Öner Yağcı

Cumhuriyet

Hıfzı Topuz'a veda

Hukukçu, gazeteci, iletişimci, öğretim üyesi, tarihçi, yazar kimlikleriyle Cumhuriyet aydını olmanın bilinci, sorumluluğu, duyarlılığıyla yaşadı Hıfzı Topuz.1947 yılında başladığı gazeteciliğini yıllarca sürdürmesinden başka kitaplarıyla dünyanın, ülkemizin, tarihin özgürlüğe susamışlığını aydınlattı.ARDINDAN YILLAR GEÇTİOnu anlamanın en iyi yolu Ö

Toplumsal muhalefet

Cahil bırakılmış, ağaların, şeyhlerin, tarikatların kulu olmayı kader kabul etmiş, toprağından ve üretimden koparılmış, lümpenleşmiş, mafyalaşmış bir toplumda demokrasi yeşeremez.Eğer o topluma demokrasi gömleği giydirilirse biçimsel olarak siyasal partileri, sandığı, seçmeni, seçimi içeren bir yanılsamayla, aldatmayla karşılaşırız.Böyle bir gömleğ

100 yılda

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ne yaşadık1923: Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulur. Laik, ulusçu, devrimci, halkçı, devletçi cumhuriyet olmanın gerektirdiği politikalar ve kurumlar oluşturularak büyük adımlar atılmaya başlanır.1933: Cumhuriyet Devrimi'nin yerleştirilmesi için olağanüstü çabalayan CHP ikt

Toplumun düşmanı

Tüketim toplumu olma yolunda atılan adımların ayaklarını sabır ve şükür, sadaka, kulluk (cemaat-tarikat-ümmet) oluşturuyor. Arap, Afgan akımıyla demografik yapının değiştirilmesine çağdaş eğitimi yok eden laiklik düşmanı adımlar eşlik ederken toplumun düşmanı "cehalet"in eylemi, kadını, çocuğu, genci, yaşlısını, ülkenin her türlü zenginliğini, değe

Umutla dolmak,

"Savaşımımız, insanlaşma veözgürleşme kavgasının bir parçasıdır. Hiçbir şey birdenbire olmaz,yaşadıklarımız zamandaki birikimin sonucudur.Bugünü dün hazırladı ve yarınabugün götürecek bizi.YAŞANAN DRAMYaşadığımız, emperyalistboyunduruğun çaresizlik ve bilgisizlikle köleleştirdiği insanların dramıdır.Yaşadığımız, çaresizlikleri vebilgisizlikleri ned

Dil kirleniyorsa,

"Türkçeye gönül verip onu savunmak isteyenlerin bugünkü koşullardaki görevini belirleyen yaşadığımız toplumsal düzendir.Dilimizin yabancılaşma, kirlenme, yoksullaşma baskısıyla karşı karşıya olması, her alanda geriye dönüşü yaşadığımız toplumsal gerçekliğin bir sonucudur.Dilimizin sorunlarının kaynağı, yeni dünya düzeninde İngilizce sözcüklerin, te

Dil Derneği ve çağdaş Türk dili,

"Kültürün taşıyıcısı olan dilin zenginliği yaşam biçiminin de zenginliğidir.Gelişme gücü olağanüstü olan Türkçemiz ancak bilinçli çabalarla bu özelliğini gerçekleştirebilir.Düşünceyi geliştiren kişi ya da kurumların (ülke yöneticilerinin, eğitimcilerin, bilim ve sanat insanlarının, kamuoyunu oluşturanların, iletişim araçlarını yönlendirenlerin) dil

Yaşamın aynası dil,

""Tarihsel açıdan Cumhuriyeti geleceğe taşımakla yükümlü olan CHP başta olmak üzere tüm Cumhuriyetçi, ilerici güçler; binlerce yıl süren bir ortaçağ düzenini ortadan kaldırıp çok gecikmiş bir Aydınlanmayı gerçek anlamda yaşatmış olan 1923 devrimine gereken önemi göstermek zorundadırlar..." diyen Işık Kansu, tarihsel bir çağrı yapıyor:"Cumhuriyeti i

Dile gelen yaşama da gelir,

"Bir toplumun kimliğidir dil.Dille ilgili her şey, örneğin dilin kirlenmesi, yaralanması, önemsenmemesi yaşama biçimimizle, geleceğimizle ilgilidir.Çünkü dili ve geleceğini belirleyen de politikalardır.Dille ilgili politikalar, yaşam biçimi için seçilen, uygulanan politikalardan ayrı düşünülemez.Ulusalcı, bağımsızlıkçı, politikalar aynı zamanda ulu

Sorumlu aramak

Tarih, yüzyıllar boyunca ülkelerinin geleceğini bir kişiye bırakan düzenlerle var oldu.Tanrı'nın vekilliğini üstlenen krallar, imparatorlar, padişahlar toplumlarının egemeni oldular.Demokrasi ve laiklik, aklını kullanan insanların bu yanlış egemenliğe "Dur" demek, toplumlara geleceklerini özgürce belirleme fırsatı yaratmak için düşlediği bir ütopya