Ahmet Demirbaş Tüm Köşe Yazıları

302 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gençlik zamanının kıymeti...

Ebû Turâb-ı Nahşebî hazretleri buyuruyor ki: "Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mıGençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı" Gençlik arzuları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dîne uygun şeyler ise Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın bu düşmanlarını sevindirip, bütün nimetleri veren, hakîkî sâh

Bugün
3 0 0

"Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı!.."

Tarih, Fransa İmparatoru Napolyon'un şu sözünü kaydeder: "Akka'da durdurulmasaydım, bütün Doğu'yu ele geçirecektim!" Tarihe ünlü bir kumandan, aynı zamanda bir devlet adamı olarak geçen Fransa İmparatoru 1. Napolyon, 1798'de Mısır ve Filistin'i kolaylıkla zaptetmiş ve önüne kadar geldiği Akka Kalesi'nin de bir-iki gün içinde düşeceğini hayal etmi

21.05.2022
9 0 0

Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur!

"Marifet, çok kazanmak değil, helâlinden kazanıp, helâl yere sarf etmektir. Harcamak, kazanmaktan daha önemlidir..." Din büyüklerimiz buyuruyorlar ki: "Marifet, çok kazanmak değil, helâlinden kazanıp, helâl yere sarf etmektir. Harcamak, kazanmaktan daha önemlidir. O hâlde parayı, âhiretimizi kazanacak şekilde harcamalıyız..." Bir talebe hoc

20.05.2022
12 0 0

Dinin hükümlerini aklıyla ölçmeye kalkışanlar!..

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Dini aklıyla ölçmek kadar zararlı şey yoktur. Böylece helâle haram, harama da helâl denmiş olur." Akıl, her şey demek değildir. Sonra herkesin aklı aynı da değildir, onun için akıl, şaşmaz ölçü olamaz. Akıl hak ile bâtılı, eğriyle doğruyu ayıran bir kuvvettir. Allahü teâlâ Kur'ân-ı keriminde, Peygamber efendimiz de h

14.05.2022
7 0 0

İman, akıl ve nakil...

İmanın geçerli olması için, gayba iman etmek şarttır. Kur'ân-ı kerimde müminler övülürken, "Onlar gayba inanırlar" buyuruluyor. Aklı olmayan kimse, mükellef yani sorumlu olmaz, ancak bu ayrı bir konudur. Allahü teâlânın varlığını, birliğini ve Resulullah'ın Peygamber olduğunu anlamakta, aklın, felsefi ve tecrübi ilimlerin yardımı büyüktür, fakat

13.05.2022
12 0 0

"Bu kapıya eğri odun yakışmaz"

Tapduk Emre: "Ey Yûnus, bu ne iştir Getirdiğin odunların hepsi de ip gibi!" Yûnus Emre: "Efendim, bu kapıdan eğri odun bile giremez!" Bugün 7 Mayıs... "Yûnus Emre Kültür Haftası"... Biz de bu vesileyle bir nebze Yûnus Emre hazretlerinden bahsetmek istedik siz değerli okuyucularımıza... Tasavvuf ehli bir Hak âşığı olan Yûnus Emre hazretleri, Eskiş

07.05.2022
14 0 0

Ehl-i sünnetin reisi İmam-ı a'zam

İmam-ı Malik: "Bu zatı tanıyor musunuz Bu zat, Ebu Hanife Numan bin Sabit'tir. Eğer şu ağaç direk altındır dese, ispat eder!" İmam-ı a'zam hazretleri, Ehl-i sünnetin reisidir... Asıl adı Numan'dır. 80 (m. 699) senesinde Kufe'de doğup, 150 m.767'de 6 Mayıs'ta Bağdat'ta şehit edildi. Yani bugün o mübarek zatın vefat yıl dönümüdür... Fıkıh bilgileri

06.05.2022
11 0 0

"Şayet bu savaştan galip çıkarsam.."

Sultan Gazneli Mahmud, Hindlilerle yaptığı harplerden birinde çok şiddetli direnişle karşılaşır. O anda bir adakta bulunur!.. Bugün Sultan Gazneli Mahmud'un "rahmetullahi teâlâ aleyh" vefat yıl dönümüdür (30 Nisan 1030)... Gazneliler Devletinin en büyük hükümdârı Mahmud Gaznevî'dir... O, tarihe "Hindistan Fâtihi" olarak geçmiş büyük bir kahramandır

30.04.2022
22 0 0

Allahü teâlâ, duâ edeni çok sever...

Duâ, dînin temel direklerindendir. Gelmiş olan dertleri, belâları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur. Duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâdını istemektir. Allahü teâlâ, duâ eden Müslümanı çok sever. Duâ etmeyene gadâp eder. Duâ müminin silâhıdır. Dînin temel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri aydınlatan nûrdur. Duâ, gelmiş o

29.04.2022
11 0 0

Ramazan-ı şerifte dört grup insana af yok!..

Resulullah Efendimiz, Ramazan-ı şerifte dört grup insan hariç, herkesin günahlarının affedileceğini buyurmuştur... Din büyüklerimiz; günlerin hayırlısı cuma, ayların hayırlısı ramazan, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır, buyuruyorlar... Allahü teâlâ, ramazan orucunu tutanların ve iftiraya uğrayanların ecirlerini hesapsız vereceğini

23.04.2022
22 0 0