Ahmet Demirdöğmez

Yeni Asya

Çam Dağı

Çağın tefsiri Risale-i Nur Külliyatının telif merkezi olan Barla'da ziyaret edilecek kıymetli yerlerden biri de Çam Dağı'dır. Sırlarla dolu olduğuna inandığımız Çam Dağı'nda birçok Risalenin yazıldığı vakidir.Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Barla'ya sürgün olarak gelişi 1927 yılının mart ayına rastlamaktadır. Yaklaşık sekiz buçuk senelik Barla hayatı

Bediüzzaman'ın gözüyle Ramazan-ı Şerif

Bu seneki Ramazan ayının başlangıcının Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vefat tarihine tevafuk etmesi çok manidardır.İnşâallah nice hayırların ve fütuhatların müjdecisi olacaktır. Ramazan'ın kelime mânâsı yakmak, oruç tutan mü'minin günahlarını yakması, mahvetmesidir. Günahların arttığı ve mü'minlerin imtihanının zorlaştığı Ramazan ayı, inşâallah gü

Ceride-i Seyyare

Hareketli, seyyar gazete manasını taşıyan Ceride-i Seyyare, aynı zamanda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin unvanlarından birisidir.Bu unvan, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin gazeteye verdiği ehemmiyetin bir göstergesidir. Bilhassa, eski Said ve üçüncü Said dönemlerinde bunu görmekteyiz. Eski Said olarak adlandırdığı dönemde davasının tebliği için o dö

Emanet

Emanet, mana itibarıyla, eminlik. İstikamet üzere bulunmak.Birisine muhafaza etmesi için teslim edilen şey. Cenab-ı Hak Ahzab suresinde, "Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildir."1 buyurmaktadır. Buna binaen Üstad Bedi

Barla'ya paha biçilmez

Barla deyince akla ilk gelen hiç şüphesiz, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Risale-i Nur Külliyatıdır.Çünkü Barla, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin dokuz sene sürgün olarak kaldığı ve Risale-i Nur Külliyatının ekseriyetinin telif edildiği yerdir. Bu sebeple, Barla'nın ehemmiyeti ve kıymeti paha biçilmezdir. Evet, "Barla'dan âlemi nuruyla z

Bütün siyasetçiler Bediüzzaman'ı dinlemeli

İki dünyanın huzur ve saadeti için bütün beşere en güzel şekilde Kur'ânî ölçü ve metodlar sunan Üstad Bediüzzaman Hazretleri, günümüzün sıkıntılarını izale edecek çareleri de en mükemmel bir tarzda ortaya koymuştur.Meselâ, siyasî sahada bütün siyasilere yol haritası olabilecek eserler yazmıştır. Hem Türkiye'de hem de dünyada ortak paydanın Demokrat

O nurlu bir gazete

Risale-i Nur Külliyatı'nda Lâhika Mektupları, son derece ehemmiyet arz etmektedir.Risale-i Nur'un meslek ve meşreb esaslarını havi olan bu Risaleler, Nur Talebelerinin hizmet pusulası hükmündedir. Evet, Lâhikalar "Bu zamanın şartları ve icapları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur'ân'ın nuruyla göstererek hakimane irşadın ve tevfik-i İlâhiyeye muvaf

Kasa, masa, nisa...

"Ruhun bu ihtiyacını söyler akan sular Kur'ân'a her zaman beşerin ihtiyacı var" (Tarihçe-i Hayat) "Helâket ve felâket asrı" olan âhirzamanın içerisindeyiz. Her nevi cazibedar fitne, sefahat, haram eğlenceler ve kesif günah atmosferi içerisinde bulunmaktayız. Her taraftan hücum eden binler günahlar insana karşı geliyor. Mimsiz yani sefih medeniyeti

Risale-i Nur'a hakikî talebe olmak

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri'nin te'lif ettiği Kur'ân tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'nı okuyan, okutan ve hayatına rehber yapan kişiye Risale-i Nur şakirdi ya da talebesi denir. Şakird de talebe demektir. Yani, Kur'ân'ın hakikatlerini hayatıyla yaşayan ve neşreden demektir.Risale-i Nur'a mensubiyetin üç ana dairesi vardır. Bunlar; d

Risale-i Nur'dan küsmek

Çağımızın Müceddidi Üstad Bediüzzaman Hazretleri eliyle bütün beşere takdim edilen Risale-i Nur Külliyatı cihanşümul ve en yüksek bir Kur'ân tefsiridir.Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle: "Risale-i Nur, doğrudan doğruya Kur'ân'ın bahir bir bürhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'caz-ı manevisi ve o bahrin bir reşhası ve o g