Hasan Koç Tüm Yazıları

50 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şahs-ı manevî dikkat ister

Bediüzzaman Said Nursî, birçok eseri için ifade ettiği gibi Muhâkemat isimli eserinde yer alan "unsuru'l-belâgat" ve i'câzın miftahı dediği ikinci makaleyi okuyacaklar için de "Sakın o makalenin iğlâk-ı uslûbu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından müteneffir etmesin.Zira iğlâk eden, mânâsındaki dikkat ve kıym

12.05.2019
19 0 0

Ehil olunmayan işe teşebbüs etmek - 2

Birinci yazımızda şahs-ı maneviyi bir sanat olarak değerlendirmiş ve Nur Talebelerinin bu sanattaki ihtisasından bahsetmiştik.Konuya yine aynı yerden devam ederek sanatta olduğu gibi fenlerde de işin ehli olmak ve ehil olunmayan fenlere teşebbüs etmemek gerektiğine değinmek istiyoruz. "Hem de hakaik-i tarihiyedendir ki: Bir şahıs çok fenlerde melek

09.05.2019
9 0 0

Ehil olunmayan işe teşebbüs etmek

Birçok alanda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla "işin ehline verilmediği" sözleri yaygınlaşmaktadır.İşin ehline verilmesi âyet-i kerimenin bir emri iken bu emrin ihmal edildiği görülmektedir. "Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir."(Muhakemat) diyen Bediüzzaman Said Nu

05.05.2019
7 0 0

Bazen hareketsizlik hareket olur

Eski Said Dönemi Eseri olan Tuluât risalesinde, 1918 Yılında kurularak dört yıl gibi kısa bir süre hizmet verdikten sonra 1922 yılında ilmi faaliyetlerine son veren Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye ile ilgili ilginç bir soru bulunmaktadır.Bu soruya Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin verdiği cevabı aktardıktan sonra verilen cevap üzerinden bazı çıkarımla

30.04.2019
7 0 0

Şahs-ı manevî ittifak ve tesanüd ister (5)

"Adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir mânevî veledi hükmündedir"(Emirdağ Lâhikası)Hakikatinde, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin nereye dayandığı ve nereden manevî kuvvet aldığı gösterilmektedir. Na

20.04.2019
9 0 0

Nur Talebelerine dikkat ediyorlar

Bediüzzaman Hazretleri kendisi için bazen acip, bazen elim ve bazen de latif olan macerayı hayatından bazı kesitleri Risale-i Nur eserlerinde bizimle paylaşmaktadır.İşte o macerayı hayattan olan ve tarihçe-i Hayatta yer alan zamanın meşhur Kağıthane şenliklerinde Bediüzzaman Hazretlerinin gösterdiği hal ve tavırdan bahsetmek istiyoruz. "Hem kırk se

13.11.2018
37 0 0

Nurların hizmetine nasıl çalışmalıyız

"...Bir milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymettar ve mânen daha geniş olması..." (Münâzarât) Hakikatince, Risale-i Nur ile imanların takviyesine ve kurtulmasına çalışanların bu hizmetlerin yerine getirilmesinde nasıl bir yöntemle çalı

26.10.2018
37 0 0

Hasletlerin mahiyetlerinin değişmesi

İnsanların sahip olduğu hasletlerin yerleri değişirse yani o haslet başka bir vaziyet içerisinde gösterilirse mahiyetinin de ona göre değişeceği Lemaat eserinde ders verilmektedir."Bir haslet; yer ayrı, sima bir. Kâh dev, kâh melek, kâh salih, kâh talih (şerli)." Hakikatinde ifade edildiği gibi kişi aynı şahıs iken bulunduğu vaziyete göre davranışl

01.10.2018
27 0 0

Hesaptan korkandan korkma

Şeyh Sâdi-i Şirâzî'nin Bostan ve Gülistan isimli eserinden Bediüzzaman Hazretleri bazı hikâyeleri ve sözleri alıntı yaparak Risale-i Nur Külliyatı'nda yer vermiştir.Bu sebeple söz konusu eserden hakikatli dersleri barındıran bazı alıntıları yapmayı uygun görüyoruz. İdarecinin raiyetine karşı sabırlı, adaletli ve hoşgörülü davranması ile birlikte ah

20.09.2018
25 0 0

Bâşit başını buz tuttu!

Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili Tarihçe-i Hayattan aldığımız, yazımızın başlığını da ihtiva eden bir hatırayı paylaşarak başlamak istiyoruz."Van'da yaz zamanlarını, Bâşit ve Beytüşşebâb namındaki yaylâlarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşaya, mezkûr dağların başında Temmuz'da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve "Temmuz'da kat'iy

13.09.2018
26 0 0