Hayrettin Karaman Tüm Köşe Yazıları

143 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsan haddini bilmeli

SoruRahman 33 meali..."Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin hududundan geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa, haydi geçin gidin bakalım! Şunu bilin ki, onları ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve bilgi ile geçebilirsiniz."Buradaki huduttan ne anlamalıyız ve uzaya gitmek ile ilgili nasıl yorumlanmalıdırAllah'a emanet olun. (O.S.)CevapKur'ân

07.08.2022
4 0 0

-Cinsiyet -Dünyada mutluluk

SoruÇift cinsiyetli yaratılanları ve doğuştan eşcinselliği neyle açıklayacağız Kur'ân'da, "Biz erkek ve dişi yarattık" diyor.CevapAllah Teâlâ insanı erkek ve dişi yaratmıştır. Üreme ve yaşama bakımından da her birinin karşı cins ile evlenip aile olmaları -sayı bakımından- mümkün ve yeterli olmaktadır, bir denge vardır.Çift cinsiyetli olanların çoğu

31.07.2022
17 0 0

Aidat, kesinti, miras, inşaat sözleşmesi

SoruMuhterem hocam, 22 Mayıs yazınızda sendika ile ilgili soruda eksikhatalı bilgi var, dolayısıyla cevap da arzulanan cevap olmamıştır. Soruda bahsedilen konunun aslı şudur: Memur sendika üyelerinden ayda 40-50 lira civarı aidat kesilmektedir. Üç ayda bir devlet tarafından bu üyelere 400 TL sendika ödeneği ödenmektedir.... SelametleCevapCevap soru

24.07.2022
19 0 0

Bir sûfî âlim ile bir vehhâbî hocanın tartışması (3)

Ahmed b. İdrîs'in etkili açıklama ve cevapları karşısında nihayet tartışmanın karşı tarafı olan Kubeybî'nin söyleyecek sözü kalmıyor, Abdullah b. Sürur imdadına yetişiyor ve elindeki yazılı metni işaret ederek "Bunun arkadaşlarının, tabilerinin neler yaptığı burada yazılı, onları unuttun mu" deyince Kubeybî devam ediyor, elindeki notlara bakarak İb

17.07.2022
19 0 0

Tefrika ve tekfir (gavur oldun demek) ümmetin başına belâdır (2)

Bayram mesajı olarak aşağıdaki dörtlükle yetinip geçen pazarın yazısının devamını vereceğim.Nefis azgın bir koçtur onu Hakk'a kurban etHakka kulluk, emmâre nefsine de isyan etİrci'î emrin alıp Hakk'a koşan kullaraKatılmak için dersi ilim edeb irfan etTartışmaEl-Kubeybî söze başladı, bir girişten sonra Muhammed b. Abdulvehhâb'ın (1703-1792) insanlar

10.07.2022
12 0 0

Tefrika ve tekfir (gavur oldun demek) ümmetin başına belâdır

Ebü'l-Abbâs Ahmed b. İdrîs el-Hasenî el-Arâişî el-Fâsî (ö.12531837) Faslı, İdrîsiyye tarikatının kurucusu, İslamî hareket öncüsü, müceddid bir mutasavvıftır. Öğrencisi meşhur Senûsî gibi Selefî İslâm anlayışı ile tasavvufu uzlaştırmaya ve ümmeti bölen gereksiz ihtilafları tefrikaya varmadan çözmeye çalışmıştır. Ne yazık ki, hemen her zaman olduğu g

03.07.2022
17 0 0

Ortaklık, enflasyon, kusurlu mal

SoruBazen evimizin bazen de yönettiğimiz yerlerin sorumlusu olarak bir usta ile anlaşarak işler yaptırmaktayız. Ancak bu işleri yaptırırken usta ile anlaştığımız iş A kalitesinde iken iş sonunda B kalitesinde veyahut 100 birim anlaşmışken 90 birim tarafımıza teslim edilmektedir. Neden böyle olduğunu sorduğumuzda fiyatlar arttı veya zaten ucuza yapt

26.06.2022
19 0 0

Düşünce hürriyeti, hoşgörü ve tahammül

Bu üç konuda onlarca yazı yazdım.Din, kültür ve medeniyetimize göre hoş olmayan bir şeyi hoş görenler "hoş körüdür" diye yazdım."Hoş, caiz, meşru, helâl olmayan bir şeyi ve davranışı usulüne göre değiştirmek, meşru hale getirmek vazifemiz vardır, eğer mevcut rejimde ve şartlarda bunu yapamıyorsak hoş görmek yerine tahammül edebileceğimizi" yazdım.T

19.06.2022
33 0 0

GES hakkında

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre GES'in mahiyeti şudur:"Bakanlığımızca, vatandaşlarımızın tasarruflarını Türk Lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri 15 Haziran 2022 tarihinden itib

12.06.2022
27 0 0

İslâmî finans ve Katılım Bankaları Kanunu

Ortak üretim, yatırım ve ticaret ağırlıklı olmak ve faizin hiçbir şekline ve miktarına yer ve yol vermemek şartıyla çalışan İslâmî finans kuruluşlarına ve bu meyanda aynı mahiyette ve nitelikte katılım bankalarına Müslümanların ihtiyacı tartışılamaz.Uzun zamandan beri faaliyet içinde olan önceki adı Özel Finans Kurumları, sonraki adı Katılım Bankal

05.06.2022
63 0 0