Bahaddin Elçi Tüm Köşe Yazıları

47 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsana Saygı, Rahman'a Saygıdır

Allah Teâlâ Rahman'dır. Hayat kitabımız Kur'an'da hem "Rahman", hem de "insan" sureleri var. Kur'an da Rahman'dan tüm insanlara mesajdır. İnsan; her şeyi hikmetle, güzel, ölçülü, dengeli yaratan Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki halifesi, şaheseri, ayetidir. Esere saygı, Rahman'aYaratan'a saygıdır. Allah Teâlâ insanı "eşref-i mahlûkat", "ahsen-i takvim"

03.11.2022
41 0 0

Kur'an'ın ve Güneş'in Tutulması

Dünyadaki geçici yolculuğumuzda Güneş'e de, "Nur", "Furkan", "Hadi" olan Kur'an'a da muhtacız. Rahman Suresi'nde nimetler sıralanırken Kur'an başta, Güneş ve Ay da sonra zikredilir. Her ikisi de hayatımızı düzenliyor, aydınlatıyor. Hayatımızı düzenlemede, planlamada Güneş'e de, Kur'an'a da muhtacız. Rahman; bizi, Kur'an ve sünnet nimetleriyle terbi

27.10.2022
19 0 0

tevhit sözleşmemiz-2

Kulluk, vatandaşlık gibi siyasi, hukukî bir bağlılıktır; bölünemez, hayat gibi... Biz; itaatkulluk taahhütlerimizi yerine getirirsek, Rabbimiz de bize "cennet" vaadini yerine getirecek. Burada en çok dikkat etmemiz gereken, Rabbimize kullukta hiçbir şeyi, kimseyi ortak koşmamaktır. Çünkü "şirk en büyük zulümdür". (Lokman13) Hem de affedilmeyecek en

20.10.2022
24 0 0

Tevhit Sözleşmemiz

Sözlerin ve sözleşmelerin en değerlisi, önemlisi ve üstünü, "Lâ ilahe illallah" (Muhammed19) "Muhammed Resulullah" (Fetih29) tevhitşehadet sözleridir. "En değerli ilim de tevhit ilmidir." İslâm'ın özü, çekirdeği, temeli olan tevhit; hilafet (vekâlet) ve kulluk sözleşmesidir; Allah Teâlâ ile insanlar arasında... Tüm peygamberler tevhitle gönderilmiş

13.10.2022
26 0 0

Nebevi Kanaldan Haberler

Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla dünyamız bir anlamda küçüldü. Her gün binlerce olayı doğru veya yanlış bir şekilde izlemeye çalışıyoruz. Sonunda bir görüş, fikir ve hükme ulaşabiliyoruz. Doğru bilgi ve habere ulaşabildikçe de doğru "oku"yabiliriz; olayları da insanları da. Yoksa doğru okumalar yapamayız. Hele hele kitle iletişim araçlar

06.10.2022
41 0 0

Ailemiz Tehlikede -2

"Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun." (Tahrim6) "Ey Ademoğulları, size avret yerlerinizi örtecek bir elbise ve süslenecek bir elbise indirdik. Bu elbise sizi, şeytanın açılmasını istediği mahrem yerlerinizi örter." (Araf26) Araplar, Cahiliye döneminde Kâbe'yi çırılçıplak olarak tavaf ediyorlarmış. "Allah'a isyan ettiğimiz elbiselerle tavaf etmey

30.09.2022
37 0 0

Ailemiz Tehlikede -1

18 Eylül'de İstanbul'da ailenin korunması adı altında LGBT karşıtı bir gösteri yapıldı. Aile Bakanı, LGBT karşıtı gösteriyle ilgili olarak, "Temel insan haklarının korunmasından, nefret söylemlerinin yanlışlığından" söz etmiş. Bakan bu sözleriyle görevini yapıyor. Bize "iğrenç" gelen eylemler, yolunda olduğumuz "çağdaşlaşmaBatılılaşma", AB hukukuna

29.09.2022
38 0 0

Korkutarak Faydalanma-2

Sağ partiler; ülkemizdeki "hak-batıl" mücadelesini "sağ-sol" mücadelesi şekline indirgemek suretiyle hem dini sömürmeyi, hem de dindarları şaşırtmayıdesteğini almayı başarabilmektedir. Kendisini "hak" konumunda, solu da batıldüşman konumunda gösterebiliyor. Böylece İslam'daki "hak" ve "batıl" ölçütlerinikavramlarını değiştirerek, oynayabiliyor; hem

22.09.2022
42 0 0

Korkutarak Faydalanma -1-

26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 01.03.1926 tarihli, 765 sayılı Ceza Kanunu (md. 498), "Bir kimsenin her ne suretle olursa olsun, hayat veya ırz veya namus veya mal hakkında büyük bir zararla korkutularak, yararlanılması on beş seneden yirmi seneye kadar ağır hapis cezası"nı gerektiriyordu. Korkudan devleteadalete sığ

15.09.2022
31 0 0

İlahi mesajı doğru sunabilmek

Kur'an-ı Kerim'in bir adı da "Şifa"dır. Allah-u Teala'nın güzel isimlerinden birisi de "eş-Şifa"dır. "Kur'an; insanlara öğüt, gönüllere şifa, hidayet ve rahmettir." (Yunus57) "Kur'an, müminler için 'Şifa'dır. Rahmet'tir." (İsra82) Hem ruhanî, hem de cismani hastalıklara şifadır. Allah ve Resulü'nün bize hayat veren mesajlarına icabet etmeliyiz. (En

08.09.2022
31 0 0