"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Raşit Yücel Tüm Yazıları

128 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bir hasretin serüveni: Yeni Asya

Bir hasreti olmuştu Yeni AsyaNur Talebelerine yapılan zulüm, kanun namına kanunsuzluk edenleri oldukça gayrete getirmişti. Üstadın vefatından sonra da bu keyfi muameleler devam ediyordu. İlk ciddî teşebbüs İttihad Gazetesi'yle, haftalık olarak başlamıştı. Daha sonra anlaşıldı ki, bir haftada yaşanan olaylara haftalık gazete ile yeterli mesajı verem

24.02.2021
5 0 0

İşte, yaşadığımız dünya

İçinde sekiz milyara yakın insanı, dört yüz bin nebatî ve hayvanî mahlûku sırtında taşıyan dünya Semavattan bakıldığı küçük bir cisim olan dünya, bütün kâinatın adeta bir kalbi hükmündedir.Dünya, böyle olmasına rağmen, bir misafirhane olarak kabul edilmiş. Ahiret hayatı ise, Dünya'da kazanılması hasebiyle bir eğitim alanı mahiyetindedir. Hayatını s

17.02.2021
5 0 0

Endişeli günler

Günler, bazıları için endişeli geçer. Elbette her insanın küçük ve büyük endişeleri olur.Endişelerin bir adı da "vesvese" olarak vasıflandırılır. Üstad Hazretleri bu mesele için ayrı bir risale telif etmiştir. Günümüzde bir çok insan bu maraz ile hayatını acılaştırmaktadırlar. Arzuları dünyaya sığışmayan insanların emellerinin tatmininin yeri ancak

10.02.2021
6 0 0

Beklentiler

Her bir insanın, ayrı ayrı beklentileri vardır.Her bir insan, kendi âleminde bir dünyayı yaşıyor. İnsan bu, kendi âlemi ve beklentileri ile beraber, sevdiklerinin beklentileri ile ciddî mana da ilgileniyor. İşte, insanın başına belâ olan pandemi dünyayı meşgul ediyor. Her insanın beklentisi ayrı ayrıdır. Kimi, partisinin oy oranının yükselmesini ar

03.02.2021
5 0 0

'Ölüler Diriliyor'

İnsan için kaçınılmaz bir sondur ölüm.Âyet-i kerîmede "Her nefis ölümü tadacaktır" buyurulmuş. Dünyada, bir günde yüz elli binden fazla insan ölümü yaşamaktadır. Ölüm, ehl-i iman için bir terhis teskeresidir. Hadisin ifadesi ile "Ya, Cennet bahçelerinden bir bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur." Bu günlerde ölümler daha da artmıştır. İns

27.01.2021
8 0 0

Ne haldeyiz

Hangi dostumuz ile karşılaşsak hatır sormak ile sohbetimiz başlar. Sahi, ne haldeyizÇocukluk ve gençlik ile başlayan bu yolculukta musîbetler de oldu, sevinç ve kederlerimiz de. Sonra, karşımıza Nur Risaleleri çıktı. İşte o zaman bir çok şeyimiz değişti. Hayatımız bir nizam ve intizam içine girdi. Birkaç nesebi kardeşimiz varken binlerce manevî kar

20.01.2021
11 0 0

Dünyanın buhranı

Dünya çok sayıda buhranlarla karşı karşıya kaldı. "Rüyada bir hitabede ifade edilen hakikatli bir muhasebede, bunun detaylarını Bediüzzaman mükemmel dile getirmiş.Bu dünya elbette sahipsiz değildir. Bu âlem elbette bir nizam ve intizam içinde hareket etmektedir. Yüz yıl iki cihan savaşından daha dehşetli anları yaşayan insanlık şimdi ondan daha deh

13.01.2021
11 0 0

Asgarî hayat

Hayata devam ederken ihtiyaçlarımız da artıyor. Şimdi hayat şartları çok değişti ve başkalaştı. Artık, çetin şartlarla karşı karşıyayız. Eskiden ihtiyaçları karşılamak kolaydı.Et ihtiyacımızı ahırdaki hayvanlarımızdan, yumurtamızı kümesteki tavuğumuzdan, suyumuzu mahalle çeşmemizden temin ederdik. Ne bina vergimiz vardı, ne de maliyeye borcumuz var

06.01.2021
11 0 0

Kimlik ve benlik

Kimliğimiz, şahsımızı gösteriyor.Onun yanında benliğimiz ortaya çıkıyor. Benlik, iyi teşhis edilmesi gerekiyor. Ve, bu asırda benlik şahlanıp, adeta başını havaya kaldırmıştır. Benliği körükleyen hisler nefsi kör hissiyatından kaynaklanır. Çünkü, "nefis daima kötü şeylere meyleder." İşte bu asır, yaşanan halleri başımıza getirdi. Geçmişte firavunla

30.12.2020
16 0 0

Dersler devam ediyor

Hayat dersleri devam ediyor.Musîbet ve felâketlerin getirdiği şeyler, insanları araştırmaya sevk ediyor. Her derdin çaresi vardır" tesbiti ile, ölüme dahi muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür tesbitinde bulunan Üstadımız, çarelerin de ihsan-ı İlâhî tarafından verileceğini ifade ediyor. Bir dert ızdırar derecesine gelirse, güzellikler de arkası

23.12.2020
6 0 0