"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Ünlü Tüm Yazıları

144 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Memurların yurtdışı eğitimi 46 yıllık yönetmelikle sürdürülemez

Yıllardan beridir bu ülke devlet memurlarını yurtdışında eğitim görmek üzere göndermektedir. Eğitimin kalitesi, öğrenim görülen okul, öğrenim sonrasında memurun etkin değerlendirilmesi gibi birçok konu maalesef yeterince değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. Halbuki bir memurun yurtdışında eğitim görmesinin maliyeti milyonlarca liraya ulaşmaktadır. Y

29.06.2020
1 0 0

Torba kanunda yapılan değişiklikler kamu personeline nasıl yansıyacak

Kamu personeline yönelik kanuni değişiklikler üzerinde çok ciddi bir çalışma yapılmazsa adeta yapbozlar oluşmaktadır. Nitekim 703 sayılı KHK ile kamu personeline yönelik yapılan değişiklikler yeni kanunla adeta büyük oranda eski haline getirildi. Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız.Merkez Valiliği sistemi Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine dönüş

28.06.2020
3 0 0

MEB iller arası öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor

Eğitim-Bir-Sen 2019 yılında Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya SELÇUK'a öğretmenlerin yaşadığı sorunları içeren "Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Süreci, Tespitler ve Bir Model Önerisi" başlıklı bir rapor sunmuştu. Bu raporda yer alan ve MEB'in yıllardır bir türlü çözemediği önemli sorunları başlıklar halinde açıklamıştık. Ancak, gelinen noktada bu sor

22.06.2020
8 0 0

Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları

Bu köşede kamu personel sorunlarını yıllardır yazıp duruyoruz. Önerilerimizin hayata geçtiğini gördükçe seviniyor, aksi durumda da sabırla uyarılara devam ediyoruz. Bu yazımızda oldukça dağılan kamu personel alım sistemindeki acil reform ihtiyacını açıklamaya çalışacağız.Sözleşmeli personel alımında acil çözüm bekleyen sorunlarDaha önce sözleşmeli

21.06.2020
3 0 0

Son dönemlerde kamu yönetiminde yaşanan kritik değişiklikler

Son yıllarda kamu yönetiminde ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişiklikler cumhuriyet dönemindeki en kritik değişiklikler denilse yeridir ve abartı da olmaz. Bu yazımızda bu konuyu açıklamaya çalışacağız.Cumhuriyet öncesinden itibaren var olan Müsteşarlıklar kaldırıldıYeni sistemde kamu yönetiminde köklü değişiklikler yapılmış ve birçok unvan

15.06.2020
6 0 0

Düşük ücretli memur aleyhine düzenleme bazı memurların emekli maaşını da etkiyor

Bu köşede yıllardır gündeme getirdiğimiz bazı konular çözüme kavuşturulurken maalesef birçok sorun hala yerli yerinde duruyor. Bu çerçevede, düşük ücret alan memurlar aleyhine yapılan bazı düzenlemeleri eleştirmiş ve çözüm önerisi sunmuştuk. Ancak, geçen bunca zamana rağmen bu sorun hala çözüme kavuşturul(a)madı. Şimdi bu düzenleme yüksek ücret ala

14.06.2020
3 0 0

Kamu personeline yüksek ücretlerle aylıksız izinle çalışma imkânı

657 sayılı Kanun'a tabi personelin belirli şartlarda aylıksız izin hakkı bulunmaktadır. Bu iznin nasıl ve hangi şartlarda kullanılacağı bu kanunda düzenlenmektedir. Ancak, başka kanunlarda da belirli şartlarda aylıksız izin kullanma imkânı verildiği de görülmektedir. Bu yazımızda konuyu açıklamaya çalışacağız.Kamu personeli araştırma altyapılarında

18.05.2020
9 0 0

Uzun bir aradan sonra kamuda çalışan personel sayısı açıklandı ama!

Uzunca bir süredir kamu personel istatistikleri yayımlanmamıştı. Son olarak mülga Devlet Personel Başkanlığı kamu personel istatistiklerini 2018 yılı sonu itibarıyla yayımlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı kamu personel istatistiklerini açıkladı. Ancak, açıklanan rakamların geçmiş yıllara göre çok yüzeysel kaldığı ve s

17.05.2020
7 0 0

Kamu yönetiminde muhasebe veya hesap verme kültürü ve sonuçları

Muhasebenin temeli denge üzerine kurulmuştur. Borç-alacak ya da aktif-pasif kalemleri eşit olmak zorundadır. Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmadığı dönemlerde bazen bir liralık bir açığın günlerce arandığı rivayet edilir. Zira borç-alacak eşitliği olmadan kapanış işlemleri nihayete erdirilemez. Acaba, kadim kültürümüzün yansıması ol

11.05.2020
5 0 0

Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık demode bir mevzuatla yönetilemez

657 sayılı Kanun'un 4-B maddesine göre çalıştırılan yüzbinlerce sözleşmeli personele uygulanan mevzuatın 1978 tarihli olması ve adeta yamalı bohçaya dönmesi cidden üzücü bir durumdur. Dört başı mamur bir düzenleme yapılması çok mu zor Bu yazımızda ortaya çıkan sorunlara ve demode olmuş personel mevzuatına niçin güncelleme yapılmadığına değineceğiz.

10.05.2020
8 0 0