"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet Ünlü Tüm Yazıları

146 yazı (11 - 20 arası) listeleniyor

Kamu yönetiminde muhasebe veya hesap verme kültürü ve sonuçları

Muhasebenin temeli denge üzerine kurulmuştur. Borç-alacak ya da aktif-pasif kalemleri eşit olmak zorundadır. Muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmadığı dönemlerde bazen bir liralık bir açığın günlerce arandığı rivayet edilir. Zira borç-alacak eşitliği olmadan kapanış işlemleri nihayete erdirilemez. Acaba, kadim kültürümüzün yansıması ol

11.05.2020
7 0 0

Yüzbinlerce sözleşmeli personel 42 yıllık demode bir mevzuatla yönetilemez

657 sayılı Kanun'un 4-B maddesine göre çalıştırılan yüzbinlerce sözleşmeli personele uygulanan mevzuatın 1978 tarihli olması ve adeta yamalı bohçaya dönmesi cidden üzücü bir durumdur. Dört başı mamur bir düzenleme yapılması çok mu zor Bu yazımızda ortaya çıkan sorunlara ve demode olmuş personel mevzuatına niçin güncelleme yapılmadığına değineceğiz.

10.05.2020
10 0 0

Kamu personel sisteminin acil çözüm bekleyen sorunlarına ne zaman el atılacak

6-27 Ocak 2013 tarihinde Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri ve 2023 Vizyonu Çalıştayı büyük bir hevesle kamu personeline katı sağlayacağı varsayımıyla kitaplaştırılmıştı. Bu Çalıştay'ın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen gündeme gelen birçok öneri hala hayata geçirilememiştir. Bütçeye yük gerektirmeyen birçok sorunun çözümü oldukça

04.05.2020
11 0 0

12 soruda Meclis'e personel alımı nasıl yapılmaktadır Sınavsız atama var mıdır

Bugünkü yazımızda TBMM'de personel istihdamının nasıl yapıldığını Meclis tarafından hazırlanan kaynaktan yararlanılarak 12 soru ve 12 cevapla açıklamaya çalışacağız. 1. Meclis'te memur, sözleşmeli ve geçici personel istihdamı nasıl yapılmaktadır6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 29'uncu maddesinin yedinci

03.05.2020
13 0 0

Memurların kurumdan kuruma ve amirden amire değişen hakları

Bütün memurların bazı hakları vardır ki bu haklar bazen kurumdan kuruma veya amirden amire değişebilmektedir. İşte bu haklardan birisi yol izni diğeri de torba kadro uygulamasıdır. Aynı kurum içerisinde bir amir yol izni verirken diğeri vermeyebiliyor ya da bir amir torba kadro uygularken diğeri uygulamıyor. Bütün yönleriyle konuyu izah ederek memu

27.04.2020
8 0 0

Hala çıkarılamayan memur "Zam Kararnamesi" ile ücret adaleti nasıl sağlanır

"Milyonlarca memurun özlük hakları hala güncel olmayan kararnameyle yürütülüyor" başlıklı yazımızda Yanödeme Kararnamesi'nin güncelliğini kaybettiğini detaylı bir şekilde açıklamaya çalışmıştık. Bu yazımızda ise konunun ücret adaletini sağlama dahil birçok yönünü açıklamaya çalışacağız.Kararnamenin süresi her yıl niçin uzatılırHer yıl Yanödeme Kara

26.04.2020
10 0 0

Milyonlarca memurun özlük hakları hala güncel olmayan kararnameyle yürütülüyor

Daha önce bu konuyu gündeme getirmemize rağmen maalesef Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan hiçbir ses çıkmamıştır. Siz ne yazarsanız yazın herkes bildiğini okuyor. 3 milyondan fazla memur kesiminin maaşlarının hala güncel olmayan bir mevzuata emanet edilmesini doğrusu anlamakta zorlandığımızı ifade etmek

20.04.2020
8 0 0

Kamuda nitelikli personele yüksek ücret ödeme formülü

Nitelikli işler için standart yöntemlerle nitelikli personel istihdamı oldukça güçtür. Bu çerçevede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklikle yüksek ücret ödemesinin yolu açılarak önemli bir açılım sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılan ödemeler ile şartlarını açıklamaya çalışacağız.Yapılan değişiklikle mali

19.04.2020
9 0 0

COVID-19 virüsü kamudan çift maaş alanlar üzerinde yeniden düşündürmeli

COVID-19 sonrasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı her kesim tarafından dillendirilmektedir. Kesinlikle COVID-19 öncesi ve sonrası olarak birçok şey yeniden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kapsamda kamudan çift maaş alanların da yeniden değerlendirilmek ve gözden geçirilmek zorunda olacağını düşünüyoruz.Emekli olduktan sonra çalışıp da m

13.04.2020
12 0 0

Milyarlarca TL'ye ulaşan sosyal yardımlarda zora talip olmak ya da ezberleri bozmak

Sosyal yardımların COVID-19 sonrasında ne kadar önemli olduğu bir kere daha görüldü. Ülkede tek bir gariban dahi kalmaması için neler yapılabileceğini ve bu arada Sosyal yardımlarda zora talip olarak ezberlerin nasıl bozulacağını izah etmeye çalışacağız.Devlet Denetleme Kurulu 11 yıl önce 'sosyal yardımlar dağınık' demiştiDevlet Denetleme Kurulu ta

12.04.2020
11 0 0