Bu filmi yaşadık

Önceki seçimde Kılıçdaroğlu'nunkazanamayacağını yazıncahakkımda atılmadıkiftirakalmadı...

Bu yerel seçimde Erdoğan'ınkaybedeceğiniyazınca bu kez iktidar kanadının hışmına uğradım...

İki seçim sonucunu bilmekle övünecek değilim,işimiz-mesleğimizbu...

Peki... Algı-propaganda yapmak içineline kalem tutuşturulan şahıslarıkonu dışında tutarsak, bir gerçeği sorgulamamız gerekmiyor mu: Türk medyasındaanalitik düşünceniye kalmadı Siyaseti tahlil etme "okuma" sıkıntımız had safhaya ulaştı...

Bilgiyi değerlendirme yeteneği olan analitik düşünme, çözüm odaklıdır:Muhakeme etmek içinveri-bilgi toplama vebunu analiz etme kabiliyetidir...

Bu doğuştan gelen zeka değildir.Öngörülü olma becerisi kazanmak,ancakbilincinizi(okumak vs.)geliştirmeklemümkündür...

Analitik düşünme,sizi(her şeyi bildiğini sanan, duygularına yenik)vasatlardanayırır. Eleştirel düşüncenin temelidir analitik düşünce...

Mesela, yine tepki çekecek analiz yapayım:

-31 Mart sandık sonuçlarını "tepki oyları" diye açıklamak gerçekçi olur.

Kuşkusuz bireysel başarıları yok sayamayız ama sandığın mesajı iktidara nettir:

-"Geçinemiyoruz!"

Ortada, muhalefetin başarısından çok,iktidarın başarısızlığıvardır.O halde:

Gerek iktidar, gerekse muhalefet şu gerçekle yüzleşmelidir:

Buradan yazdım:

31 Mart yerel seçim sonucu,26 Mart 1989yerel seçime benzeyecektir.

Sokağın sesini duymamak için sağır olmak lazımdı çünkü!

O seçimde ÖzalANAP yüzde41.5 oydanyüzde 21.8 oya düşüren, (aynı bugün gibi)geçim kriziidi!

Konuyu, (bugünlerde sıklıkla konuşulacak) "1989'da muhalefet şu illeri kazandı"yüzeyselliğindençıkarmak lazım. Özellikle de bugünmuhalefetinyaşanılan o siyasi süreçten ders alması şart. Nasıl mı

1989'un mesajı netti:

-Küresel ekonomiye neoliberalizme hızlıca tam entegre olma dayatması geniş kitleleri yoksullaştırdı.

SHPCHP halkı anlayamadı ve (Batı'daki "ideolojik akrabaları" sosyal demokrat partiler gibi) neoliberalist hegemonyaya boyun eğdi.

Neoliberalizmbireyciliğive itibariyledepolitizasyon süreciidealist sol belediyelerde bile büyük yolsuzluklara sebep oldu.

Ardı ardına yaşanılan (İnönü-Baykal gibi) genel başkanlık çekişmesi partiyi tamameniçe döndürdü. Ve:

Neoliberal ekonomi programına alternatif yaratamayıpiktidara benzeşen