Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

606 yazı (21 - 30 arası) listeleniyor

Ölüm korkusu!

Tebe-i tâbiînden Muhammed bin Nadr el Hârisî hazretleri, Kûfe'nin en âbidi diye tanınır. Yanında "ölüm"den bahsedildiği zaman çok mahzunlaşır ve kemiklerinden "gıcırtı sesleri" gelirdi. Bu zâtın, Müslim isminde bir kimseden alacağı vardı. Ona haber gönderip; "Falan gün geleceğim, alacağımı hazırla" dedi. O da parayı hazırladı. Ama gidip de almadı.

25.04.2019
6 0 0

Dünyadan soğumak için!..

Tebe-i tâbiînden Muhammed bin Nadr el Hârisî hazretleri, Kûfe'nin en çok ibâdet edeni diye tanınır. Kûfe'de yaşadı. Orada vefât etti. Bir sevdiği anlatıyor: Bir gün Muhammed'in kabristandan geldiğini gördüm. Yanına gittim. Ve suâl ettim: "Kabristana çok sık gidiyorsunuz, hikmeti nedir acabâ" Cevâben; "Kabristana gidince, dünyâdan soğuyor, âhirete y

24.04.2019
3 0 0

"Ben bu işi nasıl yaparım"

Halîfe Ebû Câfer Mansur, Mis'ar bin Kedam hazretlerine kadılık teklif etti bir zaman. Büyük velî; "Ey Halîfe! Ben ailemin nafakasını teminde zorlanırken, kadılık gibi mühim bir işi nasıl yaparım" dedi. Halîfe onu sevdi. Bu işten vazgeçti. Ve ona sevgiyle bakıp; "İmkânım olsaydı, her gün sana yaya olarak gelir, ilminden istifâde ederdim" dedi. Bi

23.04.2019
5 0 0

Allah'tan çok korkardı!

Büyük hadîs âlimlerinden Mis'ar bin Kedam hazretleri, 155 (m. 772)'de Mekke-i mükerremede vefât etti. Allah'tan çok korkardı! Kıyâmet günü hâtırına gelince ağlar, orada bulunanlar onu tesellî ederlerdi! Bir annesi vardı. Yaşlı ve hastaydı. Hizmetinden ayrılmaz ve; "Eğer annemin hizmeti olmasaydı, o zaman yardıma muhtaç olan insanları arar, bulur ve

22.04.2019
5 0 0

Müslüman, güler yüzlü olur

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bu mübârek zât anlatır: Sâlihlerden biri vardı ki; "Rabbimin beni andığı zamanı biliyorum" dedi. Arkadaşları sordu: "Nasıl biliyorsun" "Kolay" dedi. "Nasıl kolay" dediklerinde; "Ben Allahü teâlâyı andığım zaman O da beni anıyor. Çünkü Allahü teâlâ; (Ku

21.04.2019
3 0 0

"Yalvarıp beni andın mı"

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bu zât anlatıyor: Mümin, kıyâmet gününde Allahü teâlânın huzurunda durur. Allahü teâlâ; "Ey kulum! Sen dünyâdayken bana ibâdet eden kullarımla beraber ibâdet ediyor muydun" diye sorar. Kul cevap verir: "Evet yâ Rabbî!" Ve yine sorar ki: "Ey kulum! Düny

20.04.2019
4 0 0

Ağlamayan gözde hayır yoktur

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Bir ara gözleri rahatsızlandı. Bir tabîbe gitti. Tabip de baktı. Ve ona dedi ki: "Bir hususa dikkat edersen, gözlerin iyi olur." Hazret-i Sâbit sordu: "O nedir ki" "Ağlamayacaksın." Hazret-i Sâbit; "Ağlamayan gözde hayır yoktur!" buyurdu. Yine bu zâ

19.04.2019
6 0 0

Unutmayın ki

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, geceleri kalkardı. Ve hep ibâdet ederdi. Çoluk çocuğuna da; "Kalkın, Allahü teâlâya ibâdet edin. Unutmayın ki; gece kalkıp ibâdet yapmak, kıyâmetin şiddet ve dehşetinden daha hafiftir" derdi. Çok âbid idi. Sevdiklerine; "Biz öylelerine yetiştik ki, çok namaz kılmaktan, başlarını yastığ

18.04.2019
6 0 0

"Şimdi ektiğimi biçiyorum!"

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri şöyle anlatıyor: Bir mümin; Allahü teâlâdan bir şey isterse, Allahü teâlâ bu iş için Cebrâil aleyhisselâmı vazîfelendirir. O kul "sâlih" ise, Hazret-i Cibrîl'e; "Bu kulumun ihtiyâcını yerine getirmekte acele etme. Çünkü ben, o kulumun sesini duymayı seviyorum" buyurur. Eğer "fenâ kul" i

17.04.2019
8 0 0

Resûlullah'a benziyordu

Tâbiîn'in büyüklerinden olan Sâbit bin Eslem Benânî hazretleri, 737 (H.120) senesinde vefât etti. Zâhid, âbid, müttekî bir zâttı. Enes bin Mâlik radıyallahü anh, onu çok severdi. Bir gün onu gördü. Ve dikkatle bakıp; "Senin gözlerin, Resûlullah'ın gözlerine ne kadar da çok benziyor" dedi ve Resûlullah'ı hâtırlayıp çok ağladı! Vefât ettiğinde def

16.04.2019
6 0 0