Türkiye'nin enerjisi

Enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve arz güvenliğinde yüksek oranda dışarıya bağımlı olmanın ekonomi için nasıl bir tehdit olduğunu Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa ülkeleri derinden hissetti.Her ne kadar günümüzde enerji arz güvenliği ile ilgili bir kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin sağlanması için her zaman hazırlıklı olmak gerekir.ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜMETürkiye'nin bir yandan kendi kaynakları ile enerji arz güvenliğinde dışarıya bağımlılığını azaltması ve enerjinin daha düşük maliyetler ile sağlanması diğer yandan bulunduğu konum dolayısıyla enerji ticaretinden de gelir sağlayıp enerji için yıllarca ödediği yüksek faturadan artık kurtulması gerekiyor.Şu bir gerçek ki, enerji tüketimi ve üretim arasında güçlü bir ilişki var. Yani enerji tüketimi arttıkça üretim dolayısıyla ekonomik büyüme daha çok hızlanır. Bu güçlü ilişki özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde daha görünür haldedir.Dolayısıyla, enerji tüketimi ekonomik büyümenin, yüksek GSYH'nin ve dolayısıyla yüksek kişi başı gelirin temel itici gücü olduğu için, yüksek enerji faturasının neden olacağı yüksek cari açık nedeniyle üretimden, büyümeden, yüksek GSYH'den ve kişi başı gelirden vazgeçmek ekonomik anlamda ciddi bir kayıp olacaktır.Özellikle de Türkiye gibi orta gelir grubunda olup yüksek gelirli ülkeler grubuna çıkmak için çaba harcayan ülkelerde üretim ve enerji tüketimi arasında bir dilemmanın yaşanmaması hayati derecede önemlidir.TÜRKİYE'NİN DOĞALGAZ BORU HATLARITürkiye'nin doğalgaz arz güvenliği başta olmak üzere enerjide son 40 yıllık dönemde hayata geçirdiği çok önemli projeler oldu. Bakü-Tiflis-Erzurum