Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/abdullatif-uyan.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

553 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

"Nefsine Sultân ol!.."

Hârun Reşid, bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerine geldi. Ve nasîhat istedi. Hazret-i Fudayl; "Ey Hârun! Sen şimdi Sultânsın. Ama asıl Sultânlık; nefsine hâkim olup bir günah işlememektir" buyurdu. Ve devam etti: Ey Hârun! Hazret-i Abbâs, bir gün Resûl-i ekrem Efendimize gelerek "Beni bir kavim üzerine emîr yap!" diye arz etti. Efendimiz cevâben; "E

13.03.2019
2 0 0

"Sultânın benimle ne işi var"

Halîfe Hârun Reşid, bir akşam üzeri vezîriyle birlikte Fudayl bin İyâd hazretlerinin kapısını çaldılar. O, içeriden sordu: "Kimsiniz" Vezîr seslendi: "Sultânımız seni ziyârete geldi. Kapıyı aç ki, kendisini daha fazla bekletmiyelim" dedi. Hazret-i Fudayl; "Sultânın benimle işi olmaz, benim de Sultânla hiç işim olmaz, lütfen meşgul etmeyin!" dedi. H

12.03.2019
3 0 0

"Hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!"

Büyük velîlerden Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gence; "Oğlum! Senin en kıymetli sermâyen ömründür. Bunu, en kıymetli şeyleri yaparak değerlendir" buyurdu. Delikanlı sordu: "Ne yapayım efendim" Büyük zât; "Dînini öğren, öğrendiklerinle amel et, hesap günü gelmeden kendini hesaba çek!" buyurdu. Bir gün de sevdiklerine; "Haramlardan kaçınmak, iki

11.03.2019
3 0 0

"Bu şaşaalı hayattan sıkıldım"

Fudayl bin İyâd hazretleri, Hârun Reşid zamanında yaşamış büyük bir velîdir. Halîfe Hârun Reşid bir gece vezîrini yanına çağırdı. Ve kendisine; "Beni, gönül ehli birine götür. Zîra kalbim bu şaşaalı hayattan sıkıldı. Bir 'Allah adamı' görelim de kalbimiz ferahlasın" dedi. Vezîr cevâben; "Başüstüne" dedi. Ve o zamanın evliyâsından Süfyân bin Uyeyne

10.03.2019
5 0 0

Muvaffak olmanın iki sırrı

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, bir gün sevdiği bir gence; "Oğlum! Allahü teâlânın sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de Onun kullarına öyle davran" buyurdu. Ve ekledi: "Unutma, muvaffak olmanın sırrı iki şeydir." Genç adam sordu: "Onlar nedir efendim" Büyük velî; "Biri; günahlardan sakınmak, öbürü, Allahü teâlânın kulların

09.03.2019
5 0 0

"Benimle gelir misin"

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke'de vefât etti. Gençliğinde işlediği bütün günahlarına tövbe ettikten sonra Beytullaha gitmeyi arzu etti. Hanımına seslendi. Yanına geldiğinde; "Ben Kâbe'ye gidiyorum. İster aramızdaki nikâh bağını çözelim, serbest ol, istersen benimle sen de gel" dedi. Hanım tereddütsüz;

08.03.2019
5 0 0

Ölüme hazırlan!

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke'de vefât etti. Bu zât sevdiği bir gence; "Ölüme hazırlan!" buyurdu. Genç cevâben; "Ben henüz gencim efendim" dedi. Büyük velî; "Evet öyle" dedi. Ardından da; "Evet gençsin, ama ecel genç ihtiyar tanımıyor ki evlâdım" buyurdu. Genç sordu hemen: "Ölebilir miyim yâni" "Elbe

07.03.2019
3 0 0

Ne için ağlıyorsun

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke'de vefât etti. Bu zât, gençliğinde yaptığı günahlarına tövbe etmişti. Bir gün Sultânın adamlarını gördü yolda. Yanlarına gitti. Ve ağlayarak; "Beni Sultân'a götürün ki, suçumun cezâsını versin!" diye yalvardı. Birlikte gidip, isteğini sultâna bildirdiler. Sultân onu görd

06.03.2019
4 0 0

"Vakit gelmedi mi ki"

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke'de vefât etti. Bir gün bir kervan, Fudayl bin İyâd'ın pusu kurduğu yere gelip mola verdi ve kervandaki bir "yolcu" Kur'ân-ı kerîm okumaya başladı. Sesi çok tesirliydi. Hazret-i Fudayl da işitiyordu okunan Kur'ân-ı kerîmi. Bir âyet-i kerîmeye gelince dikkat kesildi birden

05.03.2019
3 0 0

"Sizin reisiniz kim"

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke'de vefât etti. Gençlik senelerinde "soygunculuk" yapardı. Bir gün adamları bir kervanı soydular. Sonra da yemek için bir yere oturdular. O ara, kervandan biri gelip, sordu ki: "Sizin reisiniz kim" Dediler ki: "Reis burada değil." "Nerededir peki" Ona bir ağacı gösterip;

04.03.2019
3 0 0