"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Hasan Koç Tüm Yazıları

70 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kalem tutan parmak

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Onuncu Lem'a olan şefkat tokatlarında bizlere ders verici ibretlik bir hadiseden bahseder.Kur'ân'ı tevafuk mu'cizesini gösterir bir tarzda yazmakla vazifeli olan Hakkı Efendi, derd-i maişet zaruretiyle kendini mecbur bilerek gizli dâvâ vekâleti yapmaya başlar. Ancak bu durum iman hizmetindeki vazifesini ihmal etmes

19.10.2020
5 0 0

Demokrasiye yemin etmek

Divan-ı Harb-i Örfi Mahkemesi'nde paşa ve zabitlere on bir sual ve bir de yarım sual yönelten Bediüzzaman Said Nursî, on birinci sualinde meşrutiyete yemin edenlerden bahsediyor."Herkes meşrûtiyete yemin ediyor. Hâlbuki ya müsemmâ-yı meşrûtiyete kendi muhalif veya muhalefet edenlere karşı sükût etse, acaba kefaret-i yemin vermek lâzım gelmez mi Ve

14.10.2020
9 0 0

Elim ve zevksiz bir vaziyet

Risale-i Nur hizmet-i imaniyesinde bulunan bir talebe; enaniyetten, gösterişten, şahsını nazara vermekten, maddî ve manevî yüksek görünmekten sakınır ve sakındırır.Ağır ve soğuk olan gösterişlerden ve gösterişe meydan açacak hallerden uzak durarak enaniyet kapılarını kapatır. Çünkü enaniyet sebebiyle zahmetlere düşmek onun için elem verici ve zevk

08.10.2020
10 0 0

On birinci rica

Bediüzzaman Said Nursî, Yirmialtıncı Lem'anın on birinci ricasında esaretten dönüşü sonrası yaşadıklarını anlatır.İstanbul Çamlıca'da bir köşkte merhum biraderzadesi Abdurrahman ile oturduğunu, Darü'l-Hikmette, meslek-i ilmiyeye münasip, en âli bir tarzda neşr-i ilme muvaffakiyet içerisinde bulunduğunu ve buna benzer güzellikler içerisinde herşeyin

01.10.2020
10 0 0

Hükümetler hekim gibidir

Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât isimli eserinde hükümetleri hekime benzetmektedir.Bu benzetme o kadar kaliteli ve yerinde bir benzetmedir ki hükümet manasının hüviyetini ortaya koymaktadır. Hastalığı teşhis etmemiş veya teşhis etmesine engel olunmuş bir hekim, bilmediği bir hastalığa ve görmediği bir hastaya tedavi için ilâç yazsa o hastanın iyil

26.09.2020
7 0 0

Kuvvete dayanmaktan vazgeçilmeli

Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât isimli eserinde bu asırda kimlerin ne sebeple düşeceğini, kimlerin ise nasıl yükselerek ilerleyeceğini şöyle ifade etmektedir:"Sizin bey ve ağa, hatta şeyhleriniz dahi, eğer kuvvete istinad ile kılınçları keskin ise, bizzarûre düşeceklerdir; hem de müs- tehaktırlar. Eğer akla istinad ile, cebr yerine muhabbeti isti

21.09.2020
9 0 0

Demokrasi hizmetinden geri çekilmeyiniz

Demokrasinin doğru anlaşılması ve doğru tanımlanması için "Meşrûtiyetin ikinci yaşında" yollara düşen Bediüzzaman Said Nursî, Kürt aşiretlerinin içerisine rıhlet-i sayfiye (yaz seyahati), bilâd-ı Arabiyeye (Arap beldelerine) ise rıhlet-i şitâiye (kış seyahati) ederek daha iki yaşındaki demokrasiye yaz-kış çalışarak demokrasi lehindeki hizmetini gös

15.09.2020
9 0 0

Dünya ciheti Risale-i Nur'dan istenilmez

Risale-i Nur'un esası olan ihlâsı bozmamak, büyük bir gayretle ihlâsın muhafazına çalışmak Nur Talebelerinin ciddî bir vazifesidir.Bu sebeple dünyevî veya uhrevî menfaatlerin ihlâsımızın zararına doğrudan hedef kabul edilmesi, yani hizmeti karşılığında dünyada maddî veya manevî herhangi bir netice alınmaya çalışılması ihlâsımızı bozacaktır. Risale-

10.09.2020
7 0 0

Amelini şahs-ı manevî içerisinde korumak

Yaptığımız amelleri değerli kılan ve o amelin kabulüne vesile olan ihlâstır.Bu sebeple her amelimizin ihlâslı yapılması ve ihlâslı olarak devam ettirilmesi gerekir. Şahsî amellerimizin ihlâsının korunması için o amellerin şahs-ı manevî hesabına yapılması yani şahsilikten çıkartılıp, şahs-ı manevileştirilmesi gerekir. Şahs-ı maneviyeye dahil olan am

02.09.2020
8 0 0

Müstebit yalnız bir şahıs mı olur

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Divan-ı Harb-i Örfi eserinde; "Acaba müstebit yalnız bir şahıs mı olur Müteaddit şahıslar müstebit olmaz mı Bence kuvvet kanunda olmalı, yoksa istibdat münkasım olmuş olur. Ve komitecilikle tam şiddetlenir" der.Burada, istibdadın nasıl sistemleşerek yerleşeceğini gösterir. Yani bir memlekette demokrasi sistemleşeme

23.08.2020
8 0 0