Hepimize nurigasyon elzem!

Navigasyon; adrese en kısa ve hızlı şekilde ulaşımı sağlayan bir sistemdir. Şoförlere elzem, bize lâzımdır.

Esasında hepimize, bilhassa Müslümanlara hem dünya hem de ahiretteki adresleri gösteren nurigasyon hayati önemde. Zira, "Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalâletler içerisinde..."1 karmakarışık, perişan, zelzeleli dünyada "ifsat, ahlaksızlık, dinsizlik" komiteleri her tarafta cirit atıyor. En çok sorulan sual ve yerlerin bazıları şöyledir:

"Allah nerededir, varsa niye görmüyoruz Meydan-ı haşir (diriliş ve toplanma yeri), Cehennem nerededir Âhirzamanda yeryüzüne indirilecek ve Deccalı öldürecek Hazret-i İsâ (as) nerededir Asr-ı Saadette formüle edilen gerçek huzur ve mutluluk nerededir Vs., vs., vs.

Fen, sosyal ilimlerin dallanıp budaklandığı, seküler felsefelerin şüphe ve vesveseleriyle ahlâksızlıklarını kitle iletişim vasıtalarıyla her tarafa dehşet saçan suallerin sorulduğu çağdayız. Kur'an, "Ey iman edenler... iman ediniz!"2 gibi ayet tabiriyle iman edenlerin imanlarını yenilemeleri, tazelemeleri, taklitten tahkike çevirmeleri emredilir. Peygamberimiz de (asm), "İmanınızı 'La ilahe illallah' ile yenileyiniz"3 diye ilim ve tefekkürle imanlarımızı yenilememiz gerektiğini tebliğ eder. Ve elindeki mu'ciznümâ Kur'an'la, "Sırr-ı hilkat-i âlem olan muammâ-i acîbânesini hall ve şerh edip ve sırr-ı kâinat olan tılsım-ı muğlâkını feth ve keşfederek, bütün mevcudâttan sorulan, bütün ukulü hayret içinde meşgul eden üç müşkül ve müthiş suâl-i azîm olan 'Necisin Nereden geliyorsun Nereye gidiyorsun' suâllerine muknî, makbul cevap verir."4