Mehmet Yardımcı Tüm Köşe Yazıları

86 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

KKTC'de İsmail Bozkurt Efsanesi

Efsanelerde anlatılan olaylar bazen doğaüstü olabilir ama çoğunlukla gerçek olaylara ve gerçekten yaşamış kişilere dayanır. Anlatılan öykülerin çoğu kahramanca işler yapmış kişilerle ilgilidir. İsmail Bozkurt'un Kıbrıs'ta yaptıkları da bunlardandır. Bir konuşmasında: "Kıbrıs Türk Kültürü derken, halktan kopuk bir zümrenin kültüründen söz etmiyorum.

Bugün
4 0 0

Millî Mücadelede'nin isimsiz kahramanları

Tarihi romanlar hep ilgimi çekmiştir. Bu tip romanlara ilgim biraz da hemşerim, dostum, değerli büyüğüm Zileli Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun sindirerek okuduğum romanlarının üzerimde bıraktığı sıcak etkiye dayanır. Cafer Öz'ün Millî Mücadelede Seferihisar'ın anlatıldığı Kundakçı romanı da beni hemşerim Sepetçioğlu'nun romanları kadar etkilemiştir.

19.05.2022
12 0 0

Dış Türk edebiyatları şairlerinin İstanbul sevdası

Anonim olarak bilinen bir Dobruca (Romanya) türküsünde: İstanbul'a vara gele usandım Her güzeli ben kendime yar sandım İstanbul'un ortasında Beşiktaş Ne anam var, ne babam var, ne kardaş İstanbul'a vara gele yol yaptım Bir vefasız dilber için dert kaptım biçiminde dile gelen İstanbul, şairlerin dilinde tutku derecesinde sevdaya dönüşmüştür. İstanbu

12.05.2022
12 0 0

Hıdırellez

Hıdırellez, doğa ve suyun kutsanıp bolluk ve bereket beklentisiyle oluşmuş bir ritüeldir. Hıristiyanlarda Paskalya bayramı, İranlılarda Mihrican, Türklerde de Hıdrellez adları ile çeşitli pratikler içinde biçimlenmiş, bayram kimliğine bürünmüş önemli günlerden biridir. Hıdrellez için Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Yeşil Gün, Dobruca'da yerleşmiş Kı

05.05.2022
20 0 0

Cittaslow felsefesi ve Zile'ye sakin kent kimliği

Bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının kentin kendi özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olacağını öngören Cittaslow felsefesi kentlerin hangi alanlarda güçlü ve zayıf olduklarını analiz etmelerini ve sahip oldukları olanaklar çerçevesinde bi

28.04.2022
13 0 0

Metin Turan Ve Su Çığlığı

Baba tarafından ünlü âşık Kağızmanlı Cemal Hoca'nın torunu olan Metin Turan'ın çocukluğu; 40 yıl işgal altında kalmış bir coğrafyanın çocuğu olup Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde kalmış, Kurtuluş Savaşı'na tanıklık eden bir 'Tarih Ana' diyebileceğimiz babaannesinin yanında geçmiştir. Bugün sözünü edeceğim eser Metin Turan'ın Su

21.04.2022
31 0 0

Türk dergiciliği ve Kümbet

Dergiler fikir, sanat, kültür ve edebiyat gibi çeşitli konularda okuyucularına zengin bir içerik sunan kitle iletişim araçlarıdır. Bilimsel içerikli ilk dergi Ocak 1665 yılında Fransa'da yayımlanan Âlimler Dergisi'dır. Bizde ise, sanat ile ilgili ilk yazıların yayınlandığı Serveti Fünun dergisi 1891'de II. Abdülhamit devrinde yayınlanmıştır. Servet

14.04.2022
28 0 0

Balkanlarda Türklük

Balkanlarda yaşayan Türklerle yakından ilgilenen araştırmacı, yazar ve şair Feyyaz Sağlam, "Balkan Yazıları" adı ile 46. kitabını yayınlamıştır. 1985'ten beri yaşamının önemli bir bölümünü Balkan Edebiyatına, Balkan Kültürüne, Balkan Türklüğünün gelenek, görenek ve Anadolu'dan uzanan kültür yoluna adayan Feyyaz Sağlam'ın Balkan Yazıları kitabı bu g

08.04.2022
21 0 0

Anadolu mektebi

Bazı nitelikli projeler ve uygulamalar vardır ki izleyince insanın ayakta alkışlayacağı gelir. Geçtiğimiz hafta üç gün Manisa - Aydın - İzmir'de süren ANADOLU MEKTEBİ adlı büyük bir projenin (Anadolu Mektebi Ege Bölgesi Programı KÜLTÜRÜMÜZÜN MİHENK TAŞLARI Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Cengiz Aytmatov) uygulamasına tanık olduk. Anadolu Mektebi Yazar

31.03.2022
24 0 0

Âşık Veysel'de Âşık Karşılaşmaları

Âşık edebiyatının önemli geleneklerinden biri de âşık karşılaşmalarıdır. Ne yazık ki Veysel'i çok iyi atışma yapan bir âşık olarak göremeyiz. Elbette bunda fiziki yapısına bağlı bazı hususların önemli etkisi olmuştur. Kul Ahmet'in yayımladığı kitapta Veysel'in, Kul Ahmet ile yaptığı dört atışması yer almaktadır. Ancak âşık Veysel'in doğaçlama şiir

24.03.2022
33 0 0