Hayrettin Karaman Tüm Köşe Yazıları

164 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gençlerle diyalog

Bir İslâmî STK, gençlerle istişareden sonra bazı notları paylaşmış. Bu konuyla ilgilenmiş, düşünmüş, yorulmuş bir arkadaşa bu notları gönderdim, düşüncesini sordum; o da bana yazdı. STK için (S), arkadaşım için (A) kodlarını kullanarak paylaşıyorum. Arkadaşım, doğru bulduğu cümlelere açıklama yazmamıştır. Elbette her iki tarafın da tartışmaya, eleş

01.01.2023
45 0 0

Afganistan'da kızların okuma yasağı

Afganistan'da Taliban iktidarının ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istediği medyada haber ve tartışma konusu oldu.Şu bilgi de zamanında medyada yer almıştı:"Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan'da yönetime gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti. Tali

25.12.2022
41 0 0

Hesaplaşma zamanı mı, nasıl

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - Hesaplaşma zamanı mı, nasılİnsanlığın babası, cennette ne güzel yaşarken Allah Teâlâ'nın sınırlamasına riayet etmeyince ilgili ifadelerin özeti olarak: "Hadi sen ve neslin, yeryüzünde biraz deneme geçirin, sonra hak etmiş olarak cennete veya cehenneme gelin" denmiştir.Sonra iki oğlundan biri diğerini kıskanmış ve kas

18.12.2022
44 0 0

Tasavvuf

SoruTasavvufun İslâmîliği öteden beri tartışılıyor, siz bu konuda ne düşünüyorsunuzCevapTasavvuf camiasının ortaya koyduğu bilgi ve dinî davranış, camianın dışında olanlara yabancı gelmeye başladığı günlerden beri tasavvufun İslâm'daki yeri tartışılmıştır. Tasavvufa kelâm ve fıkıh penceresinden bakanlar -farklı anlama, yorumlama ve uzlaştırma usull

11.12.2022
41 0 0

Çifte cinsiyet veya üçüncü cins

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - Çifte cinsiyet veya üçüncü cinsFıkıh kitaplarımızda "hunsâ" diye bilinen ve kendisinde erkeklik ile dişilik organlarının birlikte bulunduğu veya ikisinin de belirli olarak bulunmadığı kimseler ile cinsiyetlerini değiştirenlerin dinî durumları son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başladı. Bu neviden bir soru listesini ma

04.12.2022
48 0 0

Farklılaşma, parçalanma ve uzlaşma üzerine

Farklılaşma ve parçalanmanın sebepleri ile uzlaşma ve bütünleşmenin yolu soruluyor.Cevap olarak düşüncem şudur:a) Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle -bu bakımdan- farklı bir değişme görülmüyor.b) Bir dinin içindeki mezheplere mensup guruplar içinden de yalnızca Sünniler ile diğerleri ar

27.11.2022
70 0 0

Uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretinin cezası

SoruKur'an'da uyuşturucu maddelerin haram ve yasak olduğuna dair bir ayet yok, hadislerde de yok; şu halde neye dayanarak uyuşturucu haramdır diyorsunuz ve bunun ticaretini yapanlara ceza verilmesini meşru görüyorsunuzCevapBöyle bir soruyu aklı ve vicdanı yerinde olan bir kimsenin sormasını mümkün görmüyorum, ama yine de bilgi tazelemek için bir ce

20.11.2022
55 0 0

Allah'ın hükmü, âlimlerin hükmü, Vehhâbîler

SoruSaygıdeğer hocalar,Ehlisünnet olmayı Kur'ân'la ilişkilendirmek için Kur'ân'da geçen "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin" ayeti gösteriliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ilk sünneti Kur'ân'ı anlamaktır. Çünkü Kur'ân, Hz. Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine iletildiği zaman Peygamber Efendimiz ilk olarak Kur'ân'ı anladı ki, dini öğre

13.11.2022
53 0 0

DÜNYA ÇAKOP

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - DÜNYA ÇAKOPAşağıda tanıtım yazısına yer verdiğim Sayın Zuhal Öztürk ve çalışma arkadaşlarının kurduğu platformdan haberim, ancak bir dostun bilgi vermesi sayesinde oldu. Bu kadar önemli işler başaran bir platformun ve onun uzantısı olan kuruluşların tanınmasını faydalı gördüm ve sunuyorum:DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA P

06.11.2022
58 0 0

Tecdidden İslâmcılığa

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - Tecdidden İslâmcılığa"Allah Teâlâ bu ümmete, her yüzyılda bir, dinini yenileyecek kimseler gönderecektir" mealindeki hadiste geçen "men yuceddidu: yenileyecek olan" ifadesinden türetilen "müceddid" ile bu kelimelerin mastarı olan "tecdid", zamanla lügat mânâsını aşan mânâlar kazanmış ve birer İslâmî terim haline gelm

30.10.2022
63 0 0