İsrail'in kendini savunmaya hakkı yok

Filistin'de İsrail işgalci ve katliamcı taraf olmasına rağmen Batılı ülkeler İsrail'e destek veriyorlar. Avrupa mağdurlar yerine zulmedeni ilk kez desteklemiyor. Eğer katliamcı kendilerindense bir yandan silah desteği verip diğer yandan söylemleriyle İsrail gibi suç ortağı oldukları ülkeleri aklamaya çalışırlar. Gazze'deki katliamda da ısrarla "İsrail'in kendini savunmaya hakkı var" diyorlar.

Hayır, İsrail'in kendini savunmaya hakkı yok. Gerçekler bir yana, uluslararası hukuk bile İsrail'e böyle bir hak tanımıyor. Çünkü uluslararası hukuka göre eğer bir devlet olarak saldırıya uğrarsanız kendinizi savunmaya hakkınız var. Bu durumda aldığınız her tedbir meşrudur. Ancak saldıran sizseniz size verilecek her türlü cevap meşrudur. Sizin her saldırınız ise gayrimeşrudur.

İsrail Filistin'de işgalcidir. Kendisine ait olmayan toprakları zorla ele geçirip sahiplerini zorla göçe zorluyor veyahut öldürüyor. Bugün Filistin dışındaki Filistinli sayısı Filistin'de yaşayanlardan daha fazla. Geride kalanlarsa yaşamak ve topraklarını savunmak için mücadele ediyorlar ve fakat çok ağır bedeller ödüyorlar. Bilhassa Gazze'de 40 km2'lik bir alanda yaşamaya mahkûmlar. Tabi bir İsrail bombası ile ölmezlerse.

Uluslararası hukuk öz yurtlarında bu zulme direnmeyi meşru görüyor. Eğer bir İsrailli evinize el koyarsa ona karşılık verebilirsiniz. Sokaklarınıza İsrail askerleri dolarsa onlara saldırabilirsiniz. Kaldı ki İsrail ordusu belki de yeryüzünün en zalim ordusu. Direnmeseniz bile sizi katledecek ya da evinizden sürecek. Dolayısıyla yaşamak için direnmekten başka çareniz yok.

Eğer direnirseniz kimsenin niye İsrailli askeri öldürdün demeye hakkı yok. Çünkü toprak sizin, şehir sizin, ev sizin. Siz kendi mülkünüzü savunuyorsunuz. Oysaki düşman mülkünüze el koymaya çalışıyor. İşte bu yüzden İsrail'in kendini savunmaya hakkı var gibi sözler boş bir safsatadır. Çünkü çatışma İsrail'de değil, işgal altındaki topraklarda oluyor.

Ne bir Filistinli ne de başkası mülküne el konulmasına veyahut yakınlarının gözleri önünde öldürülmesine tahammül edemez. Ayrıca işgal varsa direniş de vardır ve direnişçiler de terörist değil özgürlük savaşçısıdırlar. Hamas da bu nedenle ortaya çıkmış bir örgüt olduğu için terör örgütü denemez. Kaldı ki Hamas bugün yok edilse yarın başka bir örgüt çıkacaktır. Çünkü zulüm devam ettikçe ona direnenler çıkacaktır.

Bu gerçeği Batı dünyası gayet iyi bilmesine rağmen halen İsrail'e destek veriyor. Söz konusu destek İsrail'in haklılığından veya saldırı altında olmasından değil, (1) Yahudileri aralarında istemediklerinden ve (2) onlarla Müslümanları tokatlamak istemelerinden ileri geliyor. Evangelistler gibi bazı gruplarsa İsrail'in kurulması sayesinde Hz. İsa'nın geleceğine inanıyor. Dolayısıyla sebep İsrail'in varoluşsal mücadelesi değil.