Osman Ünlü Tüm Yazıları

605 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Allahü teâlâ için darılmak

"Amellerin, ibadetlerin en kıymetlisi, hubb-i fillah ve buğd-ı fillahtır." Sual: Günah işleyenlere karşı mesafeli durmak, darılmak, dinimiz açısından uygun olur mu Cevap: Hicr, menetmek, dostluğu bırakmak, dargın olmak demektir. Günah işleyene, ona nasihat olması niyeti ile hicr eylemek, caizdir, hatta müstehaptır. Bu hâl, Allahü teâlâ için darıl

26.04.2019
11 0 0

Söz, az ve açık olmalıdır

Birinin sözünü yanlış anlamak, kişinin öfkelenmesine sebep olabilir. Sual: İnsanlara nasihat ederken, din bilgisi verirken sert ve insanları aşağılayıcı bir tavırla hareket etmek, dinen uygun mudur Cevap: Birinin sözünü yanlış anlamak, kişinin öfkelenmesine sebep olabilir. Böyle zamanlarda az ve açık söylemek, şüpheli kelimeler kullanmamak lazımd

25.04.2019
6 0 0

Dört halifenin birbirinden yükseklikleri

Peygamberlerden sonra, insanların en üstünü, Ebu Bekr-i Sıddîk hazretleridir. Sual: Peygamber efendimizden sonra halife olanların üstünlükleri hep aynı mı idi, yoksa birbirinden farkları var mı idi Cevap: Bu konuda İmâm-ı Rabbânî hazretleri Mektûbât kitabının 3. Cilt 17. Mektubunda buyuruyor ki: Dört halifenin birbirinden yükseklikleri, hilafetler

24.04.2019
6 0 0

Zikir, kendini gafletten kurtarmaktır

Zikredince, kalp temizlenir, kalpten dünya sevgisi çıkar ve Allah sevgisi yerleşir. Sual: Zikir, sadece Allah isminin çokça söylemek midir, başka şekilde zikir olmaz mı Cevap: Zikir, Allahü teâlâyı hatırlamak demektir. Bu da, kalp ile olur. Zikredince, kalp temizlenir, kalpten dünya sevgisi çıkar ve Allah sevgisi yerleşir. İmâm-ı Rabbânî hazretler

23.04.2019
6 0 0

Evliya, işlerinde hiç hata yapmaz

İnsanları Müslüman ve salih yapmak için uğraşan veliye "mürşid" denir. Sual: İnsanları, Peygamber efendimizin bildirdiği yola davet eden ve kendilerine mürşid-i kamil denilen zatlar, yaptıkları işlerde hata yapmaz mı Cevap: Bu konuda, İmâm-ı Rabbânî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki: "Müslüman olmak için, dünyaya yani haramlara kıymet ver

22.04.2019
6 0 0

Allahü teâlânın taksimine razı olmak

Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir. Sual: Allahü teâlâdan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, itiraz etmemek mi demektir Cevap: Rıza demek, Allahü teâlâdan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü teâlâdan bir felaket gelse, ona da rıza gösterir. Kimseye şikâyet etmez. Bu, her insanın yapabil

21.04.2019
12 0 0

Berat; temize çıkmak demektir

"Berat" veya "Beraet" kelimesinin sözlük anlamı, "temize çıkmak, kurtulmak" demektir... Sual: Berat ne anlama gelmektedir ve insanın dünyada iken ahiretteki azaptan kurtulma imkânı var mıdır Cevap: "Berat" veya "Beraet" kelimesinin sözlük anlamı, "temize çıkmak, kurtulmak" demektir. Berat, "kurtuluş vesikası" anlamına da gelmektedir. Peygamber efe

20.04.2019
7 0 0

Berat gecesi ve fazileti

Şaban ayının ondördüncü günü ile onbeşinci günü arasındaki gece Berat gecesidir. Sual: Berat gecesi ne zamandır, önemi, fazileti nedir ve böyle gecelerde ne yapmalıdır Cevap: Berat gecesi, şaban ayının onbeşinci gecesidir. Yani ondördüncü günü ile onbeşinci günü arasındaki gecedir. Allahü teâlâ, ezelde, hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdir

19.04.2019
5 0 0

Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği

Allahü teâlâ, Peygamberlerine, ümmetlerinin kıymet verdiği şeylerde mucizeler ihsan eyledi. Sual: Musa ve İsa aleyhisselamın Peygamberliğine, gösterdikleri mucizeler delil oluyor ise, Muhammed aleyhisselamın gösterdiği mucizeler de Onun Peygamberliğine delil değil midir Cevap: Musa ve İsa aleyhisselamın Peygamberlikleri mucizelerle belli olduğu gi

18.04.2019
10 0 0

Peygamberin, velinin hakkı için demek

"Senden istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için" gibi dua edenler olmuştur. Sual: Dinimiz açısından, Peygamberin veya herhangi bir velinin hakkı, hatırı için, onun hürmetine diyerek dua etmekte bir mahzur var mıdır Cevap: Peygamberleri, salih kulları vesile ederek dua etmenin caiz olduğu kitaplarda yazılıdır. Mesela Berîkada deniyor ki: "Pe

17.04.2019
12 0 0