Salim Köklü Tüm Yazıları

84 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kusursuz dost arayan dost bulamaz...

Arkadaşlık, yakın akrabalık gibidir. Çocuğumuz bir günah işlerse onu hemen terk eder miyiz Arkadaşı da hatasından dolayı terk etmek hiç uygun değildir. Kusurunu düzeltemeyen arkadaşı bırakmamalı, çünkü dört başı mamur arkadaş bulunmaz. Kusursuz dost arayan dost bulamaz. "Külfetsiz nimet, dikensiz gül, engelsiz yâr olmaz" demişler. Birlikte çalıştığ

12.05.2019
5 0 0

Nasihatlerin birincisi itikadı düzeltmektir

İtikadı düzelttikten sonra, İslamiyet'in emirlerini yapmak, yasak ettiklerinden kaçınmak lazımdır. Sonra kalbi temizlemek ile mamûr etmelidir. İslam âlimlerinin göz bebeği, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı, velîlerin önderi ve Müslümanların baş tâcı İmam-ı Rabbani "rahmetullahi aleyh", kelam iman ve fıkıh bilgilerini, Resulullahın güzel ahlakını

05.05.2019
6 0 0

Kur'an-ı kerim meallerinden din öğrenilir mi

Hadis-i şerifler, Kur'ân-ı kerimi açıklar. Müctehid âlimler, sünneti bize açıklar. Âlimler de, müctehidlerin sözlerini bize açıklarlar ve bu kıyamete kadar böyle devam eder. Yalnız Kur'ân diyenler -2- İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki: Hadis-i şerifler, Kur'ân-ı kerimi açıklar. Müctehid âlimler, sünneti bize açıklar. Âlimler de, müctehidlerin

28.04.2019
6 0 0

''Dini öğrenmek için Kur'ân yeter'' diyenler

"Sen, Kur'ânda sabah namazının farzının iki, akşamın üç, öğle, ikindi ve yatsının farzının ise dört rekât olduğuna rastladın mı" Yalnız Kur'an diyenler-1- Hadis ve fıkıh âlimlerinin büyüklerinden Ebu Bekir Ahmed bin Hüseyin Beyhekî, siyer ve şemail konusunda yazdığı ve önemli bir kaynak eser olan "Delailü'n-nübüvve" kitabında şöyle nakleder: "Eshâ

21.04.2019
11 0 0

Din bilgilerinin kaynağı dörttür

Hazret-i Ebu Bekir, "Kur'ân-ı kerimi kendi görüşümle tefsire kalkarsam, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler!" buyurmuştur. İslamiyet'te "Edille-i şer'iyye" yani "din bilgilerinin kaynağı" dörttür. Bunlar; 1- Kitap Kur'ân-ı kerim 2- Sünnet Peygamber efendimizin mübarek sözleri, işleri ve görüp de mâni olmadığı şeyler. 3- İcma Bir asırda buluna

14.04.2019
6 0 0

Memleket, milletin değerlerine saygılı olanlarla yükselir...

Değerlerimize saygılı olmayanlardan bu memlekete hayır gelmez. Gün, tek vücut, tek cihet olunacak gündür. Basit maddî menfaat ve hesapların yapılacağı gün değildir. Geçmişini unutan, bugünlere ne çileler ve zahmetler çekilerek gelindiğini bilmeyen, elindeki nimetin kıymetini bilemez. Bugünlere kolay gelinmedi. En azından yakın geçmişimize bakarsak

31.03.2019
8 0 0

Allah imandan ayırmasın canım vatana feda olsun

Ali Çavuş canını da din ve vatan yolunda feda etti. "Allah imandan ayırmasın... Canım vatana feda olsun" dedi ve Kelime-i şehadet söyleyerek ruhunu teslim etti... Bugün, Çanakkale savaşları ile ilgili bazı hatıralardan bahsedeceğiz. Böyle hatıralar bilhassa gençlerde, millî ve manevî duyguların kuvvetlenmesine vesile olmaktadır. Çanakkale Savaşla

24.03.2019
12 0 0

İman gücünün, birlik ve beraberliğin zaferi

Çanakkale'de kazanılan zafer, iman gücünün, birlik ve beraberliğin zaferidir. Bugün de milletçe aynı inanca, aynı birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımız var. Yarın 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümü olması münasebetiyle bugün Çanakkale zaferinden bahsedeceğiz... Türk milletini Anadolu'dan atmak, milletimizin 8. asırdan beri sahip olduğu İs

17.03.2019
11 0 0

"Seni benden kim kurtarır.."

Resul aleyhisselam bir ağaç dibinde yatıyordu. Müşriklerden Da'sûr isminde bir pehlivan, elinde kılıçla geldi ve "Seni benden kim kurtarır" diye kükredi!.. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) mucizelerini okumak, öğrenmek ve dinlemek, Ona olan muhabbeti artırır, Onun sünnet-i seniyyesine uyma arzusunu kuvvetlendirir. Resulullahın

03.03.2019
12 0 0

"Seni vesile ederek Rabbime yalvarıyorum"

"Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Ya Rabbi! Onun hürmetine duamı kabul et." Peygamber (sallallahü teala aleyhi ve sellem) Efendimizin mucizeleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan bazıları şöyledir: Hadis âlimlerinden Tirmüzi ve Nesai'nin (Sünen) kitaplarında diyor ki: İki gözü görmey

24.02.2019
13 0 0