Mehmet Yardımcı Tüm Köşe Yazıları

115 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Geleneksel kültürümüzde at

Türklerin hayatında at, birinci unsurdur. Çin sahasında, henüz hiç bir toplum tarafından atlı muharebe bilinmezken Türkler atı göçebelikte ve savaşlarda kullanmışlardır. At, Türk halkının yaşama biçimine o denli girmiştir ki, mezar taşlarının at motifi ile süslenmesi önemli bir geleneğe dönüşmüştür. Anadolu'da yeni bir ev yapılırken temele at nalı

08.12.2022
17 0 0

Mecmûa-i Fünûn'dan FolklorEdebiyat'a dergiciliğimiz

1 Aralık 1994'te yayın hayatına başlayan ve ilk sayısında 'Arguvanlı Âşıklar' adlı bir yazımla yer aldığım sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli halkbilim, antropoloji, kültür sanat ve edebiyat dergilerinden uluslararası hakemli folkloredebiyat dergisinin yayımının bugün 28. yılıdır. Tüm dünyada açık erişimde yer alan akademik dergiler sıral

01.12.2022
20 0 0

Öğretmenlik ruhu

Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Dünyada hiçbir meslek manevi olarak öğretmenlik kadar tatmin edici değildir. İnsanlık tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de öğretmenliğin başlangıcı çok eskidir, Öğretme çabalarının kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanır. Öğretmenliğin bir uzmanlık mesleği olması ise çok yenidi

24.11.2022
30 0 0

Halk Edebiyatının bir duayeni Prof. Dr. Saim Sakaoğlu

Hattat ve hafız Mehmet Efendi ile ev hanımı Zeliha Hanımın oğulları olup 20 Mart 1939'da Konya'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlayıp önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girmiş, bir yıl okuduğu bu okulu bırakıp Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girerek 1965'te mezun olmuştur. Aynı zamanda Çapa Yük

17.11.2022
27 0 0

Atatürk'ü anlamak

Büyük insan, fani yaşamının ötesinde sadece bir milletin değil, insanlığın ve tarihin malı olarak yaşamaya devam edendir. Kişiler ölümlüdür, arkalarında bir düşünce düzeni bırakanlar ölmezler. İşte Atatürk, bu görüşe örnek gösterilenlerin başında gelir. 'Anıtkabir Şeref Defteri'ne göz attığımızda Cumhurbaşkanlığı makamına oturmuş önemli şahsiyetler

10.11.2022
26 0 0

"Şair Dolu Şiir Yok" söylemi üzerine bir anı

Mahir Ünal'ın Türkçemiz ve alfabemiz üzerine yarattığı tartışma, böyle çıkışların ilk olmadığı yer yer benzer çıkışların kimilerince yapıldığını anımsatmaktadır. Bunlardan biri de benim anılarım arasındadır. Trabzon'da yayımlanan KIYI dergisinin Ağustos 1969'daki 4. Sayısında rahmetli Mehmet Çınarlı'nın HİSAR dergisinin Ağustos sayısındaki "Şairler

03.11.2022
35 0 0

Cumhuriyet Davulu

-Muharip gazi babamın aziz anısına- Bu ilk teskere Doğu Cephesinden 315'linin ilk teskeresi Zile'den Onbeşli türküsüyle uğurlanıp Tokat Talimgâh kışlasına giden Sonra Doğu Cephesinde Soğukla Karla Ölümle burun buruna Üç yıllık serüven Nice arkadaşı dönemese de geriye Erzurum'un karı Dadaşın barıyla ötelerden Geride kalanlara Özgürlük muştusu gelen

29.10.2022
25 0 0

İlme adanan bir ömür Prof. Dr. Şükrü Elçin

Türk kültür hayatında ilim adamı, şâir ve yazar olarak altmış seneyi aşkın bir hizmetin sahibi ve nesillerin hocası Şükrü Elçin, 23 Eylül 1328 (6 Kasım 1912)'de Yunanistan sınırları içerisinde kalan Manastır'a bağlı, Florina kasabasında dünyaya gelmiştir. 27 Ekim 2008, Ankara'da Hakk'a yürüyen Şükrü Elçin, yakından tanıdığım halk kültürünün ender s

27.10.2022
25 0 0

Nasreddin Hoca fıkralarında söz varlığı

Bütün Türk dünyasında ortak değer olan Nasreddin Hoca, kendine özgü bir eda ile gönülleri ışıtan, iyilik tohumlarını yeşerten, gülerken insanı düşündüren, gönüllere yer eden kimliğiyle, döneminin dilini en iyi kullanan ilginç bir yol göstericidir. Burhaniye yazmasından Fikret Türkmen'in "Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi" adlı eserini esas alıp, N

20.10.2022
42 0 0

Uluslararası dünyada Türkçe İzmirSeferihisar Yaz Edebiyat Buluşması

XVII. gerçekleştirilen Uluslararası KIBATEK Yaz Edebiyat Buluşması, İzmirSeferihisar Belediyesi ve Abderallılar Sanat Platformu'nun desteğiyle 30 Eylül-02 Ekim tarihleri arasında coşku dolu bir dizi etkinliklerle geçmiştir. Bu yıl KKTC İzmir Baş Konsolosunun Onur Konuğu olarak katıldığı az Edebiyat Buluşmasına; Türkiye, Kosova, Azerbaycan, Kırgızis

13.10.2022
27 0 0