Ahmet Demirbaş Tüm Köşe Yazıları

253 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yarısı câmiye çevrilen kilisenin hikâyesi!..

Müslümanlar, İslâm şehri olduğunun sembolü olarak, kılıç zoru ile aldıkları şehrin en büyük kilisesini câmiye çevirir, diğer kiliselere dokunmazlardı. İslâmiyeti, kendilerine ezeli düşman gören Batı için, tarihin şeref levhasına geçmiş ibretlik bir hadise okuyalım bugün... Şam'ın fethinde, Hâlid bin Velîd hazretleri, şehrin bir tarafından girdi. K

04.12.2021
6 0 0

"Kurtulmak istiyorsan Sultanımızı üzme!.."

Bayezid Han, Bursa'ya bir cami yaptırmak ister. Mimarlar bugünkü Ulucami'nin bulunduğu mevkide karar kılarlar. Ancak bir pürüz vardır!.. Yıldırım Bayezid Han, Dördüncü Osmanlı Sultanıdır. Murad-ı Hüdavendigar'ın oğlu ve Çelebi Sultan Mehmed'in babasıdır. 1360'ta doğdu. 1388'de, babası şehit olunca, tahta çıktı... Bayezid Han, âlimlerin sohbetler

03.12.2021
7 0 0

"Askerime helal lokma gerektir Paşa!.."

Fazlullah Paşa, II. Murad Han'ın Çandarlı Halil Paşa'dan borç para istediğini görür ve Sultan'ı celallendirecek bir teklifte bulunur! İnsan hiçbir zaman ölümü unutmamalı... O gün mutlaka gelecek. İşte o ölüm gelmeden önce, ona hazırlıklı olmalı. Ölüme hazırlık, helal kazanıp helal yere harcamaya ve helal lokma yemeye dikkat etmekle olur. Haramın s

27.11.2021
4 0 0

"Veren de Allahü teâlâdır, alan da..."

Kur'ân-ı kerîmde buyuruldu ki: "Dünya hayatında onların geçimliklerini maddi, manevi bütün rızıklarını aralarında biz taksim ettik." Allahü teâlâ, her insanın ve her hayvanın rızkını ezelde takdir etmiş, ayırmıştır. Rızık hiç değişmez, azalmaz ve çoğalmaz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez. Kimse kendi rızkını yemeden, bitirmeden ölmez... Rızkın bir

26.11.2021
6 0 0

"Hocasını imtihan eden melundur..."

Şah-ı Nakşibend hazretleri, köydeki bir seveninin daveti üzerine misafir olur. Elinde bir tabak armutla biri gelir ve sohbete katılmak istediğini söyler... Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari "kuddîse sirrûh" hazretleri, Silsile-i aliyyenin on beşincisidir. Allahü teâlânın sevgisini kalblere nakşettiği için, kendisine "Nakşibend" denilmiştir. Bu müb

20.11.2021
14 0 0

"Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır!.."

Yavuz Sultan Selim Han Muhyiddin-i Arabi hazretlerinin kabrini buldurdu. Üzerine bir türbe, yanına da bir cami ve imaret yaptırdı. Şeyh-i ekber Muhyiddin-i Arabi hazretleri, Endülüs'te doğdu, 1240 yılında 78 yaşında Şam'da vefat etti. Zahir ve batın ilimlerinde kâmil idi. Fıkıh ve kelam ilimlerinde müctehid idi. Zekâsı pek çok, hafızası harikulad

19.11.2021
9 0 0

Evlatlarınıza düşmanlık değil, merhamet edin!

Anne ve baba, eğer evlatlarına büyüklerin sevgisini, İslamiyet'in sevgisini veremiyorsa, onların en baş düşmanıdır. Din büyüklerimiz, ana-babanın çocuklara nasıl faydalı olması gerektiği hakkında buyuruyorlar ki: Evladınıza namazın önemini anlatın ve mutlaka namaz kıldırın. Namaz kılmasına mâni her şeyin, felaketine sebep olacağını bilmeli ve bild

13.11.2021
6 0 0

Müminin neşesi yüzünde kederi kalbindedir...

Birini üzünce, sabahlara kadar ibadet edip gözyaşı döksek, o hakkını helâl edip razı olmadığı müddetçe hiç faydası olmaz. İnsanları sevindirmek güzel bir haslet. Bir mümini sevindirenden, Allahü teâlâ razı olur... Cenâb-ı Peygamber "aleyhissalâtü vesselam" buyuruyor ki: (Allahü teâlânın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenâb-ı H

12.11.2021
10 0 0

"Bilmeyen bilsin ki, ben Hattâboğlu Ömer'im!.."

Safların birinin başında Hazret-i Hamza, diğerinin başında da Hazret-i Ömer vardı. Toprağı un edercesine, Mescid-i harâma girdiler... Hazret-i Ömer "radıyallahü anh", Peygamber Efendimizin kayınpederidir. Hafsa validemiz onun kızıdır. Hayatta iken cennet ile müjdelenmiş on kişiden ikincisi olup, Hazret-i Ebu Bekir'den sonra eshab-ı kiramın en büy

06.11.2021
11 0 0

"Niçin bu âciz putlara yüz sürüyorsunuz.."

Hazret-i Ebû Bekir, yeni Müslüman olmuştu. O aşk ve şevkle, Mescid-i Harâma gitti. Orada toplanan müşrikler onu çok fecî şekilde dövdüler!.. Ebu Bekr-i Sıddîk "radıyallahü anh" ilk imana gelen hür insandır. Büyük tüccar idi. Bütün malını, evini, barkını Resulullah uğruna verdi. Gençliğinde de arkadaş idiler... Hazret-i Ebû Bekr, Peygamber Efendim

05.11.2021
10 0 0