Abdüllatif Uyan Tüm Yazıları

606 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

Ona sakın kızmayınız!

Saîd bin İyâs hazretleri, Basralı hadîs âlimlerindendir. Kendisi anlatıyor: Dâvud aleyhisselâm birkaç kişiyle birlikte oturmuş, onlara bir şeyler anlatıyordu... O ara biri geldi. Hakâretler etti. Orada bulunanlar, bu şahsa kızarak haddini bildirmek istedilerse de, Dâvud aleyhisselâm mâni olup; "Ona kızmayınız ve bir şey söylemeyiniz!" buyurdu. Sonr

05.05.2019
3 0 0

Bâzı zanlar günahtır!..

Mûsâ Kâzım hazretleri, Tabiîn'in yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Şakîk-i Belhî anlatıyor: Hacca gidiyordum. Bir yere varınca, orada güzel yüzlü, buğday benizli, yün elbiseli, başı sarıklı ve ayağı takunyalı bir genç gördüm. İnsanlardan ayrı idi. Yalnız oturuyordu. Çok merak ettim... İçimden; "Bu kimdir Niçin Müslümanlardan ayrı d

04.05.2019
3 0 0

"Birini uçarken görseniz!.."

Mûsâ Kâzım hazretleri, Tabiîn'in yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden olup, seyyiddir. Bu zât, Hârun Reşid tarafından hapsedildiği zaman; İmâm-ı âzam Ebû Hanîfe hazretlerinin iki talebesi olan Ebû Yûsüf'le Muhammed Şeybânî hazretleri, ziyâretine gitmiş, birlikte oturuyorlardı. O ara nöbetçi geldi. Ve hazret-i İmâma; "Efendim! Bugünkü nöbe

03.05.2019
5 0 0

İyi insan olmak için

Mûsâ Kâzım hazretleri, Tabiîn'in yüksek âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden olup, seyyiddir. "Oniki İmâm"ın yedincisidir. 186 (m. 802) senesinde, Bağdâd'da vefât etti. Siyâsete hiç karışmadığı hâlde, Abbâsî halîfesi Muhammed Mehdî, onu Medîne'den Bağdat'a getirtip hapsetti. Bir gece yattı. Ve rüyâ gördü. Hazret-i Alî'yi görmüştü. Allah'ın Arsla

02.05.2019
3 0 0

Burası ne güzel kabir olur

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn'in âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü. Aslen İsfehânlıdır. Bir sevdiği anlatır: Muhammed bin Yûsüf hazretleri, bir ara Mesise'ye geldi. O sıralarda Ebû İshak hazretleri vefât etmişti... Bizden onun kabrini sordu. Yerini târif ettik. Ve birlikte gittik. Orada Kur'ân-ı kerîm okudu. Bu zâtın rû

01.05.2019
5 0 0

"Sen Fudayl bin İyâd mısın"

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn'in âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü. Aslen İsfehânlıdır. Bu zât ile Fudayl bin İyad hazretleri, çok arzu etmelerine rağmen bir türlü tanışamamışlardı. Bir gün, Basra çarşısında, bu iki velî zât karşılaştılar. Birbirlerine baktılar. Biri diğerine sordu: "Sen Muhammed bin Yûsüf müsün" O da o

30.04.2019
6 0 0

Tanınmamak için

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn'in âlimlerinden olup ibâdete çok düşkündü. Aslen İsfehânlıdır. Şöhretten korkardı. Bunun için tanınmamaya özen gösterirdi. Harran'a da bu yüzden gelmişti. Ancak gelir gelmez, oradaki hadîs âlimleri Onun geldiğini duydular. Yanına üşüştüler. O ise rahatsız oldu. Ve oradan da ayrıldı. Başka bir şe

29.04.2019
5 0 0

Fâtiha okumanın faydası

Muhammed bin Yûsüf İsfehânî hazretleri, Tebe-i tâbiîn'in âlimlerinden olup, aslen İsfehânlıdır. 188 (m. 804) senesinde otuz yaşlarında vefât etti. Dünyânın, "Allah için" olmayan her şeyinden el çekmişti. Bir dostu vardı. O şöyle anlatır: Muhammed bin Yûsüf hazretleriyle yolculuğa çıkıp, bir handa sabahladık. Bana bakıp; "Kervancıbaşını çağır" dedi.

28.04.2019
4 0 0

"Amcacığım, niçin ağlıyorsunuz"

Muhammed bin Sükâ hazretlerine, bir gün kendi yeğeni bir suâl sordu. Cevâbını beklerken bu velî ağlamaya başladı! Yeğeni şaşırdı tabii! Sordu hemen: "Amcacığım, niçin ağlıyorsunuz" Cevâbında; "Ey kardeşimin oğlu! Bu mühim mevzûyu, sana bugüne kadar niçin öğretmediğime üzülüp ağlıyorum" dedi. Yine bir sohbetinde; "Allahü teâlâ, müstahak olmayan h

27.04.2019
3 0 0

"Sana en hoş gelen amel hangisidir"

Muhammed bin Sükâ hazretleri; Tâbiîn'den olup çok ibâdet etmesi, dünyâya düşkün olmaması ve cömertliğiyle tanınmıştı. Allah'tan korkardı! Ve çok da ağlardı! Muhammed bin Münkedir; "Yâ İbni Sükâ! Sana en hoş gelen amel hangisidir" diye sordu. Cevâbında; "Mümin kardeşlerimi sevindirmektir" dedi. Ardından sordu: "Ondan sonra nedir" Cevâbında; "Mümin k

26.04.2019
8 0 0