Hayrettin Karaman Tüm Köşe Yazıları

160 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çifte cinsiyet veya üçüncü cins

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - Çifte cinsiyet veya üçüncü cinsFıkıh kitaplarımızda "hunsâ" diye bilinen ve kendisinde erkeklik ile dişilik organlarının birlikte bulunduğu veya ikisinin de belirli olarak bulunmadığı kimseler ile cinsiyetlerini değiştirenlerin dinî durumları son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başladı. Bu neviden bir soru listesini ma

04.12.2022
17 0 0

Farklılaşma, parçalanma ve uzlaşma üzerine

Farklılaşma ve parçalanmanın sebepleri ile uzlaşma ve bütünleşmenin yolu soruluyor.Cevap olarak düşüncem şudur:a) Toplumumuzda farklı dinlere mensup gruplar arasında gittikçe derinleşen ve eskiden olana nispetle -bu bakımdan- farklı bir değişme görülmüyor.b) Bir dinin içindeki mezheplere mensup guruplar içinden de yalnızca Sünniler ile diğerleri ar

27.11.2022
18 0 0

Uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretinin cezası

SoruKur'an'da uyuşturucu maddelerin haram ve yasak olduğuna dair bir ayet yok, hadislerde de yok; şu halde neye dayanarak uyuşturucu haramdır diyorsunuz ve bunun ticaretini yapanlara ceza verilmesini meşru görüyorsunuzCevapBöyle bir soruyu aklı ve vicdanı yerinde olan bir kimsenin sormasını mümkün görmüyorum, ama yine de bilgi tazelemek için bir ce

20.11.2022
19 0 0

Allah'ın hükmü, âlimlerin hükmü, Vehhâbîler

SoruSaygıdeğer hocalar,Ehlisünnet olmayı Kur'ân'la ilişkilendirmek için Kur'ân'da geçen "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin" ayeti gösteriliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ilk sünneti Kur'ân'ı anlamaktır. Çünkü Kur'ân, Hz. Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine iletildiği zaman Peygamber Efendimiz ilk olarak Kur'ân'ı anladı ki, dini öğre

13.11.2022
19 0 0

DÜNYA ÇAKOP

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - DÜNYA ÇAKOPAşağıda tanıtım yazısına yer verdiğim Sayın Zuhal Öztürk ve çalışma arkadaşlarının kurduğu platformdan haberim, ancak bir dostun bilgi vermesi sayesinde oldu. Bu kadar önemli işler başaran bir platformun ve onun uzantısı olan kuruluşların tanınmasını faydalı gördüm ve sunuyorum:DÜNYA ÇOCUK VE AİLE KORUMA P

06.11.2022
28 0 0

Tecdidden İslâmcılığa

Yeni Şafak Hayrettin Karaman - Tecdidden İslâmcılığa"Allah Teâlâ bu ümmete, her yüzyılda bir, dinini yenileyecek kimseler gönderecektir" mealindeki hadiste geçen "men yuceddidu: yenileyecek olan" ifadesinden türetilen "müceddid" ile bu kelimelerin mastarı olan "tecdid", zamanla lügat mânâsını aşan mânâlar kazanmış ve birer İslâmî terim haline gelm

30.10.2022
25 0 0

Promosyon dâhil birkaç soruya cevap

Yeni Şafak HAYRETTİN KARAMAN - Promosyon dâhil birkaç soruya cevapYen Şafak'ta 25 yıl farklı konularda köşe yazısı yazdıktan sonra yorgunluk ve hastalığım yüzünden haftada bir gün ve ilmini yaptığım konuda, gelen sorulara cevap şeklinde yazmaya karar vermiştim. Soru adresime yeterli soru gelmediğinde farklı yazılar da yazıyorum, ama soru gelirse k

23.10.2022
25 0 0

Kıyafetin Müslümancası

"Her türlü ibadeti, hayatı ve ölümü âlemlerin Rabbi Allah için olan" Müslümanın bu inanç ve şuurunun kılık kıyafetine de yansıması tabiidir. İslâm yalnızca iman ve ibadetten ibaret olmayıp fert ve toplum hayatının bütününü kuşattığı için kıyafetin kültürel yönü de İslâm'ı ilgilendirmektedir. Bu sebepledir ki Fahr-i Kâinat (s.a.), kılık kıyafetin in

16.10.2022
23 0 0

Hayvanı şoklayarak kesmek İslam'a aykırı mı

Sevgili Serdar Tuncer, "Er yarın Hak divanında belli olur" başlıklı yazısında (4 Ekim 2022) benim ismimin geçtiği şu parçaya yer veriyor:"İsmail Kılıçarslan'ın o şahane tespit cümlesinden hareketle 'kendisini Allah'ın dininin Türkiye distribütörü' zanneden bir takım zevata eleştiri için bir video çekip yayınladık Mymecra'da. Ebubekir Sofuoğlu Hoca

09.10.2022
25 0 0

İki ucun ortası

Yeni Şafak HAYRETTİN KARAMAN - İki ucun ortasıSon günlerde birkaç köşe yazısında İslam'da hürriyet kavramı ve uygulamasını ilgilendiren uç ifadelere rastladım.Bir uca göre İslam'da helal-haram ihlalinin kontrolü, cemiyet düzeni, ahlak düzeni, siyasi düzen diye bir şey yok. Bir toplumda dileyen dilediğine inanır veya inanmaz, kimse kimsenin hayat t

02.10.2022
24 0 0