Öztin Akgüç

Cumhuriyet

Ekonomide beklenen zor yıllar

Orta vadeli programların (OVP) iyimserliğine, ekonomide başarı öykü, söylem, övgü ve övünmelerine karşın yaşanan gelişmeler, TÜİK'in verilerinde dahi ekonomide zor yılların beklendiğini göstermektedir. AKP iktidarının başarımını nesnel olarak değerlendirebilmek için, iktidara gelişi 2002 yılından bu yana ekonomideki gelişmeler, "Temel Ekonomik Büyü

Enflasyon çıkmazı

Enflasyonla mücadele söylemiyle, IMF'nin standart model enflasyonla mücadele programının sulandırılmış şekli uygulanmaktadır. IMF modeli, yurtiçi talebi kısarak, üretimi dış pazarlara yönlendirerek denge sağlamayı önerir. Programda; yüksek oranlı devalüasyon, kamusal ürünlere zam, yüksek faiz, vergi artışı, kamu harcamlarının azaltılması, özelleşti

Umut ve sorumluluk

CHP kurultayı, partinin varlığını sürdürme refleksiyle özüne dönüş yönünde tepki vererek genel başkanı değiştirdi. Kurultay iradesi, onurlandırmak, umutlandırmakla beraber, genel başkan, parti yöneticilerine sorumluluk da yüklemiştir. Beklenti, partinin özüne dönüşü ve seçimlerde başarıdır. Partide değişim yöneticilerle sınırlı kalmamalı, yönetim a

Simge lider Atatürk

Atatürk, bütün artamlarıyla liderdir. Lider;- Toplumu belirlenen amaç doğrultusunda davranışa yönlendirir.- Toplumun moral gücünü harekete geçirerek, izleyenleri kararlara katarak sinerji yaratır.- Yetenekleri, erdem ve artamlarıyla, meziyetleriyle saygınlık, otorite sağlar.- Etkileyici, karizmatik, büyüleyicidir.- Sürükleyicidir. Etkileri zaman ve

CHP'nin kritik kurultayı

Kurultay ya değişimle; özüne, kuruluş amacına, ilkelerine dönüşle partinin önünü açacak ya da partinin kişisel egoların tatmin aracı olarak etkisizleşme sürecini sürdürecekti.Kurultay öncesi partinin kökeni, kuruluş ilkeleri, önemli kurultay kararını yinelemek yol gösterici olabilir.Parti, 1923 yılında Kurtuluş Savaşı'nı yürüten siyasal örgüt Anado

Cumhuriyetin ilk yüzyılı

Cumhuriyetin ilk yüzyılı; (i) gelişme, yükseliş (1923-39); (ii), durağan, duraklama (1940-80); (iii) gerileme (1990-2023) olarak üç döneme ayrılabilir.Cumhuriyetin ilk yüzyılında ülkedeki gelişmeleri somut olarak görebilmek için ülkenin 1923 yılı ekonomik ve toplumsal koşullarının başlıcalarını aşağıda verildiği gibi dikkate almak gerekir:Nüfus (ki

Öncelik hukuk devleti

Ülke dünya sıralamasında özgür olmayan derekesine düşürülmüş, hak ve özgürlükler; yürütme organının cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tehdidi, güdümü altındayken "demokratik", "sivil" sözcükleriyle niyeti belirsiz yeni süslenmiş, anayasa yerine, hukuk devleti olmaya ivedilikle öncelik vermek gerekir. Özenilen Osmanlı döneminde dahi anayasadan önc

Yeni anayasa

Ülke, dünyada demokratik ülkeler grubundan çıkarılır; AYM'nin kaldırılması; şeklen varlığını sürmesi önerilir; hukuk devleti bir yana kanun devleti olmaktan dahi uzaklaşır; keyfi tutuklamalar sürer, bireysel hak ve özgürlükler tehdit altındayken tüm bu gelişmelere yol açmış parti veya ittifakın "sivil, demokratik" yakıştırmasıyla yeni anayasa hazır

Yerel yönetimlerde CHP

2019 yerel yönetim seçiminde CHP'nin büyükşehirler dahil 19 ilde belediye başkanlığı kazanması, ilk kez gerçekleşen başarı olarak kamuoyuna sunularak; kişiler, partiler bu başarıdan pay alma yarışmasına girdi. İYİ Parti, Akşener destekleriyle seçimin kazanıldığını açıklarken HDP aday göstermeyerek katkıda bulunduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, ittifakı

CHP'nin Kılıçdaroğlu engeli

Toplum yaşamında alaysılamalı olarak "Murphy kanunları" şeklinde ifade edilen, gözlemlenen genel eğilimler vardır. "Bir iş nasıl başladıysa öyle sürer" bir Murphy yasasıdır. Kılıçdaroğlu da göreve bir söylemle "yeni CHP" sloganı ile başladı. "Yeni" sözcüğünün çeşitli anlamları; eskisinden farklı, köhneleşmiş değil, özgün nitelikli, daha önce eşine