"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarlarını buradan takip edin."

Armağan Kuloğlu Tüm Yazıları

61 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Milli güçle orantılı politika

Milli güç, ulusal çıkarlara ulaştıracak hedefleri elde etmekkorumak maksadıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynakların toplamıdır. Milli güç, başta politik, ekonomik ve askeri olmak üzere diğer güç unsurlarından oluşur. Ulusal çıkarlara ulaşmak için oluşturulacak politika, strateji ve seçilen hedefler, eldeki milli güç unsurlarıyla, yani ülken

17.09.2021
7 0 0

Taliban Afganistan'ı yönetebilecek mi

Taliban Afganistan'da yönetimini ele geçirmiştir. Şimdiki durum ikinci denemesidir. 1996-2001 arasındaki 5 yıllık dönemde bu işi başaramadığı, yönetim anlayışının bir ülkeyi kalıcı olarak yönetmeye uygun olmadığı görülmüştür. Yönetim için hazırlık yaptıklarını ifade etseler de, cehaletin ön planda olduğu bir yaşam tarzı ve katı şeriat uygulamasının

10.09.2021
11 0 0

Dipsiz kuyu: Afganistan

Afganistan'da olaylar hızla gelişmekte, sonuçları kestirilememektedir. Afgan ordusundan kalan ABD ürünü silah, araç ve gereçler Taliban'ın eline geçmiştir. ABD, götüremediği kendi malzemesini bir çekilme stratejisi olarak imha etmesi gerekirken bunu da tam olarak yapmamış, ABD sözcüsü, kalan bu malzemenin de Taliban'ın eline geçtiğini açıklamıştır.

03.09.2021
23 0 0

Taliban'la ilişki kurma yarışı

Küresel güçler, Afganistan'ın, bir terör örgütü olan Taliban'ın kontrolüne geçmesinden tedirgin olurken, kendisi dışındaki ülkelerin ön alarak Taliban'la ilişki kurmasından da çekinmektedir. Bu güçler, Taliban'ın atacağı adımları değerlendirmeye çalışırken, diğer ülkelerin tutum, davranış ve beyanlarını kollayıp, çok istekli olmasalar da Taliban'ı

27.08.2021
11 0 0

Kıbrıs politikamızı güçlendirecek yaklaşımlar

Kıbrıs politikamızda doğru yoldayız. Ancak buraya kadar çok yalpa yaptık. Hele bir Annan Planı vardı ki. Bu plan, adayı Rumlara terk etmek demekti. Bunun için Kahraman Denktaş saf dışı edildi. Rencide edecek sözlere maruz kaldı. Planı kabul ettirmek için Türk tarafına baskılar yapıldı. "Yes be annem" diyenler ortalıkta cirit attı. Destekçi medya da

13.08.2021
17 0 0

Yeni beka sorunu: Kontrolsüz göç

Türkiye çok yüksek sayıda kontrolsüz göçle karşı karşıyadır. Göçmenler sınırdan içeri girdiğinde süratle ülke içine yayılmakta, bir kısmı yakalansa da, yetersiz önlemden dolayı çoğu içeride kalmakta, sayı gittikçe artmaktadır. En yüksek göç Suriye'dendir. Irak, Bangladeş, Somali, Nijerya, Afganistan gibi Orta Doğu ve Afrika'dan, ayrıca Orta Asya'da

06.08.2021
22 0 0

Ne umduk ne bulduk

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yıldönümü töreninde açıklanacağı ifade edilen müjdemüjdeler heyecan yaratmış, bu millî bir konu olduğu için beklenti de büyük olmuştur. Beklenti büyük olunca akla, önemli konu olan KKTC'nin diğer devletler tarafından tanınmaya başlanması gelmiştir. Ayrıca akla, bugüne kadarki müzakerelerde federasyon söz konusu o

30.07.2021
14 0 0

Attığın taş ürküttüğün kurbağaya...

ISAF harekâtının 2014'te tamamlanmasından sonra güvenlik sorumluluğunun Afganistan'a geçmesi planlanmış, ancak ülkenin durumu buna imkân vermemiş, özellikle Kabil Havaalanı'nın güvenliği sağlanamamıştı. Bunun üzerine 2015 yılı başından itibaren Türkiye, NATO Kararlı Destek Operasyonu kapsamında Havalimanı askerî bölümünün işletmesini üstlenmiş, güv

23.07.2021
26 0 0

ABD, AB ve Yunanistan nasıl zorlanır

ABD, AB ve Yunanistan'ın, Türkiye ve Kıbrıs konusundaki tutumlarında hiçbir değişiklik emaresi görülmemektedir. Durumun beyaz sayfa ve diyalogla düzeltilmesi zordur. Yakın zamanda halledilemeyecek konuların dondurularak zamana yayılması, geçici de olsa bir çözümdür. Nihai çözüm için bölgesel ve küresel şartların değişmesini beklemek ve çıkabilecek

16.07.2021
23 0 0

Küresel güçlerle dengeli politika

Türkiye, "değerli yalnızlık" olarak isimlendirdiği dış politika ve ekonomide sıkıntıya girmiş, bunu aşmak için Batı'yla "beyaz sayfa" açmak istemiştir. Tavizler, geri adımlar, ikili ilişkilerle diyalog arayışları ve NATO'yu ön plana çıkaran söylemler birbirini takip etmiştir. Sıkışıklığın sebebi, güvenliğini, ulusal hak ve çıkarlarını korumak amacı

09.07.2021
23 0 0