"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Osman Ünlü Tüm Yazıları

747 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Temizliğe ve sıhhate dikkat etmelidir

Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimde buyurdu ki: "Temiz olanları severim!" Sual: Bir Müslümanın, kendisine verilen ömrü, yerli yerinde kullanabilmesi için temel olarak neye dikkat etmesi gerekir Cevap: Müslüman, hem temiz olur, hem de, sıhhatine çok dikkat eder. Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerimde çeşitli yerlerde meâlen; (Temiz olanları severim!) buyuruyo

Bugün
0 0 0

Dertlerden kurtulmak için...

"Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz!" Sual: Dertlerden, sıkıntılardan kurtulmak için okunması tavsiye edilen dualar var mıdır Cevap: Allahü teâlânın âdeti şöyledir ki, her şeyi sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Her şeyin yaratılmasında müşt

03.04.2020
1 0 0

"Eshabım hasta olmaz!"

Heraklius, Peygamber efendimize hediyeler göndermişti. Bunlardan biri de, bir doktor idi... Sual: İslamiyetin emir ve yasaklarına uyan bir kimse, kolay kolay hasta olmaz mı Cevap: Peygamber efendimiz, tıp bilgisini çeşitli şekillerde övdü; (İlim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi.) Yani ilimler içinde en lüzumlusu, ruhu koruyan din bilgisi ve bede

02.04.2020
3 0 0

"Veba olan yere girmeyiniz!.."

"Belalardan, tehlikelerden, gücünüz yettiği kadar sakınınız." Sual: Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa, o yerde kalmak mı yoksa orayı terk etmek mi gerekir Cevap: Muhammed Zerkânî hazretleri, Mevâhib-i ledünniyye şerhinde, buyuruyor ki: "Hadis-i şerifte, tedavi olunuz buyuruldu. Bu hadis-i şerife göre, ölüme veya bir farzı terk etmeye mâni olacak

01.04.2020
1 0 0

İbadet etmeden cenneti istemek

"Çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse, hayale kapılıyor." Sual: Bir kimse, ibadet etmeden, günahlardan sakınmadan, dua ederek cennete gidebilir mi Cevap: Bu konuda İmâm-ı Gazâlî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki: "Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bak ne buyuruyor: (Ahirette hesaba çekilmeden önce, dünyada iken hesabınızı

31.03.2020
2 0 0

Ehl-i kıble kimlere denir

"Lâ ilâhe illallah diyen kimseye, günah işlediği için kâfir demeyiniz!" Sual: Bazı kimseler, inanışları bozuk olan kimseler için, "onlar da Müslümandır, ehl-i kıbledir, kötü söylemeyiniz" diyorlar. Ehl-i kıble diye kime denir ve bunlara kötü denmez mi Cevap: Peygamber efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde; (Benî İsrail yetmişiki millete ayrıldı.

30.03.2020
1 0 0

Hülefâ-i râşidine buğzeden!..

''Allahü teâlâ, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin sevgisini sizin üzerinize farz etmiştir.'' Sual: Cennetle müjdelenmiş ve Peygamber efendimizin halifeleri olan dört büyük zatı sevmeyen, buğzedenler oluyor. Bunların bu durumu imanlarını etkiler mi, ahiretteki durumları nice olur Cevap: Bu konuda Menâkıb-ı Çıhâr Yâr-i Güzîn kitabında deniyor ki: "R

29.03.2020
2 0 0

Rehberini tenkit etmek

İyi biliniz ki, bu yola bağlı olanları beğenmemek, öldürücü zehirdir. Sual: Bazı kimseler, imâm-ı Rabbânî hazretleri benim rehberim dediği hâlde, bu zatı tenkit ediyorlar. Böyle yapmak doğru mudur Cevap: İmâm-ı Rabbânî hazretleri, böylelerine Mektûbât kitabının 313. Mektubunda cevaben buyuruyor ki: "Oradaki kardeşlerimiz arka arkaya yazarak, Mîr M

28.03.2020
2 0 0

"Bu dini facirlerle de kuvvetlendirir"

Eshab-ı kiram arasında Kazman adında bir kimse vardı. Uhud Savaşına katılmamıştı... Sual: Müslüman olmadığı hâlde, Uhud Harbinde Müslümanların safında yer alıp, Mekkeli müşriklerle harp eden olmuş mudur Cevap: Konu ile alakalı olarak Şevâhid-ün Nübüvve kitabında deniyor ki: "Eshab-ı kiram arasında Kazman adında bir kimse vardı. Eshab-ı kiram Uhud

27.03.2020
2 0 0

Ehl-i sünnetin itikatta imamı

Muhammed Maturidi ve Ebül-Hasen-i Eş'arî hazretleri, Ehl-i sünnetin itikatta mezheb imamlarıdır. Sual: Rusyada bulunan itikat imamlarından Muhammed Maturidi hazretlerinin kabrini, İhlas Holding, Yahudilerden satın alarak mı yaptırdı Cevap: İmam-ı a'zam Ebu Hanife hazretleri fıkıh bilgilerini toplayarak, kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, me

26.03.2020
2 0 0