"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Mehmet Yardımcı Tüm Yazıları

45 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kıbrıslı bir Türk aydını Harid Fedai

Kıbrıs'ın Türkler tarafından fethedildiği 1571'den günümüze kadar, Türk kültür ve edebiyatının varlığını sürdürdüğü 'Kıbrıs Türk edebiyatı', Cumhuriyet'ten bu yana Türk edebiyatının bir uzantısı olarak görülmektedir. Edebi akımlar ve öbekleşmeler içinde bulunulan siyasî ve sosyal durumlar Kıbrıs'a hep yansımıştır. Yüzyıllar içinde divan tarzının ya

21.10.2021
9 0 0

Tarihi bir belge

Davut Sulari ile son sohbet -2- Âşık Davut Sularî bu söyleyişten sonra sazına eğilip doğaçlama bir türkü okudu. İçten ve duyarak okuduğu bu türküden sonra, bana yönelip çevredeki halkbilim alanındaki çalışmalarımı bildiğinden sazına benim için ses verdi: Biraz evvel dedik senin için heyhat Muhabbet bezmini kursa Yardımcı Buradaki âşıklar cem-i mev

14.10.2021
11 0 0

Tarihi bir belge Davut Sulari ile son sohbet

10 Ekim 1995'te yitirdiğimiz ve vefatının 26. yılında rahmetle andığımız Âşık Nevruz Bacı ve Kul Semaî'nin evinde, Davut Sulari'nin vefatından iki ay önce görüşmemizi kasete aldığım 18 Ocak 1985'te vefat eden Davut Sularî ile sohbetten bir kesiti iki bölüm halinde sunmak istiyorum. Âşıklık geleneklerinin tümünü yerine getirebilen atışmanın, leb değ

13.10.2021
11 0 0

Başaklar Denelendi

Bugün Âşık Selahattin Dündar'ın Anadolu saz çeşitlemesine kattığı 'Goşasaz' adlı özel bir sazla okuduğu eserlerini içeren 'Başak Denelendi', adlı kitap 'Goşa Sazlı Dede Korkut' unvanıyla da anılan Âşık Dündar'ın 1977'de yayımladığı Başak adlı kitabının genişletilmiş yeni baskısıdır. Bazı yerlerde çift, ikili, ayrılmaz anlamına gelen Anadolu'da 'goş

09.10.2021
20 0 0

Kumarbaz Bir Doktorun Anatomisi

Bir kitabı okurken olayların geçtiği yeri tanıyorsanız, ya da sizin büyüdüğünüz, sizin de benzer anılarınızla yüklü bir diyardan söz ediliyorsa olayları yorumlamanız daha gerçekçi olmaktadır. Elimde Dr. Hasan Zorlu'nun 'Kumarbaz Bir Doktorun Anatomisi' adlı kitap var. Masa başında yazılan kurmaca kitaplardan olmayıp yaşanmışlığın, acı, endişe ve ku

03.10.2021
17 0 0

Pancurları Cemile Kokulu Ada

Bugün tanıtacağım kitap "Pancurları Cemile Kokulu Ada". Kitapta Metin Turan'ın Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı üzerine dokuz yazısı yer almaktadır. Ön sözde; "Adadaki Türk toplumu, edebi alanda ciddi bir birikimi olmasına karşın İngiliz sömürge yönetimi nedeniyle beklenen çabayı gösterememiş" diyerek 1900'lü yılların başına kadarki duruma vurgu ya

30.09.2021
18 0 0

Yaşamın aynası kitaplar

Değerli okurlarım, bu hafta da elime yeni gelen ve önemli gördüğüm dört kitap üzerinde duracağım. Bunlardan biri Hayrettin İvgin'in Derin Mitoloji adlı kitabı, ikincisi; Metin Turan'ın Kıbrıs Türk Kültür ve Edebiyatı üzerine yazılardan oluşan 'Pancurları Cemile Kokulu Ada' adlı kitabı; üçüncüsü Âşık Selahattin Dündar'ın Anadolu saz çeşitlemesine ka

29.09.2021
14 0 0

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş

Âşıklarda üslup tavır ve süslemeler yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar ağız farklılıklarının yanı sıra gelenek, görenek, inanç, yaşam tarzı ile de ilintili olup Antep yöresinde Barak, Güney Anadolu'da Bozlak vb.. tarzların oluşmasına neden olmuştur. Âşık havaları dediğimiz çeşitli tarzlar adlarını çalınan sazdan, okunan şiirden,

26.09.2021
21 0 0

Âşıkların dilinde ve telinde gönül kavramı -2-

Âşıkların gönüllerini bir güzele kaptırma düşüncesi yalnız gençliklerinde değildir. Bir yanık âşığım gel hoca sanma Gönlümüz alçaktır hiç yüce sanma Adımı duyup da pek koca sanma Daha gönlüm çıralıca güzeller Ruhsatî deyişinde olduğu gibi gönlü genç âşık, kendini de genç hisseder. Bir kız bana emmi dedi neyleyim diyen Karacaoğlan gibi yaşlılığını

23.09.2021
19 0 0

Âşıkların dilinde ve telinde gönül kavramı -1-

Gönül bir sırça saraydır, kırılırsa yapılmaz. Gönül kavramı geleneksel kültürümüze öylesine yer etmiş, halkımızca öylesine benimsenmiştir ki Türkülerimizden ninnilerimize; masallarımızdan atasözlerimize kadar her türlü söz değerlerimizin baş köşesinde yerini almıştır. Sosyal yaşantımıza gönül almak, gönlü kalmak, gönülden kopmak, gönül eri, gönül y

22.09.2021
26 0 0