Ahmet Demirbaş

Türkiye

İsa aleyhisselam

Hazreti İsa, peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine "Ülül'azm" denilen altı peygamberin beşincisidir...Hazreti İsa, İsrailoğullarına gönderilen ve Kur'ân-ı kerîmde ismi bildirilen peygamberlerdendir. Peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine "Ülül'azm" denilen altı peygamberin beşincisidir. Annesi hazret-i Meryem'dir.

Mürşide düşmanlık ilme yani dine düşmanlıktır!

"Dînî hükümleri, rehbersiz, hocasız, kendi aklıyla anlamaya çalışmak isteyen, peygamberliğe inanmamış olur."Geçenlerde bir okuyucumuz aradı. "Aynı iş yerinde çalıştığımız bir arkadaş dedi ki:'Hazret-i Ali, (En hakiki mürşid ilimdir) dediğine göre, ilimden başka mürşid aramak yanlıştır. Çünkü mürşid hikâyedir, saltanatı şahanedir. Yalnız ilme itibar

Uzeyr aleyhisselam

Kudüs'te doğup aynı yerde vefat edenHazreti Uzeyr'in ismiKur'ân-ı kerîmde geçmekte ancakpeygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir...Hazreti Uzeyr, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden veya velîlerdendir. Kudüs'te doğdu. İsmiKur'ân-ı kerîmde bildirilmiş olup, peygamber olup olmadığı açıkça bildirilmemiştir...Allahü teâlâ ilâhi emirlerde

Kur'an-ı kerime mâna vermek!

Kur'an-ı kerimi okuyunca yanlış anlamak günah değildir. Anlaşılan yanlış mânaya inanmak günahtır!..Muteber kitaplarda buyuruluyor ki: Kur'ân-ı kerimi okuyunca yanlış anlamak günah değildir. Anlaşılan yanlış mânaya inanmak günahtır. Kelimelerin, cümlelerin Türkçesini anlamanın mahzuru olmaz. Âyetlere kendi görüşüne göre mâna vermek, hüküm çıkarmak y

Yahya aleyhisselam

Hazreti Yahya, rüşd (olgunluk) çağına ulaştığı zaman, kendisine Allahü teâlâ tarafından peygamberlik emri bildirildi.Hazreti Yahya,İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Zekeriyya aleyhisselamın oğludur. Geçen haftaki yazımızda bir nebze değindiğimiz gibi,Allahü teâlâ, onu babası Zekeriyya aleyhisselamın duası üzerine ihsân etti. Zekeriyya

Müstecab dua ne demek

Müstecab, icabet edilen yani kabul olan dua demektir. Müstecab olan dualar çoktur. Biz bu makalede bazılarını bildirelim...Geçenlerde bir bir okuyucumuz aradı. Kendisine "Çevremden bazı dostlarım, 'bana müstecab dua et!'diyor. Bu ne demektir" diye sordu.Efendim, müstecab, icabet edilen yani kabul olan dua demektir. Bunu söylemekle, (Bana, kabul ola

Zekeriyya aleyhisselam

Hazreti Zekeriyya, Musa aleyhisselamın getirdiği dînin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Ancak, İsrailoğullarının çoğu kendisine inanmadı...Hazreti Zekeriyya, İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Soyu Süleyman aleyhisselama ulaşır. Musa aleyhisselamın getirdiği dînin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Marangozluk yapar e

Bu ümmeteAllah'ın büyük ihsanı...

Allahü teâlâ, önceki ümmetlere çok ağır yükler yüklemişti, dileseydi öteki ümmetlere yüklediği gibi bize de yüklerdi.Allahü teâlânın var ve bir olduğunu bildiren ilahi dinlerin hepsi, insanlar tarafından bozulmadan önce, inanılacak şeyler bakımından birbirinin aynıydı. İman yönünden aralarında fark yoktu. Amentünün esası her dinde aynıydı. Her dind

Lokman aleyhisselam

Davud aleyhisselam zamânında, Umman tarafında yaşayanHazreti Lokman,tabiplerin pîridir.Hikmetli sözleri ve nasîhatleri meşhurdur...Hazreti Lokman, peygamber veya velîdir. Davud aleyhisselam zamânında, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Davud aleyhisselamla görüşüp ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselama peygamberlik bildirilmeden önce, müftî olan

Büyük cihangir SultanMehmed Han

İkinci Murad Han'ın oğlu olan Fatih Sultan Mehmed Han, 1429'da Edirne'de doğup, 1481'de Gebze'de vefat etti. Türbesi Fatih Camii haziresindedir...Bugün, Fatih Sultan Mehmed Han'ın, vefat yıl dönümüdür...İkinci Murad Han'ın oğlu, İkinci Bayezid Han'ın babası olanll. Mehmed Han,1429'da Edirne'de doğup, 1481'de Gebze'de vefat etti. Türbesi Fatih Camii