Mehmet Yardımcı

Yeniçağ

Her âşık ustası ile iftihar eder

Feryadı figanım ah ü zâr olduSaz oldu vücudum tel ne ilazım(Zefil Necmi)Halk şairlerimizin ters bir kaderi vardır. Âşıklar alçak gönüllü kişiler olduklarından şiirlerinde çoğu kez memleketlerini, açık künyelerini, yaşadıkları yılları belirtmezler. Sadece tabşırma ile yetinirler. Mahlasları dışında ad bulma olanağı çoğunlukla yoktur.Halk şairlerinin

Kalktı göç eyledi gönül kervanı

Yaradanı fark et sonunu düşünBir gün olur seni senden sorarlar. (Suzî)Halkımız Orta Asya bozkır kültürünü yaşarken dinî ayinlerin yöneticisi olan Kam, baksı ve Şamanlar yeri geldiğinde doğadan topladıkları otlarla ilaç yapıp hekimlik görevini sürdüren, yeri geldiğinde şölenleri ve dini ayinleri yöneten, beyin en yakınındaki kişiler iken, zamanla to

'Elemtere fiş kem gözlere şiş'

İnsanoğlu eski çağlardan itibaren bedeni ve ruhi rahatsızlıklarını tedavi için çeşitli bitkileri kullanmayı denemişler ve kendilerini sihirli bir biçimde iyileştiren bitkilerin olağanüstü güçlerine inanıp uygulama alanına sokmuşlardır.Bu bitkilerden biri de yöreden yöreye üzerlik, yüzellik ya da yüzerlik biçiminde ağız farklılığı ile söylenen üzerl

Tuz ekmek hakkı üzerine

Türk kültüründe mitolojik devirlerden günümüze kadar kutsal sayılan ve birçok kaynakta adı anılan kavramlar vardır ki bunlardan biri de "tuz"dur.Bir menkıbede; Hz. İbrahim, Kâ'be'yi inşa ettiğinde, Rabb'ine, Hac için gelenlere ne vereceğini sorunca Allahü Teâla Cebrâil'e, tadı ve kokusu diğer içecekleri bastıran cennet içeceği olan kâfurdan bir avu

Makal'da Anadolu'nun İç Kanamalarının Şahlanışı II

"Bir solukta, tatlı, rahat okunan bir eser İç Göç, ılgıt ılgıt avutuyor kişiyi, acı acı da düşündürüyor.."Ahmet Kabaklı9 Şubat 1937'de doğan, 15 Haziran 1999'da İstanbul'da, 62 yaşında aramızdan ayrılan gazeteci, şair ve yazar dostum Tahir Kutsi Makal, kendine özgü ilkeleri olan renkli bir kişiliğe sahipti.Edebiyat dünyamızda hiçbir "izm"e bağlanm

Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-

Yazık olur yenileyip seversenEski sazı ayar eyle, çal, derlerDeğerli okurlarım, Türk şiirinin ve halk biliminin büyük ustalarından Tahir Kutsi Makal'ın vefatının 25. yılında sanatı üzerinde duracağım.1937'de Acıpayam'ın Oğuz Köyü'nde doğan, Acıpayam Ortaokulu'nda ve Denizli Lisesi'nde okuyan. İstanbul'da gazetecilik öğrenimi yapan Makal, 1985'te Ko

Nazım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -II-

6 Aralık1940'ta Bursa Cezaevine nakledilmiş burada Orhan Kemal'le aynı odada kalmıştır.14 Mayıs 1950 seçimini Demokrat Parti kazanır ve büyük bir af ilan edilir fakat açlık grevinde olan Nazım Hikmet af kapsamına alınmaz. Aynı gün eski Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın Son Posta gazetesinde: "Bir hâkim olarak memleketimizde bana en büyük

Nâzım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -I-

Hakkını teslim etme çabasının bir ürünü olarak görülen, Prof. Dr. Ali Kafkasyalı'nın hazırladığı "Büyük Türk Şairi Nâzım Hikmet ve Türk Dünyası" adlı kitap ön yargılardan, art niyetten, taraftarlıktan uzak kalarak anlatmak amacıyla kaleme alınmış önemli bir çalışmadır.Nâzım Hikmet'in Türk diline, edebiyatına, kültürüne ve kimliğine hizmetlerinin ya

Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler II

Aylarca süren Lozan görüşmeleri sırasında Modern Türkiye'nin modern yüzü olan Latife Hanım'ın, Batılı kadınlardan çok daha ileri seviyede eğitime sahip olması, Müslüman Türk kadınları için "rol model" olması, Avrupa basınında çok geniş yer bulmuş, müthiş sempati yaratmıştır.Şoför kullanmayıp taksiyle dolaşan, konser ve tiyatroları kaçırmayıp, sinem

Latife Hanım Hakkında Az Bilinenler -I-

Latife Hanım İzmir doğumludur. Amerika ve İngiltere'nin tütün ve pamuk borsalarında söz sahibi olan, İzmir'in en zengin tüccarı Muammer beyin kızıdır.İlkokul eğitimini İzmir'de eve getirilen İngiliz ve Alman öğretmenlerle tamamlamış, sonrasında İstanbul'da Arnavutköy Amerikan Koleji'nde okumuştur, İngiltere'de Tudor Hall School'da İngilizcesini ile