"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Öztin Akgüç Tüm Yazıları

76 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hebennekalık

İktisat, kıt kaynakları verimli, en uygun şekilde kullanarak toplumsal refahı ençoklama ilmidir. Her ilimde olduğu gibi iktisatta da neden - sonuç ilişkisinin kurulması, olayların neden veya nedenlerinin açıklanması, geçerli öngörülerin yapılması gerekir. Neden - sonuç ilişkisi bilinmeden, açıklayıcı kuram geliştirmeden sağlıklı öngörülerde bulunma

25.08.2021
13 0 0

Dış politikada kişilik

Bir ülkenin dış politikasını, dış ülkelerle ilişkilerini, uygulamalarını, izlediği yolu belirleyen ana etmenler; amacı, coğrafi konumu, jeopolitiği, ekonomik ve askeri gücü, siyasal düzeni, tarihi ilişkileri ve bağlantılarıdır. Ülkeyi yönetenlerin davranışları, bıraktıkları izlenimler, dış ülkelerin bakış açıları, dış politikayı etkileyen, geçici,

18.08.2021
10 0 0

Engelleyemediler, yıkıyorlar

Milli Mücadele, bağımsızlık, Kurtuluş Savaşı başladığında, ulusal bilinci olmayan, özgürlüğün değerini algılayamayan, yabancı bir devletin egemenliği altında yaşamanın onursuzluğunu duymayan oldukça geniş bir kitle, dini gösteri ve öğelerle, emperyal güçlerin destekleriyle mücadeleyi engellemeye, boğmaya çalışmıştır. Amasya Genelgesi yayımı ardında

11.08.2021
12 0 0

Esas sorun finansman değil

Kaynak, çoğu kez para veveya petrol, altın rezervi başta olmak üzere doğal kaynak olarak algılandığından; en önemli sorun da kaynak yetersizliği, kaynak bulma olarak görülmekte, çözüm olarak da, dış kaynak, yabancı sermaye sağlama önerilmektedir. Bu algıyla bir ülkenin esas kaynağının nitelikli insan gücü olduğu gerçeği görmezden gelinmektedir.Düny

04.08.2021
17 0 0

Sorumluluk

Cumhuriyet siyasal düzeninde egemenlik halkındır; iktidar halktan vekâleten aldığı yetkiyi kullanarak sorumluluk yüklenir. Sorumluluk, iktidarın davranışlarına, kararlarına, uygulamalarına ilişkin topluma hesap vermesi, doğuracağı siyasal hatta cezai sonuçlara katlanmasıdır. İktidarın meşruluğu, görevini aldığı vekâleten uygun olarak yerine getirme

28.07.2021
15 0 0

Sol ve CHP kimliği

Kişiler üzerinden CHP'yi tanımlamak, tartışmak, siyasal yelpazedeki yerini belirlemek özneldir, yanıltıcıdır. Solu tanımlamadan, CHP'nin kimliğini, kurum kültürünü belirlemeden; CHP ile sol yaklaşım arasındaki uyum, uzlaşı irdelenmeden, bu bağlamdaki söylemlerin geçerliliği, yararı yoktur.Sol yelpazenin en soluk rengi, Batı'nın sosyal demokratların

21.07.2021
25 0 0

Devletçilik, millileştirme

AKP yönetiminin tipik bir propaganda uygulaması da geçmişi yadsıyarak, küçümseyerek hatta aşağılayarak, geçmişte yapılmış tesisleri, kuruluşları satarak, ülkenin kaynaklarını savurganca tüketerek, kamuyu mülksüzleştirerek övünmektir.Ülkenin varlıkları, yönetimin hantallığını gidermek, yenileme yatırımlarını hızlandırmak, verim, kârlılık ve vergi ge

14.07.2021
14 0 0

İkircikli dış politika

Toplantılarda, görüşmelerde ana konunun, amacın da bilinmesine karşın; gündem abartılarak, asıl konu, amaç alalanır, kamufle edilir. Gündem tek madde olarak belirlendiğinde herkes, esas amacı, ana konuyu anlamak olanağını bulur. Geçen haftalarda AB'nin iki yetkilisinin, Ankara'yı ziyaretinde, Erdoğan - Biden görüşmesinde de aslında gündem tek madde

07.07.2021
21 0 0

Sömürünün kuramsal temeli

Başat ekonomi öğretisi neo-liberal -klasik- kuramın mikro ve makro varsayımları, amaçları, sömürüye dayanak oluşturduğundan irdelenmesi, alternatif kuramın geliştirilmesi yerinde olur.Neo-klasik kuramın tüketici davranışlarına ve firmalara ilişkin temel varsayımları yinelenmiştir. Bireyler, kişisel yararlarını, doyumlarını ençoklamak, maksimize etm

30.06.2021
21 0 0

Çözüm arayışı

Yaşanan olaylardan, sorunlardan, keyfi yönetimden yakınılıyor, eleştiriliyor ancak sonuç alınamıyor. Sorunlar, hafiflemek bir yana giderek daha da ağırlaşıyor, çözüm zorlaşıyor. Kişisel gösterilerle, genel eleştirilerle, denenmiş yollarla, bir şeyler yapıyormuş gibi görünerek, sorunlar çözülemiyor; etkisiz kaldığında sorunları yaratanlar, daha da c

23.06.2021
34 0 0