"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Cevher İlhan Tüm Yazıları

427 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Maddi önlemlerle "mânevî tedbir"

Bundandır ki böyle zamanlarda "Kur'ân'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin bürhanı" olan Risale-i Nur'un cemaatçe okunması çok daha önemli."Umûmî hatalar"ın neticesi olan "bâzı eşhâsın hatâsından gelen ve bir derece memlekette umumî şekle giren ve umûmî musibet" olan sari hastalıklar "dinî musibet"e dönüşür ki asıl mu

Bugün
0 0 0

Koronavirüs çarpıklıkları

Dünya Sağlık Teşkilâtı'nın "pandemi"-"küresel salgın" ilân ettiği koronavirüs çelişkileri, sadece Meclis'te Türkiye'nin tedbirlere, esnaf ve işletmeler için ekonomik desteğe dair muhalefetin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergelerinin "iktidar cephesi"nce reddedilmesiyle kalınmıyor.Bütün dünyada "âcil ekonomik tedbir paketleri" alınırken, Tü

28.03.2020
1 0 0

Camilerde siyasetin akıbeti

Dünyada ve Türkiye'de bütün gündemleri geri plâna iten koronavirüs salgınını sonrasında, siyasi iktidarın "tâlimatı"yla Diyanet cami ve mescitlerde Cuma'nın yanısıra vakit namazlarının da cemaatle kılınmasına "ara verdi" ve idrâk edilen mübârek Mi'rac gecesinde dahi cami ve mescitler kapatıldı.Bu hal, öncelikle mânevî cihetiyle Bediüzzaman'ın tefsi

27.03.2020
7 0 0

Koronavirüs ve ekonomi

"Küresel tehdit" koronavirüse bütün dünyada köklü sağlık tedbirlerinin yanısıra ciddi ekonomik tedbirler alınırken, Türkiye'de hâlâ kayda değer bir adım atılmış değil.Dünyada özellikle dar gelirliler için kapsamlı "ekonomik önlemler" alınıyor. Bir trilyon dolar ayıran ABD'de belirli gelirin altındaki Amerikalılara bin dolarlık çek dağıtılıp çalışan

26.03.2020
1 0 0

Koronavirüs ve siyaset

Türkiye'de koronavirüs tedbirlerinin yeterli olup olmadığı tartışılırken, muhalefetin salgınla ilgili Meclis araştırması tekliflerinin dahi reddedilmesi bu konunun da "siyasetleştirildiği"ni gösteriyor.Türkiye'de Covid-19 virüsüne dair tedbirlerin yeterli olup olmadığının belirlenmesi, tanı merkezlerinin çoğaltılması, üst düzeyde önlem alınması içi

25.03.2020
1 0 0

Koronavirüs belâsında İdlib ateşkesi

Dünyanın ve Türkiye'nin en baş belâsı koronavirüs salgını bütün ağırlığıyla devam ederken, en son İdlib'de iki askerin şehit edilmesi Suriye meselesini yeniden hatırlattı.Her ne kadar iktidara ilişik medyada Suriye ordusunun üstüne atılmaya çalışılsa da, Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli unsurl

24.03.2020
1 0 0

"Camilerde cemaatle namaz"ın kaldırılması

Koronovirüs salgınına "tedbir" olarak Diyanet'in Cuma namazının yanısıra "camilerde ve mescitlerde vakit namazlarının da cemaatle kılınmayacağı" kararı ibret verici oldu.Öncelikle "karantina" adı altında her fırsatta insanlara "evlerinden çıkmama" çağrıları yapılırken-yoğunluğu yüzde 30 azalsa da-hâlen büyük şehirlerde insanların çoklukla doluştuğu

20.03.2020
4 0 0

Ve koronavirüs dersi...

Dünya ile birlikte Türkiye de tam bir felâketler sarmalına mâruz kaldı.Dünyadaki âfet, felâket ve musîbetlerle eşzamanlı olarak içte de iç içe âfet ve musîbetler peşinden gelen koronavirüs felâketi, küreselden yerele âdeta felâketlerin "tamamlayıcısı" olarak tezâhür etti. Türkiye, 2020'ye Manisa, Suriye ve İran'a kadar uzanan ve can alan Elazığ - M

19.03.2020
2 0 0

Koronavirüs: Küresel ikaz

Koronavirüs küresel felâketi, yeryüzünde dayatılan zulümlere bigâne kalan insanlığa ciddî bir umumî ikaz oldu."Umumî musibetin umumî hatanın neticesi olduğu" temel kuralıyla, "zulme rızâ zulümdür'; 'Zulmedenlere en ednâ (en ufak) bir meyil göstermeyin; yoksa Cehennem ateşi size de dokunur" (Ahzâb Sûresi, 72) hakikatinin, insanlığın küresel çapta iş

18.03.2020
2 0 0

Siyaseti saran "Koronavirüs nezlesi"

GÜNDEM Koronavirüs Türkiye'nin gerçek gündemini âdeta örtmüş; ne var ki panikle bu konu dahi doğru dürüst tartışılamıyor. Bu vaziyetle, demokrasinin olmadığı ve mllet irâdesinin tam tecelli etmediği "sistem"den, yürütmenin ve siyasetin "tâlimatlandırma-sı"yla "mahkeme ve hâkim teminatı"nın olmadığı, yargının bağımsız ve tarafsız olmayıp, düşünce v

17.03.2020
2 0 0