Bahaddin Elçi Tüm Köşe Yazıları

29 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yalan ve Şeytan

Haramların yaygınlaştırılıp, helalleştirildiğinormalleştirildiği bir düzende ve zamandayız. Tağutlarınşeytanların egemenlik alanı giderek genişletiliyor. Dünyamızda küresel bir zulüm düzeni canımıza okuyor. Bu düzen yalan ile yürütülebiliyor. Yalan, şeytanın en güçlü silahı, belki de... "Ahir zamanda sadıklar yalancı, yalancılar da "doğru" sayılaca

23.06.2022
7 0 0

Yalnız Değiliz!-2

Ne yazık ki, nesillerimize bu eğitimi, Allah adınaadıyla vermemeye inat ediyoruz. Böylece; zamanımızda Firavun'un erkek çocuklarını, cahiliye döneminde de kız çocuklarının canlarına kastetmekten daha büyük bir cinayet işlendiğinin farkına varabilecek miyiz Tertemiz fıtrattan; taklitçi, kimliksiz, kişiliksiz, sorumsuz, bencil, materyalist, ateist, t

16.06.2022
9 0 0

Yalnız Değiliz!

Gerçekte hiç kimse hiçbir yerde ve zamanda yalnız değildir. Güvenlik, beslenme ve barınma ihtiyaçlarımızın yanında önemli bir sorunumuz. Yaratılışımızdatabiatımızdaki en güçlü duygularımızdan birisi de "korku"dur. Bunun zıddı da güvenemniyet. Her ikisinin de birçok nedenleri ve çeşitleri var. Sahibi, emanetçisi olduğumuz nimetleri kaybetme endişemi

09.06.2022
6 0 0

İnsan-2

Güneş, gece, gündüz, bitkiler, hayvanlar, madenler her şey insanın hizmetine sunulmuş. "Yerde ve denizde olan şeyleri hizmetimize sunmuş." (Hac65) İnsana işitme ve görme güçleri verildi. İki yol da gösterildi. (İnsan2-3) İnsan kendisini müstağni (ihtiyaçsız) gördüğünde azar,azgınlaşır.(Alak6-7) Akıl ve irade güçleriyle dilediğini seçme özgürlüğü va

02.06.2022
11 0 0

İnsan

"İNSAN nedir, ne değildir Kimdir Nerden, neden gelmiş, nereye gitmektedir Dünyada ne işi var Nasıl tanımlanır Özellikleri nelerdir" sorularının cevaplarını; hem Doğu'da hem de Batı'da birçok filozof ve mutasavvıf aramış, insanlarla paylaşmışlardır. İslam dünyasının dışındakilerKur'an, vahiy güneşine gözlerini yumanlaryüz çevirenler "İnsan bu meçhul

26.05.2022
12 0 0

Din Ticareti-2

Gerçekte bir insan hem mümin hem de solcu olamayacağı gibi, hem mümin hem de sağcı olamaz... Sağcılık da, solculuk da materyalisttir; ahireti yoktur... Solcular sağcılığı Müslümanlık sanıyorlar, eleştiriyor, saldırıyorlar. Sağcılar da solcuları din düşmanlığı üzerinden eleştiriyor, saldırıyorlar. Batı'daki sol partiler, ülkemizdekilere göre daha öz

19.05.2022
16 0 0

Din Ticareti -1-

"Bu ülkede sağcılık, solculuk yoktur. Namuslular ve namussuzlar vardır." (Cemil Meriç) "Sağcılar" "dini", "solcular" da "laikliği" sömürmede ve birbirlerini düşmanlaştırmada yarışıyorlar... İki tarafta samimiler öne çıkabilse, uzlaşmak kolaylaşır. Düşmanlık da kalkar. Batı'dan, hem de öteki kelime ve kavramlar gibi yanlış olarak ithal edilen "sağcı

12.05.2022
14 0 0

Mutluluk (Saadet) Arayışımız-2

Dünya ve ahiret saadeti istikamette; sapkınlıkta değil. Af, afiyet, istikamet duası tavsiye ediliyor. "Muttakiler için ahiret yurduhayatı, oyun ve oyalanma olan dünya hayatından daha hayırlıdır" (En'am32). "Dünya hayatı aldatıcı bir zevkten başkası değildir." (Al-i İmran185) "İnsan kendisini yeterli gördüğünde azgınlaşır..." (Alak6-8) Nefsimiz de b

28.04.2022
24 0 0

Mutluluk (Saadet) Arayışımız

Ulvî âlemden dünyaya, beden kafesine indirilmiş ruhumuzcan kuşumuz bu gurbette nasıl mutlu olsun ki! "Dünyada rahatlık yoktur." "Dünya muhabbetisevgisi de hataların başıdır" buyurmuş Efendimiz (S.A.V.). Yavuz Selim de: "Bütün dünya benim olsa, gamım gitmez nedendir bu" demiş... Mutluluk sanıldığı gibi nefsinhevanın karşılanmasıyla ortaya çıkan geçi

21.04.2022
23 0 0

Hayat Kitabımız Kur'an-2

Kendisine uyanları doğrultup, mutlu eder; yüz çevirenleri de dünyada sıkıntılı bir hayatla uyarır" (Taha123-124). "Muhakkak ki o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik, koruyucusu da ancak biziz" (Hicr9). "And olsun biz, insanlar için Kur'an'da her türlü meselden örnekler getirdik..." (Rum58). "Arapça ve uyarı kitabıdır" (Taha113). "...Sen bütün insanlara e

14.04.2022
23 0 0