"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Esfender Korkmaz Tüm Yazıları

289 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

En etkili çözüm

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, salgınının küresel ekonomi ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu kaynağın bir kısmının Fert başına geliri düşük olan üyelere faizsiz verileceğini de açıkladı.Rusya ve Türkiye IMF'den para istemediklerini bildirdil

Bugün
0 0 0

Ekonomik önlemler nedir ne olmalıdır

Virüs salgınını önlemede alınacak her türlü siyasi risk, katlanacağımız ekonomik maliyetler ikinci plandadır. Birinci planda, sağlık dışında alınacak ekonomik önlemler krizi engellemek içindir. Bu alanda başka ülkeleri tartışmaktan çok kendi imkan ve kararlarımızı tartışmak ve en etkili düzeyde tutmak zorundayız.1. En çok tartışılan işsizlik sigort

02.04.2020
0 0 0

Orta gelir tuzağına neden düştük (2)

Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmesinin nedenleri, orta gelir tuzağından çıkış için aynı zamanda bu yanlışlardan dönmesi gerektiğini de ortaya koyar.Aşağıdaki araştırmada bu sorun mukayeseli olarak görünüyor. Türkiye, eğitimde, Ar-Ge'de, yüksek teknoloji ihracatında daha önce aynı gelir grubunda olduğu ülkelere göre geri düştü.Türkiye de hiçbir

01.04.2020
1 0 0

Orta gelir tuzağına neden düştük (1)

Kalkınma yolunda en önemli handikap, bir ülkenin orta gelir tuzağına düşmesidir. Türkiye maalesef 2007'den beri, 12 senedir orta gelir tuzağındadır. Fert başına gelir dolar olarak 2007 yılında 9656 dolardı. 2019 yılında 9127 dolardır.Bu yıllar içinde Dolar cinsinden fert başına geliri etkileyecek iki gelişme oldu. Bunlardan birisi 2007 yılında fert

31.03.2020
1 0 0

Kriz sonrası dünyada neler değişecek

Dünya en büyük ekonomik sorunu 1929 buhranı ile yaşadı. Tüm Dünya'da deflasyon yaşandı. O kadar ki; toptan eşya fiyatları 1929'dan 1934'e kadar geçen dört yılda yüzde 30 düştü. New York Borsası çöktü. Borsanın çöküşünü bankaların çöküşü izledi.Türkiye de, 1929 buhranı ile en fazla zarar gören tarım kesimi oldu. Çiftçinin satın alma gücü yüzde 50-60

29.03.2020
3 0 0

Dünya genelin de demokrasi inişte

Freedom House (Dünya Özgürlükler Evi) her sene bütün ülkelerde anketler yapıyor ve "İnsan Hakları ve Demokratik Özgürlükler Endeksi" yayınlıyor. Ülkeleri, yaptığı anket sonucuna göre, insan hakları ve demokratik özgürlükler açısından, "özgür, yarı özgür ve özgür olmayan ülkeler" statüsünde tasnif ediyor.Freedom House 2020 raporunun başlığı "Demokra

27.03.2020
2 0 0

Sağlığı küreselleştirmek gerekir

İnsan hayatı söz konusu olunca; ekonomi rafa kalkıyor. Aslında siyasetinde rafa kalkması gerekir. Ne var ki önce Çin, virüsün etkilerini geç açıkladı. Sonra Trump, korunmanın gereği olarak değil kendi iç politika hesaplarına göre açıklama yaptı. İtalya ve Türkiye'de de siyasilerin farklı şekilde bazen iç siyaset zarar görmesin endişesi ile hareket

26.03.2020
3 0 0

Bundan sonraki dünya farklı olmalı

İnsani değerler açısından bu günkü Dünya, yarım asır önceki Dünya değil. Başta Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) olmak üzere birçok uluslararası kuruluşlar insani gelişme konusunda yoksul ülkelere destek sağlıyor. Dünya Bankası gibi kurumlar yoksullukla mücadele programları yapıyor.Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu 2019 Aralık raporuna g

25.03.2020
3 0 0

Türkiye'de erken sanayilesizleşme

Bir ülkenin gelişme sürecinde sanayileşme, sabit sermaye birikimini - (Reel sermaye stoku), sürdürülebilir büyümeyi ve ihracatı artırır. Tarımda gizli işsiz olarak devam eden vasıfsız işgücünü çeker. Şehirleşme hızlanır.Türkiye de imalat sanayiinde sermaye-hasıla oranı diğer sektörlere göre daha düşüktür. 1963'te başlayan planlı dönemde imalat sana

24.03.2020
4 0 0

Ekonomik çöküşlerde demokrasiye dikkat!

Virüs nedeni ile bugün dünyanın yaşadığı ekonomik kriz değil daha da ağırı ekonomik buhran veya ekonomik çöküştür. Geçmiş buhranlardan bir farkı vardır; buhran ekonomik dengelerin bozulması ile ortaya çıkan yapısal sorunlardan ileri gelmediği için, diğer buhranlara göre ekonomi daha çabuk toparlanacaktır. Buna karşılık her çöküşte olduğu gibi halkı

22.03.2020
2 0 0