Erdal Tanas Karagöl

Yeni Şafak

Ülke risk priminin önemi

Ülke ekonomisinin kredibilitesini ülke risk primi ve kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlar belirlemektedir.Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notlara olan güvensizlik ve adil olmayan kararları nedeniyle ülke risk primi birçok açıdan önemli hale gelmektedir.Bu yüzden, ülke risk primi adeta ülke ekonomisinin barometresidir

İhracatın vazgeçilmezliği

İhracat, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerden birisi durumundadır. Ekonomik büyümenin hızlandırılması, cari dengenin sağlanması ve artan GSYH ile kişi başı gelirin arttırılması için ihracat 1980 yılından beri en stratejik göstergelerden birisi haline geldi.Yaşanan ekonomik krizlerde ve dünya ekonomisinde yaşanan ekonomik daralmalarda ihracatın

Enerjide iş birliği

Dünyada enerji alanında işbirliği, birçok açıdan önemli bir hamle anlamına gelmektedir. Petrolün merkezde olduğu dönemlerde kurulan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ya da kısaca OPEC ile, farklı bölgelerden farklı petrol üreticilerinin bir araya gelmiş olması enerji işbirliği için önemli bir adım olmuştur.Bilindiği üzere, OPEC ülkeleri petrol arzı

Bölgesel işbirlikleri değişir mi

Geçmişte kurulan kurumlar ve ortaya çıkan işbirlikleri için var olan hususlar yeni dönemde yeni itici güçlerle yeni işbirliklerine yol açabilir. Peki, yeni dönemde işbirliklerini belirleyecek önemli alanlar ne olabilirYENİ DÖNEM VE YENİ İŞBİRLİKLERİEnerjinin yeni işbirlikleri için önemli bir itici güç olacağı görülmektedir. Enerjinin ekonomiler içi

Türkiye- Almanya ekonomik ilişkileri

Almanya, sahip olduğu 3,8 trilyon Euro GSYH büyüklüğü açısından dünyada 4. sırada yer aldığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde de en büyük ekonomi unvanına sahiptir. Almanya, 2022 yılında 1,564 milyar Euro ihracat ve 1,488 milyar Euro ithalat yaparak 3 trilyon Euro üzerinde ticaret hacmine ulaşmıştır. Almanya'nın dünya ülkelerine ihracatı son

Uluslararası hizmet ticareti

Dünyada artık yalnız mal ticareti değil hizmet ticareti de çok önemli hale geldi. Türkiye'de de başta eğitim olmak üzere, sağlık, müteahhitlik, lojistik, kültürel faaliyetler yani dizi film, yatırım, bilişim ve fuarcılık bu anlamda öne çıkan önemli hizmet alanlarıdır.Bu kapsamda Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen ICEF fuarına Ticaret Bakanl

Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek

Dünya Bankası, ülkeleri gelir gruplarına göre sınıflandırırken, yüksek gelirli, orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler olarak ayırmaktadır. Bu sınıflanma için de belli kişi başı gelir dilimlerini kullanmaktadır.Dünya Bankası'nın 1 Temmuz 2023 tarihinde açıkladığı yeni verilerine göre kişi başı geliri 1.135 doların altında olan ülkeler düşük gelirli

12. Kalkınma Planı

Türkiye ekonomisinde 1963 yılında başlayan Kalkınma Plan uygulaması ile 2023 yılının sonuna kadar 11 Kalkınma Planı hayata geçirilirken, 2024-2028 yıllarını kapsayan 5 yıllık 12. Kalkınma Planı da uygulanmak üzere sırasını bekliyor.Geçmişte hazırlanan ve uygulanan 11 Kalkınma Plan'ına baktığımızda söz konusu dönemde var olan ekonomik ve sosyal soru

Kalkınma Planları

KALKINMA PLANLARI'NIN ÖNEMİ1963 yılından beri hazırlanan Kalkınma Planları, hem kapsadığı yıllara ait temel makro ekonomik ve sosyal göstergeleri için hedef belirlenirken hem de tüm alanlarda yani ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sosyal güvenlikte, adalette ve diğer birçok alanda gelişmeyi hedefleyen ve uzun vadede uygulanacak politikaları

Türkiye ekonomisinde 100 yıl

Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörü teşvik eden liberal politikalar hedeflenmiş olsa da bu dönemde dünyada ortaya çıkan 1929 ekonomik bunalımı ve 2. Dünya Savaşı'nın neden olduğu belirsizlikler nedeniyle özel sektörün yapamayacağı yatırımların devlet eliyle sanayileşme ile devletçilik en zirve dönemini yaşadı. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'n