Hayrettin Karaman

Yeni Şafak

İş mi yok, işçi mi yok

Kimileri konuyu istismar için kimileri de kendi bildiklerinden hareketle işsizlik konusunda konuşur ve yazarlar. Geçende bir konuşma dinledim, konuşan "bugün en büyük sorunumuz işsizliktir" diyordu. Ben de merak edip biraz sağı solu kurcaladım. Bana göre de işsizlik hem var hem yok, işçi de hem var hem yok. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir bilgi ve bec

Gelin şu zekâtı bir düzene koyalım!

Geçen hafta sonu çıkan yazımı şöyle bitirmiştim:"Birinci maddede belirtilen değerlerin zekâta tabi olacak kısmının toplamı 1 trilyon 102 milyar dolar. Bu tutarın 2,5'i, yani 27 milyar 550 milyon dolar, yoksullara dağıtıldığında kişi başına 2.822 dolar düşer. Bu, Türk lirası ile 85.281,91 TL yapar. Aylık olarak hesaplandığında kişi başına 7.206 TL o

Zekâtın ihyâsı ümmetin ihyâsıdır

İslâm'ın ibadet ve sosyoekonomik düzeninin sütunlarından biri olan zekât, hemen bütün İslâm dünyasında felçli bir vücut haline gelmiştir.Çeşitli mallarda nisabın doğru hesaplanması, havaic-i asliyenin doğru tespiti, zekât matrahındvan nelerin düşüleceği (en önemlisi de alacak ve borç konusu), günümüz şartları ve gelişmeler karşısında zekâtın nasıl,

Nasıl parti

Siyasi partilere İslâmî hüküm ve değerlendirme penceresinden bakıldığında şunları görmeksöylemek mümkündür:Siyasi partiler on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıktığı için bundan önceye ait İslâm bilgi ve hüküm kaynaklarında partilerle ilgili açık, doğrudan bilgi ve hükmün bulunmaması tabiîdir. Siyasi partilerle ilgili hüküm, İslâm'ın genel ilkeleri ve ka

Asla dönmenin vakti

"Asla dönmeyi, insanı yaratan, özlerini huzurunda toplayan, şuur verip onlarla konuşan, 'Ben sizin Rabbiniz değil miyim' diye soran, 'Evet Rabbimizsin' diye cevap verdiğimiz, bu sözleşmeyi ruhumuza işleyen, sonra binlerce hikmetle insana dünya hayatını uygun gören" varlığın huzuruna geri dönmek diye anlarsak, ölümle asla dönüş herkesin nasibidir, k

Dünya cennet olur mu

Cennet mutlak (kayıtsız, şartsız, görecesiz) ve ebedî mutluluk olduğuna göre dünyada ferdin, topluluğun ve insanlığın refah, sıhhat, afiyet ve saadeti zirvede bile olsa -ki, bu da mümkün değildir, olmamıştır ve demek ki, olmayacaktır- muhal farz olsa bile geçici, göreceli ve kimilerine özel olacağı için dünya cennet olmayacaktır.Mecâzî olarak "düny

Niçin tefrika, nasıl uzlaşma

1. a) Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle -bu bakımdan- farklı bir değişme görülmüyor. Bir dinin içindeki mezheplere mensup guruplar içinden de yalnızca Sünniler ile Sünnî olmayanalar arasında, iki tarafın da hikmet yoksunu veya kötü niyetli sözde önderleri sebebiyle nispeten dozunu artt

Birlik mi beraberlik mi ve nasıl

Yirmi yıl kadar önce bir okuyucum Ensar Vakfı'nın İslâm hizmetine yönelik birleştirici ve kuşatıcı hareket anlayışını söz konusu ederek şöyle diyordu: "Görebildiğim kadarıyla mevcut cemaatler ve vakıflar da kendileri için aynı şeyleri söylüyorlar. Böylece bir kısır döngü oluşuyor. İşte benim üzüldüğüm konu da bu. Bu ortam içinde herkes kendi cemaat

Devlet Sıhhat Aşk

; relpreload; asscript, ; relpreload; asscript, ; relpreload; asstyle, ; relpreload; asscript, ; relpreload; asstyle, ; relpreload; asscript, ; relpreload; asstyle, ; relpreload; asscript lb: 1 x-mserver: 2201 x-origin-server: nginx1.18.0 (Ubuntu) server: MNCDN-2132 x-edge-location: DE-372 x-mnrequest-id: 0789e9e1cc6fd04bde242c8c71fb6fab x-cache-ag

Neler yapılabilir

"Yalnız Hamas hür, başka hür yok" diyorlar ya el-hak doğru; her ülke bir şekilde bir yerlere bağlı, adım atacağında birçok hesap yapmak durumunda, gruplar, şirketler, holdingler de öyle, "esir, köle"; faydanın, çıkarın, kârın, büyümenin esiri; "ya tedarik edemezsem, ya satamazsam, ya ambargoya maruz kalırsam" diye düşünüp duruyorlar. Bütün bunlar,