"Sen mi beni sevdin, ben mi seni"

"Bismillah!" diyerek başlayalım söze... Ne demişler, önce selâm, sonra kelâm ile... Söz uçar, yazı kalır. Unutmayalım! Sükûtun da bir sesi vardır... Evet evet doğru duydunuz. Şems-i Tebrizi'nin (rahmetullahi aleyh) dediği gibi "Sükûtun da bir sesi vardır. Onu anlayacak yürek lâzımdır. Şüphesiz ki, iyi insanların hayatları öğrenildikçe, iyilerin adedi artacaktır. Mâzisini, büyüklerini tanımayan çocuklar, gençler ve yaşları ilerlemiş insanlar, büyüklüklere talip olmayı unutacaktır.

İbrahim Hakkı Erzurumî'nin de "Âşk, nefsi terbiye eder, ahlâkı güzelleştirir. Aşk, insanın kalbinde bir ateş olup kalpte Allah sevgisinden başka bir şey bırakmaz. Hâk âşığı olanın sözü, işi ve düşüncesi, doğru ve saftır. Uyanık kalpli ve hatadan uzaktır" sözü bunu manidar kılacaktır.

Bu aşka talip olmak isteyenin yapacağı şey âlim, ulema, arifan ve evliyaya uymaktır. Evliyaullaha uyanın gideceği yer kemend-i mahbup ile Cennet-ü âlâdır.

Alaeddin-i Attar hazretleri anlatır:

Şâh-ı Nakşibend hazretleri beni kabul edince, onu o kadar sevdim ki sohbetlerinden ayrılmayacak hâle geldim. Bu hâlde iken, bir gün bana dönüp dedi ki: Sen mi beni sevdin, ben mi seni

Buyurdu ki; "İkram sâhibi zatınız, âciz hizmetçisine iltifat etmeli ki, hizmetçisi de sizi sevmeli" diye cevap verdim. Bunun üzerine: "Bir müddet bekle, anlarsın işi" buyurdu. Bir müddet sonra kalbimde onlara karşı muhabbetten eser kalmadı. Sonra buyurdu ki: "Gördün mü, sevgi benden mi senden mi" Bunun üzerine bir beyt Zât-i Âlâ: "Eğer maşuktan olmazsa muhabbet âşıka,Âşığın uğraşmasi mâşûka kavuşturamaz aslâ..."

Şimdi dönelim "söz uçar, yazı kalır. Sükûtun da bir sesi vardır" sözündeki manaya...

"Onca sözler ettim dize dize,Bir kulaktan geldi, diğerinden gitti biri birince... Nice nasihatler etsen de dil ileHâlin olmazsa Rabbine beyan,Sözünde hâlin gibi olmaz şayan..."

Vesselâm, Ved-duâ ile...

Havva Arvas

ŞİİR

Yerine sevemem

Çok zaman geçti aradan

Çok sular aktı o köprünün altından

Akıttığım gözyaşları, kaybettiklerim

İsteyip de gidemediğim, özleyip de

Sevemediğim;

Yıllarca herkesten sakladığım,

Bakmalara, sevmelere doyamadığım,

Amansız bir gece de silip attığım,

Derin hülyalarıma gömüp orada

Bıraktığım,

Şimdi hepsi bir anlama kavuşuyor,

Bir çift göz içinde buldum,

Bana ait hissettiğim denizleri.