Resul Kurt Tüm Köşe Yazıları

248 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

AK Parti Sosyal Politikalarında 20. Yıl

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca "Sosyal Politikalarda 20. Yıl Çalıştayı" düzenlendi.Sosyal Politikalar ve Ar-Ge Başkanlıkları ile SETA'nın katkılarıyla ortaklaşa düzenlenen "Sosyal Politikalarda 20.Yıl" Çalıştayında, Ak Parti Yöneticileri, STK'lar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin katılımıyla 11 başlık

24.06.2022
17 0 0

SGK hizmet belgesinde bu harflere dikkat!

SGK sigortalılarının emeklilik için belli bir prim gün sayısını, yaş şartını yerine getirmeleri gerekmektedir. Bazen sigortalıların çeşitli nedenlerle prim gün sayılarının iptali ve emeklilikte de dikkate alınmaması ile karşılaşılabilmektedir.Esasen fiilen çalışılması durumunda prim gün sayılarının emeklilikte dikkate alınması gerekmekle birlikte,

21.06.2022
17 0 0

Çalışma Süresinin Biyometrrik Verilerle Takibi Mümkün Mü

İşçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisi de fazla çalışma konusunda yaşanmaktadır. İş Kanunu'na göre çalışanların işe geliş-çıkış saatlerinin ve işyerindeki çalışma sürelerinin takip edilmesi gerekmektedir. Fazla çalışma olgusunun parmak izi sistemi ile takip edilmesi hakkında İş Kanunu işverenlere genel olarak çalışma süreleri

17.06.2022
16 0 0

Asgari ücret, memur ve emekli zammı

Son günlerde çalışanların ve emeklilerin gündeminde en fazla konuşulan konunun maaşlara yapılacak artışlarla 3600 ek gösterge olduğu görülüyor. 3600 ek gösterge konusunda önemli adımlar atıldı. Taslak çalışma yakında TBMM'ye sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sistemdeki sorunların giderilmesi ile adalet duygusunun pekiştiril

14.06.2022
33 0 0

Hangi işyerleri izin kurulu kurmak zorunda

İş Kanunu uyarınca işçilerin en temel haklarından birisi de yıllık izindir.İşçinin yıllık izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıll

07.06.2022
17 0 0

Emekli maaşına haciz konulabilir mi

Emeklilerin toplumun en değerli bireyi olarak sosyal açıdan da korunması gereken gruplarından olması nedeniyle emekli maaşı için de özel düzenlemeler yapılmıştır.Emekli aylığının haczedilemeyeceğine ilişkin hüküm 5510 sayılı Kanun'un 93'üncü maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre, 5510 sayılı Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, ayl

03.06.2022
34 0 0

İşe iade davasında arabulucuya gitme şartı var

İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.Zorunlu arabuluculuk kapsamında işe iade dav

31.05.2022
17 0 0

Mevsimlik işçilerin hakları

Bazı işlerde ve işyerlerinde yılın tamamında çalışılması mümkün olmamaktadır. Mevsimlik işlerde çalışan işçilerin diğer çalışanlar gibi bazı yasal hakları bulunmaktadır.Mevsimlik işler, faaliyetin sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte faaliyetin yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerind

27.05.2022
27 0 0

Yıllık izinde nelere dikkat edilmeli

Yıllık izin döneminin gelmesiyle birlikte okurlarımızdan da bu konuda sorular gelmeye başladı. Her çalışanın, iş yasalarından doğan en önemli haklarından birisi de yıllık izindir. Çalışanların yılın yorgunluğunu atmaları için dinlenmeleri, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık i

24.05.2022
28 0 0

Engelliler Haftası'nın ardından

Her yıl, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde Engelliler Haftası kutlanıyor. Bu vesileyle de geçen hafta engellilerin hakları ve toplumsal hayattaki önemli konumlarına ilişkin çok sayıda organizasyon yapıldı ve engelli kardeşlerimizi toplumsal kucaklaşma ile hatırlatan toplantılarda samimi dilekler ve

20.05.2022
32 0 0