Bir ömre bedel gece: Kadir gecesi

Hazret-i Ali buyuruyor ki: "Rabbimiz Ümmet-i Muhammed'e azap vermek isteseydi onlara ramazan-ı şerifi ve içindeki Kadir Gecesini vermezdi."

Kadir gecesi Kur'ân-ı kerimin ilk nazil olduğu gecedir. Bir gece amabin aydan daha hayırlı... Nice bin aylar geçmişti ama bu gecenin verdiklerini verememişti...

Kadir gecesi bize mahsustur. Sadece Ümmet-i Muhammed'e!Diğer ümmetlerin böyle bir gecesi yoktu. Bu ne büyük bir ihsan-ı ilâhidir.

Sevgili peygamberimiz (aleyhisselâm) yaratılmışların en şereflisi olduğu gibi; ümmeti de ümmetlerin en hayırlısıdır. Ali İmrân suresi 110. Ayeti kerimesinde meâlen şöyle buyuruluyor: "İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a iman edersiniz!"

Hazret-i Ali (radıyallahu anh) buyuruyor ki: "Rabbimiz Ümmet-i Muhammed'e azap vermek isteseydi onlara ramazan-ı şerifi ve içindeki Kadir Gecesini vermezdi."

Kadir gecesinin ramazan ayının son on gününde ve tek gecelerinde olması muhtemeldir. Yirmi yedinci gecede olması ise daha da kuvvetlidir...

Asrımızda ortalama insan ömrü 60-70 senedir. Hâlbuki eskiden insanların ömürleri çok uzundu. Nuh aleyhisselamın 950 sene kavmini imana davet ettiği âyet-i kerime ile sabittir.Bu husus Peygamber Efendimizi mahzun etti. Allahü tealaya yalvardı:"Ya Rabbi benim ümmetimin ömrünü kısa eyledin. Diğer ümmetler kadar ibadet edemeyecek onlar kadar sevap kazanamayacaklar..."

Hiç Rabbimiz, yüzü suyu hürmetine kâinatı yarattığı habibini üzer mi "Senin ümmetine öyle günler ve geceler vereceğim ki her biri bir ömre bedel olacak!"

Nitekim bin ay 83 seneden ziyadedir. On Kadir Gecesini idrak eden mümin 830 sene ibadet etmiş gibi olur.