak, nezaket ve nezahetle tebliğ ederk

Hayaller kurun, ama peşlerinden gitmeyin!

"Benim hayallerim var! Hayallerimin peşinde gittim, kazandım, siz de gidin!" tavsiyesi hayal ve sakıncalı.Zira başarıya ulaştıran hayal değil; akıl, kalb, vicdan ve sair temel his, lâtifeler ve istişaredir. Hayal kurun, hayallerinize gaye yükleyin, ama, sırf onların peşlerinden gitmeyin! Öğrenmenin, zihnin ilk basamağı olan "Hayal, duygularımızın

İslâmî mefhumları kavramak için

Edebiyatta üslûp; "mücerredsâde, müzeyyensüslü, âliyüksek" olmak üzere üç kısımdır.Edebiyat şaheseri ve yüksek üslûp sahibi Risale-i Nur, "her şeyi hikmetle beyan eden Kur'ân'ın i'câzı sırrıyla "1 "mu'cizeliğini göseteren"2 ispata dayanan; geleceği aydınlatan; "işârîdirâyet" tefsirlerin en kuvvetlisi ve en kıymetlisidir."3 "İmân esasları, İslâm şar

Ey dindarlar, milletvekilleri uykunuz kaçmalı!

Meclis'e sunulması beklenen 9. Yargı Paketi kapsamında öngörülen "etki ajanlığı", otoriter, despot, müstebit olan ülke rejimini daha da katmerleşmeyecek miBu düzensiz düzenleme, bu hukuksuz hukuk teklifiyle yine masumlar suçlanacak, nezarete, hapse atılacak, mahkemelere sürüklenecek; zulüm üstüne zulüm yapılacak. Ve şu hukuk kuralları ayaklar altın

Doktorun suçu tıp ilmine yüklenir mi

Özellikle sosyal medyada -Levent Gültekin gibi- bazı mücerbizler, yani, "haklı ve haksız sözlerle hakikati gizleyenler", AKP'nin her şeyi çökertmesi bahanesiyle hakiki dindarları suçluyorlar. Şöyle diyorlar: "AKP tek iyi bir şey yaptı: Başarısızlığıyla din her şeyi halletmiyormuş, her suale cevap vermiyormuş! Bunu anladık!"Bazı doğru tesbitleriniz

Dindar ve hakiki dindar kimdir

Aile terapisti de olan bir ilim adamımız (Doç. Dr. K. Taştan), "Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkları olan, despot, aile problemleri yaşayan ve boşanmak isteyenler en çok dindar ailelerdir" sözü, Müslümanların bir mefhum kargaşası içinde olduğunu gösteriyor. Bunlardan birisi dindarlıktır. Yeniden tanımını öğrenmek, anlamak ve ona göre yaklaşmak

Asıl suçlu, dini menfaatlerine alet edenler değil mi

Hiç ilgisi olmadığı halde, "dindar!" diye lanse edilen AKP kadrolarının bir beşer olarak yaptığı hatalar ve baskıcı, zorba yönetimi dine ve dindarlığa mal edilemez!Zira onlar, "İlme hizmete bedel, ilmi istihdam eder."1 Yani, dine hizmet yerine dini hasis emellerine alet eder. Mesela, "Hürriyet imanın hassasıdır (özelliğidir).2 "İstibdat, zulüm ve t