"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Salim Köklü Tüm Yazıları

138 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hastalıklardan, afetlerden ve musibetlerden korunmak için

İmam-ı Rabbani hazretleri buyurdu ki: "Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca, gidermek için tövbe ve istigfâr okuyunuz!" Hastalıklardan, bela ve musibetlerden, afetlerden korunmak için, ilmin, fennin ve tıbbın bildirdiği tedbirlere uymalı. Hasta olmamaya dikkat etmeli, hasta olan ilaç almalı, tehlikeli ve zarar verecek şeylerden uzak

29.11.2020
2 0 0

Kıymetli ömrü, faydasız şeylere harcamamalı...

"Yazıklar olsun, ömür geçti. Bir hayırlı iş yapmadım. Dünyanın vefasız, yalancı olduğu, şimdi anlaşıldı..." Büyük âlim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri, sevdiklerinden birisine, aslında hepimize yazdığı Mektûbat kitabının 2. cild 31. mektubunda şöyle buyurmaktadır: "Sevgili oğlum! Fırsat ganimettir. Yani, zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanl

22.11.2020
4 0 0

Ne zaman aklımızı başımıza toplayacağız

Nefsi ve şeytanı sevindirmeye ve Allahü teâlânın rızasından mahrum kalmaya daha ne kadar devam edeceğiz.. Büyük âlim ve veli İmam-ı Rabbani hazretleri sevdiklerinden birisine, aslında hepimize yazdığı Mektubat kitabının ikinci cilt seksen dokuzuncu mektubunda şöyle buyuruyor: Kıymetli ve merhametli efendim! Kazanç zamanı geçip gidiyor. Her geçen

15.11.2020
5 0 0

Evinde huzur istiyorsan işte sana reçete!..

Evin içi kadına, dışı erkeğe aittir... Herkes birbirinin hukukuna riayet ederse o evde sıkıntı olmaz, huzur olur... Dünyaya milyarlarca insan gelmiş. Bir müddet yaşamışlar. Sonra, ölüp gitmişler. Bunların bazıları zengin imiş, bazıları fakir. Kimi güzel imiş, kimi çirkin. Kimi zalim imiş, kimi mazlum. O hâllerinin de hepsi geçti, unutuldu. Ey insa

08.11.2020
2 0 0

İslam, çağları arkasında sürükleyen bir dindir...

Roger Garaudy: "İslâm, zamanı değil, zaman onu izledi. Zaman yaşlandıkça o gençleşti. Bu, çağlarüstü bir olaydır." 8 Nisan 1983 tarihinde Libya'da Bingazi'nin Karyünes Üniversitesinin konferans salonunda meşhur bir ilim adamı, meşhur bir yazar Roger Garaudy "Evet, bugün ben Müslümanım. Niçin İslam'ı seçtiniz, diyorsunuz. İslam'ı seçmekle çağı seç

01.11.2020
4 0 0

Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmamıştır

Dünyada rahat yaşamak, saadete kavuşmak isteyen, İslamiyet'e uymaya mecburdur. İslamiyet'e uyan kula, Allahu teâla yardım eder. Büyük âlim ve veli İmam-ı Rabbani hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Faruki hazretleri, sevdiklerinden birisine, -aslında hepimize- yazdığı Mektubat'ının ikinci cilt onbirinci mektubunda şöyle buyuruyor: Allahü teâlâ, ins

25.10.2020
4 0 0

Ecdadımızın baş ucu kitabı: Mızraklı İlmihal

Sultan II. Abdülhamid Han Mızraklı İlmihâl'i, hemen her yere göndermiş ve halkın, İslamiyet'i doğru öğrenmesini temin etmiştir. Mızraklı İlmihâl, Osmanlı toplumunda en çok okunan ve ezberlenen Hanefi ilmihâl kitaplarından birisidir. Sıbyan ilköğretim mekteplerinde din bilgisine başlangıç kitabı olarak, ayrıca camilerde, köy odalarında ve evlerde

18.10.2020
3 0 0

Dinimizi doğru olarak nereden öğreniriz

Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şeriflerin hakiki manalarını öğrenmek isteyen bir kimse, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalıdır. İslamiyet, mealden, Kur'ân-ı kerim ve hadis-i şerif tercümelerinden öğrenilmez. Kur'ân-ı kerimin manası mealden ve tercümelerinden anlaşılmaz. Bir âyetin manasını anlamak demek, murad-ı ilahiyi yani Allahü teâlânın,

11.10.2020
9 0 0

İlmihâl bilgilerini öğrenmenin ve öğretmenin önemi...

Ecdadımız, her zaman toplanıp, ilmihâl kitaplarını okurlar, lazım olan iman, ibadet ve ahlak bilgilerini öğrenirlerdi. Herkesin bilmesi ve yapması gereken iman, ibadet ve ahlak ile ilgili bilgilere ilmihâl bilgileri denir. Bu bilgileri anlatan kitaplara ilmihâl kitapları denir. İslam dinini doğru öğrenmek isteyenlerin, ilmihâl kitaplarını okumal

04.10.2020
6 0 0

Ehl-i Beyti sevmek...

"Oğlum, evlad-ı Resûl'e muhabbet etmek, onları sevmek, son nefeste imanla gitmeye sebep olur. Bunu şimdi daha iyi anladım." Ehl-i beyt, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fâtıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları

27.09.2020
12 0 0