"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Yekta Güngör Özden Tüm Yazıları

156 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Çözüm bekleyen sorunlar

Ulusal aydınlık ve esenliğimizin özlediğimiz durumda ve düzeyde olduğunu söylemek olanaksızlığının üzüntüsü çok ağır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla amaçlanan ve gerçekleşmesi için büyük çabalar verilen yapının, özellikle 1950'den sonra aldığı yaraların en büyüğü ve en düşündürücü olanı ulusal birlik ve dayanışmanın siyasal ayrılıklarla artmas

02.04.2020
0 0 0

Doğa özeni

Varlığımızın gerçekleştiği, yaşamımızı sürdürdüğümüz doğa, tüm yapısı ile bizi barındıran ortamdır. Canlı ve cansız değerleriyle insanlığın kucağı olan, insanlığı doyuran ve yaşatan doğaya yaraşır olduğu değeri ve önemi verdiğimizi savunamayız. Yerüstü ve yeraltı varlıklara karşı tutumumuz doğadan yana değil, doğaya karşı olduğumuzu göstermektedir.

30.03.2020
1 0 0

Acaba

Siyasal bir doyumsuzlukla yaşama geçirildiği görüşünde olduğumuz ve yapılanmasını asla uygun bulmadığımız ülkemize özgü "Başkanlık sistemi"nin Cumhuriyet'in kuruluş amacına, ereklerine ve özüne aykırı olduğu savımızı bir kez daha yineliyoruz. Kaldı ki, yönetim ve yürütülme biçimiyle parti genel başkanlığının devlet başkanlığıyla birlikte olması rej

26.03.2020
3 0 0

İnsanlık olmazsa

Hepimiz insanız. Sık sık "insanlık"tan söz ederiz. İnsanlık gerekleri ve nitelikleri üzerinde konuşur, tartışır, kendimize göre uygun bulduklarımızı savunur, aykırı bulduklarımızı eleştiririz. Hattâ "insanlıktan çıkmak"la suçlarız. Tüm bu durumlara karşın özlediğimiz insanlığı bulamamaktan yakınırız. Uygun bulduklarımızı gerektiği biçimde değerlend

23.03.2020
2 0 0

Destek, katkı, yardım

İnsanlık ve iyilik yaklaşımlarının sınırı ve ölçüsü olmaz. Olanaklar elverdikçe, güç yettikçe, yerini buldukça yardım, insanlık görevlerinden biridir. Doğa olayları başta olmak üzere kimi toplumsal, hatta kişisel durumlarda yardıma koşmak erdemli kişiliğin gereğidir. Ülkemiz depremler, seller, yangınlar, değişik yıkıcı ve üzücü olaylarla sarsıldığı

19.03.2020
1 0 0

Atatürk kıvancı

Devletimizin kurucusu, Cumhuriyetimizin kaynağı, odağı ve mimarı, ulusal ve evrensel büyüğümüz, Türkiye'mizin hiç batmayan güneşi ATATÜRK'ü her zaman özlemle, sevgi, saygı ve bağlılıkla anarak yaşatıyoruz ve O'nu yüreğimizin tüm sıcaklığı ile yaşıyoruz. Sonsuza değin bağımsız yaşatmak üzere bizlere emanet ettiği lâik Cumhuriyetimizin niteliğini boz

16.03.2020
3 0 0

Adalet çıkmazı

İnsan varlığının ve insanlık duygusuyla niteliklerinin en sağlıklı, en gerçekçi, en etkin güvencesi olan adalet konusunda çelişkili ve aykırı uygulamalarla değerlendirmeler değişik söylemlerle sürüyor. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin Bay RTE'ın yargıya saygıdan söz etmesini geçersiz kılan yargıçlara ilişkin soruşturma, adalete düşürü

12.03.2020
4 0 0

Kimsin, nesin, necisin

Toplumsal aydınlığımızı karanlığa dönüştüren kimilerinin kendilerine sormadıkları anlaşılan soruları onlara sormak gerekiyor: Kimsin, nesin, necisin İnsanlarımızı onlar dünyaya getirmiş, yaşamlarını onlar sağlıyor, varlıklarının sürdürülmesine onlar olanak veriyormuş gibi davranan ölçüsüz, kendini bilmez kimileri buyruklarla, kurallarla oynayıp ort

09.03.2020
5 0 0

Cumhuriyet karşıtları

Sorumlu ve yetkililerin anlamsız, hattâ sakıncalı hoşgörüleriyle Cumhuriyet ve Atatürk karşıtları, toplantılarını ve sakıncalı söylemlerini sürdürüyor. Yasal kurumların salonlarında yaptıkları toplantılarda duvarlardaki Atatürk posterlerine katlanamayıp kaldırılmasını istemeleri bir yana, Atatürk'ü ve kazandırdıklarını karalayıp kötülüyorlar.Ulusal

05.03.2020
3 0 0

Atatürk'ün vasiyeti

Yasal gereklere uygun olarak düzenlenmiş vasiyet yazısı (vasiyetname) bağlayıcı bir belgedir. Büyük ATATÜRK'ün 5 Eylül 1938'de İstanbul-Beyoğlu 6.ncı Noterliği'nde onanan, Dolmabahçe -5. 9. 1938 günlü elyazılı vasiyetnamesi sıraladığı 6 maddeden oluşmaktadır. Bağlayıcılığı tartışmasız kesin olan vasiyetnameye ilişkin günümüz iktidarının hukuka aykı

02.03.2020
5 0 0