İrfan Hüseyin Yıldız

Cumhuriyet

Enflasyon zirve yaptı

Resmi enflasyon (TÜFE), mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.37 oranında artarak yıllık bazda yüzde 75.45 seviyesine çıktı. Oysa Mehmet Şimşek 2023 Haziran ayında göreve geldiğinde aylık enflasyon yüzde 3.92 iken yıllık enflasyon ise yüzde 38.21'di. Bir yıl önce "Para ve maliye politikalarında rasyonel zemine dönüyoruz" diye başlatılan sürecin

Ahbap çavuş kapitalizmi

Vatandaşlık bilincinin olgunlaşmadığı, hak ve özgürlükleri arama kültürünün gelişmediği, hukukun ve demokrasinin yerleşmediği ülkelerde yaşamanın maliyeti de yüksek oluyor. Ekonomiyi; sınırsız insan ihtiyaçlarını, kıt kaynaklarla karşılama faaliyetlerini inceleyen sosyal bir bilim olarak tanımladığımızda tercihler devreye giriyor.Finansallaşmış kür

Enflasyonla mücadele programı başarılı mı

Tüm dünyada, özellikle gelişmiş ekonomilerde enflasyon kontrol altına alınmışken Türkiye'de can alıcı sorunumuz olan enflasyon henüz kontrol edilememiş bulunuyor. Bu olmadığı gibi, Merkez Bankası, 9 Mayıs tarihli "Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda, yılsonu enflasyon hedefini yukarı yönlü olarak revize ederek daha önce yüzde 36 olan raka

Mali müşavirler ayakta

Türkiye'de 3568 sayılı yasa kapsamında işletmelerde çalışan ya da kendi ofislerinde serbest çalışan 130 bin civarında mali müşavir bulunuyor. Bunların yanında çalışan personeli ve ailelerini de kattığımızda sayısı bir milyonun üzerinde olan bir camiadan söz ediyoruz. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Odaları bünyesinde örgütlü

Kötü yönetilmeye kırmızı kart

İçinde birçok ders barındıran 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Ana muhalefet partisi CHP bu seçimlerde 1977 yılından bu yana ilk kez yüzde 37.76 oy oranıyla birinci parti oldu, ekonominin ve nüfusun yoğun olduğu büyük kentlerin çoğunda belediye başkanlıklarını kazandı. 22 yıldır iktidarda olan AKP ise yüzde 35.48 oy oranı ile tarihinde il

Enflasyon en büyük endişe kaynağı

Ipsos Global Advisor'ın mart ayında yayımlanan "Dünya'yı Neler Endişelendiriyor Anketi"nde, 29 ülkede en önemli sosyal ve siyasi konularda halkın görüşleri alınmış ve enflasyonun son iki yıldır dünyada en büyük endişe kaynağı olduğu sonucu ortaya çıkmış bulunuyor. Sırasıyla diğer endişe verici sorunlar; yoksulluk ve sosyal eşitsizlik, suç ve şiddet

Ekonomimiz uyuşturucu bağımlısı

AKP iktidarının uyguladığı düşük faiz oranı, düşük döviz kuru, borçlanmaya, inşaata, yandaşa ve tüketim artışına dayalı enflasyonist ekonomi politikaları, üretimde kaliteyi, verimliliği ve rekabeti zayıflattı, ithalatı patlattı, gelir dağılımını bozdu, zengini daha zengin ederken Türkiye'de yoksulluk sosyal yapımızı tehdit edecek düzeyde derinleşti

Hayat pahalılığı kimleri eziyor

Türkiye, Arjantin'den sonra dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Üstelik enflasyonu düşürmeye yönelik söylemlerin pratikte karşılık bulmadığını görüyoruz. Gelirlerini gerçekleşen enflasyon kadar artıramayan yurttaşlar hayat pahalılığı altında ezilmeye devam ediyor. Kim bunlar Küçük işletmeler, esnaf, köylü, serbest meslek sahipleri, ücretliler,

Kapsayıcı kurumlarımızı kaybediyoruz

21. yüzyılın başlarında neoliberal kapitalist sistemde ortaya çıkan skandallara, iflaslara, bölgesel ve küresel ekonomik krizlere karşı tedbir alma süreci, 2000'lerde gelişmiş ekonomilerde regülasyonlara gidilerek başlatıldı: Piyasaları düzenleyen kurumlar oluşturuldu, piyasalarda sağlıklı işleyişi öngören standartlar ve kurallar yayımlandı, kamunu

Kapitalizm krizleri üretiyor

Sanayi Devrimi'nin başlangıcıyla birlikte klasik iktisadın babası sayılan Adam Smith'in ilk olarak 1700'lerde ortaya koyduğu "görünmeyen el teorisi", 1873'te başlayan Uzun Depresyon ve ardından gelen 1929 Ekonomik Burhanı'na kadar, kapitalist ekonomik sistemin amentüsü olarak kabul edildi. Özeti, kapitalizmde serbest piyasanın arz ve talep kurallar