Sait Gürsoy Tüm Yazıları

35 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Lisede az ders çok yaşam

Liselere getirilen yeni sistem ile hantal olan eğitim sistemimiz hareketlilik kazanacak. Bu, çok uzun süren titiz bir çalışmanın ürünü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bence, son derece doğru ve çağdaş bir sistem. Burada en önemli unsur öğretmenlerimiz olacak. Öğretmen yetiştirmede yapılacak değişikliklerle bu sisteme artılar katılacak. Bild

22.05.2019
15 0 0

Toplumları etkileyen olaylar

Tarihin akışını değiştiren, toplumları etkileyen onlarca olay oldu. Ne yazık ki kahramanlıklar dışında, yaşanan acıları anlatmak, hep kaçınılan noktalardı. Bugün size, Türkiye'nin bilinmeyenlerini kitaplarda hiç yer almamış yakın tarihini aralayan yeni çıkan bir romandan söz edeceğim. NTV Doğru Tercih programını hazırlayan ve sunan Sadık Gültekin'i

15.05.2019
9 0 0

Çocuklarla çözüme giden yol

Çözüm odaklı yaklaşım, problemlere sıkıntılara odaklanmak yerine, çözüme ve kişiye odaklanan sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bir problemi çözmek için kişinin daha önce başarıyla bertaraf ettiği sorunlarında uyguladığı işe yarar yöntemlere odaklanılır. Bu yaklaşımın özünde karşılıklı yapılan konuşmalar var. Çocuklar konuşmak istemedikleri

08.05.2019
7 0 0

Hırs ile azmi karıştırmayalım

Hırs mı Azim mi Her ne kadar aynı görünse de karıştırılan iki farklı kavram. Başarı için hangisi gerekli Bu konuyu Erzurum'dan Hedef Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı, aynı zamanda profesyonel öğrenci koçu Yeter Akdemir ile konuştuk. Yeter hoca, yaşları 12 ile 15 aralığında olan yaklaşık 100 ortaokul öğrencisine "Hırs ve azim aynı mı, yoksa farkl

01.05.2019
12 0 0

Eğitimde çok yönlülük

Eğitimi sadece bilgi aktarımı olmanın ötesinde bir "kişisel gelişim süreci" olarak görüyorum. Bu anlayışla, okullarımız yoğun akademik programın yanı sıra kültür, sanat ve spor faaliyetlerine de son derece önem veriyor ve çok yönlü bireyler yetiştiriyor. Sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimin, estetik algılar kazanmanın çocuklarımızın eğitiminde ço

24.04.2019
9 0 0

Girişimcilik ekosistemini çalıştırabiliyor muyuz

Gelişmiş ülkeler, ekonomik sıkıntılarını girişimci kaynağını zenginleştirerek çözdü. Doğal kaynağın, sanayinin, ticaretin, hatta teknolojinin yeterli gelişmeyi sağlayamadığını gören ülkeler, dünyanın en kıymetli hazinesi olan girişimci insan kaynağına yöneldi. Dünyada artık ülkelerin ve kentlerin zenginliği, başarılı şirket ve markalarla ölçülüyor.

10.04.2019
7 0 0

Eğitimde dijital dönüşüm

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Dijital Dönüşüm başlıklı son kitabında dijital teknoloji tabanlı yeni yetenek ve beceri eğitimlerine olan ihtiyaçtan bahsediyor. Yeni dijital küresel işgücü piyasalarının istediği formatta nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin ancak eğitimde yapılabileceğini belirtiyor. Bunu, büyük r

03.04.2019
12 0 0

Çocuk gelişiminde adımlar

Gelişim kavramı çok geniştir. Gelişim, döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden bir süreç. Yalnızca çocukluk dönemi değil ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerini de kapsıyor. Gelişim süreçleri birbirini izler ve etkiler. Yani gelişim alanları b

15.11.2018
70 0 0

Kültürel öğelerin derslerle kullanımı

Kültürel öğeler, öğrenme süreçlerine nasıl dâhil edilir Paris'teki üç bilimsel sunumunda, altı makalesinde, eTwinning'te kurucu olduğu projelerde, TÜBİTAK atölyelerinde, GESS TURKEY'deki konuşmasında milli öğelere rastladığımız, teoriyle pratiği, bilimle sanatı birleştiren; Final Okulları Oran Kampusu STEMA Koordinatörü Seval Orak'a bu konuyu sordu

07.11.2018
61 0 0

Eğitimin geleceğe dönüştürülmesi

Bilim, sanat, kültür ve teknolojideki, kısacası dünyamızdaki olumlu tüm gelişmeler, ancak kaliteli insan gücüyle gerçekleştirilebilir. Nitelikli insan gücü için de kaliteli eğitim vazgeçilmezdir. Nitelikli eğitim-öğretim için gerekli uygulamalar, yeni modeller ve değişimler ancak bilimsel ve kültürel gelişmelerle eşzamanlı ve eşgüdümlü gerçekleştir

31.10.2018
52 0 0