"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Yetenekli Kalemler Tüm Yazıları

120 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kişilik, mizaçlar ve önemi

Günümüzde kişilik sahibi olmak herkese ideal olarak sunulan bir hedeftir. Kişilikle ilgili insanlar hakkında sakin, atak, uyumlu, öfkeli, geçimsiz vb. gibi değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu değerlendirme yine kişinin kendi yapısıyla bire bir örtüşmektedir. Öte yandan insanların kişiliği genelde süreklilik gösterir. Ve insanlar genelde kişilik

Bugün
8 0 0

Ekmek arası bir hayat...

Hayatımız "ekmek arası" oldu desek abartmayız. Yarım ekmek döner, pide döner, hamburger, dürüm, tost vs. moda oldu sulu yemekle beslenme neredeyse yok oldu Damak tadı, lezzet meselesi de değil Artık insanlar sofrada yemek yemeye vakit bulamaz oldu O kadar ki oturup şöyle aheste bir şekilde yemek yeme faaliyeti günümüzün çağa yetişmeye çalışan ins

27.09.2021
7 0 0

Özlem (hasret) duymak...

Eskiden haritalara bakarak düş kurardım. O zamanlar haritaların düşlerimi kışkırtan çatlakları vardı ve çatlakların içinde hayal mahsulü varlıklar da yaşardı. Sizde de böyle olur muydu bilemiyorum ama eminim genelde bütün eğitim sürecinde haritalar öğrencilerin meraklı bilgiler kadar yararlandığı kitaplarıydı Şimdi bu hayallerimizin nasıl birer bir

25.09.2021
5 0 0

Onlar tarih okumazlar

Hayatımızdaki üç zaman dilimi, gerek ferdî olarak gerekse millet olarak gelecek adına daha kaliteli bir hayat için çok iyi değerlendirilmesi, planlamasının iyi yapılması gereken zaman dilimleridir. Bunlar geçmiş, şimdi ve gelecek. Bu üç zaman dilimi arasındaki bağlantıyı iyi yapan milletler adımlarını hep daha sağlam atmışlardır. Özellikle de tarih

24.09.2021
3 0 0

Yozlaşan değerler!

Etkili iletişimin önemini yok sayabilir miyiz İnsanlık açısından da, uygarlık açısından da sanırım en önemli keşif, yazının bulunuşudur. Yazmak, sadece duygu ve düşüncelerin baskılı bir biçimde geleceğe bırakılması değildir. Yazmak ve düşünce ve görüşlerini ifade etmek, her şeyden önce kişiye pekâlâ manevi doyum sağlar. Ama teknolojinin gelişmesiyl

23.09.2021
6 0 0

Büyük oyunu görebilmek! -2-

Gazneli Mahmut'tan Timur Han'a, Hüseyin Baykara'dan Ali Şir Nevai'ye kadar Türk İslam şuuruyla parıldamış şimdilerde kimsesiz topraklar beşinci bir süper güç işgalinde kalmamak için derhâl bir ve beraber olmalıydı. Yoksa imparatorluklar mezarlığı olan Afganistan coğrafyası medeniyet kalıntılarından ibaret kalacaktı. Artık Batı'nın ektiği kavmiyet t

22.09.2021
6 0 0

Büyük oyunu görebilmek -1-

İslamiyet öncesinde Saka Türkleri ve Ak Hunlara ev sahipliği yapan Afganistan, İslamiyet sonrasında Büyük Selçuklulardan Gaznelilere, Timurlulardan Babürlülere kadar uzanan Müslüman Türk yurdu hüviyetine sahipti. 18. asırdan itibaren başlayan iç kargaşalar devamında İngilizlerin ve Rusların işgaline zemin hazırlamıştı. O coğrafyada yaşanan İngiliz

21.09.2021
8 0 0

Bilgi kirleniyor

Bana hak vereceğinizi ümit ediyorum. İnsanlığın ve beraberinde beyinlerin fikir ve düşüncelerin kirli bir vadiye sürüklendiğini görüyoruz. Her şey kirleniyor. Temiz, berrak, orijinal ve sade bir şey bulmak nerede ise imkânsız. Doğru bilgi insanı doğruya, yanlış bilgi yanlışa götürür. Doğru kimseler az çalışıyor, ortalıkta az bulunuyor, eğri kimsele

20.09.2021
11 0 0

Okumak ve yazmak çaremdir benim

Hayal kurmaya dahi engel olacak kadar gerçekliğin pençesine düşmüş ve sükûtu hayale dalmış gidiyoruz. Gözlerimizi her kırptığımızda yeni bir felaketin eşiğindeyiz ve daha bir eşiği aşamadan diğeri çıkıyor karşımıza. Korkulu bir rüya ya da kâbus gibi yorgun, umutsuz alışıyoruz bu karanlık, boşluk hissine ve içten içe çürüyoruz. Dünyayla arama ne kad

18.09.2021
13 0 0

Modernizm açılımındaki kötülük

Modern, süsten hiç hazzetmedi. Bedenlerin, nesnelerin, toplumların, çağların evrime göre değerlendirildiği 19. yy'da süs, geriliğin, ilkelliğin semptomu olarak görüldü, diye yazıyordu Viyanalı mimar Adolf Loos, "Süs ve suç" adlı makalesinde... Modern toplumda bedenler, nesneler modern olmak, yani değişimin en üst basamağında yer almak istiyorlarsa

17.09.2021
7 0 0