Ahmet Demirdöğmez Tüm Köşe Yazıları

22 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Barla'ya paha biçilmez

Barla deyince akla ilk gelen hiç şüphesiz, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Risale-i Nur Külliyatıdır.Çünkü Barla, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin dokuz sene sürgün olarak kaldığı ve Risale-i Nur Külliyatının ekseriyetinin telif edildiği yerdir. Bu sebeple, Barla'nın ehemmiyeti ve kıymeti paha biçilmezdir. Evet, "Barla'dan âlemi nuruyla z

15.03.2022
81 0 0

Bütün siyasetçiler Bediüzzaman'ı dinlemeli

İki dünyanın huzur ve saadeti için bütün beşere en güzel şekilde Kur'ânî ölçü ve metodlar sunan Üstad Bediüzzaman Hazretleri, günümüzün sıkıntılarını izale edecek çareleri de en mükemmel bir tarzda ortaya koymuştur.Meselâ, siyasî sahada bütün siyasilere yol haritası olabilecek eserler yazmıştır. Hem Türkiye'de hem de dünyada ortak paydanın Demokrat

08.03.2022
80 0 0

O nurlu bir gazete

Risale-i Nur Külliyatı'nda Lâhika Mektupları, son derece ehemmiyet arz etmektedir.Risale-i Nur'un meslek ve meşreb esaslarını havi olan bu Risaleler, Nur Talebelerinin hizmet pusulası hükmündedir. Evet, Lâhikalar "Bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur'ân'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvaf

22.02.2022
83 0 0

Kasa, masa, nisa...

"Ruhun bu ihtiyacını söyler akan sular Kur'ân'a her zaman beşerin ihtiyacı var" (Tarihçe-i Hayat) "Helâket ve felâket asrı" olan âhirzamanın içerisindeyiz. Her nevi cazibedar fitne, sefahat, haram eğlenceler ve kesif günah atmosferi içerisinde bulunmaktayız. Her taraftan hücum eden binler günahlar insana karşı geliyor. Mimsiz yani sefih medeniyeti

30.01.2022
80 0 0

Risale-i Nur'a hakikî talebe olmak

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin te'lif ettiği Kur'ân tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'nı okuyan, okutan ve hayatına rehber yapan kişiye Risale-i Nur şakirdi ya da talebesi denir. Şakird de talebe demektir. Yani, Kur'ân'ın hakikatlerini hayatıyla yaşayan ve neşreden demektir.Risale-i Nur'a mensubiyetin üç ana dairesi vardır. Bunlar; d

22.01.2022
78 0 0

Risale-i Nur'dan küsmek

Çağımızın Müceddidi Üstad Bediüzzaman Hazretleri eliyle bütün beşere takdim edilen Risale-i Nur Külliyatı cihanşümul ve en yüksek bir Kur'ân tefsiridir.Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle: "Risale-i Nur, doğrudan doğruya Kur'ân'ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'caz-ı manevisi ve o bahrin bir reşhası ve o g

05.01.2022
73 0 0

Sakın, sakın, sakın!

Bu ifadeler Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur Külliyatı'nda defaatle kullandığı dikkat çeken bir ifadesidir. Bilhassa, Nur Talebelerinin tesanüdünü muhafaza hususunda gösterdiği hassasiyetin bir feryadıdır. Bu feryadı dikkate almamak büyük bir gaflettir.Risale-i Nur mesleğinin en büyük esaslarından biri olan tesanüd, yani dayanışma, nok

26.12.2021
95 0 0

Barla'da Yeni Asya şenliği

Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesislerimiz, Barla'da mümtaz bir hizmet vermektedir.Her sene ilkbaharla başlayıp sonbahara kadar devam eden faaliyet içerisinde yüzlerce misafire hizmet vermektedir. Tesisimiz, her sene olduğu gibi bu sene de güzel ve nuranî hizmetlere ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam edecektir inşaallah. Bu sene daha çok hanım ve

15.12.2021
74 0 0

"Bilirsiniz ve biliniz"

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur mesleğinde en mühim unsurun ihlâs olduğunu her daim belirtmektedir.İhlâs, kısaca safi ve samimî olmak, ciddî gayret içerisinde vazife yapmaktır. Dini mana olarak da, sırf Allah için hareket etmek, O'nun rızası için çalışmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarifiyle: "Sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi r

04.12.2021
82 0 0

Kutlular Ağabey ve Barla

Muhterem, mümtaz, iman, Kur'ân dâvâsının sadâkatli müdafisi; dâvâsı uğruna hayatı hakir gören, Zübeyir Ağabeyin rehberliğinde Yeni Asya'mızın imtiyaz sahibi olarak vazifelendirilen, tavizsiz istikrar çizgimizin muhafazasında unutulmaz emek ve katkıları olan ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen ağabeyimiz, büyüğümüz merhum Mehmet Kutlular'ın rahmet duâ

17.04.2021
160 0 0