Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/ahmet-battal.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ahmet Battal Tüm Yazıları

182 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Kemalizm sahalara dönüyor" mu-2

Son yazımızı şu cümlelerle bitirmiştik: "Demirel 16 Mayıs 2000'de emekli oldu, ama başlattığı sürecin devamı olarak 2001'de Meclis Anayasanın ideolojisinin değiştirilmesine ve kısmen de olsa yumuşatılmasına yönelik olarak çok önemli bir değişikliğe yine konsensüsle imza attı."Kemalizm'le demokratça başa çıkmanın kodlarına devam edelim: 2001 değişik

24.11.2018
38 0 0

"Kemalizm sahalara dönüyor" mu

Kemalizm'i sadece sosyal şartlar ve siyasî kamplaşmalarla açıklamak zordur.Zira o 1961 Anayasası'nın sun'î "devrimci Atatürk" fikri ile ve 1982 Anayasası'nın plastik "milliyetçi Atatürk" imajı ile doğrudan ilgilidir. Diğer ifadeyle konu bir rejim meselesi. Ve rejim Kemalizm'in gitmesini engelliyor ve hatta onu her daim canlı tutuyor. Konuyu anlayab

22.11.2018
34 0 0

Cumhuriyet ne Demokrasi nerede Ve diğerleri - 4

Son üç yazıda özetle şunları yazdık:1- Saltanat rejimi demokrasisiz gerçek saltanat ve veya demokrasili sembolik saltanat şeklinde olabilir. Mesela Osmanlı Mutlakiyeti ve Osmanlı Meşrutiyeti. Ama saltanat, zıddı olan cumhuriyetle bir arada olamaz. Zira saltanatta yetkileri sembolik de olsa devlet katlarında imtiyazlı aileler vardır. Cumhuriyette is

20.11.2018
30 0 0

Cumhuriyet ne Demokrasi nerede Ve diğerleri - 3

Cumhuriyeti, demokrasiyi, saltanatı ve meşrûtiyeti önce tarif ve sonra da tarih içindeki serencamını kısaca tesbit ettiğimiz son iki yazımızın tam anlaşılabilmesi için bu gün bazı ilâveler yapmak gerekti:1. Bu kavramların hangi anlamlara geldiği hususunda genel bir kabul vardır. Zira genelleşmiş, yerleşmiş ve önemli ölçüde tektipleşmiştir. Birileri

17.11.2018
31 0 0

Cumhuriyet ne Demokrasi nerede Ve diğerleri-2

Bugün de son yazımızda tarif ettiğimiz altı temel kavramı kullanarak Türkiye'de yaşanmış ve yaşanacak olan siyasî sürecin rejim boyutunu açıklayacağız:("Türkiye" derken Osmanlı Devleti'nin ve onun devamı sayılan Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümranlık ettiği toprakları ve ülkeyi kastediyoruz.). 1. Mutlakiyet Dönemi Osmanlıda 1908 öncesi dönem. (1876 An

15.11.2018
24 0 0

Cumhuriyet ne Demokrasi nerede Ve diğerleri

Bugün altı temel kavramı açıklayacağız:1. Cumhuriyet: Devleti temsil eden birinci adam durumundaki kişinin seçimle iş başına gelmiş olmasıdır. Unutulmamalıdır ki bir halk devletinin birinci adamını çoktan seçmeli bir usulle ve "gerçekten" seçebiliyorsa o millet o demokratik usulle aynı zamanda kanun yapacak ve devleti sınırlayacak bir meclisi de se

13.11.2018
27 0 0

TCDD'den taahhütsüz hızlı çufçuf

Ulaşımda insanlık çağ atladı. Ama bizim ülkemizde insanlık daha da çağ atlamış vaziyette. Hele demiryolundaResmî başkent Ankara'nın merkezi ile iktisadî başkent İstanbul'un girişi arasındaki dört yüz elli kilometreyi dört saatte alan hızlı trenlerimiz var. Dile kolay. Hiçbir Afrika ülkesinde bu hız yok. (Sanırız yoktur. Varsa iyice mahcup olacağız!

10.11.2018
26 0 0

Adliyelerde stajlar ne durumda

Hukuk fakültesi mezunlarına mahsus üç meslek; avukatlık, hâkim-savcılık ve noterlik.Bu üç mesleğin uygulama eğitimi dört yıllık teorik hukuk eğitimi sonrasında meslek içi staj biçiminde. Ancak hem eğitimde ve hem de stajda ciddî problemler var. Bugün stajı yazalım. Yazacağımız problemleri ilgili herkes görüyor ve biliyor, ama her nedense o ilgilile

08.11.2018
30 0 0

Boşanma öncesi arabuluculuk nerede

Son yıllarda mahkemelerin iş yükünü azaltabilmek amacıyla çok çeşitli uygulamalar geliştirildi.Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları da denilen ve çoğu "Amerikan tarzı" olan bu usullerin ne kadar işe yarayacağını zaman gösterecek. Bunlardan biri ve en yenisi, iş davalarında zorunlu arabuluculuk. İşçi ya da işveren, dava için mahkemeye gitmeden önce a

06.11.2018
39 0 0

PTT neden katılım bankası kurmak istiyor

Geçen haftalarda Yeni Asya'da bir haber okudunuz: PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Katılım Finansın Ekonomi Politiği" konulu Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumunda "halkın bankacılık ve sigortacılık hizmetlerine daha kolay ulaşab

03.11.2018
25 0 0