Ahmet Demirbaş

Türkiye

Harun aleyhisselam

Musa aleyhisselam, Hazreti Harun'la birlikte; "tanrı" olduğunu iddiâ eden Firavun'u ve adamlarını hak dîne inanmaya dâvet etti...Hazreti Harun, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hazret-i Musa'nın ana-baba bir büyük kardeşidir...Harun aleyhisselam, İsrailoğulları üzerine Firavun'un ve Kıbtîlerin zulüm ve baskılarının arttığı sırada doğ

"Kafkas Kartalı" Şeyh Şamil

İki Çeçen gelir ve Şeyh Şâmil'in annesine Rusların yaptığı zulmü anlatır. Kadıncağız, oğlundan Ruslarla bir anlaşma yapmasını ister... Bugün, Ruslara karşı Kafkasya'yı ayağa kaldıran mücâhid, nam-ı diğer "Kafkas Kartalı" Şeyh Şamil'in vefat yıl dönümü... Şeyh Şamil, yirmi sene kahramanca cihad yaparak, Rus ordularını perişan etti. Ancak o günlerde

Musa aleyhisselam

Hazreti Musa, kendilerine "ulü'l-azm" denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için "Kelîmullah" denilmiştir.Hazreti Musa, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir... Kendilerine "ulü'l-azm" denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için, "Kelîmullah" denilmiştir. Harun aleyhisselamın kardeşidir.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!"

Şeyh Edebali hazretleri damadı Osman Gazi'ye buyurdu ki: "Ey Oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıl'a bağlı. Allahü teâlâ yardımcın olsun!" Bugün 27 Ocak... Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 725'inci yıl dönümü... Asırlarca dünyanın en büyük ve en güçlü devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temelinin 27 Ocak 1299'da atıldığı kabul edilir. Sultan Os

Yusuf aleyhisselam

Hazreti Yusuf, İsrailoğullarından gönderilen ilk peygamberdir. Yüzünde parlayan nübüvvet nûru herkesi hayran bırakırdı. Hazreti Yusuf, Mısır ahâlisine gönderilen peygamberdir. Yakub aleyhisselamın oğludur. Annesinin ismi Râhil'dir. İsrailoğullarından gönderilen ilk peygamberdir.Yakub aleyhisselamın diğer hanımlarından olan oğulları, Yusuf ve kardeş

Yakub aleyhisselam

HTTP2 200 date: Thu, 18 Jan 2024 23:39:02 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 vary: Accept-Encoding host: web01server access-control-allow-origin: x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 1993 x-lvcache: HIT, 1 x-device: desktop permissions-policy: browsing-topics() x-midtier: de-fra-dp-s02 x-cache-status: HIT via: HTTP2.0 Merlin CDN x-edge: de-fra-dp-

Filistin ahâlisi ve İshak aleyhisselam

HTTP2 200 date: Fri, 12 Jan 2024 07:06:03 GMT content-type: texthtml; charsetUTF-8 vary: Accept-Encoding host: web01server access-control-allow-origin: x-cacheable: YES x-rg: 01 age: 4263 x-lvcache: HIT, 3 x-device: desktop permissions-policy: browsing-topics() x-midtier: nl-naw-ws-s08 x-cache-status: HIT via: HTTP2.0 Merlin CDN x-edge: de-fra-dp-

"Onlar da hata eder" diyenler!

Âlimler için "Onlar da insandır, onlar da hata edebilir" diyerek onların da hatası olduğunu söylemek, edepsizliğin çok ötesinde bir suçtur! Bir dostum diyor ki: "Günümüzde hemen her yerde (Ebu Hanife'nin üç, Şâfiî'nin beş, Mâlik ile Ahmed'in yedi hatası vardır. Gazali, Rabbani gibi âlimlerin elbette daha çok hatası vardır. Hiçbiri Peygamber değildi

Lut aleyhisselam

Sedum bölgesinde ahlâksız ve sapık bir millet türemişti. Putlara tapıyorlar, zayıfları eziyorlardı. İğrenç olan livata yapıyorlardı!..Hazret-i Lut, Kur'ân-ı kerîm'de ismi bildirilen peygamberlerdendir. İbrahim aleyhisselamın kardeşinin oğludur. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd'un memleketinden hicret edip Şam'a geldikten sonr

Talmud'da,insanıdehşete düşüren cümleler!..

Şimdi, dünyâda semâvî kitâbı olan üç din vardır: Mûsevîlik, Hıristiyanlık ve İslâmiyyet... Mûsâ aleyhisselâma Tevrât, Îsâ aleyhisselâma İncil kitâbı indirilmiş idi. Mûsevîler, Mûsâ aleyhisselâmın; Hıristiyanlar Îsâ aleyhisselâmın getirdiği dîne tâbi olduklarını söylerler.Kur'ân-ı kerîm, en son Peygamber olan, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâma gö