"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Ahmet Demirbaş Tüm Yazıları

218 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Salih bir insan olmak için...

İhlas; bütün işlerini Allah rızası için yapmak, dünyaya ait mal ve makamlardan hevesini kesip ahireti istemektir... Dinimizin emirlerini yapıp, yasak ettiklerinden kaçan kimse salihtir. Kime dinin emirlerini yapmak kolay gelirse, onun salih biri olduğu anlaşılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Ahirete ait istediğine kolayca kavuşur, dünyaya ait ol

31.07.2021
6 0 0

İyiliği sayarak değil saçarak yapmalı...

"İnsanlara iyilik etmek, ahirette azaptan kurtulmaya ve Cennet nimetlerinin artmasına sebep olur." Allahü teâlânın kullarına hizmet etmekle, dünya ve ahirette çeşitli nimetlere kavuşulur. İnsanlara iyilik etmek, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmak, insanı Allah sevgisine kavuşturur. Ahiret azaplarından kurtulmaya ve ce

30.07.2021
13 0 0

Sevâbı en çabuk verilen iyilik...

Resûlullah (aleyhisselâm) sıla-i rahimin, kişiyi Allahın rahmetine yaklaştırdığını ve Cehennemden uzaklaştırdığını beyân buyurmaktadır. Sıla-i rahim, yani akraba, dost ziyaretlerini ihmal etmemek lazım. Resûlullah (aleyhisselâm) sıla-i rahimin, kişiyi Allahın rahmetine yaklaştırdığını ve Cehennemden uzaklaştırdığını beyân buyurmaktadır. Peygamber

24.07.2021
9 0 0

"Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz!.."

"Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın!.." Dinimizde bayram günlerinin fazileti büyüktür. Rabbimize hamd olsun, bugün Kurban Bayramının dördüncü gününü idrak ediyoruz Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua

23.07.2021
13 0 0

Din adamı şekline giren dinsizler!..

"Müslümanlar, yardım yapmayıp İslâmiyet yine bozulursa, hükûmete yardımı esirgeyen her Müslüman ahirette mesul olacaktır..." Ehl-i sünnet âlimlerinin en büyüklerinden olan, İmam-ı Rabbani Müceddid-i elf-i sani Ahmed Farukî Serhendî hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki: Hindistan'da Ekber Şâh zamanında, Müslümanların başına gelen belâlara, di

17.07.2021
16 0 0

Din adamları iyi ise millet de iyi olur...

Âlimler iyi ise, millet de iyi olur. İleriye gider. Onlar, bozuk olursa, millet de bozulur. Felakete gider. Müslümanlar devlete karşı isyan etmez, fitneye karışmaz, kanunlara karşı gelmez. Ehl-i sünnet âlimleri, siyasete karışmamış, yazıları, sözleri ile devlet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Bazı cahil d

16.07.2021
17 0 0

En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır...

Bazı gençlerimiz, yanlış yollara sapmışsa, bazı şer odaklarının maşası olup teröre bulaşmışsa, kabahat sadece onların mı acaba.. Şu bir gerçek ki; vatana, millete sahip çıkmak için, önce gençlere sahip çıkmak gerekir. Eğer gençlere sahip çıkılmaz, örf ve âdetlerimize, milli kültürümüze uygun aile terbiyesi verilerek yetiştirilmezse, boşluk oluşur

10.07.2021
18 0 0

Fakîr olduğu hâlde "fakir babası"ydı...

Şa'bân-ı Velî hazretleri, dünyâya hiç meyletmezdi. Kendisine getirilen hediyeleri, muhtaçlara, yetimlere dağıtırdı. Şa'bân-ı Velî (rahmetullahi aleyh) on altıncı yüzyılda yaşayan Osmanlı velîlerindendir. Bugün o mübarek zatın vefat yıl dönümüdür. (H. 976-Miladi 1569) Şa'bân-ı Velî hazretleri Kastamonu'nun Taşköprü kazâsında doğdu. Küçük yaşlarda

09.07.2021
18 0 0

"Toprağın altında en çok ne vardır Sultan'ım.."

Meczup velîlerden Behlül Dânâ hazretleri, Halife Harun Reşid'e "Toprağın altında en fazla ne vardır" diye sorar... Gaflet, Allahü teâlâyı unutmak demektir. Her ne şekilde olursa olsun, Allahü teâlâyı hatırlamak ise gafletten kurtulmak olur. Dinin emirlerini gözeterek yapılan bütün işler, alışverişler, yiyip içmeler, gafletten kurtulmak ve Allahü

03.07.2021
15 0 0

Ölürken bile birbirlerini düşünen müminler...

"Onlar, fakr-u zaruret içinde olsalar bile, diğerlerini kendilerine tercih edip öz canlarından daha üstün tutarlar." Allahü teâlâ Eshab-ı kiramı çeşitli vesilelerle övmektedir. Âyet-i kerimelerde mealen buyuruluyor ki: (Onlar kâfirlere karşı şiddetli, çetin, fakat, birbirlerine karşı merhametlidir.) Feth 29 (Allah onlardan razı olmuştur, onlar da

02.07.2021
19 0 0