Öner Yağcı

Cumhuriyet

'Bir kâğıdın iki yüzü'

Yazın, eğitim ve bilim dünyasını aydınlatan, ürettiği yeni sözcüklerle Türkçe düşünmenin yolunu açan, onu aşkın deneme kitabıyla düşünmenin, duyumsamanın en etkili aracının "dili iyi kullanma" olduğunu kanıtlayan Emin Özdemir'le dostluğunu şöyle tanımlıyor Adnan Binyazar:"Yaşamının son evresinde, çok sevdiği Prof. Dr. Sedat Sever'in düzenlediği ona

Vicdansızlık

Martin Eden, Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Ay Vadisi gibi romanlarıyla tanıdığımız Jack London, üç kitabında köpekleri selamlar:Vahşetin (Yabanın) Çağrısı, evcil bir kızak köpeğinin vahşi doğaya uyum sağlamasıdır.Beyaz Diş, bir köpek-kurt kırmasının vahşi hayatla evcilleşme arasında kalması, her türlü canlıya karşı güvenini kaybetmesi ve sevgi dolu bir

Edebiyatın görevi

İnsanlar nasıl yaşıyor, nasıl yaşamalı, nasıl yaşamamalı sorusunun yanıtını verir edebiyatçı.Bu yanıt, edebiyatçının kendini nasıl var edebileceğini, varlığıyla yaşamı nasıl etkileyebileceğini de gösterir.Dünyanın güzelleştirilmesi için yüzlerce yıldır çaba harcayan edebiyatçı, savaşların, zulmün, sömürünün, eşitsizliğin sürdüğü bir dünyada vicdanı

Örgütlenen, dayanışan, mücadele eden öğretmen

Küreselleşme, bilgi toplumu, sınırların ortadan kalktığı gibi büyülü kavramlarla anlatılan bir yaşamda, yurttaş müşteriye, her şey metaya, herkes tüketiciye, gün tüketiyorum öyleyse varıma dönüştürülürken insanlığın değerleri yerle bir ediliyor. İdeolojiler çöktü, ulus devletler bitti diyen düzen, ideolojisini egemen kılarken ulusların yerini şirke

Denizlerin rüzgârı

Bir rüzgâr esiyor.Dünyada Filistin, 68'in Vietnam'ına dönüşmeye başlıyor.Şimdilerde 70'li yaşlarını yaşayan biri, torununun Denizlerin rüzgârının estiği yıllarda ne yaptıkları sorusuna şu yanıtı veriyor:"Ülkemizin nasıl kurtulacağının yordamını aradık yavrum. Başka ülkelerde daha önceki zamanlarda ve günümüzde insanların kendi ülkeleri için neleri,

Dalgalara karşı

Öncesinden başlayarak Birinci Dünya Savaşı'nı içeren, sonrasında da devam eden emperyalizmin birinci dalga saldırısı, "Hasta Adam" olarak nitelenen, kapitülasyonlarla çökertilen, Düyunu Umumiye'nin insafına terk edilen Osmanlı İmparatorluğu'na son darbeyi vurmayı, topraklarını paylaşmayı amaçlıyordu.Üçlü Anlaşma'yla, Mondros'la, Sevr'le süren bu da

Edebiyat direniştir

İnsanlık, kavgalarla, savaşlarla, kaygılarla dolu çağlar yaşıyor. Büyük toplumsal değişimleri, dönüşümleri, devrimleri, karşıdevrimleri, kaba ve ince sömürüleri, bağnazlıkları, birleşmeleri, ayrılmaları yaşıyor insanlık. Bilimsel ve teknolojik olanakların verdiği güçle doğayı tüketmeyi, tüketirken yoksulluğu çoğaltmayı, insanları yerlerinden yurtla

Eğitim ve kitap

Geçen yıl Cumhuriyet Kitapları'nda basılan Uzun Koşu'da özyaşamını okuduğumuz öğretmen örgütçüsü Dr. Niyazi Altunya, eğitim öğretim, öğretmenlik, eğitim tarihimiz, eğitimci öncülerimiz, öğretmenlerin mücadelesi konularındaki sayısı kırka ulaşan kitabının arasına, Türkiye'de Eğitimin Son 100 Yılı (Cumhuriyet Kitapları), Türkiye'de Öğretim Bilimleri

'Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek'

Anadolu'nun Cumhuriyetin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de başına gelen büyük tehlikenin üstesinden geleceğini, olanca görkemi ve bilgeliğiyle yüce değerlerin yeşerdiği bir yurt olduğunu dünyaya bir kez daha göstereceğini, bu gerçeğin çoban ateşlerinin güzelliklerinde görüldüğünü, insanın özgürleşme, ölümsüzleşme sevdasının buram buram tüttüğü sımsıca

Kitap dünyamızın aydınlık yüzü: Ali Uğur

1964'te, Sartre'ın beş kitabıyla yayına başlamış (Nobel Dizisi), yenilikleri, ilkleri, ilkeleriyle yayıncılığımızın anıtlarından biri olmuştu Cem Yayınevi. 1982'de kurucusu Oğuz Akkan'ın ölümünden sonra omuzladığı yayınevinin kültürümüze katkılarını yıllarca çoğaltarak bayrağı yükseklere taşıyan Ali Uğur'u, 4 Nisan günü kaybettik. br data-mce-bogus