Öner Yağcı

Cumhuriyet

'Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek'

Anadolu'nun Cumhuriyetin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde de başına gelen büyük tehlikenin üstesinden geleceğini, olanca görkemi ve bilgeliğiyle yüce değerlerin yeşerdiği bir yurt olduğunu dünyaya bir kez daha göstereceğini, bu gerçeğin çoban ateşlerinin güzelliklerinde görüldüğünü, insanın özgürleşme, ölümsüzleşme sevdasının buram buram tüttüğü sımsıca

Kitap dünyamızın aydınlık yüzü: Ali Uğur

1964'te, Sartre'ın beş kitabıyla yayına başlamış (Nobel Dizisi), yenilikleri, ilkleri, ilkeleriyle yayıncılığımızın anıtlarından biri olmuştu Cem Yayınevi. 1982'de kurucusu Oğuz Akkan'ın ölümünden sonra omuzladığı yayınevinin kültürümüze katkılarını yıllarca çoğaltarak bayrağı yükseklere taşıyan Ali Uğur'u, 4 Nisan günü kaybettik. br data-mce-bogus

Anadolu'nun seçimi

Anadolu, bilim ve sanatla ulaşılacak olan çağdaş aydınlığın güzelliğiyle buluşmak yerine çağdışı bağnaz ve barbar karanlıkları özleyenlerin elinde hırpalanıyor.Bugünlerini umutsuzluk, çaresizlik, kimsesizlik kuşatması altında yaşıyor."Fukaralıktan" utanmaya devam ediyor ama sanılmasın ki yurdunu yönetenlerin sürüklediği bu utanç tablosuna teslim ol

İnsan romanın neresinde

Kutsal kitaplarda, "Önce söz vardı" dense de aslında insanı insan yapan da tanrıları yaratan da insandır. Goethe, "Önce eylem vardı" der çünkü sözden önce yaşam, insan ve eylem vardır. Söz, insanın başkalarıyla birlikte yaşaması zorunluluğuyla yani toplumsallaşmasıyla birlikte gerçekleştirdiği eylem içinde ortaya çıkan bir kavram olarak doğmuştur.

Okumak

İnsan olmak için atacağımız adımlara yol gösterecek kitaplarla dolu dünyada, okuyarak özgürleşiriz.Bilgisizliği, önyargıyı, bağnazlığı, hoşgörüsüzlüğü ve kör inançları yenecek güç olan bilginin kaynağına ulaşırız okumakla.Bilincin, bilgi ve düşüncenin birbirini tamamlamasıyla oluştuğu gerçeği gösteriyor ki okumak çok şey katar insana.Kitap okumak,

Kadınların savaşımı

Dün, varlığıyla, bedeniyle, kimliğiyle, bilinciyle, emeğiyle var olan kadınların günüydü.Eşitliğin, özgürlüğün, ezilmenin, sömürülmenin ne olduğunu, kadınların daha az eşit, özgür, daha çok ezilen, sömürülen olduğunu, insanlık tarihinde dinsel, ırksal, sınıfsal ayrımların yanında cinsel ayrımcılık sorununun da olduğunu, erkeğin kadına baskısının sü

Anadolu, Cumhuriyet ve insan

İnsanlık kültürünün en eski miraslarından olan Anadolu, yüzyıllar boyunca çeşit çeşit halkları, ırkları, dinleri, tanrıları, inançları, mezhepleri, efsaneleri, destanları bağrında barındırdı.Saldırılara, barbarlıklara direndi.Ulusumuz ve Cumhuriyet, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşlarının ilkini gerçekleştiren öncü olmanın kıvancını ekledi

Gerçek ve vicdan

Gorki'nin "Hiçbir zaman gerçekler karşısında susmaz, o gerçekler üzüntü veriyor olsa bile" dediği yergi ustası Saltıkov Şçedrin, Vicdan Kayboldu adlı masalında (Büyüklere Masallar, Çev. Mazlum Beyhan, Öteki Yay.), vicdanının sesini susturan, değerlerini kaybeden, kendisiyle hesaplaşmaktan kaçınan insanlardan oluşan bir toplumun çöküşünü anlatır:"Vi

Cumhuriyetle yaşıt edebiyatçılarımız

100. yaşını aşan Cumhuriyet, ulusal uyanışın getirdiği ulusal kurtuluş bilinci, dil, eğitim, medeni hukuk devrimleriyle temel taşlarını döşedi ve yaratılan yeni toplum kendi çağdaş edebiyatçılarını da yetiştirdi.Bu köklü değişimi Nâzım Hikmet, şöyle anlattı:"...Halifeliğin cehennemin yedi kat dibine yuvarlanmasından şapkanın giyilişine dek, bir dev

Bugünün Filistin'i

Geçen hafta, Filistin'de yaşananların emperyalizmin kendi yarattığı gerçeklikte, bölgedeki işbirlikçileri aracılığıyla amacına ulaşmak için uyguladığı politikalardan başka bir şey olmadığını, emperyalizmin hevesinin kursağında bırakılmasının insanlığa bağlı olduğunu yazmıştım."Ey Nazi kamplarında ölenlerin ruhları" diyen Filistinli şair Salim Jabra