Bahaddin Elçi Tüm Köşe Yazıları

9 yazı listeleniyor

Hastalık sınavımız

Rabbimizin sayısız nimetleri içinde en önemlilerinden birisi sağlığımızdır. Sağlık nimeti de ötekiler gibi emanettir. Korunması, emaneti verenin rızasına uygun olarak kullanılması gerekiyor. Ne yazık ki, hastalanmadan bu nimetin değerini anlamakta zorlanıyoruz. Hastalanmadan önce sağlığımızı korumak sorumluluğumuz var. Hastalanınca da tedaviye yöne

27.01.2022
2 0 0

Günah, tevbe ve istiğfâr -2-

2. Fâidesi: İstiğfâr, çokça hayır ve bereket getirip, Allah'ın maddî ve mânevî sıkıntıları kaldırmasını sağlar. İbn-i Abbâs' (R.A.)'tan bir rivâyetle Peygamberimiz (S.A.S.) şöyle buyurmuştur: "Kim sürekli istiğfârda bulunursa, (istiğfârı dilinden düşürmezse) Allah onun her türlü sıkıntısına bir çıkış yolu gösterir, onu her türlü dert ve endişelerin

20.01.2022
5 0 0

Günah, tevbe ve istiğfâr

Âdemoğlu fıtratı itibârı ile günahlara ve azgınlıklara oldukça meyyâl olarak yaratılmıştır. Günahlar ise; iki taraflı bir madalyon gibi düşünüldüğünde, bir tarafı oldukça câzibeli ve gösterişli olarak nefis-i emmâreye bakar ve onu kendisine âşık eder. Fakat aslında ilâhi imtihanın bir hikmeti olarak günahların asıl vechesi, oldukça karanlık ve çirk

13.01.2022
4 0 0

ŞİFA KUR'AN'DA-2

Şeriat, dünya ve ahirette kulların maslahatlarınıyararlarını gerçekleştirmek için indirildi." Şeriatın tamamı; adalet, rahmet, maslahat ve hikmettir. "Şeriatın amacı yeryüzünde adaletin sağlanmasıdır" (Hafif25) (İbnül Kayyim, Karadavî). "Şeriatın amacı yeryüzünde insanların din, hayat, akıl, nesil ve mal gibi temel ihtiyaçhak ve özgürlüklerin korun

31.12.2021
5 0 0

Şifa Kur'an'da

Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında Allah ve Resulünün çağrısına uyun..." (Enfal24) Dünya gezegenimizdeki geçici hayatımızda havaya, suya, güneşe, toprağa muhtacız. Bunun gibi, hem dünyadaki hem ahiretteki hayatımızın güzel olması, saadetimizmutluluğumuz için, Rabbimiz, sonsuz rahmetiyle bize ihtiyacımız olan diriltici mesaj

23.12.2021
7 0 0

İnsan ucuz, eşya pahalı-2

İslam; özgün, evrensel, ilahî ve ekmel bir düzen öneriyor. Tüm boyutlarıyla dengeliadalet düzeni Fert ve toplum ilişkilerinde denge, düzen kuruyor. Ne ezen, ne ezilen Bu bir anlamda sömürücü, faizci zulüm düzeninden, dayanışmacıpaylaşımcı, zekâtlı, infaklı, sadakalı, "karz-ı hasen"li, bereketli bir düzene geçiş demektir. Tercih de bizim "Eşya, insa

16.12.2021
8 0 0

İnsan ucuz, eşya pahalı

Pahalılığın da, öteki çeşitli sorunlarımızın çözümü de bakan değiştirmekle mümkün olmuyor. Bunun yerine, tüm sorunların kaynağı bu düzenin terkiyle, zihniyetyön yolrotakıble medeniyet değişikliğine ihtiyaç var. Dalaletzillet yollarından, tekrar doğruhak yola dönmeye muhtacız. Geçim sıkıntısı tehlikeli boyutlarda. Nimetlere şükretmek yerine nankörlü

09.12.2021
10 0 0

İhtiyaç kanunu-2

Topluluk halinde yaşamaya, işbölümüne, dayanışmaya muhtacız. Bu, bir arada yaşamada bir düzenehukuka ihtiyaç duyarız. İhtiyacımız olan adaletilahi hukukudüzeni Allah Teala biz kullarına nimet olarak teklif ve tavsiye buyurmuştur. Yaratan, sayısız nimetler ihsan eden Rabbimizin bizim üzerimizde hükümranlık hakkı yok mu Sayısız nimetlerden hangilerin

02.12.2021
12 0 0

İhtiyaç kanunu

Her şeyi yaratan, yaşatan, âlemlerin Rabbi Allah Teala'nın "teşrî" kanunları ve "kevnî" kanunları var (Sünnetullah). Teşrî olanları emir ve yasaklarıhükümlerişeriatıhukukudur. Kevni olanları da "tabiat" kanunlarıdır. Her şeyi yoktan var eden, varlıkta tutan "Hayyu Kayyum, Rahman, Rezzak, Ganiyy, Kâfi, âlemlerin Rabbi, Meliki" Allah Teala'dır. Her ş

25.11.2021
12 0 0