Mustafa Eren Bozoklu Tüm Köşe Yazıları

11 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bir bilim adamı tipolojisi olarak Hawking ve zavallı inancı

Genç yaşta, 1963'te motor nöron hastalığına yakalanmış; iki sene yaşayabileceği söylenirken 2018 Mart'ında vefat etmiş olan Stephan Hawking'le ilk tanışmam "Zamanın Kısa Tarihi" adındaki kitabıyla olmuştu. Hawking'de dikkatimi çeken şey, Carl Sagan'da olduğu gibi okuyucusuna neyi nasıl anlatması gerektiğini iyi bildiğiydi. Hawking'in, okuduğum her

25.10.2021
38 0 0

Modern Frankeştayn

Bir önceki yazımızda değerler demokrasisinden bahsetmiş; bunun ise her türlü dini değerin, inancın, kültürün, cinsiyet ve politikanın aynı değerlikte olduğu ve dolayısıyla eşit olduklarının kabul edilmesi anlamına geldiğini ifade etmiştik.Buna göre değerler insandan bağımsız şekilde bir kişi veya odak tarafından ona sunulmak ve dayatılmak durumunda

29.01.2021
76 0 0

Değerler demokrasisi

Hürriyet meselesi, bütün otoriter kişi ve yapıların haddi aşan uygulamalarına ve zulümlerine karşı verilen haklı mücadelelerin esasını oluşturmuştur.Hürriyetin müsbet, terakkiye yönelten ve adaleti sağlamaya, barış ve huzuru getirmeye yönelik bütün yorumları; vahye istinad eden dinin imana yüklediği anlamdan medet bulmaktadır. Özellikle son iki ası

22.01.2021
72 0 0

Sapiens ve Homodeus... İnsan nereye koşuyor

İsrailli tarihçi yazar Yuval Noah Harari, populer kitabı Sapiens'in son sözünde "Ciddiye almamız gereken şeyse tarihin bir sonraki aşamasının, sadece teknolojik ve örgütsel dönüşümler değil, insan bilinci ve kimliği üzerine de temelden etki eden dönüşümler ihtiva edeceğidir.En nihayetinde günümüz dinler, ideolojiler, uluslar ve sınıflar arasındaki

14.01.2021
99 0 0

Avrupa Birliği karşısında Türkiye

AB üyeliği konusunda bazı kesimler üyeliğin değil, belki AB standartlarının elde edilmesinin daha doğru olacağını dillendiriyorlar.Genel olarak Ulusalcı-Milliyetçi kesim oldukları gözlenen bu çevreler bunun hem daha 'garanti'li olan yol hem de Avrupa ile olan dinî ve kültür farklılığımızın derin bir mesafe olmasının AB üyeliğinin hiçbir zaman gerçe

05.11.2020
72 0 0

Bir "hizmet" anlayışının perişanlık hikâyesi

İktidarı ele geçirmenin ve Komitacılığın dine hizmet etmenin yollarından olduğu zannımızın bizi böylesine bir noktaya getireceğini; büyük bir felâkete düşüreceğini tahmin edemedik.Güvendiğimiz ve bizi rahatlığa sevk eden, sahip olmakla övündüğümüz bütün şeyler, aslında küçük bir sarsıntıyla nasıl da uçup gidiveren şeylermiş. Daha yakın bir zamana k

10.10.2020
74 0 0

Eşcinsellik, pozitif hukuk teorisi ve dindarlar

Kur'ân-ı Kerîm'de Hud Sûresi 78. âyet'te "Kavmi, (misafirleriyle çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût, dedi ki: "Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikâhlanmanız) sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve misafirlerime karşı beni rezil etmeyin.

04.05.2020
105 0 0

Koronavirüs salgını Türkiye'de kimleri heyecanlandırdı

Türkiye'de bir kısım kesimlerin şu sıralar deyim yerindeyse etekleri zil çalıyor:Neymiş, "Avrupa ve Avrupa Birliği çöküyormuş, zira çok büyük bir kriz yaşanıyormuş". Dünya çapında yaşanan virüs salgınında Avrupa'nın yaşadığı büyük sıkıntı ve İtalya, İspanya ve İngiltere'nin düştükleri zor durumdan Avrupa Birliği'nin dağılmasını öngören (aslında içl

16.04.2020
90 0 0

İsm-i Ferd ya da varlığın kimliği

Vâhid ve Ehad isimlerini tazammun eden bir "İsm-i Âzam" veya İsm-i Âzamın altı nurundan bir nuru olan "Ferd" ismi insanı "insan" olarak vasıflandırabilmek için öncelikle onun bir şahsiyetinin ortaya çıkmış olması; baskın, yöneten, aktif ve iradesini kullanan temel ve merkezde bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir.Eğer bu yetkinlikte bir şahsiyete

18.01.2020
117 0 0

Varlık ve hafıza

"El-hataü ve'n-nisyân, min hasâisi'l-insân" (Hata işlemek ve unutmak insanın özelliklerindendir) Eşyanın tabiatında esas olan hatırlamaktır.Her şey hatırlar; aklı zorlayan ve mu'cizenin kendisini resmeden kozmosta her şey bir düzenin parçası olarak bir ritme katılır; bu katılış hengâmında "kendi" olarak kalmalarını sağlayan ve kendilerini karakteri

16.12.2019
122 0 0