Hasan Koç Tüm Yazıları

46 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şahs-ı manevî ittifak ve tesanüd ister (5)

"Adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir mânevî veledi hükmündedir"(Emirdağ Lâhikası)Hakikatinde, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin nereye dayandığı ve nereden manevî kuvvet aldığı gösterilmektedir. Na

20.04.2019
0 0 0

Nur Talebelerine dikkat ediyorlar

Bediüzzaman Hazretleri kendisi için bazen acip, bazen elim ve bazen de latif olan macerayı hayatından bazı kesitleri Risale-i Nur eserlerinde bizimle paylaşmaktadır.İşte o macerayı hayattan olan ve tarihçe-i Hayatta yer alan zamanın meşhur Kağıthane şenliklerinde Bediüzzaman Hazretlerinin gösterdiği hal ve tavırdan bahsetmek istiyoruz. "Hem kırk se

13.11.2018
30 0 0

Nurların hizmetine nasıl çalışmalıyız

"...Bir milyon değil, belki bin insanın hayat-ı ebediyesini temine çalışmak, bir milyar insanın hayat-ı fâniye-i dünyeviye ve medeniyetine çalışmaktan daha kıymettar ve mânen daha geniş olması..." (Münâzarât) Hakikatince, Risale-i Nur ile imanların takviyesine ve kurtulmasına çalışanların bu hizmetlerin yerine getirilmesinde nasıl bir yöntemle çalı

26.10.2018
29 0 0

Hasletlerin mahiyetlerinin değişmesi

İnsanların sahip olduğu hasletlerin yerleri değişirse yani o haslet başka bir vaziyet içerisinde gösterilirse mahiyetinin de ona göre değişeceği Lemaat eserinde ders verilmektedir."Bir haslet; yer ayrı, sima bir. Kâh dev, kâh melek, kâh salih, kâh talih (şerli)." Hakikatinde ifade edildiği gibi kişi aynı şahıs iken bulunduğu vaziyete göre davranışl

01.10.2018
19 0 0

Hesaptan korkandan korkma

Şeyh Sâdi-i Şirâzî'nin Bostan ve Gülistan isimli eserinden Bediüzzaman Hazretleri bazı hikâyeleri ve sözleri alıntı yaparak Risale-i Nur Külliyatı'nda yer vermiştir.Bu sebeple söz konusu eserden hakikatli dersleri barındıran bazı alıntıları yapmayı uygun görüyoruz. İdarecinin raiyetine karşı sabırlı, adaletli ve hoşgörülü davranması ile birlikte ah

20.09.2018
15 0 0

Bâşit başını buz tuttu!

Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili Tarihçe-i Hayattan aldığımız, yazımızın başlığını da ihtiva eden bir hatırayı paylaşarak başlamak istiyoruz."Van'da yaz zamanlarını, Bâşit ve Beytüşşebâb namındaki yaylâlarda geçiriyordu. Bir gün Tahir Paşaya, mezkûr dağların başında Temmuz'da bile buz bulunduğunu söyler. Tahir Paşa itiraz eder ve "Temmuz'da kat'iy

13.09.2018
20 0 0

Manevî renkler -2

"Cenâb-ı Hak, şemsin hararetini hayat, ziyasını şuur, ziyadaki renkleri duygu gibi yapmış olsaydı, senin elindeki ayine de temessül eden şemsin timsali seninle konuşacaktı. Çünkü, o timsalinde oldukça, harareti, ziyası, renkleri olurdu; hararetiyle hayat bulurdu, ziyasıyla şuurlu olurdu, renkleriyle de duygulu olurdu."(Mesnevî-i Nuriye)Hakikatini i

04.08.2018
23 0 0

Harikalar asrındayız

Münâzarât'ta, "...Şu zaman, mümteniât-ı âdiyeyi (normalde imkânsız olan şeyler) mümkün derecesine indiriyor" tesbitini yapan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Sünûhat eserinde ise "Harikalar asrında" olduğumuzu bizlere hatırlatarak zamanın tahlilini yapıyor.Olmasına imkân verilmeyen işlerin olduğu, her şeyin sür'atle gerçekleştiği, kaybolan fikirl

15.07.2018
48 0 0

Beyaz kılı hilâl sanmak

Beyaz kılın hilâl olduğunu iddia ederek yeminle ispatlamaya çalışan ihtiyar, gördüğünün hilâl olmadığını anlayınca her halde çok şaşkınlık duymuştur.Fikri-i istikametin kaybolduğu, arzuların fikir suretine girdiği, fikirlerin istibdada bulaştığı, sabit fikirliliğin arttığı bir asırda yaşıyoruz. Risale-i Nur'dan bu asrın halini ifade edebilecek bir

08.07.2018
33 0 0

Pencerelerden seyret, içlerine girme

Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nden bahsedilmekte, sözlerine ve şiirlerine yer verilmektedir."Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi 'Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler' de, pencerelerden seyret, içlerine girme." (20. Mektup) tesbitinde çok önemli bir detay dikkatimizi çektiğinden paylaşma ihtiyacının hissettik

30.06.2018
63 0 0