"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Demirdöğmez Tüm Yazıları

13 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kutlular Ağabey ve Barla

Muhterem, mümtaz, iman, Kur'ân dâvâsının sadâkatli müdafisi; dâvâsı uğruna hayatı hakir gören, Zübeyir Ağabeyin rehberliğinde Yeni Asya'mızın imtiyaz sahibi olarak vazifelendirilen, tavizsiz istikrar çizgimizin muhafazasında unutulmaz emek ve katkıları olan ve bu uğurda ağır bedeller ödeyen ağabeyimiz, büyüğümüz merhum Mehmet Kutlular'ın rahmet duâ

17.04.2021
46 0 0

Üstad Bediüzzaman ve himmet

Himmetin kısa manası, insanın bütün kalbiyle gösterdiği ciddî gayrettir.Fakat bu gayretin ya da himmetin hedefi çok mühimdir. Aslında himmetin diğer adı, tayin edilen hedeftir ve maksattır. "Zira maksadın büyümesiyle himmet de büyür" 1 "Hem de insanın kıymet ve mahiyeti, himmeti nisbetindedir. Himmetin derecesi ise, maksad ve iştigal ettiği şeyin n

01.04.2021
31 0 0

Rabıta-i mevt ve Risale-i Nur

Mevt yani ölüm, bu dünya hayatının hiçbir zaman inkâr edilmeyecek ve kaçınılmaz büyük bir hakikatidir.Herkes, her canlı ister istemez bu hakikati görecek ve tadacaktır. "Herkesi korkutan, en korkunç tevehhüm edilen" 1 ölüm hakikatinin bilinmezliğini, muğlak tılsımını ve mahiyetini en mükemmel şekilde Üstad Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur yoluyl

10.03.2021
35 0 0

Akıncı Yeni Asya

Türk basın yayın hayatında çok mümtaz bir yeri olan Yeni Asya Gazetesi, yarım asırdan fazladır fikir hayatında büyük hizmetlere imza atmış, okuyucusunu ve kamuoyunu isabetli görüşleriyle aydınlatmış ve hiçbir zaman yanıltmamıştır. Yeni Asya, adeta bir fikir akıncısı olarak karşımızda durmaktadır.Evet, akıncı deyince, akıncılar bundan 500 yıl önce,

23.02.2021
32 0 0

Üstad Bediüzzaman ve adalet (3)

Önceki yazılarımızda da belirtiğimiz gibi, çağımızın müceddidi ve müfessiri Üstad Bediüzzaman Hazretleri, daima Kur'ân'ın emri olan Adalet-i mahzanın, yani tam adaletin uygulanmasını ve ancak onunla beşerin saadet bulacağını belirtmiştir. Çünkü Hakikî adalet, Allah'ın insanlara büyük bir ihsanıdır.Bu enaniyet asrında, zulmün had safhaya ulaştığı bi

08.06.2020
68 0 0

Üstad Bediüzzaman ve adalet - 2

"Adalet-i halise, İslâmiyet'ten çıkar. Ruha hayat veriyor; Hayatını öldürmez zulmetsizdir hayatı, hakikattir kemali" Bediüzzaman Said Nursî Kur'ân'ın dört esasından biri olan Adalet, mü'min olan her insanın hayatî umdelerindendir. Bu sebeple adaleti şiar edinmek, adaletsizliğe karşı olmak mü'minliğin şe'nidir. Bahsini ettiğimiz adalet Kur'ân'ın emr

30.05.2020
50 0 0

Üstad Bediüzzaman ve adalet (1)

"Düstur-u nübüvvet "Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir" der, zulmü keser, adaleti temin eder." (Bediüzzaman Said Nursî)Adalet, Allah'ın Adl isminin tecellisidir. Kur'ân'ın dört esasından biridir. Hayatın olmazsa olmazıdır. Sosyal hayatın sigortasıdır. İnsaniyetin gereğidir, ihtiyacıdır, şerefidir. "Cemaat-ı insaniye çalışmalarının semerelerini

22.05.2020
57 0 0

Dindarları perde yapmak

Kökü dışarda zındıka komiteleri, evvelâ doğru İslâmiyetin ve Risale-i Nur'un ve hakikî hürriyetin şimdiki ifadeyle demokrasinin ülkemizde gelişmemesi ve revaç bulmaması için bütün sinsi planlarını sahneye sürmüşlerdir.Hem Diyanet âleminde, hem siyaset âleminde bu sinsi planlar devam etmektedir. Siyaset âleminde Demokratların iktidarına mani olmaya

30.04.2020
65 0 0

Zalimliği semavata işittirecek derecede bağırmak

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." (Hz. Muhammed asm) Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet Risalesi'nde diyor ki; "Ey mü'mine kin ve adavet besleyen insafsız adam! Nasılki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın, ne derece zulmettiğ

22.04.2020
50 0 0

Risale-i Nur gözüyle Mi'rac

Kâinatın Efendisi Peygamberimizin (asm) büyük mu'cizelerinden olan Mi'rac mu'cizesini Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur yoluyla Otuz Birinci Söz başlığı altında mükemmel bir Risale ile çağımıza takdim etmiştir.Böylesine müşkül ve akılların zorlandığı bir meseleyi akıl ve fehme yakınlaştırarak ispat eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri, "Mi'ra

22.03.2020
57 0 0