Siyasi yol haritamızı kim çiziyor, kim çizmeli

Hakiki ve iyi şoför, trafik kurallarına uyar. Hakiki dindar da hayatını Kur'an ve Sünnet-i Seniyye göre yaşar. Kur'an'a göre dinin içtimai, siyasi, ölçü ve prensiplerini kime sormalıdır"Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun." (Nahl Suresi, 43.) İlim sahipleri, "Verrasihune fil ilmiİlimde derinlik sahibi" (Al-i İmran Suresi, 7.) ve "Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir." (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadis-i şerife göre müçtehid ve müceddidlerdir. Öyle ise, hakiki, sadık, samimi, dürüst, müttaki bir dindar, içtimai, siyasi yol haritasını kendisi belirlemez, ilim sahibine, otoritesine, yani müceddide sorar. "Bu zamanın müceddidi Risale-i Nur'dur." (bknz. Emirdağ Lahikası, I, Enstitüinternet, s. 65.) Risale-i Nur, bu zamanın müceddididir. (Barla Lahikası, Enstitüinternet, s. 103.) Ve "Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir." (Hizmet Rehberi, Enstitüinternet, s. 54.) "Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır." (Münazarat, Enstitüinternet, s. 46.) Bediüzzaman, "Kalbe ihtar edilen (hatırlatılan) içtimaî (siyasi) hayatımıza ait bir hakikat. Bu vatanda şimdilik dört parti var. Biri Halk Partisi, biri Demokrat, biri Millet, diğeri İttihad-ı İslâmdır..." (Emirdağ Lâhikası, Enstitüinternet, s. 386.) diyerek siyasi ana akımları tahlil eder. Aynı zamanda İttihad ve Terakki, AhrarHürriyetçiler, İttihad-ı Muhammidi Cemiyeti, Demokratlar dahil diğer parti, cemiyet ileri gelenlerine de mektuplar yazmış, tavsiyelerde bulunmuş, Kur'an ve Sünnet-i Seniyye'nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini hatırlatmış; tebliğ etmiş. Dolayısıyla CHP Genel Sekreteri Hilmi Uran şahsında da CHP'ye yazmış, çeşitli tavsiyelerde bulunmuş ve geçirecekleri merhale, gelişim ve dönüşümle ilgili yol haritası çizmiştir. (bknz., Emirdağ Lahikası, s.190) Bediüzzaman'ın, başta