Yılmadan yorulmadan...

Bugün yazacaklarımı benzer şekilde daha önce de yazdım; muhtemelen Gazze sükun buluncaya kadar müteaddit defalar yazmaya da devam edeceğim. Çünkü bugün en çok yapılması gereken şey, en hayati iş bu. Her birimizin elindeki imkanlarla kendine ve ulaşabildiği herkese bu hatırlatmaları yapması gerekiyor.Neden söz ediyorum, neyi hatırlatacağız insanlaraGazze'de zulüm başladığından beri pek çoğumuzu ele geçiren bir kolaycılığı, "Üzülüyoruz ama çaresiziz, elimizden bir şey gelmiyor!" yakınmalarını ortadan kaldıracak hal çarelerini hatırlatacağız. Düşman durmuyor, zulmünden geri adım atmıyorsa, biz de durmayıp imkanlarımızı zorlayacağız, gerekenleri yapacağız.Öncelikle Gazzede (ve elbette başta Doğu Türkistan olmak üzere zulümlerin işlendiği her yerde) yaşananlara alışmayacağız, zulmü kanıksamayacağız, ilgimizi canlı tutacağız. Zulmü dillendirmeye, aşikar etmeye, mazlumun yanında durmaya ve sesini duyuramadığı yerlere duyurmaya ısrarla, inatla, sebatla devam edeceğiz. Siyonist israil'in kanlı yüzünü, karanlık zihniyetini, gözü dönmüş yönetimini, zalim ordusunu ifşa etmek üzere bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mazlum ama herkesten daha yiğit Filistin halkının acılarını, ihtiyaçlarını ve büyük mücadelesini istikrarla dünyaya duyurmayı günlük bir görev olarak aksatmadan sürdüreceğiz. Bunun için gerekli her türlü materyali üreteceğiz, sosyal medya imkanlarımızı seferber edeceğiz ve takipte kalacağız. Bunu yaparken özellikle sosyal medyada bize ulaşan haber ve görüntülerin doğruluğunu araştırmaktan, doğru kaynakları kullanmaktan ve algı oyunlarına, manipülasyonlara gelmeden, tuzaklara düşmeden uyanık kalarak faaliyet göstermeye, gerçekleri yaygınlaştırmaya dikkat göstereceğiz.Bölgede faaliyet gösteren güvenilir yardım kuruluşlarına imkanlarımız ölçüsünde az çok demeden maddi yardımda bulunacağız, destek olacağız. Yardımların engellemeler sebebiyle yerine ulaştırılamadığı yönündeki haberlerin bizi gevşetmesine izin vermeyeceğiz. Yerine ulaşan yardımlar da var ve bize düşen bölgede ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin hazır tutulmasını sağlamaktır.Gerek spontan gelişen, gerekse çeşitli sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği