"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Okan Müderrisoğlu Tüm Yazıları

401 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kamuda ve piyasada yeni stratejik denge kurulurken...

Ekonomi ile hukuk devleti arasındaki ilişki, siyasi iktidar ile piyasalar arasındaki dengenin özetidir. Piyasa ekonomisinin işleyişi, kurumların öngörülebilirliğini ve mevzuatın istikrarını içerir. Bu beklentinin karşılanması ve yönetimi aynı zamanda piyasadaki irrasyonel karar ve davranışların kamu eliyle düzenlenmesi ve denetlenmesine de bağlıdır

Bugün
0 0 0

Var mısın, yok musun

"Her işte bir hayır vardır" denir ya... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son "reform çıkışı" da öyle oldu. Pek çok arka plan, niyet, hedef ve isim bir anda ortaya çıktı. Bir yandan... Yakın tarihin travmatik olaylar dizisini toplumsal hafızada silmeye, sorunlu aktörlerini ise aklamaya çalışan çevrelerin talepleri alevlendi. Öte yandan... "Bunca müca

26.11.2020
1 0 0

Kartlar dağıtılırken... 'Reform mu yeniden inşa mı'

Konular, kişiler ve yapılması düşünülen işler iç içe geçince... Dışarısı da bu süreçlere müdahil olmaya heveslenince... Olayların birbiri ile ilinti örgüsünü doğru kurmak zorunlu oluyor. Bizler... Meselelere Türkiye merkezli bakmak durumundayız. Gel gör ki küresel güçlerden medet uman sözde muhalif, özde gayri milli aktörlerin beyanları da araya gi

24.11.2020
2 0 0

Dün, Bugün, Yarın...

Gerek ekonomide gerekse özgürlük- güvenlik dengesinde yeni ve özellikli bir dönemin kapısı aralanıyor. Henüz ete kemiğe bürünme aşamasındaki hazırlıkların içselleştirilmesi ve bilhassa siyasi komplikasyona yol açmadan ilerlemesi çok önemli. Esasen, "zamanın ruhundan" söz ediyoruz. Yani yeni şartlara göre yenilenme gereğinden... Ancak... Devlet idar

21.11.2020
2 0 0

Reform gündemi ve panikleyen aktörler...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "demokrasi, hukuk, ekonomi reformu" mesajı ile başlattığı yeni dönem, dört çevreyi şoke etti... 1- FETÖ'cüler ve kriptoları. 2- CHP ve etrafındaki muhalefet bloğu. 3- AK Parti'den kopan ve yeni bir ittifak zinciri kurmaya çalışan partiler. 4- Türkiye'de ekonomi kaynaklı türbülans bekleyen ve buradan kendine uygun si

19.11.2020
5 0 0

Değişim Yönetimi...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "ekonomide, hukukta, demokraside reform ajandası" gerek kamuoyunda yarattığı olumlu etki gerekse beraberinde yapılan yorumlar itibariyle ilginç bir dönemin de kapısını araladı. Her şeyden önce... Adı ile "Adalet ve Kalkınma" idealini taşıyan ve adanmışlığını bu iki değer üzerine kuran bir partinin hakim s

17.11.2020
2 0 0

Yeni dönemin kodlarını okurken...

Bu sıralar piyasalarda ve siyasi sahada gözlenen gelişmelere çok yönlü bakmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 11 Kasım'da AK Parti grup toplantısında verdiği mesajlarla başlayan süreç, 13 Kasım'da Tekirdağ İl Kongresi'nde yaptığı konuşmayla iyice şekillendi. Başkan Erdoğan dün, "İlgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde

14.11.2020
1 0 0

Ekonomik Kurtuluş Savaşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Grubu'nda dün yaptığı konuşmada, hedef odaklı mesajlarla "ekonomiye" geniş bir yer ayırdı. Gerek piyasa oyuncularının gerek sade vatandaşın dikkatle not aldığı yol haritasını paylaştı. Açıklamalarında, "sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevden affını isteyen" Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın huk

12.11.2020
2 0 0

Arı kovanına çomak sokmak!

Baştan beri üç ekonomik hedefi vardı: 1- Türkiye'nin yabancı tasarruflara bağımlılığını ve cari açığı kalıcı olarak azaltmak. 2- İç ve dış şoklara karşı ekonomiyi dayanıklı hale getirerek finansal güvenliği sağlamak. 3- İhracata ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümü başarmak. Bu politik tercihler, "arı kovanına çomak sokmak

10.11.2020
1 0 0

Dikkat edilmesi gerekenler...

ABD başkanlık seçimi küresel bir aktörün kişisel, kurumsal ve yapısal sorunlarla ne kadar malûl olduğunu göstermekle kalmadı, Türkiye içindeki pek çok dinamiği de hareketlendirdi. Tahmin edileceği üzere "ertelenmiş hesaplar" üzerinden bizleri oldukça keskin bir gündem bekliyor. Ankara siyasetinin geliştireceği çözümler, devletin esneklik kapasitesi

07.11.2020
4 0 0