Dövizi satıp TL'ye geçme zamanı

Soru: Madem TL'nin değerleneceği bir dönem yaşayacağız, dövizlerimizi satıp TL'ye geçmek doğru bir tercih midir
Cevap: Önümüzdeki altı aylık dönemde bütün göstergeler, tahminler ve beklentiler yıllık 20 civarında döviz getirisini işaret ettiği için evet.
Soru: Elimizdeki dövizlerin hepsini satalım mı
Cevap: Risk yönetimi açısından daima dengeli olmak lazım; getirisi ve garantisi ne kadar yüksek olursa olsun eldeki bütün varlıklar tek bir finan?sal ürüne yatırılmamalı.
Soru: Peki, TCMB dövizimizi bizden satın alıp ne yapacak
Cevap: Şov yapacak.
Tabir caizse, TCMB bu paraları, Türkiye'ye sıcak para getirmeyi düşünen yabancılara güçlü olduğunu göstermek için alıyor. Yoksa Bankalar gündelik işlerini yapmaya yetecek kadar dövizi ellerinde tutup, geriye kalanını zaten TCMB'ye yatırıyor. Bir bakıma zaten TCMB'de yatan dövizlerin mülkiyetini satın alıyor.
Soru: Peki, altı ay sonra tekrar dövize dönebilir miyiz
Cevap: Kesinlikle, evet.
Günlerdir, bu ve benzeri sorulara muhatap oluyorum.
Yabancıların dövizlerini satıp TL varlıklara girdikleri bir dönemde, "yabancılar kazanacağına siz kazanın" yaklaşımıyla, döviz sahiplerini TL'ye geçmeye ikna etmeye çalışıyorum.
Ben ekonomi yönetimlerinde görev almış veya TCMB'de çalışmış iktisatçılarla DTH ve KKM konularında aynı fikirde değilim; onlar, "millet TL'ye geçsin ve bizim para politikalarının aktarım mekanizması daha iyi işlesin" derdindeler; döviz biriktirenlerin kayıp veya kazançlarını pek umursamıyorlar.
Ben aynı kanaatte değilim, DTH ve KKM ürünlerini isabetli ve etkili ürünler olarak görüyorum; bu ürünler olmazsa, Türk halkının da tıpkı Arjantinliler gibi birikimlerini yurtdışına çıkarmaya çalışacağına eminim. Bir gün bu konuyu da irdeleyeceğim.
Konumuza dönüp can alıcı soruyu soralım, acaba halkımız dövizini satmaya ikna olacak mı
Bilmiyorum.
Türk insanının büyük çoğunluğu kendi hükümetlerine, bilhassa ekonomi ve döviz kuru konusunda asla güvenmez.
2002 yılında 1,69 olan dolar kuru, 2008 yılında 1,15 TL'ye yani 47 düşmesine rağmen mevduatkatılım hesabı hacmi hiç düşmediği gibi sürekli yükseldi.
Aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi 2002 yılında 49 milyar dolar olan döviz hacmi 2008 yılında 100'den fazla artarak 101 milyar dolara yükselmiş.
Vatandaşlar Ak Parti'den önceki hükümetlere olan inançsızlık ve güvensizlik duygularıyla 2002-2008 döneminde döviz cinsinden en az 110 kazanma fırsatından mahrum kalmışlardı.
Soru: Peki, şimdi mevcut hükümete veya ekonomi yönetimine güveniyorlar mı
Bilmiyorum.
Soruyu kendime sorayım, dövizleri satıp TL'ye geçmek konusunda hükümete güveniyor muyum
Cevap: Uzun vadede asla, orta vadede her gün tetikte olmak kaydıyla kısmen ve kısa vadede evet.
Kısa vade bir yıl, orta vade 2-3 yıl ve uzun vade 3 yıldan uzun.
Aşağıdaki tablo, 2002'den günümüze kadar neredeyse her yıl artmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) dolar olarak hacmini veriyor.
"Bir ara Dolarizasyon 28'e kadar inmişti"