"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Hasan Koç Tüm Yazıları

54 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ahiret âlemlerinde bir manzara

Bediüzzaman Hazretleri Mesnevî-i Nuriye isimli eserinde;"...Beytin etrafında teşekkül eden safları görmekle, yakın saflar Beyti ihata ettikleri gibi, en uzak safların da âlem-i İslâmı ihata etmiş olduğunu hayal ile görürsün." demektedir. Kâbe'nin etrafında namaz kılanların teşekkül ettiği saflar bütün İslâm âlemini içine alan büyük bir şahs-ı manev

27.05.2020
0 0 0

Risale-i Nur ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Bediüzzaman Hazretleri Emin ve Feyzi ağabeylerin II.Dünya savaşının dehşetli günleri olan ilk elli gününde bu savaşla ilgili sordukları suale cevap verir.Aynı sual yedi sene geçtikten sonra tekrar edilir ve Bediüzzaman Hazretleri yine aynı cevabı verir. Fakat bu seferki cevapta bazı önemli detaylar da vardır. Dünya savaşının neticesinde ortaya çıka

17.02.2020
21 0 0

Asıl hüner sahibi kimdir

California Üniversitesi'ne bağlı Bedari Kindness Enstitüsü'nde çalışan bir grup antropolog ve psikolog, "başkalarına iyi davranmanın" insan psikolojisi ve genel olarak insan sağlığına ne tür katkılar sağladığını araştırmışlar.Araştırma sonucunda başkalarına karşı olabildiğince hoşgöürülü olmanın sağlığımız için faydalı olduğu hususunda görüş birliğ

13.12.2019
19 0 0

Yazmaktaki maksat

Ülkemizde gazeteciliğin en büyük sıkıntılarından birisi de başkalarına beğendirmek için veya başkalarının tenkidinden korkarak yazı yazmak sorunudur.Hak bildiğini söyleyebilmek, kalemini eğip bükmeden istikamette tutabilmek, körü körüne takdir veya tenkitten sakınabilmek, yazısını sadece "kendi" yazısı yapabilmek oldukça müşkülleşmiş durumda. Bir y

05.12.2019
16 0 0

Şahs-ı manevî dikkat ister

Bediüzzaman Said Nursî, birçok eseri için ifade ettiği gibi Muhâkemat isimli eserinde yer alan "unsuru'l-belâgat" ve i'câzın miftahı dediği ikinci makaleyi okuyacaklar için de "Sakın o makalenin iğlâk-ı uslûbu ve içinde cilveger olan mesailin elbiselerinin perişaniyeti seni temaşasından müteneffir etmesin.Zira iğlâk eden, mânâsındaki dikkat ve kıym

12.05.2019
66 0 0

Ehil olunmayan işe teşebbüs etmek - 2

Birinci yazımızda şahs-ı maneviyi bir sanat olarak değerlendirmiş ve Nur Talebelerinin bu sanattaki ihtisasından bahsetmiştik.Konuya yine aynı yerden devam ederek sanatta olduğu gibi fenlerde de işin ehli olmak ve ehil olunmayan fenlere teşebbüs etmemek gerektiğine değinmek istiyoruz. "Hem de hakaik-i tarihiyedendir ki: Bir şahıs çok fenlerde melek

09.05.2019
44 0 0

Ehil olunmayan işe teşebbüs etmek

Birçok alanda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla "işin ehline verilmediği" sözleri yaygınlaşmaktadır.İşin ehline verilmesi âyet-i kerimenin bir emri iken bu emrin ihmal edildiği görülmektedir. "Bir adam müstaid ve kabil olduğu şeyi terk ve ehil olmayan şeye teşebbüs etmek, şeriat-ı hilkate büyük bir itaatsizliktir."(Muhakemat) diyen Bediüzzaman Said Nu

05.05.2019
29 0 0

Bazen hareketsizlik hareket olur

Eski Said Dönemi Eseri olan Tuluât risalesinde, 1918 Yılında kurularak dört yıl gibi kısa bir süre hizmet verdikten sonra 1922 yılında ilmi faaliyetlerine son veren Dârü'l-Hikmeti'l-İslâmiye ile ilgili ilginç bir soru bulunmaktadır.Bu soruya Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin verdiği cevabı aktardıktan sonra verilen cevap üzerinden bazı çıkarımla

30.04.2019
30 0 0

Şahs-ı manevî ittifak ve tesanüd ister (5)

"Adalet-i hakikiye ile bu asırda insanları mes'ud edebilir bir istidatta bulunan, Risale-i Nur'dur ve onun şahs-ı mânevîsi, Hazret-i Hasan Radıyallahu Anhın bir muavini, bir mütemmimi, bir mânevî veledi hükmündedir"(Emirdağ Lâhikası)Hakikatinde, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin nereye dayandığı ve nereden manevî kuvvet aldığı gösterilmektedir. Na

20.04.2019
36 0 0

Nur Talebelerine dikkat ediyorlar

Bediüzzaman Hazretleri kendisi için bazen acip, bazen elim ve bazen de latif olan macerayı hayatından bazı kesitleri Risale-i Nur eserlerinde bizimle paylaşmaktadır.İşte o macerayı hayattan olan ve tarihçe-i Hayatta yer alan zamanın meşhur Kağıthane şenliklerinde Bediüzzaman Hazretlerinin gösterdiği hal ve tavırdan bahsetmek istiyoruz. "Hem kırk se

13.11.2018
62 0 0