"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Esfender Korkmaz Tüm Yazıları

353 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gizli vergi: Enflasyon

Açıklanan Haziran ayı enflasyonu, yıllık TÜFE olarak yüzde 12,62 oldu. Yıllık Yİ-ÜFE oranı da yüzde 6,17 oldu.Pandemi, Dünyada deflasyon riski yaratırken, Türkiye de enflasyon artarak devam ediyor. Haziran ayı ABD'de enflasyon oranı yüzde 0,1, Avrupa'da yüzde 0,3 oldu.Haziran ayında gıda fiyatlarındaki artış yüzde 12,93 olarak yıllık TÜFE artışına

05.07.2020
1 0 0

Eğitime miyobi bakıyoruz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 yılı eğitim raporunda, Türkiye her bir öğrenci için eğitime harcanan yıllık para miktarı açısından üye ülkeler içinde Meksika ve Kolombiya' dan önce ve sondan üçüncü sırada yer alıyor.Raporda kullanılan 2016 yılı verilerine göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversiteye kadar her bir öğrenci için eğit

03.07.2020
1 0 0

Avrupa'dan kazanıp Rusya ve Çin'e veriyoruz

Son 20 senedir cari açığımız sürekli arttı. Cari açıkta asıl sorun olan dış ticaret açığıdır. Dış ticaret açığının bir kısmını turizm gelirleri gibi döviz gelirleri ile karşılıyoruz. Geriye cari açık kalıyor.Cari açığı iç tasarruf açığına bağlayanlar var. Ne var ki güven sorunu nedeni ile Türkiye de son elli yıldır tasarrufların bir kısmı dışarıya

02.07.2020
2 0 0

Nüfus planlaması ve yoksulluk

Bir ülkede gelir artışını fert başına GSYH gösterir. Söz gelimi Türkiye de 2019 yılında GSYH da büyüme pozitif, yüzde 0.9 oldu. 2029 yılı nüfus artış hızı ise yüzde 1.39 oldu. Bu şartlarda Türkiye de 2019 yılında fert başına GSYH büyüme oranı, bir önceki yıla göre küçülerek negatif, eksi 0,48 oldu.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, tasarruf ya

01.07.2020
2 0 0

Bankalarda risk var mı

Kredi derecelendirme kuruluşları, Dünya da ağırlaşan ekonomik sorunların aynı zamanda bankaların dönmeyen kredilerini de artıracağını tahmin ediyorlar. Moody'se göre, ekonomik sorunlar bankaya borcu olanların geri ödeme kapasitesini zayıflatacak ve sorunlu kredi oranı artacaktır. TL'nin değer kaybı bankalarda ilave sermaye bozulması yaratacaktır. F

30.06.2020
3 0 0

Dünya dış borç yapılandırmasına gitmek zorundadır

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Nisan sonunda gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) dış borçlarını konu alan bir rapor yayınladı. Raporda, pandemi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin dış borç ödeme sorunu yaşayabileceğine dikkat çekildi. Zira rapora göre, GOÜ'lerin iç-dış toplam borçlarının bu güne kadar görülen en yüksek düz

28.06.2020
4 0 0

Yabancı kurumlar kriz mi istiyor..

Uluslar arası iki kuruluş, Türkiye'nin sermaye ve döviz piyasalarını etkileyecek iki yeni karar açıkladı. 1. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart and Poor's Global Raitings, raporunda, 2021 yılında Türkiye'de bankacılık sektörünün sorunlu kredilerinin yüzde 20'ye ulaşacağını söyledi. (Halen bankaların takipteki kredi oranı yüzde 4,6'dır.)Öte yand

26.06.2020
4 0 0

Ekonomide iyileşme epeyi sancılı olacak

Dünya ve Türkiye, elbette pandemi krizinden çıkacak. Türkiye de iç dinamikler krizden çıkış için daha elverişlidir. Ancak, aynı zamanda hükümetlerin çıkış politikaları da önemlidir. Ekonomi yönetiminin aldığı genişletici kararlarda bu nedenledir. Ancak bu kararların bazıları algı yaratmak içindir. Bazıları TOKİ olarak devletinde içinde olduğu konut

25.06.2020
3 0 0

Devlet bütçesi ne getirdi

Bütçe ile ilgili haber ve yorumlar, genel olarak bütçe açıkları, bütçedeki faiz yükü açısından yapılıyor. Yine bütçeler politikası da açısından değil de şirket bütçesi gibi yalnızca muhasebe açısından değerlendiriliyor. Hükümetler açısından da bütçe denkliği ön planda tutuluyor. Aslında bütçe politikası, iktisat politikasının önemli bir ayağıdır. B

24.06.2020
2 0 0

Pandemi sonrası ekonomik panaroma

Pandemi krizinin dünya ekonomisinde tahribatı, gelmiş geçmiş krizlerden daha ağır olacaktır. Türkiye pandemi öncesinde de üç çeyrek daraldığı ve aynı şekilde işsizlik arttığı için, dünyada pandemiden en fazla etkilenen ülke olacaktır.Bu konuda, iktisadi araştırmalar veya söylemler daha çok krizin boyutu ile ilgilidir. Bazı akademik çalışmalarda iki

23.06.2020
2 0 0