Kitaplardan öğrenmek

Okurlarımın ilgisine, merakına, yoğunlaşmasına yardımcı olmak amacıyla son birkaç ayda okuduğum ve bende iz bırakan kitaplara dikkat çekeceğim. KÜLTÜRÜMÜZÜN DERİNLİĞİ Mustafa Akdağ'ın Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Doğan Avcıoğlu'nun Türklerin Tarihi, Sencer Divitçioğlu'nun Oğuz'dan Selçuklu'ya, Bozkurt Güvenç'in Türk Kimliği, Nejat Birdoğan'ın Anadolu'nun Gizli Kültürü Alevilik, Erdoğan Aydın'ın Nasıl Müslüman Olduk, Erdoğan Çınar'ın Aleviliğin Gizli Tarihi gibi vazgeçilmez kitaplarından öğrendiğimiz eski tarihimizle ilgili iki yeni kitap çıktı: Umar Ö. Oflaz, Oğuzname Köklere Giden Yol ve Kızılbaşlık (Pia) adlı yapıtlarında, Oğuzlara uzanarak tarihimizin derinliklerinden aydınlatıcı bilgiler damıtırken yaşadığımız Anadolu kültüründe de ipuçları görülen ve tarihe gömülmüş olan en eski kültürümüze derinlikli bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Merdan Yanardağ'ın İçtihad Kapısı (Kırmızı Kedi) adlı kitabı, bugünü anlamanın en değerli kaynaklarını sunuyor BİR AYDINLIK DÖNEMDEN Oktay Akbal, Atatürk Bir Gün Gelecek, Atatürk Yaşadı mı, Atatürkçülük Savaşı (Telgrafhane) adlı kitaplarıyla Anadolu'nun en görkemli konağı Cumhuriyet devrimlerinden yola çıkarak yakın dönem tanıklığıyla günümüzü aydınlatıyor. Işık Kansu, ülkemizin geleceğinin planlanması sayılan Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı'nı (Cumhuriyet Kitapları), günümüz Türkçesine uyarlayarak Alev Coşkun'un ayrıntılı yorumuyla sunuyor. Cazim Gürbüz, Atatürk dönemini incelediği Atatürk Ekonomisi ve Beş Destan Adam (AsyaŞafak) adlı kitabında, demiryolu ağımızın dörtte birinin yapımını, ilk uçak fabrikamızın kuruluşunu gerçekleştiren Nuri Demirağ'ı, kâğıt sanayimizin öncüsü Mehmet Ali Kâğıtçı'yı, Kurtuluş Savaşı'nın ilk özel uçak bombası fabrikasının kurucusu Şakir Zümre'yi, çay tarımımıza önderlik eden Zihni Derin'i, demiryollarımızın kurucusu Behiç Erkin'i destanlaştırıyor. Mustafa Gazalcı