Resul Kurt

Star

Kısa çalışma uygulamasında neler değişti

Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz, genel salgın ile zorlayıcı sebeplerle iş yerinde işten çıkarma yerine çalışma süresinin azaltılarak zorluk döneminde iş yerinin istihdam maliyetlerinin azaltılması amacını taşımaktadır. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güven

Doğum yapan işçinin yarım çalışma hakkı var!

Çalışma hayatında kadınların daha fazla yer bulabilmesi ve aynı zamanda da doğum nedeniyle iş yaşamından kopmamalarının sağlanması için 2016 yılında bazı düzenlemeler yapılmıştır.Bunlardan birisi de kadın çalışanların doğum sonrası yarım çalışma hakkıdır.4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yarım çalışma hakkı hüküm altına alınmıştır.Bilind

İş Sözleşmesi yazılı yapılmak zorunda mı

4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye, iş sözleşmesi denilmektedir.İş Kanunu'nun 8'inci maddesinde ayrıca, iş sözleşmesinin, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi olmadığı ifade edilmektedir.Bu kapsamda iş sözleşmesinin yazı

SGK emzirme ödeneği kimlere verilir

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir.Diğer yanda

İş yeri devri

Çalışanlar işlerini, görevlerini iş yerinde veya gösterdiği yerde yapabildiği gibi uzaktanevden de çalışabilmektedir. İş yerlerinin zaman zaman farklı işverene devredilmesi gündeme gelebilmektedir.İş yerinin veya bir bölümünün devri, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6'ncı maddesinde hüküm altına alınmıştır.İş yeri devrinin, iş yerinin tamamının veya iş ye

Geçici iş ilişkisinde şartlar

Çalışma hayatında esas olan işverenlerin kendi çalışanları ile üretim yapmasıdır. Ancak geçici iş ilişkisi kapsamında personel çalıştırılmasıdır.Geçici iş ilişkisi 4857 sayılı İş Kanunu'nun 7'nci maddesi hüküm altına alınmıştır.Geçici iş ilişkisinin kurulabilmesi için, yetkisi olan özel istihdam bürosundan hizmet alınması kanuni bir zorunluluktur."

Süt izninde iş kazası olur mu

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74'üncü maddesinde kadın çalışanlar için önemli bir hak olan süt izni hüküm altına alınmıştır. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1 saat 30 dakika süt izni verilmesi zorunludur. Süt izninde geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılmaktadır. İş kazası ise 5510 sayılı Sosyal Sigor

Beşikten mezara sosyal güvenlik

Sosyal sigorta, bireyleri yaşamın zorluklarına karşı koruyan ve toplumsal refahı artıran zorunlu bir güvence sistemidir. Sosyal sigorta 4a, 4b ve 4c sigortalıları açısından çalışmalara bağlı olarak zorunlu olup sigortalılık hakkından vazgeçilememektedir.Her yıl 16 Mayıs'ı içine alan hafta Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle

Part-Time çalışan işçilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır

İş ilişkisi devam ederken işçiler çalışma dönemlerinin bir bölümünde kısmi süreli olarak, bir dönemlerinde de tam süreli olarak çalışma yapabilirler.Aynı zamanda kısmi süreli çalışan ile tam süreli çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır. Esas fark çalışma sürelerinde ve hak edişlerde karşımıza çıkmaktadır.İşverenin kısmi süreli çalışan ile norma

Yıllık izin kurulu şart mı

İşçilerin anayasal bir hak olarak yıllık ücretli izin hakları, 4857 sayılı İş Kanunu'nda da hüküm altına alınmıştır.İş Kanununun 60'ıncı maddesinde "Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin