"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Salim Köklü Tüm Yazıları

128 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Akıllı oğlum! Haramların yaldızına sakın aldanma!"

Her şeyden önce, Ehl-i sünnet vel-cemaat âlimlerinin bildirdiği itikadı öğrenmek ve imanını buna göre düzeltmek lâzımdır... İslâm âlimlerinin göz bebeği, velilerin baş tâcı İmam-ı Rabbani Ahmed-i Fârûkî Serhendî hazretleri, sevdiklerinden birisine; aslında hepimize yazdığı bir mektubunda buyuruyor ki: Yâ Rabbî, dünyayı gözümüzde küçült ve ahiretin

20.09.2020
0 0 0

Din Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenilir!..

Kur'ân-ı kerîmden ve hadis-i şeriflerden çıkarılan ilimler içinde kıymetli ve doğru olan, yalnız Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri din bilgileridir. Kur'an-ı kerime ve hadis-i şeriflere uymak, İslamiyet'i öğrenmek; meal, tefsir ve hadis-i şerif tercümelerini okumakla değil, dört hak mezhepten birine uymakla olur. Bir kimse, Kur'an-ı kerimden

13.09.2020
1 0 0

Kur'âna ve sünnete uymak ne demek

Güvenilir bir ilmihal kitabını okuyup öğrenmeli, ibadetlerini ona uygun yapmalıdır. Kur'ân'a ve sünnete uymak da zaten bu demektir... Allahü teâlâ, Cebrail ismindeki melek vasıtasıyla Kur'ân-ı kerimi Muhammed aleyhisselama göndermiştir. Muhammed aleyhisselam Kur'ân-ı kerimi tefsir etmiştir yani açıklamıştır. Bu açıklamalara hadis-i şerif denir. Mu

06.09.2020
5 0 0

Ömrü uzun, ibadetleri çok olanlara müjde!..

"Dünya kazançlarının, Allahü teâlânın yanında az bir kıymeti olsaydı, düşmanı olan kâfirlere ondan kıl ucu kadar vermezdi." İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbani hazretleri, çok kıymetli olan Mektubat kitabında, sevdiklerinden birine taziye için yazdığı 89. mektubunda buyuruyor ki: Hak teâlâ, hepimizi İslamiyet'in doğru cadde

30.08.2020
5 0 0

Namazlarımızı şartlarına uygun kılmalıyız...

"Rükûda ve secdelerde (sübhanallah diyecek kadar) hareketsiz durmak lazımdır. İki secde arasında oturmak da böyledir." İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden İmam-ı Rabbani hazretleri 1. cild 266. mektubunda buyuruyor ki: Allahü teâlânın emirlerini yapmaya, Onun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır. Onun en çok beğendiği ve emrettiği şey,

23.08.2020
3 0 0

"Mayan fıkıh olsun!"

"Ey oğul! Her hâlinde ilim, edep ve takva üzere ol! İslâm âlimlerinin kitaplarını oku! Herkese, şefkat ve merhamet et!.." Bir Müslüman önce itikadını yani imanını Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak düzeltmeli. Sonra fıkıh bilgilerini öğrenmeli ve bu bilgilere göre yaşamalıdır. İslam âlimlerinin ve evliyanın büyüklerinden İmam-ı

16.08.2020
4 0 0

Bir âlimin üç nasihati...

"Cuma günü gusül abdesti alınız! Her akşam abdestli olarak yatınız! Her hâlinizde, Allahü teâlâyı hatırlayınız!" Bazı nasihatler vardır, hayatta iken yapılır. Bazı nasihatler de vardır, vefat ederken yapılır. Bunlar sanki özün özü gibidir. İşte böyle nasihatlerden biri, İslam âlimlerinin büyüklerinden Ebü'l-Kâsım Kuşeyrî'nin kayınpederi ve hocası

09.08.2020
5 0 0

Gençliğin kıymetini bilmek...

İhtiyarlıkta güç kuvvet gidip, pişmanlıktan, âh etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanı da, nasip olmaz. İslam âlimlerinin göz bebeği, tasavvuf bilgilerinin mütehassısı İmam-ı Rabbanî hazretleri Mektûbat kitabı 1. cilt 96. mektubunda buyuruyor ki: Ey kıymetli oğlum! Bugün, her istediğini kolayca yapabilecek bir hâldesin. Ge

02.08.2020
7 0 0

Çocuk terbiyesinde dikkat edilecek hususlar...

Çocuk, büyüklerini taklit eder. Bunun için, önce kendimiz, sözlerimizle ve davranışlarımızla iyi örnek olmaya çalışmalıyız. Her Müslümanın birinci vazifesi, evladına İslamiyet'i ve Kur'ân-ı kerimi öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için (Pedagoji) yani çocuk terbiyesi, İslam dininde çok kıymetli bir i

26.07.2020
6 0 0

Resûlullah Efendimizin taziye mektubu

"İyi bil ki, ağlamak, sızlamak, derdi belâyı geri çevirmez. Üzüntüyü dağıtmaz! Kaderde olanlar başa gelecektir..." Meyyit (cenaze) sahiplerine tâziye, yani, başın sağ olsun demek gibi, sabır tavsiye etmek müstehaptır. Taziye için, "A'zamallahü ecrek ve ahsene azâek ve gafere limeyyitik" denir ki, (Allahü teâlâ, sevabını, dereceni arttırsın ve güz

19.07.2020
11 0 0