"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Resul Kurt Tüm Yazıları

169 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Beş puanlık teşvikte borç sorgulamasına kısa erteleme

Sosyal güvenlik reformu olarak adlandırılan 5510 Sayılı Kanunla getirilen önemli düzenlemelerden birisi olan ve Kanunun 81'inci maddesinin "ı" bendinde yer alan düzenlemeye işverenlere beş puan teşviki getirilmişti. Beş puanlık teşvik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için işverenlerin SGK'ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta

17.09.2021
3 0 0

İş kanununda kötüniyet tazminatı

Kötüniyet tazminatı, iş güvencesi uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, işçinin yasal hakkını araması veya şikâyet yoluna başvurması gibi nedenlerle işverence feshedilmesi halinde işveren tarafından fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında ödenmesi gereken tazmina

14.09.2021
3 0 0

İşçinin haklı nedenle feshi

İş Kanununa göre belli durumlarda işçi veya işveren iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilmektedir. Buna göre İş Kanunu'nun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından derhal düzenlemektedir. Bu durumda İşçiye kıdem tazminatı ödenmekte ancak ihbar tazminatı ödenmemektedir.İş Kanunu 24. Maddesi İşçiye Sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurall

10.09.2021
17 0 0

PCR ücretini kim karşılayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 02092021 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen genel yazı ile birlikte işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testinin ve işçilerini Kovid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesinin, iş yerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkın

07.09.2021
17 0 0

Afet yaraları sarılıyor

Geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos aylarında bir yandan yangınlarla boğuşurken öte yandan bazı bölgelerimizde sel felaketi yaşandı. Her afet bölgesi için devletimiz ilk andan itibaren bölgede yoğun bir çaba göstermiş, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımız, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve kurumlarımız afet konusunda s

03.09.2021
15 0 0

Toplu işçi çıkarmada bir ay kuralına dikkat!

İş Kanununa göre ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri nedenlerle 20 ve üzerinde çalışanı olan işyerlerinde işveren tarafından toplu iş akdi feshine gidilmesi ve belirli sayıda işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi toplu işçi çıkarımı olarak tanımlanmaktadır. Toplu işçi çıkarmadan bahsedebilmek için öncelikle işyerinde en az 20 işçinin çalıştırı

31.08.2021
7 0 0

Yurtdışı borçlanması yoluyla emeklilik

Her yaz olduğu gibi, gurbetçilerimiz memleketlerine ziyaretlerini yapmaya devam ediyor. Covid-19 pandemiye rağmen çok sayıda gurbetçilerimiz havayolu veya araçlarıyla geldiklerinde emekliliklerini araştırıyor. Gurbetçiler için prim günlerini tamamlamanın yollarından birisi de yurtdışı borçlanması. Sigortalıların yurtdışında geçen sigortalılık sürel

27.08.2021
26 0 0

SGK uygulamasında önemli değişiklikler

Çalışma hayatında ve sosyal güvenlik uygulamasında önemli değişiklikler yapan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Ağustos 2021 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.İşyeri TesciliSigortalı çalıştırılan işyerlerinin tescilinde talep edilen belgelerde değişikliğe gidilmiştir. İşyeri bildirgesi yeterli olup e

24.08.2021
15 0 0

SGK sahte sigortalılara savaş açtı

Başlığı gören okurlarımızın sigortalının sahtesi mi olur dediklerini duyar gibiyim.Evet, paranın sahtesi olur da sigortalının olmaz mı Özellikle emekli olunurken mağdur olmamak için bu konuya dikkat edilmelidir. Fiilen çalışmadan sigorta yaptığını söyleyen ve sigorta parası adı altında vatandaşlardan para alanlara itibar edilmemelidir."Sahte sigort

20.08.2021
27 0 0

İş Kanununda taşınma nedeniyle mazeret izni var mı

İş Kanunu çeşitli mazeret durumlarında çalışana ücretli mazeret izni hakkı vermiştir.Mazeret izni işçinin kanunda belirtilen ölüm, doğum, evlenme , evlat edinme, Engelli çocuğunun tedavisi gibi özel bazı nedenlerle verilen bir izin türüdür. İş Kanunu işçinin yasada sayılan mazeretlerinin olması durumunda kullandırılabilecek bu tür ücretli izinlere

17.08.2021
27 0 0