Cem Kılıç

Milliyet

Sosyal hareketlilik ve gelir eşitsizliği

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, hayattaki şansları hakkında en çok endişe duyan insanlar aynı zamanda daha az mutlu hissediyorlar.Bununla birlikte, araştırma sonuçlarına göre çalışma çağındaki OECD vatandaşlarının yaklaşık yüzde 65'i maddi açıdan ebeveynleri kadar güvende olamayacakların

Emeklilik için doğum borçlanması

Emekli olmak için temelde yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarını sağlamak gerekiyor. EYT ile birlikte ilk kez 8.9.1999 ve öncesinde sigortalı olmuş kişiler için yaş şartı kaldırıldı. İlk kez 1 Nisan 2008 ve sonrasında sigortalı olmuş kişiler için ise sigortalılık süresi şartı söz konusu değil. Ancak prim gün sayısı şartı tüm s

Dövizle ücretin sınırları neler

Ücretin döviz üzerinden kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı, böyle bir durumdahangi para cinsinden ödeneceği, sözleşme döviz yasağı kapsamındaysa uygulanabilecek yaptırımlar tartışma konusu. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'e göre,"Türkiye'de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri; aşağıda belirtilen

Kıdem tazminatı tavanı arttı

Kıdem tazminatı, çalışma hayatının en önemli konularından biridir ve işçiler için işten ayrıldıktan sonra ekonomik bir güvence sağlar. Bu hak, işsizlik dönemlerinde veya emeklilik gibi hayatın dönüm noktalarında mali destek sunar. İşverenler için ise, işgücü maliyetlerinin bir parçasıdır. Bu sebeple işverenler ile işçiler arasında kıdem tazminatı k

Tedbir alınması şart! 'Yaşlanan nüfus' alarm zili demek

TÜİK Nüfus Araştırması, işgücü piyasası açısından önemli sonuçları ortaya çıkardı...Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubu nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66.5 iken 2023'te yüzde 68.3 olmuş. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubunüfusun oranı yüzde 26.4'ten yüzde 21.4'e gerilerken, 65 ve yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1'den

Sözleşmeye göre 'haklar'

Belirli süreli sözleşmeler ancak kanunda aranan objektif nedenler bulunması halinde yapılabilir ve bu nedenler bulunmadan yapılan belirli süreli sözleşmeler belirsiz süreli sayılır. Aynı şekilde işveren belirli süreli olamayacağını bildiği bir sözleşmeyi belirli süreli adı altında yaptıktan sonra, ilerleyen süreçte gerçekte belirsiz süreli olduğunu

Geç başvuru işsizlik parasını azaltır

İşsiz kalan bir kişinin ilk yapması gereken İŞKUR'a başvurmak. İşsizlik maaşı için E devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor. İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluştura

'Küresel istihdam'da 3 endişe kaynağı var

Küresel istihdamla ilgili bir rapor hazırlayan ILO, 2024 için endişeli. ILO G20 ülkelerinin çoğunda net gelirin azalmasına, küresel işsizliğe ve gelir eşitsizliğine dikkat çekiyor.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler Raporu'nun bu yılki versiyonu yayınlandı. Rap

Sözleşme feshinde 'ölçülü' olmak şart

İş ilişkisinin işçinin davranışları nedeniyle sona erdirilmesi noktasında davranışın ağırlığına göre farklı sonuçlar doğabilir. İşveren açısından objektif olarak iş ilişkisinin çekilmez hale geldiğinin, bu davranışların işverenden iş sözleşmesine devam etmesinin beklenemez olduğu durumlarda işverenin derhal fesih hakkı doğduğu kabul edilmektedir.Bu