Osman Ünlü Tüm Yazıları

577 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Meyvenin ve ekinin uşru

Fakirler, uşurlarını İmâm-ı Ebu Yusuf ve İmâm-ı Züfer hazretlerine göre verir. Sual: Toprak mahsullerinin zekâtını verirken, bunları topladıktan sonra mı vermeli yoksa toplamadan olgunlaşınca da verilebilir mi Cevap: Bu konuda İbni Âbidînde buyuruluyor ki: "Meyvenin ve ekinin uşru, İmâm-ı a'zama ve İmâm-ı Züfere göre, bitki üzerinde meydana geldi

29.03.2019
2 0 0

Müsafeha ne demektir

Şimdi moda olan, parmakları tutarak avucuna koyarak yapılan tokalaşma, Şiilerin usulüdür. Sual: Din kitaplarında bildirilen müsafeha, şekil olarak nasıl yapılır, bugünkü yapılan tokalaşma şekli müsafeha yerine geçer mi Cevap: Konu ile alakalı olarak Tahtâvî, Merâkıl-felâh şerhinde, buyuruyor ki: "Müslümanların, birbiri ile karşılaştığı zaman, müsa

28.03.2019
3 0 0

Fitne, Müslümanları sıkıntıya sokmaktır

Din adamlarının insanlara yapamayacakları fetvaları bildirmeleri fitneye sebep olur. Sual: Fitne ne demektir, ne yapılırsa fitne çıkarılmış veya fitneye sebep olunmuş olur Cevap: Bu konuda Hadîkada, fitne anlatılırken deniyor ki: "Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları devlete karşı isyana

27.03.2019
2 0 0

Dua, ibadet demektir

Allahü teâlâ, dua eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadab eder. Sual: Dinimizde, dua etmek de diğer namaz, oruç ibadetleri gibi bir ibadet midir ve yapılan her duanın kabul olma durumu var mıdır Cevap: Bu konuda Kâdîzâde, Ferâid kitabında buyuruyor ki: "Dua ibadet demektir. Bunun için namaza dua denilir. İslâmiyette dua, Allahü teâlâya yalvar

26.03.2019
5 0 0

Anadolu toprağı uşurlu mudur

"Bazıları, Anadolu toprağı, uşurlu toprak değildir, diyor. Memleketimizde mîrî toprak yoktur." Sual: Bazıları, Osmanlı döneminde Anadolu'da uşur verilmezdi ve şimdi de verilmez diyorlar. Bu işin aslı nedir ve şimdi bu topraklarda tarım yapanlar uşur verecek midir Cevap: Bu konuda, Beyt-ül-malın, yani mîrî toprakların kullanılmasını gösteren eski A

25.03.2019
3 0 0

"Salih ve facir arkasında namaz kılınız!"

İmamlık şartları bulunan kimsenin imam olması için uğraşmak, her Müslümanın vazifesidir. Sual: Herkesin arkasında namaz kılınabilir mi yoksa namaz kıldıran kimsenin, nasıl birisi olduğunu bilmek mi gerekir Cevap: Namazın şartlarına ehemmiyet, önem vermeyenlerin arkasında namaz kılmamalıdır. Çünkü bunların namazı sahih olmaz. Günah işlediği hâlde,

24.03.2019
7 0 0

"Değiştirilmemiş bir namaz kalmıştı"

"Şimdiki insanların çoğu, namazın şartlarını, vaciplerini, sünnetlerini yerine getirmiyor!.." Sual: Namaz başta olmak üzere, ibadetleri, Peygamberimizin bildirdiği ve gösterdiği gibi yapmamak, o ibadeti değiştirmek, yok etmek mi olur Cevap: Eshâb-ı kiramdan Enes bin Mâlik hazretleri, bir gün ağlıyordu. Ağlamasının sebebi sorulunca; "Resûlullah efe

23.03.2019
2 0 0

Yolcular, birbirlerine yardım etmelidir

Bu dünyada herkes yolcudur, geldik gidiyoruz. Yolcuların birbirlerine yardımcı olmaları lazımdır. Sual: Her Müslümanın, kendine ve insanlara faydalı olması için bir meslek edinmesi, çalışması dinin emri midir ve işi yaparken nasıl bir niyet edilmesi gerekir Cevap: Konu ile alakalı olarak, İmâm-ı Gazâlî hazretleri Kimyâ-i se'âdet kitabında buyuruyo

22.03.2019
4 0 0

İslâmiyeti beğenmemek, kötülüktür

İnsanların en kötüsü 'Zındık'lardır. Bunlar, İslâmiyeti istedikleri şekle sokarlar!.. Sual: İslâmiyeti beğenmeyen veya Müslüman görünüp İslâmiyeti değiştirmeye çalışan kimseler kötü müdür ve bunlarla arkadaşlık yapılabilir mi Cevap: Kötü, fasık olan birisi ile arkadaş olmanın sonu felaket olur. Kötü insan, İslâmiyeti beğenmeyen kimse demektir. Muh

21.03.2019
4 0 0

İmanın gitmesine sebep olan hâller

İmanı olduğu hâlde, ileride imanının gitmesine sebep olan şeyler kırk kadardır... Sual: İmanın gitmesine sebep olan söz ve haller var mıdır, varsa nelerdir Cevap: Konu ile alakalı olarak Miftâh-ul-Cennet kitabında deniyor ki: "İmanı olduğu hâlde, ileride imanının gitmesine sebep olan şeyler kırk kadardır: 1-Bidat sahibi yani itikadı bozuk olmak.

20.03.2019
2 0 0