Mehmet Yardımcı Tüm Köşe Yazıları

126 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

'Küçük çile'yi geride bıraktık!

-geçen yılın üzüntü ve sıkıntıları ateşe atılsın- Ulusları oluşturan temel unsurlardan birisi de kültür dediğimiz maddi ve manevi değerlerdir. Nevruz tüm Türk toplumlarının en önemli değerlerinden biridir. Aslında güneşin koç burcuna girdiği gün olup miladi 22 Mart'a rastlamaktadır. Bu nedenle Nevruz'a Mart dokuzu da denmektedir. Bu tarih Türklerde

30.03.2023
4 0 0

Çocuk şiirleri üstüne

Edebiyatta, sözün ölçülü ve ahenkli söylenmiş biçimine nazım, nazmın güzel söylenmiş olanına da şiir denir. Dizelerdeki biçimsel güzellikle duygu, düşünce ve hayal zenginliğinin bütünleşmesi gerçek şiiri ortaya çıkarır. Şiirde bir iç ritm vardır. Şiirde ahengi sağlayan unsurların başında gelen ritm, çocuk şiiri için de vazgeçilmez bir unsurdur. Çoc

23.03.2023
19 0 0

Bodrum efsanelerinin Anadolu ve Türk yurtları efsaneleriyle mukayesesi

Efsane dünyasına göz attığımızda karşımıza ilginç halk anlatımları çıkar. Efsaneler aslında birer inanç meselesidir. İnsanın taş kesilmeyeceğini, çocuğun kuş olup uçamayacağını biliriz ama, olay zinciri içinde sunulan hoş anlatmalara inanmaya kendimizi sanki zorunlu hissederiz. Bizim için olanaksız gibi görülen işler efsane dünyası için son derece

16.03.2023
21 0 0

Barışın Renkleri

"Barış hükümlerin en güzelidir." Değerli okurlarım, Yunanlıların ve Rumların Kıbrıs Türklerine uygulamış oldukları baskıyı ve bu baskı karşısında Kıbrıs Türklerinin gösterdiği varoluş mücadelesini ele alan, 1974 yılında ana vatan Türkiye tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Barış Harekâtı'nın romanlara yansıtılıp işlenmesi hep ilgimi çekmiştir.

09.03.2023
30 0 0

Türk romancılığının dehası Yaşar Kemal

Çok zengin ve tarihi birikimi olan Anadolu'da halk kültürünün gün gün önemini yitirmesi, millî kültürün yerini tarihî kökleri zayıflamış bir teknoloji kültürünün alması, her yaştaki insanımızın akıllı telefon bağımlısına dönüşmüş olması ülkemizde büyük bir kültür erozyonu yaratmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yazarlar, genellikle topluma eğil

02.03.2023
27 0 0

Geleneksel kültürümüzde ayna

- Cam kırılırsa uğur, ayna kırılırsa uğursuzluk olur- Ayna kavramının tarihi insanoğlunun durgun su yüzeylerinde ve parlak taşlar üzerinde yüz hatlarını görmeleriyle başlamıştır. Bilinen ilk ayna Cilâlı Taş devrine aittir ve milâttan önce VII. bin yılda Çatalhöyük'te (Çumra ilçesi yakınında) Arkeolog James Melleart tarafından bulunmuş ve kullanılmı

23.02.2023
31 0 0

Sesimi duyan var mı

Değerli okurlarım, 6 Şubat 2023'te uğradığımız deprem felaketine kayıtsız kalamazdım. Bu nedenle bu hafta yayımlanacak Sevgililer Günü yazımı kaldırıp deprem konusunu ele aldım. Depremde yaralananlar acil şifa bulsun, Hakk'ın rahmetine kavuşanların mekanları cennet olsun. Ani olarak gerçekleşen doğal kaynaklı olaylara afet denir. Ülkede can ve mal

16.02.2023
29 0 0

Masal Babası Eflatun Cem Güney

Aramızdan ayrılışının 42. yılında özlemle andığımız Eflatun Cem Güney, Türk masallarını sevdiren, onlara değer verdiren, çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Bir neslin aydınlanması, bilgilenmesi ve hayatını daha güzel bir dünyada sürdürebilmesi için çaba gösteren, halk kültürü derlemeleri yapıp derlediklerini işleyip Türk dili ve edebiyatına önemli hi

05.01.2023
28 0 0

Türk ve dünya kültüründe yılbaşı

Her ulus kültürel kimliğine, ancak geleneklerine sahip çıkmakla kavuşur. Gelenekler toplumların yaşam biçimini yansıtır. Kişilerin geleneklerini yaşatıp yaygınlaştırması onların belirli amaçlar doğrultusunda kenetlenmesini, birlik ve beraberliklerini güçlendirmesini sağlar. Yılbaşı kutlamaları aslında bizim millî bayramımız olup Hristiyan âleminin

29.12.2022
41 0 0

Şiir üzerine

Orhun Kitabeleri ve Divanü Lügati't Türk'te gördüğümüz Türk şiiri, Anadolu'da İslâm uygarlığının etkisiyle yeni bir kimliğe bürünmüş, dini ve tasavvufi şiir biçimleri ortaya çıkmıştır. Edebiyatımıza Arap ve Fars edebiyatlarından geçen divan şiiri, kendine özgü bir disiplin içinde gelişimini sürdürmüş, İstanbul'un alınmasıyla saray divan şiirinin be

22.12.2022
38 0 0