Hayrettin Karaman

Yeni Şafak

Ahlâk kirli bilgi kirli

Ne evrensel ahlâk kaldı ne de İslâm ahlâkı. Kimileri, artık Batılıların Müslümanlardan daha ahlâklı olduklarını söylüyor ve onları övüyorlar. Ahlâka hayat düzeni, disiplin, bireysel dürüstlük vb. kriter- lerinden bakarsanız buna bir ölçüde hak verebilirsiniz ama genelleme yanlıştır. Oralarda bilhassa ABD'de her türlü ahlâk kirliliği kol geziyor.Uzu

Şeriat niçin tartışılıyor yâhû

Ülkeye şeriat düzeni mi geliyor, ufukta böyle bir ihtimal (ötekilere göre tehlike) mi var İnsanlar Müslüman olacak da şeriat buna mani mi oluyor Modern insanın takıldığı, hocaların da çare aradığı birkaç konu var, bunlar şu veya bu yöntem ile şeriattan kaldırılsa, değiş-tirilse; "içki, zina, kumar, yolsuzluk, hırsızlık, zulüm, israf, faiz, çıplaklı

Dört ayaklı ısırıyor, iki ayaklı yakıyor

Başlıktaki dört ayaklıdan köpekleri, iki ayaklıdan da anız yakan insan suretindeki yaratıkları kastediyorum. Canlının konuşur olması, yemesi içmesi, cinsel hayat yaşaması, üremesi insan olması için yetmiyor; akıl, ahlak, din ve san'at ile ilişkisine de bakmak gerekiyor; çünkü bu dört özellik hayvan-larda yoktur, diğer maddi, biyolojik özellikler on

Bir hadiste İslâm ve kardeşlik

Ebû Hureyre bize aktarıyor Resul'den 'Bir Müslüman tarifi', düşmesin kalpten dilden:"Birbirinize haset etmeyin, buğzetmeyin Almak değilse niyet artırmaya gitmeyin,Öfke ile sırtları dönmeyin aranızda Razı olup bekleyin bozmadan sıranızdaBir kardeşiniz alım satım yapmışsa eğerAman onu bozmayın, artırıp fiyat, değerKardeşler olarak siz Hakk'a gözel ku

İki bayram hatırası

Güzel bir bayramlaşma usulüne Yalova'nın bir köyünde (Termal'in bir mahallesi oldu şimdi) şahit olmuştum; o zamanlar yazları o köyde geçirdiğim için takip eden yıllarda alıştık ve uygulama devam etti.Bayram namazını kılınca cami imamı veya köyün en saygın yaşlısı çıkıp bahçede ayakta duruyor, rütbesi -diyelim- ondan sonra olan imam veya yaşlı kişi

Cuma cemaatine duyurulur!

Cuma namazı için camiye gidildiğinde şu manzara görülüyor:Cami içinde ya caminin imam hatibinin ya şehrin vaizinin veya müftüsünün konuşması var. Cami cemaatinin azami üçte biri içeride, diğerleri elden geldiğince geç katılmak üzere yolda belde, gelenlerin önemli bir kısmı da cami dışında ellerinde, çok kimsenin akla ziyan kullandıkları telefonlarl

BM değil, Mekke Sözleşmesi

Cumhurbaşkanımız sıkça tekrarlıyor: "Dünya beşten büyüktür". Ne yazık ki, dünya düzeni "adalet, hak, hukuk yerine güç ve korku dengeleri üzerinde" durduğu için iki yüz civarındaki devlet içinden beş tanesinin dediği oluyor. Bu beş tanesi de kendi çıkarları ve bağlantılarından başka bir şey düşünmüyor, kime dokunmuş olursa olsun zulmü engellemek içi

Üç sarhoşun hikâyesi

Ehl-i Sünnetin iman-amel anlayışına göre bir fiilin haram veya helâl olduğunu inkâr etmeden haram ise onu işleyen kimse dinden çıkmaz ve cehennemde de devamlı kalmaz.Allah Teâlâ lütfen samimi tevbeleri kabul buyurur.Pek çok kulunu tevbe şartı da olmadan dilerse cennetine koyar ve bu istisnâî bir lütuftur, O'nun engin rahmetinin bir tecellîsi olur.B

Birliğe çağrı

-Bursa'dan bir okuyucum, benim de yakından ilgilendiğim bir vakfın, "İslâm hizmetine yönelik birleştirici ve kuşatıcı hareket anlayışını" söz konusu ederek şunları kaydediyor: "Görebildiğim kadarıyla mevcut cemaatler ve vakıflar da kendileri için aynı şeyleri söylüyorlar. Böylece bir kısır döngü oluşuyor. İşte benim üzüldüğüm konu da bu. Bu ortam i

Köle ve cariye meselesi

İslâm'ın yumuşak karnı sanılan veya böyle takdim ve telkin edilen bazı konular vardır, bunlardan biri de kölelik ve cariyeliktir. Bu konuda kafası karıştırılmış veya kendisi kafa karıştırmak isteyen bir kişiden gelen sorularla cevaplarını takdim ediyorum:Ahzab 59. ayette tefsirde cariyelerin başörtüsü takmaması gerektiği belirtiliyor. Burada hür ka