Öztin Akgüç Tüm Köşe Yazıları

127 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İdam cezası fiilen kalktı mı!

Ülkemizde mahkemeler, yasal olarak ölüm cezası vermiyor, kalemler kırılmıyor, darağaçları kurulmuyor, elektrikli sandalyeye oturtma, damardan zehir vermek gibi uygulamalar da yapılmıyor. Ama sonucu ölümle biten cezalar veriliyor, uygulamalar yapılıyor. En yaygın uygulama, kronik hastalıkları olan ileri yaşlı kişilerin bir gerekçe ile tutuklanmaları

07.12.2022
18 0 0

İkili oynayanlar

Ülkede ulusal devlete, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, TC vatandaşlığını içselleştirememiş, İslami devlet özlemi duyan, Arabi yaşam tarzına öykünen bir kitlenin yanı sıra ikili oynayanlar, ulusal devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ni benimsemiş görünüp, siyasal İslamı destekleyen, zaman zaman Cumhuriyeti zaman zaman karşıtlarını kollayan davrananlar gözlem

30.11.2022
29 0 0

Gösterge cari işlemler açığı

Bir ekonomide cari işlemler hesabı açığı salt tutar olarak büyüyor; cari işlemler açığıGSMH, cari işlemler açığıdöviz gelirleri, cari işlemler açığıihracat gelirleri oranları yükseliyorsa, ülkenin net döviz rezervi yoksa ve parası uluslararası finans piyasalarında ödeme aracı olarak kullanılmıyor, konvertibl değilse ekonominin gidiş yönünü görmek i

23.11.2022
40 0 0

TCMB'de yeni evre

İlk örneklerini XVII. yüzyıl sonlarında İngiltere'de Bank of England (BoE), İsveç'te Stockholm Banco'nun (günümüzde Sveriges Riksbank) oluşturduğu merkez bankaları, günümüze gelinceye değin çeşitli evrelerden geçmiştir.Ülkemizde Osmanlı döneminde ulusal merkez bankası kurulamamış, bu görev ve yetki kısmen İngiliz-Fransız ortak sermayeli Osmanlı Ban

16.11.2022
26 0 0

Şayan-ı itimat zevat

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'yi başlatırken "Amasya Tamimi" olarak bilinen kolordu kumandanlıklarına adresli yazısında "Milletin esaretten kurtulması, hâkim ve müstakil olarak topraklarımızda yaşayabilmesi ancak azimkâr ve namuslu ellerin milleti kısa ve doğru yoldan müdafai hukuk ve istiklâle şevkiyle kabil olacaktır. Mülkiye memurlarının şa

09.11.2022
30 0 0

Seçim taktikleri

Seçim yaklaştıkça başarılı olmak, seçimi kazanmak için çeşitli yollar denenmeye yöntemler kullanılmaya başlandı.Parlamenter sistem, egemenliğin yetkinin, sınırsız koşulsuz halka ait olduğu, seçilmiş halk temsilcileri eliyle kullanıldığı; yürütme organının halk temsilcilerinin oluşturduğu yasama organına karşı sorumlu olduğu bir ilkeler dizesi düzen

02.11.2022
36 0 0

CHP oyu yanılgısı

"CHP'nin oyu yeterli değil; ancak muhafazakâr kesimden de oy alarak seçim kazanılabilir. İlkeler esnekleştirilmeli, geçmişte de bazı hatalar yapıldığı kabul edilerek AKP'den kopan seçmen kitlesine yaklaşılmalıdır." Bu sav ne denli geçerli irdelemek gerekir.CHP, 1950-80 döneminde sekiz seçimde üç kez birinci parti olmasına karşın ancak koalisyonlarl

26.10.2022
32 0 0

CHP ve yönetimi

CHP, resmen 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin, siyasal partiye dönüştürülmesiyle Halk Fırkası adıyla kurulmuştur. Partinin kuruluş bildirgesinde egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait olduğu, halkın kendisini yöneteceği, TBMM'nin ulusun tek ve gerçek temsilcisi olduğu vurgulanmıştır.

19.10.2022
31 0 0

Düşük faiz kaynak aktarma yöntemi

Nas, düşük faiz, "faiz neden enflasyon sonuç" savları, gerçekte kaynak aktarmanın alalaması, kamuflajıdır. Kaynaklar tasarruf edenlerden kaynak kullananlara aktarılmakta, düşük faiz ve enflasyon nedeniyle tasarruf edenler, kaynak kullanımlarını öteleyenler gelir ve servet kaybına uğrarken, kaynak aktarılanlar gelir elde etmekte, varlıklarını artırm

12.10.2022
53 0 0

Türkiye odaklaşmalı

Türkiye'yi uydulaştırmak değil, odaklaştırma amaçlanmalı, bu amaca yönelik politikalar izlenmelidir. Ülkede farklı eğilimler bulunmaktadır.Siyasal İslam'ın, kökeni Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti karşıtlığına dayanmaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın "Vatanın tamamiyeti, milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı ile kurtulacaktır" temalı

05.10.2022
38 0 0