Siyasî zelzele

31 Mart'ta siyaset âleminde yaşanan sandık depremi, bazı partileri âdeta enkaza çevirdi.

Dahası, bu seçimde kimin kazandığı kadar, kimin kaybettiği de önemli bir mesele halini aldı. Biz bu yazıda, bazı azgınlıklar sebebiyle "kaybeden siyaset"in feriştahına dikkat çekmek istiyoruz.

Güya her şeyi en iyi bilen, en iyi yapan, ülkede ve dünyada onun gibisi olmayan denilen "şahıs merkezli siyaset"in feriştahı...

Ey siyasetin sözde feriştahı!

Farkındasın, yahut değilsin; o, seni ilgilendirir. Ama, şu artık gizlenemez bir gerçek ki: On beş yılı aşkın süredir çok canlar yaktın. Çok haneler yıktın. Sayılamayacak kadar çok kulun hakkına girdin. Aldığın âhların haddi-hesabı yok.

Bütün bu âhlar ve günâhlar öyle bir yekûn tuttu ki, altından kalmak mümkün görünmüyor.

Doğrusu, sana çokça ikazlar yapıldı, dinlemedin. İşine gelene kulak verdin, işine gelmeyene hiç kulak asmadın.

Tarafgir siyasetin dikâlasını yaptın, yıllarca. Muvafık taraftaki şeytana melek diyen, muhalif taraftaki meleğe şeytan diyen şarlatanları yakında tutup onlara prestij sağladın. Bu tür adamların sayısı öyle bir çoğaldı ki, içinde bulundukları daireyi ağırlaştırıp adım adım bütünüyle aşağı doğru çekmeye başladılar.

Artık finişe doğru giden bu inişin en acar hızlandırıcıları yine onlardır. Kolay kolay söküp atamazsın. Adeta kan emici sülük gibi yapışıyorlar.

Paçandan tutup aşağılara çekmeye çalışanları çalıştırmanın da bir vebâli, bir faturası olsa gerek.

Yıllar yılı trol ve troliçelerden medet umdunuz. Onları yakınınızda tuttunuz. Propaganda silâhıyla ve türlü aldatmalarla iş göreceğinize, sürekli olarak başarı sağlayacağınıza inandırdılar. Oysa, o benciller daha çok kendilerini düşünüyorlar.

Aynı sünepe kimseler, şimdikilerin adına "algı operasyonu" dedikleri o "evlâd-ı nâmeşrûa"nın gücüyle hakka-hakikata vasıl olacağınıza da canhıraş bir şekilde sizi inandırmaya çalıştılar.

Açık konuşalım; onlar sizi, siz de onları kullanmanın hesabı içine girdiniz. Ama, bu yanlış hesap, bir gün illa ki bozulacaktı. Ve, nihayet bozulmaya başladı. Bunu son siyasî zelzelede gördük. Acaba siz de bunu görüyor musunuz Yoksa, enkazın ağırlığından göremez bir halde misiniz Onu şimdilik kestiremiyoruz. Ama, bu sebepten dolayı da sosyal fay hatlarında bir hayli enerji birikmiş durumdaydı. 31 Mart depremini tetikleyen bir sebep de budur.