Osman Ünlü Tüm Yazıları

578 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

Namazda iken, abdest bozulursa

Namazda iken, abdesti, guslü bozacak bir şey yapmak haramdır. Sual: Bir kimse namaz kılarken, abdesti bozulursa, bu namazı tekrar mı kılmalı veya nasıl hareket etmelidir Cevap: Namazda iken, abdesti, guslü bozacak bir şey yapmak haramdır. Namazın son rekatinde teşehhüt miktarı oturmadan önce, abdesti ve guslü bozacak bir şey yapılırsa, namaz hemen

09.04.2019
4 0 0

Zellet-ül-kâri, yanlış okumak

Namazı bozanlardan birisi de Zellet-ül-kâri yani yanlış okumaktır. Sual: Namazı bozanlardan birisinin de zellet-ül-kâri olduğu kitaplarda yazılıdır. Zellet-ül-kâri ne demektir, nerelerde ve nasıl olur Cevap: Namazı bozanlardan birisi de Zellet-ül-kâri yani yanlış okumaktır. Yanlış okumaktaki hata, dört şekilde olabilir: Birinci şekli; irâbda hatad

08.04.2019
2 0 0

Beş vaktin sünnetleri de nafiledir

Sünnetlerin nafile namaz oldukları, Cevherede de açıkça yazılıdır. Sual: Bazı kimseler, kaza namazı borcu olanların, sünnetler yerine de kaza namazı kılmalarına, sünnetler terk edilemez diyerek itiraz ediyorlar. Beş vaktin sünnetleri de nafile değil midir, nafile yerine kaza namazı kılınamaz mı Cevap: Konu ile alakalı olarak Merâkıl-felâhda ve bun

07.04.2019
3 0 0

Sünneti terk eden, şefaate kavuşamaz

"Bu hadîs-i şerifteki sünnet, yapması vacip olan şeyler demektir." Sual: Bazı kimseler, (Sünnetimi terk edene şefaatim haram oldu) hadîs-i şerifini beş vakit namazın sünnetlerini terk edenler için olduğunu söylüyorlar, gerçekten böyle midir Cevap: Şeyhülislâm Ahmed bin Süleymân bin Kemâl Paşa hazretleri Şerh-i hadîs-i erba'în kitabında; (Sünnetimi

06.04.2019
4 0 0

Namazı şartlarına uyarak kılmalıdır

Peygamber efendimiz buyurdu ki: "En büyük hırsız, kendi namazından çalan kimsedir." Sual: Namaz, şartlarına uygun kılınmazsa, o namaz, namazı kılandan şikâyetçi olur deniyor. Gerçekten böyle bir şey var mıdır Cevap: Bu konuda İmâm-ı Taberânî hazretlerinin Evsât kitabında deniyor ki: "Bir mümin namazını güzel kılar, rüku ve secdelerini tamam yapar

05.04.2019
2 0 0

"Namaz, müminin miracıdır"

"Namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Onu en iyi şekilde kılmaya gayret etmelidir." Sual: Peygamber efendimizin; "Namaz müminlerin miracıdır" hadîsindeki anlatılmak istenen nedir Cevap: İmandan sonra, en kıymetli ibadet, namazdır. İman gibi, onun da güzelliği, kendindendir. Başka ibadetlerin güzelliği, kendilerinden değildir. Peygamber efendim

04.04.2019
5 0 0

Mirac, akıl değil, iman işidir

Miracı kabul etmek, inanmak, aklın bittiği ve imanın başladığı yerdir. Sual: Mirac mucizesine aklımız almıyor diyenlere, ne demeli, nasıl cevap vermelidir Cevap: Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki, bunlar Peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akıl ile anlaşılab

03.04.2019
8 0 0

Mirac, ruh ve beden iledir

"Allahü teâlânın Muhammed aleyhisselama olan ihsanlarından biri de, Onu Miraca çıkarmasıdır." Sual: Peygamber efendimizin miracını, sadece ruhen veya rüyada oldu diyenler oluyor. Böylelerine nasıl cevap vermelidir Cevap: Resûlullah efendimizin fiilî mucizeleri çoktur. Bu mucizelerden birisi de, Mirac mucizesidir. Mirac, hem ruh, hem de beden ile o

02.04.2019
4 0 0

Kıyametin kopma zamanı

"Camiler çok, cemaat az olacak. Binalar yüksek, elbiseler ince, kadınlar emir olacak." Sual: Kıyamet kopacağı zaman yeryüzünde imanlı kimse kalmayacak deniyor, doğru mudur bu Cevap: İmâm-ı Rabbânî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki: "İslâm dini, garip olmaya, zayıflamaya başladı. Müslümanlar, kimsesiz kaldı. Bundan sonra da, daha garip olu

01.04.2019
3 0 0

Bir yere girmek için izin istemek vaciptir

Ana baba, çocuğunun, çocuk, bunların odasına gireceği zaman da izin istemelidir. Sual: Birinin evine, bahçesine, odasına girerken izin istemek şart mıdır Anne, baba çocukların, çocuklar anne, babanın odasına girerken de izin gerekir mi Cevap: Konu ile alakalı olarak Hadîkada deniyor ki: "Birinin evine, odasına, bahçesine girileceği zaman izin ist

31.03.2019
2 0 0