Erdal Tanas Karagöl

Yeni Şafak

Türkiye tasarruf yapmalı

Türkiye ekonomisinin en temel sorunu tasarruf eksikliğidir. 2024 yılında Türkiye ekonomisinde tasarrufların GSYH içindeki payı yüzde 29,6 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken bu oranının yüzde 30,5 oranı kamu tarafından sağlanmakla birlikte özel kesim tasarrufun GSYH içindeki payı yüzde -0,9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla

Enerjide bağımsız olmak

Cari açığın azaltılmasının enerjide dışa bağımlılık oranının düşürülmesi ya da enerjide tam bağımsız olmak ile gerçekleşeceği ortadadır.Şu bir gerçek ki, üretim arttıkça daha çok enerji tüketimi gerçekleşeceği için enerjiye olan ihtiyaç her gün artacaktır. Artan enerji ihtiyacının ithalat ile sağlanmasının cari açığı körükleyeceği de bir gerçektir.

En çok aranan, eleman temininde güçlük çekilen ve istihdam artışı beklenen meslekler

Bir ekonomide işverenlerin çalışanlarda aradığı yeterli mesleki ve teknik bilgi ve iş tecrübesi istidam için önemli niteliklerdir. Bu amaçla İŞKUR tarafından gerçekleştirilen 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Raporu yayımlandı. Bu araştırmada işyerlerinin yapısal özellikleri, çalışan sayıları, açık işleri, temininde güçlük çektikleri meslekler

Ekonomik birliktelik neden önemlidir

Dünyada çok sayıda ülkenin bir araya geldiği grup, inisiyatif, organizasyon ve birliktelik bulunmaktadır. Bu organizasyonlara bakıldığında, her bir oluşumun arkasında farklı motivasyonların olduğu görülecektir.Avrupa Birliği, entegrasyon açısından tüm dünyada en ileri seviyede entegrasyon aşamalarını gerçekleştiren bir birliktir. İlk olarak ekonomi

Enflasyonun kötülükleri

Enflasyon, başta ülke ekonomisinde olmak üzere birçok alanda ciddi tahribatlara neden olmaktadır.Şöyle ki; Öncellikli olarak enflasyon yani sürekli fiyat artışları ülkede insanların satınalma gücünü zayıflatmakta, yaşam standartlarını ve gelecek ile ilgili beklentileri tehdit etmektedir.Enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerli para değer kaybet

Yerel seçimlerde ekonominin etkisi

Ekonomi, seçim kazanmada ya da kaybetmede dün ne kadar önemli olduysa bugün de önemini korumaktadır. Geçmiş yıllarda ekonomide yaşanılan sorunlar ve neden olduğu ekonomik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle, AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde en öncellikli alanlardan birisi ekonomi olmuştu. Çünkü ekonomide sağlanacak istikrar, siyasi istikrar

Yerel yönetimlerden beklentiler

Dün gerçekleşen yerel seçimler için, siyasi partilerin seçim öncesi açıkladıkları beyannamelerinde önemli vaatler öne çıktı. Kısaca bir bakacak olursak;DEPREME HAZIRLIKDün yapılan 31 Mart yerel seçimleri için kullanılan kampanya-larda depreme hazırlık özellikle İstanbul seçimleri için öne çıkan önemli konuların başında geldi. Başta İstanbul'da olma

Demografik dönüşüm

TÜİK tarafından yaşlı nüfus verileri açıklandı. Bu veriler, Türkiye'de 65 ve üzeri nüfus olarak adlandırılan yaşlı nüfusun arttığını gösteriyor. Açıklanan bu verilere göre, 2018 yılında yaşlı nüfus 7 milyon 186 bin 204 kişi iken, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştığı görülmektedir.Yaşlı nüfus sayısı arta

Ekonomilerde güç dengesi ve yeni arayışlar

Küresel ekonomide üretim, ticaret, finans, nitelikli işgücü, nüfus, enerji ve daha birçok alanda ağırlık merkezinin batıdan doğuya kaydığı bir süreci yaşıyoruzŞöyle ki:Dünya pazarlarında rekabet etmek için gerekli olan düşük maliyetli üretimin doğuda olduğu batıda olan birçok üretim merkezinin doğuya kaydığı görülmektedir. Ekonomik güç için gerekli

Türkmenistan'ın enerjide artan önemi

Türkmenistan sahip olduğu doğal gaz rezervleri ile dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler olan Rusya, İran ve Katar'dan sonra gelmektedir. Ancak, Türkmenistan sahip olduğu yüksek doğalgaz rezervlerini farklı gerekçeler ile beklediği ölçüde uluslararası piyasalara ulaştıramamaktadır.TÜRKMENİSTAN DOĞALGAZI HANGİ ÜLKELERE İHRAÇ EDİYORTürkme