Nurullah Gür Tüm Köşe Yazıları

88 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Depremin ekonomik maliyeti netleşiyor

Yaklaşık 2 trilyon TL seviyesinde olduğu açıklanan depremlerin ekonomik maliyeti GSYH'nin yüzde 9'una karşılık geliyor. Bu durumun 2023'te ekonomik büyümeyi 1 ila 1.4 puan arasında aşağıya çekmesi bekleniyor. Büyümedeki kayıplar 2024'te telafi edilebilir Depremlerin neden olduğu tahribatın boyutlarının daha detaylı ölçülmesiyle birlikte yaşadığımız

19.03.2023
15 0 0

FED'in zikzakları

Salgın koşullarına bağlı enflasyonu 'geçici' olarak etiketleyen Fed, inatçı olduğunu anlayınca faizi yüzde 0'dan 4.75'e çekti. Fed'in yıl sonunda faiz indirimi yapması bekleniyordu. Ancak verilerin çizdiği resim hayli karışık Son iki yıl merkez bankaları için kâbus gibi geçti. Özellikle de Fed için. ABD 1970'li yıllardan bu yana karşılaştığı en yük

12.03.2023
29 0 0

Zorlu koşullarda büyüyen ekonomi

Türkiye ekonomisi geçen yıl büyük jeopolitik kırılmaya meydan okudu. 2022'de elde edilen yüzde 5.6'lık büyüme bunu teyit ediyor. Kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının 2023'te büyümeye daha fazla katkı vermesi bekleniyor 2022'de küresel ekonomi için en korkutucu senaryo gerçekleşmedi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı tam teşekküllü savaşın

05.03.2023
32 0 0

Sosyal sermayemizi daha da güçlendirmeliyiz

Ülkemizin sosyal sermaye potansiyeli oldukça yüksek. Bu durum, toplumu bir arada tutmak için çimento vazifesi görürken iktisadi faaliyetlerin daha etkin yürümesini sağlıyor Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu gibi zaman dilimlerinde toplumların sosyal sermayesi, dayanışma ve işbirliği ihtiyacının nicelik ve nitel

19.02.2023
37 0 0

Jeoekonomik mücadele 2023'te de sürecek

2023 büyük olasılıkla dezenflasyon sürecinin kendini hissettireceği, ama bir taraftan da büyümenin yavaşlayacağı bir yıl olacak. Sıkı para politikası döngüsü küresel büyümeyi belirleyecek Arap Baharı, Suriye İç Savaşı, Rusya'nın Kırım'ın ilhakı, Akdeniz'deki doğalgaz arayışları, Brexit, Avrupa'da yükselen aşırı sağ, ABDÇin teknoloji savaşı... 2010'

01.01.2023
33 0 0

Asgari ücret ve satın alma gücü

Asgari ücret, bir yılda alışık olmadığımız oranlarda artış kaydetti. Satın alma gücünün korunabilmesi için ekonomi politikalarının tüm senaryoları dikkate alarak titiz bir iş çıkarması gerekiyor Asgari ücret, emek piyasası dinamikleri ve çalışan kesimin satın alma gücü açısından kritik bir eşik değerdir. İstisnasız toplumdaki herkesi doğrudan ve do

25.12.2022
49 0 0

Yüksek teknoloji Kızılelma'mız

İnsansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye, gelişmeleri takip eden bir ülke olmaktan çıktı. İnsansız savaş uçağı da oyun değiştirici nitelikte bir adım Bir ülke yüksek büyüme rakamlarını istikrarlı biçimde uzun vadeye yayarak 'yüksek gelirli ülkeler' seviyesine erişmeyi amaçlıyorsa, bunu sağlamanın yolu çok net

18.12.2022
43 0 0

Ekonomide dışa bağımlılık azalırsa bağışıklık güçlenir

Enflasyon ve cari açık problemlerini kalıcı olarak çözmek içiny apısal politikalar gerekli. İthal ara mal, finans ve enerjide dışa bağımlılığı azaltırsak,e konomik bağışıklık güçlenir Makroekonomik istikrarın üç ayağı vardır: Fiyat istikrarı, cari denge ve bütçe dengesi. Türkiye'de kamu bütçesi oldukça güçlü. Bütçe açığı ve kamu borç oranlarımız (G

11.12.2022
45 0 0

Yılı 5.5 ile kapatırız

Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.9 büyüdük. Vites küçültmeyer ağmen, G20 içerisinde en hızlı büyüyen ilk beş ülkeden biriyiz. İhracatın büyümeye katkısı da pozitif. 2022'yi yüzde 5-5.5 bandında bir büyümeylek apatabiliriz Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını farklı açılardan yorumlamak lazım. İlk olarak, Türkiye ekonomisinin performansını bir yıl önc

04.12.2022
39 0 0

Dengesiz ve eşitsiz dünya

Dünya Eşitsizlik Raporu'na göre, en zengin yüzde 10'luk kesim toplam gelirin 52'sine, toplam servetin ise 76'sına sahip. En yoksul yüzde 40'lık kesimi ise toplam gelirin 8.5'ini, toplam servetin ise 2'sini alıyor Ana akım iktisat teorileri, ara sıra iktisadi dengesizlikler yaşanabileceğini ama piyasa mekanizması sayesinde ekonominin bir şekilde

27.11.2022
62 0 0