"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Hasan Koç Tüm Yazıları

76 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Yazmak vazifesi devam ediyor

Risale-i Nur kitaplarının ilk neşri eserlerin elle yazılıp çoğaltılması ile olmuştur.Bu nedenle nurların talebelerce yazılması teşvik edilmiş, kazandırdığı manevi kârlar hatırlatılmıştır. "Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur." Hadis-i Şerifi bu manevi kâr ve kazancın en güzel ifades

19.01.2021
3 0 0

Şahs-ı manevî içerisinde fâni olmak

Şahsiyetini kardeşler içerisinde yani şahs-ı manevide fâni etmek mesleğimizin bir özelliğidir.Şahsî şerefler kaybolup giderken, şahs-ı maneviyeye ait şerefler baki kalır. Şahsî şerefleri düşünmekten doğan şahsî hareketler mesleğimize münafi hallere sebep olurken, şahs-ı manevinin şerefiyle ortak hareket etmek mesleğimizin düsturlarıyla yaşamaya ves

16.01.2021
2 0 0

Şahs-ı manevî teselli verir

Tek başına bir şahıs münferit hareketlerde ve söylemlerde bulunarak teselli kırıcı vaziyetlerde bulunabilir.Şahsî davranışlarıyla kendisini ve etrafındakileri menfiliğe sevk ederek, onların ümitlerini kırar ve yalnızlığa götürür. Şahs-ı manevî ise ruhlara teselli, müjde ve istirahat verir. Şahs-ı manevî kimseyi müsbetin dışında bir yola sevk etmez.

04.12.2020
6 0 0

Kendi kitabını satın almak

Risale-i Nur kitaplarını yazan talebelerinden ücreti karşılığında satın alan Bediüzzaman Said Nursî, böyle yapmasının amacını ve hikmetini Emirdağ Lâhikası'nda açıklamaktadır."Bilirsiniz ki, kendim sadâka ve yardımları kabul etmediğim gibi, öyle yardımlara da vesile olamadığımdan, kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o parayla kendi kitaplarımı,

21.11.2020
19 0 0

Kendini sena ettirmemek gerekir

Kendini senâ etmek doğru olmadığı gibi kendini senâ ettirmek de doğru değildir. Yani kendini senâ etmemekle birlikte başkalarının bizim hakkımızdaki senâlarına da izin vermemek lâzımdır. Hiçbir itirazda bulunmayarak üzerimize aldığımız senâlar ihlâsımızın en büyük düşmanlarından olacaktır.Yazılan mektuplarda kendine karşı senâları kabul etmeyen Bed

12.11.2020
12 0 0

Ehemmiyetli bir ders dinlemek

Risale-i Nur Talebesi, nurun mesleğine aykırı davranışlarını yine nurlardan alacağı ehemmiyetli derslerle düzeltecek ve ortaya çıkan zararları tamir edecektir.Bilerek veya bilmeyerek yaptığı yanlışları fark edip, hangi meselede yanlış yapmış ise o meselede tekrar doğruya ulaşmak için Nur'un hakikatlerine koşacaktır. Risale-i Nur'dan ehemmiyetli bi

05.11.2020
7 0 0

Kalem tutan parmak

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Onuncu Lem'a olan şefkat tokatlarında bizlere ders verici ibretlik bir hadiseden bahseder.Kur'ân'ı tevafuk mu'cizesini gösterir bir tarzda yazmakla vazifeli olan Hakkı Efendi, derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilerek gizli dâvâ vekâleti yapmaya başlar. Ancak bu durum iman hizmetindeki vazifesini ihmal etmes

19.10.2020
12 0 0

Demokrasiye yemin etmek

Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi'nde paşa ve zabitlere on bir sual ve bir de yarım sual yönelten Bediüzzaman Said Nursî, on birinci sualinde meşrutiyete yemin edenlerden bahsediyor."Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meşrûtiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükût etse, acaba kefaret-i yemin vermek lâzım gelmez mi Ve

14.10.2020
16 0 0

Elim ve zevksiz bir vaziyet

Risale-i Nur hizmet-i imaniyesinde bulunan bir talebe; enaniyetten, gösterişten, şahsını nazara vermekten, maddî ve manevî yüksek görünmekten sakınır ve sakındırır.Ağır ve soğuk olan gösterişlerden ve gösterişe meydan açacak hallerden uzak durarak enaniyet kapılarını kapatır. Çünkü enaniyet sebebiyle zahmetlere düşmek onun için elem verici ve zevk

08.10.2020
17 0 0

On birinci rica

Bediüzzaman Said Nursî, Yirmialtıncı Lem'anın on birinci ricasında esaretten dönüşü sonrası yaşadıklarını anlatır.İstanbul Çamlıca'da bir köşkte merhum biraderzadesi Abdurrahman ile oturduğunu, Darü'l-Hikmette, meslek-i ilmiyeye münasip, en âli bir tarzda neşr-i ilme muvaffakiyet içerisinde bulunduğunu ve buna benzer güzellikler içerisinde herşeyin

01.10.2020
17 0 0