"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

106 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın matematik münâzaraları

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 41Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da Matematik hesapları ile ders verdiğini hepimiz biliriz. Bilindiği üzere Matematik ilmi, esası akla ve mantığa dayanan bir bilim dalıdır. Bediüzzaman da bu bilimi Risale-i Nur'da kullanmıştır. Ancak Matematik ilmini herkesin anlayacağı seviyede ifade etmek zor bir me

27.07.2020
5 0 0

Bediüzzaman'ın Tahir Paşa ile münâkaşası

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler-40Van Valisi Tahir Paşa Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında önemli bir yere sahiptir. Bediüzzaman'ın ilmini, fazlını ve dehasını ilk önce tesbit ve teşhis eden devlet ricâlinden birisi Tahir Paşa olmuştur. Bediüzzaman, Tahir Paşa'nın dâvetlisi olarak Van'a gelmiş, uzun zaman Tahir Paşa'nın konağında kalmıştır.

20.07.2020
5 0 0

Bediüzzaman Tahir Paşa'nın itirazına cevap veriyor

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 39Bâşid başından verilen hakîkat dersi, Bediüzzaman'ın Van Valisi Tahir Paşa ile arasında geçen ilk münâzaradır. Başed Dağı, Van'ın Gürpınar ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Van'dan arabalarla rahatlıkla gidilebilmektedir. Takriben Van'a 25 km'dir. Bediüzzaman Van'a ilk geldiği yıllarda bu dağın tepesind

13.07.2020
5 0 0

Tedristen te'lif vazifesine geçiş

"İlm-i mantıkta, İbn-i Sina'nın telifatından geçecek Tâ'likat namında harika bir Risalesi var. İşkâl-i mantıkıyeyi kıyâs-ı istikraî cihetiyle on bine kadar iblâğ edip, hiçbir âlimin yetişemediği bir derece-i ihata göstermiş..."Bediüzzaman'ın Van'a ilk gelişiyle, fikrî inkılâb geçirdiği târih arası iki senelik bir zaman müddeti içerisinde; medresesi

06.07.2020
9 0 0

Bediüzzaman'ın ezberine aldığı doksan kitap

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 37Bediüzzaman'ın eşi ve benzeri görülmeyen hayatı boyunca en ciddî eğitimi, Hicrî 1309 yılının kış aylarında gittiği Doğu Bayezıd'da gerçekleşmiştir. Milâdi olarak 1891 yılının son ayları ile 1892 yılının ilk aylarını kapsayan üç aylık bu dönemde hocası, Şeyh Muhammed Celâlî Hazretleri'dir. Medreselerin eğitim

29.06.2020
10 0 0

Bediüzzaman'ın Kur'ân'ı hıfzetmesi

Bedîüzzamân'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 36Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayat'ında Kur'ân'ı hıfza başladığı şöyle ifade edilir: "Molla Said, günde bir-iki cüz okumak sûretiyle Kur'ân'ı hıfza başladı. Her gün, iki cüz ezber etmekle, Kur'ân'ın mühim bir kısmını hıfzına aldı." 1 Bu satırlarla sözü edilen hâdise, Bedîüzzaman Hazretleri'nin küçük yaşlarda yap

22.06.2020
10 0 0

Bediüzzaman'ın seksen-doksan cilt kitabı ezberlemesi

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-35Molla Said, Bitlis'te iken, henüz sinn-i bulûğa vâsıl olmuştu. O zamana kadar bütün malûmatı sünûhât k

15.06.2020
8 0 0

Okçular tepesini terk eden Sahabeler kimlerdi

Tevafuken bir yazı dikkatimi çekti.Beni derinden sarstı ve kalbî bir ah (!) çektirdi. Hakikaten ilgili yazının özellikle iki bölümü ilginçti. Her zamana hitap ettiği gibi, günümüze daha ziyade hitap ediyordu. Yazının konusu Uhud Harbi'nde Okçular Tepesi'ni terk eden sahabeler hakkında ve gıybet bahsi ile devam ediyordu. Nedense her daim Asr-ı Saade

13.06.2020
8 0 0

'Bin üç yüz on altı' târihi

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-34Risale-i Nur'da 1316 (Milâdi 1900) târihi ve bu târihin son müceddid-i âhirzamânın hayatının önemli bir devresine baktığını biliyoruz. Aynı zamanda "Bin dokuz yüz târihi 1316 târihinin milâdi karşılığı olup, Son İmam-ı Hidayete vazife-i memuriyetinin verilmesi başlamıştır." 1 Risale-i Nur Külliyatı Şuâlar eser

08.06.2020
11 0 0

Kur'ân'ın sönmez ve söndürülemez olduğunun ispatı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 33Kur'ân-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev'-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irâd edilen İlâhî ve şümullü bir nutuk ve umûmî, Rabbânî bir hitâbedir. Yani Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından nüzul etmiştir. Hem ism-i âzamın muhit

01.06.2020
11 0 0